Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sökresultaten för den utvalda behandlingen och undersökningar -termen​.

 ‭(Hidden)‬ Content Query

 

 

Cytologisk undersökning av upphostningarnahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Cytologisk undersökning av upphostningarna.pdfCytologisk undersökning av upphostningarnaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ysköksen_solututkimus_(ex-syto).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ysköksen_solututkimus_(ex-syto).pdf
Endoskopi av luftrören och provtagning med hjälp av ultraljudhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopi av luftrören och provtagning med hjälp av ultraljud.pdfEndoskopi av luftrören och provtagning med hjälp av ultraljudVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keuhkoputken tähystys ja näytteiden otto ultraääniohjatusti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keuhkoputken tähystys ja näytteiden otto ultraääniohjatusti.pdf
Endoskopi av luftröret (bronkoskopi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopi av luftröret (bronkoskopi).pdfEndoskopi av luftröret (bronkoskopi)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keuhkoputken tähystys eli bronkoskopia.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keuhkoputken tähystys eli bronkoskopia.pdf
Hemskrivning efter grovnålsbiopsihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemskrivning efter grovnålsbiopsi.pdfHemskrivning efter grovnålsbiopsiVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kotiutuminen karkeaneulanäytteen oton jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kotiutuminen karkeaneulanäytteen oton jälkeen.pdf
Hemvårdsanvisning efter en bronkoskopihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsanvisning efter en bronkoskopi.pdfHemvårdsanvisning efter en bronkoskopiVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keuhkoputkentähystyksen jälkeinen kotihoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keuhkoputkentähystyksen jälkeinen kotihoito.pdf
Insättning av en slang (en drän) i lungsäcken för avlägsning av vätska eller lufthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Insättning av en slang (en drän) i lungsäcken för avlägsning av vätska eller luft.pdfInsättning av en slang (en drän) i lungsäcken för avlägsning av vätska eller luftVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Dreenin eli letkun asettaminen keuhkopussiin nesteen tai ilman poistamiseksi.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Dreenin eli letkun asettaminen keuhkopussiin nesteen tai ilman poistamiseksi.pdf
Insättning av luft i lungsäcken och endoskopi av lungsäcken, pleuroskopihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Insättning av luft i lungsäcken och endoskopi av lungsäcken, pleuroskopi.pdfInsättning av luft i lungsäcken och endoskopi av lungsäcken, pleuroskopiVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ilmarinnan teko ja keuhkopussin tähystys eli pleuroskopia.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ilmarinnan teko ja keuhkopussin tähystys eli pleuroskopia.pdf
Lungcancerpatientens cellgiftsbehandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Lungcancerpatientens cellgiftsbehandling.pdfLungcancerpatientens cellgiftsbehandlingVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keuhkosyöpäpotilaan solunsalpaajahoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keuhkosyöpäpotilaan solunsalpaajahoito.pdf
Pep-behandling, tömning av slem från luftrörenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Pep-behandling, tömning av slem från luftrören.pdfPep-behandling, tömning av slem från luftrörenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vesi-PEP,, keuhkoputkien liman tyhjennyshoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vesi-PEP, keuhkoputkien liman tyhjennyshoito.pdf
Tobaksavvänjning före operationen eller ingreppethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Tobaksavvänjning före operationen eller ingreppet.pdfTobaksavvänjning före operationen eller ingreppetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tupakasta vieroitus ennen toimenpidettä tai leikkausta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tupakasta vieroitus ennen toimenpidettä tai leikkausta.pdf
Tömning av lungsäcken och provtagning av lungsäcken alltså thorakocenteshttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Tömning av lungsäcken och provtagning av lungsäcken alltså thorakocentes.pdfTömning av lungsäcken och provtagning av lungsäcken alltså thorakocentesVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keuhkopussin tyhjennys ja näytteiden otto keuhkopussista eli pleurapunktio.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keuhkopussin tyhjennys ja näytteiden otto keuhkopussista eli pleurapunktio.pdf