Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sökresultaten för den utvalda behandlingen och undersökningar -termen​.

 ‭(Hidden)‬ Content Query

 

 

5-hydroxiindolylacetat i dygnsurin (dU-5HIAA)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/5-hydroxiindolylacetat i dygnsurin (dU-5HIAA).pdf5-hydroxiindolylacetat i dygnsurin (dU-5HIAA)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_5-hydroksi-indolyyliasetaatti_(dU-5HIAA).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_5-hydroksi-indolyyliasetaatti_(dU-5HIAA).pdf
ACTH-prov (Pt-ACTH-R1)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/ACTH-prov (Pt-ACTH-R1).pdfACTH-prov (Pt-ACTH-R1)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/ACTH-koe_(Pt-ACTH-R1).pdf, /OhjepankkiVSSHP/ACTH-koe_(Pt-ACTH-R1).pdf
ACTH-prov, minidos (Pt-ACTH-Rm)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/ACTH-prov, minidos (Pt-ACTH-Rm).pdfACTH-prov, minidos (Pt-ACTH-Rm)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/ACTH-koe,,_miniannos_(Pt-ACTH-Rm).pdf, /OhjepankkiVSSHP/ACTH-koe,_miniannos_(Pt-ACTH-Rm).pdf
ACTH-test vilket innebär funktionstest för binjurarhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/ACTH-test vilket innebär funktionstest för binjurar.pdfACTH-test vilket innebär funktionstest för binjurarVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/ACTH-koe eli lisämunuaisten toimintakoe.pdf, /OhjepankkiVSSHP/ACTH-koe eli lisämunuaisten toimintakoe.pdf
ACTH-test_funktiontest_för_binjurarhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/ACTH-test_funktiontest_för_binjurar.pdfACTH-test_funktiontest_för_binjurarVarsinais-Suomi;#10
ANVISNINGAR FÖR BARN SOM KOMMER TILL LÖPANSTRÄNGNINGSTESThttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/ANVISNINGAR FÖR BARN SOM KOMMER TILL LÖPANSTRÄNGNINGSTEST.pdfANVISNINGAR FÖR BARN SOM KOMMER TILL LÖPANSTRÄNGNINGSTESTVarsinais-Suomi;#10
ARGININ-test_mätning_av_tillväxthormonets_utsöndringhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/ARGININ-test_mätning_av_tillväxthormonets_utsöndring.pdfARGININ-test_mätning_av_tillväxthormonets_utsöndringVarsinais-Suomi;#10
Ablationsbehandling av förmaksflimmerhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ablationsbehandling av förmaksflimmer.pdfAblationsbehandling av förmaksflimmerVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Eteisvärinän ablaatiohoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Eteisvärinän ablaatiohoito.pdf
Abort när graviditeten varat över 12 veckorhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Abort när graviditeten varat över 12 veckor.pdfAbort när graviditeten varat över 12 veckorVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Raskaudenkeskeytys yli 12 viikon raskauksissa.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Raskaudenkeskeytys yli 12 viikon raskauksissa.pdf
Abort, medicinsk behandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Abort, medicinsk behandling.pdfAbort, medicinsk behandlingVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Raskaudenkeskeytys,, lääkkeellinen hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Raskaudenkeskeytys, lääkkeellinen hoito.pdf
Adrenalin och noradrenalin i dygnsurin (dU-Adrnor 1019)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Adrenalin och noradrenalin i dygnsurin (dU-Adrnor 1019).pdfAdrenalin och noradrenalin i dygnsurin (dU-Adrnor 1019)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan adrenaliini ja noradrenaliini.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan adrenaliini ja noradrenaliini.pdf
Adrenokortikotropin i plasmahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Adrenokortikotropin i plasma.pdfAdrenokortikotropin i plasmaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Adrenokortikotropiini_plasmasta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Adrenokortikotropiini_plasmasta.pdf
Aktigrafi dvs. registrering av rörelseaktivitethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Aktigrafi dvs. registrering av rörelseaktivitet.pdfAktigrafi dvs. registrering av rörelseaktivitetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aktigrafia eli liikeaktiviteettirekisteröinti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aktigrafia eli liikeaktiviteettirekisteröinti.pdf
Akut bukspottkörtelinflammation, pankreatithttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Akut bukspottkörtelinflammation, pankreatit.pdfAkut bukspottkörtelinflammation, pankreatitVarsinais-Suomi;#00
Akut hörselnedsättninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Akut hörselnedsättning.pdfAkut hörselnedsättningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Äkillinen kuulonlasku.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Äkillinen kuulonlasku.pdf
