Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sökresultaten för den utvalda behandlingen och undersökningar -termen​.

 ‭(Hidden)‬ Content Query

 

 

Behandlig av patient med urinvägsstenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandlig av patient med urinvägssten.pdfBehandlig av patient med urinvägsstenVarsinais-Suomi;#00
Blåssubstituerande operationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Blåssubstituerande operation.pdfBlåssubstituerande operationVarsinais-Suomi;#00
Borttagning av binjurehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Borttagning av binjure.pdfBorttagning av binjureVarsinais-Suomi;#00
Borttagning av njuren och urinledaren (nefroureterectomi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Borttagning av njuren och urinledaren (nefroureterectomi).pdfBorttagning av njuren och urinledaren (nefroureterectomi)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Munuaisen ja virtsajohtimen poisto (nefroureterectomia).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Munuaisen ja virtsajohtimen poisto (nefroureterectomia).pdf
Botulinumtoxinvård av urinblåsahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Botulinumtoxinvård av urinblåsa.pdfBotulinumtoxinvård av urinblåsaVarsinais-Suomi;#00
Endoskopi av urinblåsan (Urologi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Endoskopi av urinblåsan (Urologi).pdfEndoskopi av urinblåsan (Urologi)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Virtsarakon tähystys (Urologia).pdf, /OhjepankkiVSHP/Virtsarakon tähystys (Urologia).pdf
Endoskopi av urinblåsan och en eventuell åtgärdhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopi av urinblåsan och en eventuell åtgärd.pdfEndoskopi av urinblåsan och en eventuell åtgärdVarsinais-Suomi;#00
Endoskopi av urinblåsanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopi av urinblåsan.pdfEndoskopi av urinblåsanVarsinais-Suomi;#00
Endoskopisk avlägsning av urinvägsstenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopisk avlägsning av urinvägssten.pdfEndoskopisk avlägsning av urinvägsstenVarsinais-Suomi;#00
Endoskopisk operation av njursten (PCNL)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopisk operation av njursten (PCNL).pdfEndoskopisk operation av njursten (PCNL)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Munuaiskiven poisto tähystyksessä iholta PCNL.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Munuaiskiven poisto tähystyksessä iholta PCNL.pdf
GAMMAAVBILDNING AV ÅTERFLÖDE AV URINhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/GAMMAAVBILDNING AV ÅTERFLÖDE AV URIN.pdfGAMMAAVBILDNING AV ÅTERFLÖDE AV URINVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsan takaisinvirtauksen gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsan takaisinvirtauksen gammakuvaus.pdf
Gammaavbildning av njurfunktionenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gammaavbildning av njurfunktionen.pdfGammaavbildning av njurfunktionenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Munuaistoiminnan gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Munuaistoiminnan gammakuvaus.pdf
Hemma med urinkateter efter dagkirurgiskt ingrepphttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Hemma med urinkateter efter dagkirurgiskt ingrepp.pdfHemma med urinkateter efter dagkirurgiskt ingreppVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Virtsatiekatetrin kotihoito päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSHP/Virtsatiekatetrin kotihoito päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen.pdf
Hemvårdsanvisning för skötsel av urinkateterhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsanvisning för skötsel av urinkateter.pdfHemvårdsanvisning för skötsel av urinkateterVarsinais-Suomi;#00
Hyvling av urinblåseväggen i endoskopi av urinvägarna TURBhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Hyvling av urinblåseväggen i endoskopi av urinvägarna TURB.pdfHyvling av urinblåseväggen i endoskopi av urinvägarna TURBVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Virtsarakon seinämän höyläys virtsatietähystyksessä TURB,,TURT.pdf, /OhjepankkiVSHP/Virtsarakon seinämän höyläys virtsatietähystyksessä TURB,TURT.pdf
Insättning av temporär hemodialyskateterhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Insättning av temporär hemodialyskateter.pdfInsättning av temporär hemodialyskateterVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Väliaikaisen hemodialyysikatetrin asettaminen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Väliaikaisen hemodialyysikatetrin asettaminen.pdf
Intern-extern stent – för urinflöde från njuren till urinblåsanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Intern-extern stent – för urinflöde från njuren till urinblåsan.pdfIntern-extern stent – för urinflöde från njuren till urinblåsanVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Interni-externi stentti - virtsankulkuun munuaisesta virtsarakkoon.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Interni-externi stentti - virtsankulkuun munuaisesta virtsarakkoon.pdf
Medicinsköljning av urinblåsanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Medicinsköljning av urinblåsan.pdfMedicinsköljning av urinblåsanVarsinais-Suomi;#00
Motion i dialysskedethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Motion i dialysskedet.pdfMotion i dialysskedetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Dialyysivaiheen liikunta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Dialyysivaiheen liikunta.pdf
