Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sökresultaten för den utvalda behandlingen och undersökningar -termen​.

 ‭(Hidden)‬ Content Query

 

 

Avdelningen för barn med blod- och cancersjukdomar, infektionerhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Avdelningen för barn med blod- och cancersjukdomar, infektioner.pdfAvdelningen för barn med blod- och cancersjukdomar, infektionerVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lasten veri- ja syöpätautien yksikön infektio-ohjeistus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lasten veri- ja syöpätautien yksikön infektio-ohjeistus.pdf
Avdelningen för barn med blod- och cancersjukdomar, isoleringsanvisningar för skola och daghemhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Avdelningen för barn med blod- och cancersjukdomar, isoleringsanvisningar för skola och daghem.pdfAvdelningen för barn med blod- och cancersjukdomar, isoleringsanvisningar för skola och daghemVarsinais-Suomi;#01
Benmärgsprov på barnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Benmärgsprov på barn.pdfBenmärgsprov på barnVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen luuydintutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen luuydintutkimus.pdf
Eventuella komplikationer med centralavenkateternhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Eventuella komplikationer med centralavenkatetern.pdfEventuella komplikationer med centralavenkateternVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keskuslaskimokatetrin hoidon ongelmatilanteet.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keskuslaskimokatetrin hoidon ongelmatilanteet.pdf
Guide om cytostatikabehandling för föräldrar med cancerdrabbade barnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Guide om cytostatikabehandling för föräldrar med cancerdrabbade barn.pdfGuide om cytostatikabehandling för föräldrar med cancerdrabbade barnVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Solunsalpaajaopas syöpää sairastavan lapsen vanhemmalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Solunsalpaajaopas syöpää sairastavan lapsen vanhemmalle.pdf
ISOTOPUNDERSÖKNING AV KROMAFFIN OCH ADRENERGISK VÄVNADhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/ISOTOPUNDERSÖKNING AV KROMAFFIN OCH ADRENERGISK VÄVNAD.pdfISOTOPUNDERSÖKNING AV KROMAFFIN OCH ADRENERGISK VÄVNADVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kromaffiinikudoksen gammakuvaus,, mibg 123-jodi.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kromaffiinikudoksen gammakuvaus, mibg 123-jodi.pdf
Instruktioner för barn och föräldrar som kommer till autolog stamcellstransplantationsvårdhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Instruktioner för barn och föräldrar som kommer till autolog stamcellstransplantationsvård.pdfInstruktioner för barn och föräldrar som kommer till autolog stamcellstransplantationsvårdVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tietoa autologiseen kantasolujensiirtohoitoon tulevalle lapselle ja perheelle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tietoa autologiseen kantasolujensiirtohoitoon tulevalle lapselle ja perheelle.pdf
Isoleringsanvisningar under infektionskänsliga perioden för skola och daghemhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Isoleringsanvisningar under infektionskänsliga perioden för skola och daghem.pdfIsoleringsanvisningar under infektionskänsliga perioden för skola och daghemVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lasten ja nuorten veri- ja syöpäsairauksien yksikön eristysohjeet koulua ja päiväkotia varten.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lasten ja nuorten veri- ja syöpäsairauksien yksikön eristysohjeet koulua ja päiväkotia varten.pdf
Skötseln av tunnelerad venkateterhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Skötseln av tunnelerad venkateter.pdfSkötseln av tunnelerad venkateterVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tunneloidun keskuslaskimokatetrin (Broviacin) hoito kotona.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tunneloidun keskuslaskimokatetrin (Broviacin) hoito kotona.pdf
Vård av barnets nya subkutana venporthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Vård av barnets nya subkutana venport.pdfVård av barnets nya subkutana venportVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen uuden infuusioportin hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen uuden infuusioportin hoito.pdf