Albumin i natturin (cU-Alb-Mi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Albumin i natturin (cU-Alb-Mi).pdfAlbumin i natturin (cU-Alb-Mi)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Yövirtsan_albumiini_(cU-Alb-Mi).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Yövirtsan_albumiini_(cU-Alb-Mi).pdf
Albumin-kreatininförhållandet i urin (U-AlbKre)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Albumin-kreatininförhållandet i urin (U-AlbKre).pdfAlbumin-kreatininförhållandet i urin (U-AlbKre)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsan_albumiinin_ja_kreatiniinin_suhde_(U-AlbKre).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsan_albumiinin_ja_kreatiniinin_suhde_(U-AlbKre).pdf
Aldosteron i dygnsurin (du-Aldos)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Aldosteron i dygnsurin (du-Aldos).pdfAldosteron i dygnsurin (du-Aldos)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_aldosteroni_(dU-Aldos).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_aldosteroni_(dU-Aldos).pdf
Allergisk snuvahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Allergisk snuva.pdfAllergisk snuvaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Allerginen nuha.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Allerginen nuha.pdf
Allmän anvisning för skötsel av fastsytt sår på neurokirurgiska avdelningenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Allmän anvisning för skötsel av fastsytt sår på neurokirurgiska avdelningen.pdfAllmän anvisning för skötsel av fastsytt sår på neurokirurgiska avdelningenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ommellun haavan yleinen hoito-ohje neurokirurgian osastolla.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ommellun haavan yleinen hoito-ohje neurokirurgian osastolla.pdf
Allmän instruktion för patient som får cytostatikabehandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Allmän instruktion för patient som får cytostatikabehandling.pdfAllmän instruktion för patient som får cytostatikabehandlingVarsinais-Suomi;#00
Allmänt om konvalescensen efter ett dagkirurgiskt ingrepphttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Allmänt om konvalescensen efter ett dagkirurgiskt ingrepp.pdfAllmänt om konvalescensen efter ett dagkirurgiskt ingreppVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Yleistä tietoa päiväkirurgisen leikkauksen jälkeisestä toipumisesta.pdf, /OhjepankkiVSHP/Yleistä tietoa päiväkirurgisen leikkauksen jälkeisestä toipumisesta.pdf
Ambulatorisk långtidsregistrering av EEGhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ambulatorisk långtidsregistrering av EEG.pdfAmbulatorisk långtidsregistrering av EEGVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/EEG-ambulatorinen pitkäaikaisrekisteröinti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/EEG-ambulatorinen pitkäaikaisrekisteröinti.pdf
Andningsballong eller handventilator andvändning och rengöring hemmahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Andningsballong eller handventilator andvändning och rengöring hemma.pdfAndningsballong eller handventilator andvändning och rengöring hemmaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Hengityspalkeen eli käsiventilaattorin käyttö ja kotipuhdistus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Hengityspalkeen eli käsiventilaattorin käyttö ja kotipuhdistus.pdf
Andningsövningar och blodcirculationsrörelser efter neurokirurgisk ryggradsoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Andningsövningar och blodcirculationsrörelser efter neurokirurgisk ryggradsoperation.pdfAndningsövningar och blodcirculationsrörelser efter neurokirurgisk ryggradsoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Neurokirurgisen rankaleikkauksen jälkeiset hengitysharjoitukset ja verenkiertoliikkeet.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Neurokirurgisen rankaleikkauksen jälkeiset hengitysharjoitukset ja verenkiertoliikkeet.pdf
Angio-Seal (kollagenpropp)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Angio-Seal (kollagenpropp).pdfAngio-Seal (kollagenpropp)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Angio- Seal.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Angio- Seal.pdf
Anivisningar för att återfukta nässlemhinnan och övrig vård av näsan_Rhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anivisningar för att återfukta nässlemhinnan och övrig vård av näsan_R.pdfAnivisningar för att återfukta nässlemhinnan och övrig vård av näsan_RVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Limakalvojen kosteutus ja muu nenän hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Limakalvojen kosteutus ja muu nenän hoito.pdf
Ansikts- och hörselnervsundersökning i samband med akustikusneurinomhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ansikts- och hörselnervsundersökning i samband med akustikusneurinom.pdfAnsikts- och hörselnervsundersökning i samband med akustikusneurinomVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Akustikusneurinoomaleikkaukseen liittyvä kasvo- ja kuulohermotutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Akustikusneurinoomaleikkaukseen liittyvä kasvo- ja kuulohermotutkimus.pdf