MÄTNING AV GLOMERULÄR FILTRATIONSHASTIGHET, GFRhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/MÄTNING AV GLOMERULÄR FILTRATIONSHASTIGHET, GFR.pdfMÄTNING AV GLOMERULÄR FILTRATIONSHASTIGHET, GFRVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Glomerulusten suodatusnopeuden mittaus,, GFR.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Glomerulusten suodatusnopeuden mittaus, GFR.pdf
Mätning av urinflödet och residualurinhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Mätning av urinflödet och residualurin.pdfMätning av urinflödet och residualurinVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsan virtausmittaus ja jäännösvirtsan mittaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsan virtausmittaus ja jäännösvirtsan mittaus.pdf
Nefrostomihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Nefrostomi.pdfNefrostomiVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Nefrostomia eli munuaiskatetri.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Nefrostomia eli munuaiskatetri.pdf
Njurstenskrossning ESWLhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Njurstenskrossning ESWL.pdfNjurstenskrossning ESWLVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Munuaiskivien murskaushoito (ESWL).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Munuaiskivien murskaushoito (ESWL).pdf
Operation av urininkontinens med slyngplastikhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Operation av urininkontinens med slyngplastik.pdfOperation av urininkontinens med slyngplastikVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Inkontinenssinauhaleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Inkontinenssinauhaleikkaus.pdf
Radikalt eller partiellt avlägsnande av njurenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Radikalt eller partiellt avlägsnande av njuren.pdfRadikalt eller partiellt avlägsnande av njurenVarsinais-Suomi;#00
Robotassisterad resektion av njurehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Robotassisterad resektion av njure.pdfRobotassisterad resektion av njureVarsinais-Suomi;#00
SCINTIGRAFI AV NJURFUNKTIONEN HOS BARNhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/SCINTIGRAFI AV NJURFUNKTIONEN HOS BARN.pdfSCINTIGRAFI AV NJURFUNKTIONEN HOS BARNVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lasten munuaisten toiminnan gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lasten munuaisten toiminnan gammakuvaus.pdf
SCINTIGRAFI AV NJURPARENKYM, DMSAhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/SCINTIGRAFI AV NJURPARENKYM, DMSA.pdfSCINTIGRAFI AV NJURPARENKYM, DMSAVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Munuaisparenkyymin gammakuvaus,, DMSA.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Munuaisparenkyymin gammakuvaus, DMSA.pdf
Stötvågsbehandling av njursten ( ESWL)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Stötvågsbehandling av njursten ( ESWL).pdfStötvågsbehandling av njursten ( ESWL)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Virtsatiekivien kehonulkoinen murskaushoito ( ESWL).pdf, /OhjepankkiVSHP/Virtsatiekivien kehonulkoinen murskaushoito ( ESWL).pdf
Test för vattenfastahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Test för vattenfasta.pdfTest för vattenfastaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vesipaastokoe.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vesipaastokoe.pdf
Ultraljudsundersökning av blodkärlen i bukområdet dopplerhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ultraljudsundersökning av blodkärlen i bukområdet doppler.pdfUltraljudsundersökning av blodkärlen i bukområdet dopplerVarsinais-Suomi;#00
Uretrastrikturhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Uretrastriktur.pdfUretrastrikturVarsinais-Suomi;#00
Urineringsdagbokhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Urineringsdagbok.pdfUrineringsdagbokVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsaamispäiväkirja.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsaamispäiväkirja.pdf
Urinkateter genom bukväggen till urinblåsan, cystostomahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Urinkateter genom bukväggen till urinblåsan, cystostoma.pdfUrinkateter genom bukväggen till urinblåsan, cystostomaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsarakkokatetri vatsapeitteiden läpi eli kystostooma.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsarakkokatetri vatsapeitteiden läpi eli kystostooma.pdf
Urinvägarnas funktionhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Urinvägarnas funktion.pdfUrinvägarnas funktionVarsinais-Suomi;#00
Urinvägsstenthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Urinvägsstent.pdfUrinvägsstentVarsinais-Suomi;#00
Utvidgning av urinblåsan dilatationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Utvidgning av urinblåsan dilatation.pdfUtvidgning av urinblåsan dilatationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsarakon venytys eli dilataatio.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsarakon venytys eli dilataatio.pdf
Vårdanvisning för urinkateter efter operation av prostatahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Vårdanvisning för urinkateter efter operation av prostata.pdfVårdanvisning för urinkateter efter operation av prostataVarsinais-Suomi;#00
Vårdföreskrifter för patienter med urinvägsstenthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Vårdföreskrifter för patienter med urinvägsstent.pdfVårdföreskrifter för patienter med urinvägsstentVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Virtsatiestentti-potilaan hoito-ohje.pdf, /OhjepankkiVSHP/Virtsatiestentti-potilaan hoito-ohje.pdf
WC-dagbokhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/WC-dagbok.pdfWC-dagbokVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/WC-päiväkirja.pdf, /OhjepankkiVSSHP/WC-päiväkirja.pdf