Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sökresultaten för den utvalda behandlingen och undersökningar -termen​.

 

 

Behandlig av patient med urinvägssten
Blåssubstituerande operation
Borttagning av binjure
Borttagning av njuren och urinledaren (nefroureterectomi)
Botulinumtoxinvård av urinblåsa
Doppler-ultraljudsundersökning av blodkärlen i bukområdet
Endoskopi av urinblåsan (Urologi)
Endoskopi av urinblåsan och en eventuell åtgärd
Endoskopi av urinblåsan
Endoskopisk avlägsning av urinvägssten
Endoskopisk operation av njursten (PCNL)
GAMMAAVBILDNING AV ÅTERFLÖDE AV URIN
Gammaavbildning av njurfunktionen
Hemma med urinkateter efter dagkirurgiskt ingrepp
Hemvårdsanvisning för skötsel av urinkateter
Hyvling av prostatan
Hyvling av urinblåseväggen i endoskopi av urinvägarna TURB
Insättning av temporär hemodialyskateter
Intern-extern stent – för urinflöde från njuren till urinblåsan
Medicinsköljning av urinblåsan
Motion i dialysskedet
MÄTNING AV GLOMERULÄR FILTRATIONSHASTIGHET, GFR
Mätning av urinflödet och residualurin
Nefrostomi
Njuroperation (Nefrectomi) via laparoskopi
Njurstenskrossning ESWL
Operation av urininkontinens med slyngplastik
Prostata hyvling med Green Laser
Radikalt eller partiellt avlägsnande av njuren
Robotassisterad resektion av njure
SCINTIGRAFI AV NJURFUNKTIONEN HOS BARN
SCINTIGRAFI AV NJURPARENKYM, DMSA
Stötvågsbehandling av njursten ( ESWL)
Test för vattenfasta
Ultraljudstyrd provbitstagning (biopsi) från bukområdet
Uretrastriktur
Urineringsdagbok
Urinkateter genom bukväggen till urinblåsan, cystostoma
Urinledar stent (Pigtail stent)
Urinledarstent och att leva med den
Urinvägarnas funktion
Utvidgning av urinblåsan dilatation
Vårdanvisning för urinkateter efter operation av prostata
Vårdföreskrifter för patienter med urinvägsstent
WC-dagbok

 ‭(Hidden)‬ Content Query

 

 