Ansträngningsoscillometriundersökning_patientanvisninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ansträngningsoscillometriundersökning_patientanvisning.pdfAnsträngningsoscillometriundersökning_patientanvisningVarsinais-Suomi;#10
Anstränings-PEFhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anstränings-PEF.pdfAnstränings-PEFVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Rasitus-PEF.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Rasitus-PEF.pdf
Anvisning för PEF-uppföljning under 4 veckors tid på arbetsplatsenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisning för PEF-uppföljning under 4 veckors tid på arbetsplatsen.pdfAnvisning för PEF-uppföljning under 4 veckors tid på arbetsplatsenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/PEF-työpaikkaseuranta 4 viikkoa.pdf, /OhjepankkiVSSHP/PEF-työpaikkaseuranta 4 viikkoa.pdf
ANVISNING FÖR ANVÄNDNING AV SMÄRTPLÅSTERhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/Anvisning för användning av smärtplåster.pdfANVISNING FÖR ANVÄNDNING AV SMÄRTPLÅSTERSatakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/Kipulääkelaastarin käyttöohje.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/Kipulääkelaastarin käyttöohje.pdf
Anvisning för barn, unga och föräldrar som kommer till magsäcksundersökninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisning för barn, unga och föräldrar som kommer till magsäcksundersökning.pdfAnvisning för barn, unga och föräldrar som kommer till magsäcksundersökningVarsinais-Suomi;#10
Anvisning för patienter som testats för COVID19https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisning för patienter som testats för COVID19.pdfAnvisning för patienter som testats för COVID19Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Potilaalle,, jolta on otettu korona-näyte (COVID19).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Potilaalle, jolta on otettu korona-näyte (COVID19).pdf
Anvisning för skötsel av drän i bukenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisning för skötsel av drän i buken.pdfAnvisning för skötsel av drän i bukenVarsinais-Suomi;#00
Anvisning inför en handoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisning inför en handoperation.pdfAnvisning inför en handoperationVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Käsileikkaukseen tulijalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Käsileikkaukseen tulijalle.pdf
Anvisning inför en poliklinisk handoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisning inför en poliklinisk handoperation.pdfAnvisning inför en poliklinisk handoperationVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Polikliiniseen käsileikkaukseen tulijalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Polikliiniseen käsileikkaukseen tulijalle.pdf
Anvisningar för PEF-mätning, 2 veckors uppföljning.ocxhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisningar för PEF-mätning, 2 veckors uppföljning.ocx.pdfAnvisningar för PEF-mätning, 2 veckors uppföljning.ocxVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/PEF-mittausohjeet 2 viikon seurannassa.pdf, /OhjepankkiVSSHP/PEF-mittausohjeet 2 viikon seurannassa.pdf
Anvisningar för att minska svullnad i handenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisningar för att minska svullnad i handen.pdfAnvisningar för att minska svullnad i handenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Käden turvotuksen vähentäminen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Käden turvotuksen vähentäminen.pdf
Anvisningar för dig som ska få radiojodbehandling förhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisningar för dig som ska få radiojodbehandling för.pdfAnvisningar för dig som ska få radiojodbehandling förVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kilpirauhassyövän radiojodihoitoon tulevalle potilaalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kilpirauhassyövän radiojodihoitoon tulevalle potilaalle.pdf
Anvisningar för en person som förordnats att stanna hemma i karantän eller isoleringhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisningar för en person som förordnats att stanna hemma i karantän eller isolering.pdfAnvisningar för en person som förordnats att stanna hemma i karantän eller isoleringVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ohje kotiinsa karanteeniin tai eristykseen määrätylle henkilölle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ohje kotiinsa karanteeniin tai eristykseen määrätylle henkilölle.pdf
Anvisningar för läkemedelsbehandling för patienter med prostatacancerhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisningar för läkemedelsbehandling för patienter med prostatacancer.pdfAnvisningar för läkemedelsbehandling för patienter med prostatacancerVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lääkehoito-ohje eturauhassyöpäpotilaalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lääkehoito-ohje eturauhassyöpäpotilaalle.pdf
