Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sökresultaten för den utvalda behandlingen och undersökningar -termen​.

 ‭(Hidden)‬ Content Query

 

 

ISOTOPBEHANDLING 131-MIBGhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/ISOTOPBEHANDLING 131-MIBG.pdfISOTOPBEHANDLING 131-MIBGVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/MIBG-131 hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/MIBG-131 hoito.pdf
ISOTOPUNDERSÖKNING AV METASTASER I SKÖLDKÖRTELN EFTER RADIOJODBEHANDLINGhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/ISOTOPUNDERSÖKNING AV METASTASER I SKÖLDKÖRTELN EFTER RADIOJODBEHANDLING.pdfISOTOPUNDERSÖKNING AV METASTASER I SKÖLDKÖRTELN EFTER RADIOJODBEHANDLINGVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Radiojodihoidon jälkeinen kilpirauhasmetastaasien gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Radiojodihoidon jälkeinen kilpirauhasmetastaasien gammakuvaus.pdf
RADIOFOSFORBEHANDLINGhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/RADIOFOSFORBEHANDLING.pdfRADIOFOSFORBEHANDLINGVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Fosforihoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Fosforihoito.pdf
RADIOJODBEHANDLING 400-600 MBqhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/RADIOJODBEHANDLING 400-600 MBq.pdfRADIOJODBEHANDLING 400-600 MBqVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Jodihoito 400-600MBq.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Jodihoito 400-600MBq.pdf
RADIOJODBEHANDLING 600-800 MBqhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/RADIOJODBEHANDLING 600-800 MBq.pdfRADIOJODBEHANDLING 600-800 MBqVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Jodihoito 600-800MBq.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Jodihoito 600-800MBq.pdf
RADIOJODBEHANDLING UNDER 400MBqhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/RADIOJODBEHANDLING UNDER 400MBq.pdfRADIOJODBEHANDLING UNDER 400MBqVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Jodihoito alle 400MBq.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Jodihoito alle 400MBq.pdf
Remiss för spermieanalys efter steriliseringhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Remiss för spermieanalys efter sterilisering.pdfRemiss för spermieanalys efter steriliseringVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lähete sterilisaation jälkeiseen sperma-analyysiin.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lähete sterilisaation jälkeiseen sperma-analyysiin.pdf
Remiss till spermieanalyshttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Remiss till spermieanalys.pdfRemiss till spermieanalysVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lähete sperma-analyysiin.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lähete sperma-analyysiin.pdf