Behandlig av patient med urinvägsstenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandlig av patient med urinvägssten.pdfBehandlig av patient med urinvägsstenVarsinais-Suomi;#00
Blåssubstituerande operationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Blåssubstituerande operation.pdfBlåssubstituerande operationVarsinais-Suomi;#00
Borttagning av binjurehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Borttagning av binjure.pdfBorttagning av binjureVarsinais-Suomi;#00
Borttagning av njuren och urinledaren (nefroureterectomi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Borttagning av njuren och urinledaren (nefroureterectomi).pdfBorttagning av njuren och urinledaren (nefroureterectomi)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Munuaisen ja virtsajohtimen poisto (nefroureterectomia).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Munuaisen ja virtsajohtimen poisto (nefroureterectomia).pdf
Botulinumtoxinvård av urinblåsahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Botulinumtoxinvård av urinblåsa.pdfBotulinumtoxinvård av urinblåsaVarsinais-Suomi;#00
Doppler-ultraljudsundersökning av blodkärlen i bukområdethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Doppler-ultraljudsundersökning av blodkärlen i bukområdet.pdfDoppler-ultraljudsundersökning av blodkärlen i bukområdetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vatsan alueen verisuonten doppler-ultraäänitutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vatsan alueen verisuonten doppler-ultraäänitutkimus.pdf
Endoskopi av urinblåsan (Urologi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Endoskopi av urinblåsan (Urologi).pdfEndoskopi av urinblåsan (Urologi)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Virtsarakon tähystys (Urologia).pdf, /OhjepankkiVSHP/Virtsarakon tähystys (Urologia).pdf
Endoskopi av urinblåsan och en eventuell åtgärdhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopi av urinblåsan och en eventuell åtgärd.pdfEndoskopi av urinblåsan och en eventuell åtgärdVarsinais-Suomi;#00
Endoskopi av urinblåsanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopi av urinblåsan.pdfEndoskopi av urinblåsanVarsinais-Suomi;#00
Endoskopisk avlägsning av urinvägsstenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopisk avlägsning av urinvägssten.pdfEndoskopisk avlägsning av urinvägsstenVarsinais-Suomi;#00
Endoskopisk operation av njursten (PCNL)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopisk operation av njursten (PCNL).pdfEndoskopisk operation av njursten (PCNL)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Munuaiskiven poisto tähystyksessä iholta PCNL.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Munuaiskiven poisto tähystyksessä iholta PCNL.pdf
GAMMAAVBILDNING AV ÅTERFLÖDE AV URINhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/GAMMAAVBILDNING AV ÅTERFLÖDE AV URIN.pdfGAMMAAVBILDNING AV ÅTERFLÖDE AV URINVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsan takaisinvirtauksen gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsan takaisinvirtauksen gammakuvaus.pdf
Gammaavbildning av njurfunktionenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gammaavbildning av njurfunktionen.pdfGammaavbildning av njurfunktionenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Munuaistoiminnan gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Munuaistoiminnan gammakuvaus.pdf
Hemma med urinkateter efter dagkirurgiskt ingrepphttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Hemma med urinkateter efter dagkirurgiskt ingrepp.pdfHemma med urinkateter efter dagkirurgiskt ingreppVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Virtsatiekatetrin kotihoito päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSHP/Virtsatiekatetrin kotihoito päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen.pdf
Hemvårdsanvisning för skötsel av urinkateterhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsanvisning för skötsel av urinkateter.pdfHemvårdsanvisning för skötsel av urinkateterVarsinais-Suomi;#00
Hyvling av prostatanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Hyvling av prostatan.pdfHyvling av prostatanVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Eturauhasen höyläysleikkaus (TURP).pdf, /OhjepankkiVSHP/Eturauhasen höyläysleikkaus (TURP).pdf
Hyvling av urinblåseväggen i endoskopi av urinvägarna TURBhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Hyvling av urinblåseväggen i endoskopi av urinvägarna TURB.pdfHyvling av urinblåseväggen i endoskopi av urinvägarna TURBVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Virtsarakon seinämän höyläys virtsatietähystyksessä TURB,,TURT.pdf, /OhjepankkiVSHP/Virtsarakon seinämän höyläys virtsatietähystyksessä TURB,TURT.pdf
Insättning av temporär hemodialyskateterhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Insättning av temporär hemodialyskateter.pdfInsättning av temporär hemodialyskateterVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Väliaikaisen hemodialyysikatetrin asettaminen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Väliaikaisen hemodialyysikatetrin asettaminen.pdf
Intern-extern stent – för urinflöde från njuren till urinblåsanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Intern-extern stent – för urinflöde från njuren till urinblåsan.pdfIntern-extern stent – för urinflöde från njuren till urinblåsanVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Interni-externi stentti - virtsankulkuun munuaisesta virtsarakkoon.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Interni-externi stentti - virtsankulkuun munuaisesta virtsarakkoon.pdf
Medicinsköljning av urinblåsanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Medicinsköljning av urinblåsan.pdfMedicinsköljning av urinblåsanVarsinais-Suomi;#00
Motion i dialysskedethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Motion i dialysskedet.pdfMotion i dialysskedetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Dialyysivaiheen liikunta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Dialyysivaiheen liikunta.pdf
MÄTNING AV GLOMERULÄR FILTRATIONSHASTIGHET, GFRhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/MÄTNING AV GLOMERULÄR FILTRATIONSHASTIGHET, GFR.pdfMÄTNING AV GLOMERULÄR FILTRATIONSHASTIGHET, GFRVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Glomerulusten suodatusnopeuden mittaus,, GFR.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Glomerulusten suodatusnopeuden mittaus, GFR.pdf
Mätning av urinflödet och residualurinhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Mätning av urinflödet och residualurin.pdfMätning av urinflödet och residualurinVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsan virtausmittaus ja jäännösvirtsan mittaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsan virtausmittaus ja jäännösvirtsan mittaus.pdf
Nefrostomihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Nefrostomi.pdfNefrostomiVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Nefrostomia eli munuaiskatetri.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Nefrostomia eli munuaiskatetri.pdf
Njuroperation (Nefrectomi) via laparoskopihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Njuroperation (Nefrectomi) via laparoskopi.pdfNjuroperation (Nefrectomi) via laparoskopiVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Laparoskooppinen munuaisleikkaus (laparoskooppinen nefrektomia).pdf, /OhjepankkiVSHP/Laparoskooppinen munuaisleikkaus (laparoskooppinen nefrektomia).pdf
Njuroperation, Nefrectomihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Njuroperation, Nefrectomi.pdfNjuroperation, NefrectomiVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Munuaisleikkaus,, Nefrektomia.pdf, /OhjepankkiVSHP/Munuaisleikkaus, Nefrektomia.pdf
Njurstenskrossning ESWLhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Njurstenskrossning ESWL.pdfNjurstenskrossning ESWLVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Munuaiskivien murskaushoito (ESWL).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Munuaiskivien murskaushoito (ESWL).pdf
Operation av urininkontinens med slyngplastikhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Operation av urininkontinens med slyngplastik.pdfOperation av urininkontinens med slyngplastikVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Inkontinenssinauhaleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Inkontinenssinauhaleikkaus.pdf
Prostata hyvling med Green Laserhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Prostata hyvling med Green Laser.pdfProstata hyvling med Green LaserVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Eturauhasen Green Laser toimenpide.pdf, /OhjepankkiVSHP/Eturauhasen Green Laser toimenpide.pdf
Radikalt eller partiellt avlägsnande av njurenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Radikalt eller partiellt avlägsnande av njuren.pdfRadikalt eller partiellt avlägsnande av njurenVarsinais-Suomi;#00
Robotassisterad resektion av njurehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Robotassisterad resektion av njure.pdfRobotassisterad resektion av njureVarsinais-Suomi;#00
SCINTIGRAFI AV NJURFUNKTIONEN HOS BARNhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/SCINTIGRAFI AV NJURFUNKTIONEN HOS BARN.pdfSCINTIGRAFI AV NJURFUNKTIONEN HOS BARNVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lasten munuaisten toiminnan gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lasten munuaisten toiminnan gammakuvaus.pdf
SCINTIGRAFI AV NJURPARENKYM, DMSAhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/SCINTIGRAFI AV NJURPARENKYM, DMSA.pdfSCINTIGRAFI AV NJURPARENKYM, DMSAVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Munuaisparenkyymin gammakuvaus,, DMSA.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Munuaisparenkyymin gammakuvaus, DMSA.pdf
Stötvågsbehandling av njursten ( ESWL)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Stötvågsbehandling av njursten ( ESWL).pdfStötvågsbehandling av njursten ( ESWL)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Virtsatiekivien kehonulkoinen murskaushoito ( ESWL).pdf, /OhjepankkiVSHP/Virtsatiekivien kehonulkoinen murskaushoito ( ESWL).pdf
Test för vattenfastahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Test för vattenfasta.pdfTest för vattenfastaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vesipaastokoe.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vesipaastokoe.pdf
Ultraljudstyrd provbitstagning (biopsi) från bukområdethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ultraljudstyrd provbitstagning (biopsi) från bukområdet.pdfUltraljudstyrd provbitstagning (biopsi) från bukområdetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ultraääniohjattu koepala vatsan alueelta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ultraääniohjattu koepala vatsan alueelta.pdf
Uretrastrikturhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Uretrastriktur.pdfUretrastrikturVarsinais-Suomi;#00
Urineringsdagbokhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Urineringsdagbok.pdfUrineringsdagbokVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsaamispäiväkirja.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsaamispäiväkirja.pdf
Urinkateter genom bukväggen till urinblåsan, cystostomahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Urinkateter genom bukväggen till urinblåsan, cystostoma.pdfUrinkateter genom bukväggen till urinblåsan, cystostomaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsarakkokatetri vatsapeitteiden läpi eli kystostooma.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsarakkokatetri vatsapeitteiden läpi eli kystostooma.pdf
Urinledar stent (Pigtail stent)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Urinledar stent (Pigtail stent).pdfUrinledar stent (Pigtail stent)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Virtsajohdin stentin leikkaus (Pigtail).pdf, /OhjepankkiVSHP/Virtsajohdin stentin leikkaus (Pigtail).pdf
Urinledarstent och att leva med denhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Urinledarstent och att leva med den.pdfUrinledarstent och att leva med denVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsajohdinstentti ja sen kanssa eläminen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsajohdinstentti ja sen kanssa eläminen.pdf
Urinvägarnas funktionhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Urinvägarnas funktion.pdfUrinvägarnas funktionVarsinais-Suomi;#00
Utvidgning av urinblåsan dilatationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Utvidgning av urinblåsan dilatation.pdfUtvidgning av urinblåsan dilatationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsarakon venytys eli dilataatio.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsarakon venytys eli dilataatio.pdf
Vårdanvisning för urinkateter efter operation av prostatahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Vårdanvisning för urinkateter efter operation av prostata.pdfVårdanvisning för urinkateter efter operation av prostataVarsinais-Suomi;#00
Vårdföreskrifter för patienter med urinvägsstenthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Vårdföreskrifter för patienter med urinvägsstent.pdfVårdföreskrifter för patienter med urinvägsstentVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Virtsatiestentti-potilaan hoito-ohje.pdf, /OhjepankkiVSHP/Virtsatiestentti-potilaan hoito-ohje.pdf
WC-dagbokhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/WC-dagbok.pdfWC-dagbokVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/WC-päiväkirja.pdf, /OhjepankkiVSSHP/WC-päiväkirja.pdf