Anvisningar för patient som kommer för en neurokirurgisk operation av halsryggradenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisningar för patient som kommer för en neurokirurgisk operation av halsryggraden.pdfAnvisningar för patient som kommer för en neurokirurgisk operation av halsryggradenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Neurokirurgiseen kaularankaleikkaukseen tulevalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Neurokirurgiseen kaularankaleikkaukseen tulevalle.pdf
Anvisningar för patient som kommer för en neurokirurgisk operation av ländryggradenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisningar för patient som kommer för en neurokirurgisk operation av ländryggraden.pdfAnvisningar för patient som kommer för en neurokirurgisk operation av ländryggradenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Neurokirurgiseen lannerankaleikkaukseen tulevalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Neurokirurgiseen lannerankaleikkaukseen tulevalle.pdf
Anvisningar för patient som rehabiliteras efter frigörande av medianusnerven (canalis carpi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisningar för patient som rehabiliteras efter frigörande av medianusnerven (canalis carpi).pdfAnvisningar för patient som rehabiliteras efter frigörande av medianusnerven (canalis carpi)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keskihermon vapautusleikkauksen jälkeinen kuntoutus (canalis carpi).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keskihermon vapautusleikkauksen jälkeinen kuntoutus (canalis carpi).pdf
Anvisningar för spatelbitninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisningar för spatelbitning.pdfAnvisningar för spatelbitningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tikkupurenta hampaan oikomishoitona.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tikkupurenta hampaan oikomishoitona.pdf
Anvisningar för spermaprovtagninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Anvisningar för spermaprovtagning.pdfAnvisningar för spermaprovtagningVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Siemennestenäytteen ottamisohjeita.pdf, /OhjepankkiVSHP/Siemennestenäytteen ottamisohjeita.pdf
Anvisningar för tagning av urinprov på vård- och undersökningsavdelninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisningar för tagning av urinprov på vård- och undersökningsavdelning.pdfAnvisningar för tagning av urinprov på vård- och undersökningsavdelningVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsanäytteenotto-ohjeet_hoito-_ja_tutkimusosastoille.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsanäytteenotto-ohjeet_hoito-_ja_tutkimusosastoille.pdf
Anvisningar om kapesitabinhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisningar om kapesitabin.pdfAnvisningar om kapesitabinVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kapesitabiini-solunsalpaajahoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kapesitabiini-solunsalpaajahoito.pdf
Använding TNS-apparathttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Använding TNS-apparat.pdfAnvänding TNS-apparatVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/TNS-laitteen käyttö.pdf, /OhjepankkiVSSHP/TNS-laitteen käyttö.pdf
Användning av individuel skena eller ortoshttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Användning av individuel skena eller ortos.pdfAnvändning av individuel skena eller ortosVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Yksilöllisen käsilastan käyttö.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Yksilöllisen käsilastan käyttö.pdf
Användning av plattor vid tandregleringhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Användning av plattor vid tandreglering.pdfAnvändning av plattor vid tandregleringVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Oikomislevyn käyttö hampaiden oikomishoidossa.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Oikomislevyn käyttö hampaiden oikomishoidossa.pdf
Användning av stödkragehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Användning av stödkrage.pdfAnvändning av stödkrageVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tukikauluksen käyttö.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tukikauluksen käyttö.pdf
Användning och borttagning av andningskyddhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Användning och borttagning av andningskydd.pdfAnvändning och borttagning av andningskyddVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Hengityssuojaimen pukeminen ja riisuminen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Hengityssuojaimen pukeminen ja riisuminen.pdf
Aortaklaffimplantation (perkutan kateterburen), TAVIhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Aortaklaffimplantation (perkutan kateterburen), TAVI.pdfAortaklaffimplantation (perkutan kateterburen), TAVIVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aorttaläpän asennus,, TAVI (perkutaaninen).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aorttaläpän asennus, TAVI (perkutaaninen).pdf
Argon gas behandling i samband med endoskopihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Argon gas behandling i samband med endoskopi.pdfArgon gas behandling i samband med endoskopiVarsinais-Suomi;#00
Armen i mitellahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Armen i mitella.pdfArmen i mitellaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Yläraaja kantositeessä.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Yläraaja kantositeessä.pdf
Astma och graviditethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Astma och graviditet.pdfAstma och graviditetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Astma ja raskaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Astma ja raskaus.pdf
Att beakta vid känslobortfallhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Att beakta vid känslobortfall.pdfAtt beakta vid känslobortfallVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tuntopuutoksen huomioiminen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tuntopuutoksen huomioiminen.pdf
Att förlora ett barnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Att förlora ett barn.pdfAtt förlora ett barnVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen menettäminen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen menettäminen.pdf
Att gå med kryckorhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Att gå med kryckor.pdfAtt gå med kryckorVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kyynärsauvakävely.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kyynärsauvakävely.pdf
Att lämna av urinprov under övervakning för drogtestning inom missbrukar- och hälsovårdenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Att lämna av urinprov under övervakning för drogtestning inom missbrukar- och hälsovården.pdfAtt lämna av urinprov under övervakning för drogtestning inom missbrukar- och hälsovårdenVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Valvottu_virtsanäytteenanto_päihde-_ ja_terveydenhuollon_huumetestausta_varten.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Valvottu_virtsanäytteenanto_päihde-_ ja_terveydenhuollon_huumetestausta_varten.pdf
Att mjölka för hand under graviditetenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Att mjölka för hand under graviditeten.pdfAtt mjölka för hand under graviditetenVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Käsin lypsäminen raskauden aikana.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Käsin lypsäminen raskauden aikana.pdf
Avbildning av gallvägarna och inläggning av dränagehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Avbildning av gallvägarna och inläggning av dränage.pdfAvbildning av gallvägarna och inläggning av dränageVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sappiteiden kuvaus ja dreenin asennus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sappiteiden kuvaus ja dreenin asennus.pdf
Avbildning av matstrupen, magen, tunntarmen med kontrastmedel-för barnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Avbildning av matstrupen, magen, tunntarmen med kontrastmedel-för barn.pdfAvbildning av matstrupen, magen, tunntarmen med kontrastmedel-för barnVarsinais-Suomi;#10
Avbildning av mjölkgångarna med kontrastmedelhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Avbildning av mjölkgångarna med kontrastmedel.pdfAvbildning av mjölkgångarna med kontrastmedelVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Maitotiehyeitten varjoainekuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Maitotiehyeitten varjoainekuvaus.pdf
Avbildning av tjocktarmen med kontrastmedel eller kolongrafi - för barn, 0-8 åringarhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Avbildning av tjocktarmen med kontrastmedel eller kolongrafi - för barn, 0-8 åringar.pdfAvbildning av tjocktarmen med kontrastmedel eller kolongrafi - för barn, 0-8 åringarVarsinais-Suomi;#10
Avbildning av ändtarmen med kontrastmedel eller anografi-för barnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Avbildning av ändtarmen med kontrastmedel eller anografi-för barn.pdfAvbildning av ändtarmen med kontrastmedel eller anografi-för barnVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen peräsuolen varjoainekuvaus eli anografia.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen peräsuolen varjoainekuvaus eli anografia.pdf
Avbildning med kontrastmedel av urinvägarna eller miktionscystografi-för barnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Avbildning med kontrastmedel av urinvägarna eller miktionscystografi-för barn.pdfAvbildning med kontrastmedel av urinvägarna eller miktionscystografi-för barnVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen virtsateiden varjoainekuvaus eli miktiokystografia.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen virtsateiden varjoainekuvaus eli miktiokystografia.pdf
Avdelningen för barn med blod- och cancersjukdomar, infektionerhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Avdelningen för barn med blod- och cancersjukdomar, infektioner.pdfAvdelningen för barn med blod- och cancersjukdomar, infektionerVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lasten veri- ja syöpätautien yksikön infektio-ohjeistus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lasten veri- ja syöpätautien yksikön infektio-ohjeistus.pdf
Avdelningen för barn med blod- och cancersjukdomar, isoleringsanvisningar för skola och daghemhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Avdelningen för barn med blod- och cancersjukdomar, isoleringsanvisningar för skola och daghem.pdfAvdelningen för barn med blod- och cancersjukdomar, isoleringsanvisningar för skola och daghemVarsinais-Suomi;#01
Avföringsodling 3https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Avföringsodling 3.pdfAvföringsodling 3Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ulosteviljely_3_(F-BaktVi3).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ulosteviljely_3_(F-BaktVi3).pdf
Avföringsprov i torr burkhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Avföringsprov i torr burk.pdfAvföringsprov i torr burkVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ulostenäyte_kuivaan_purkkiin.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ulostenäyte_kuivaan_purkkiin.pdf
Avlägsnande av efterstarrhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Avlägsnande av efterstarr.pdfAvlägsnande av efterstarrVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Laser,, jälkikaihin poisto.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Laser, jälkikaihin poisto.pdf
Avlägsnande av ett ganglie (ganglion)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Avlägsnande av ett ganglie (ganglion).pdfAvlägsnande av ett ganglie (ganglion)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Hyytelörakon ( ganglion) poisto.pdf, /OhjepankkiVSHP/Hyytelörakon ( ganglion) poisto.pdf
Avlägsnande av skräp på hornhinnanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Avlägsnande av skräp på hornhinnan.pdfAvlägsnande av skräp på hornhinnanVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sarveiskalvoroskan poisto.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sarveiskalvoroskan poisto.pdf
Axeloperation - broschyrhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Axeloperation - broschyr.pdfAxeloperation - broschyrVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPArkisto/Olkapääleikkaus%20-%20opas.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Olkapääleikkaus - opas.pdf
Axelprotesoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Axelprotesoperation.pdfAxelprotesoperationVarsinais-Suomi;#00
BCG-behandling av urinblåsanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/BCG-behandling av urinblåsan.pdfBCG-behandling av urinblåsanVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsarakonsisäinen BCG-hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsarakonsisäinen BCG-hoito.pdf
BEHANDLING AV TÄNDER FÖRE PROTESOPERATIONENhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/BEHANDLING AV TÄNDER FÖRE PROTESOPERATIONEN.pdfBEHANDLING AV TÄNDER FÖRE PROTESOPERATIONENVarsinais-Suomi;#00
BISKÖLDKÖRTELSCINTIGRAFIhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/BISKÖLDKÖRTELSCINTIGRAFI.pdfBISKÖLDKÖRTELSCINTIGRAFIVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lisäkilpirauhasen gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lisäkilpirauhasen gammakuvaus.pdf
Bakterieprov från kronisk sårnadhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bakterieprov från kronisk sårnad.pdfBakterieprov från kronisk sårnadVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Bakteeriviljelynäytteen_otto_kroonisesta_haavasta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Bakteeriviljelynäytteen_otto_kroonisesta_haavasta.pdf
Ballongdilatering av örontrumpetenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Ballongdilatering av örontrumpeten.pdfBallongdilatering av örontrumpetenVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Korvatorven laajennus.pdf, /OhjepankkiVSHP/Korvatorven laajennus.pdf
Ballongutvidgning av mitralklaffhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ballongutvidgning av mitralklaff.pdfBallongutvidgning av mitralklaffVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Hiippaläpän (mitraaliläpän) pallolaajennus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Hiippaläpän (mitraaliläpän) pallolaajennus.pdf
Ballongvidgning av örontrumpetenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ballongvidgning av örontrumpeten.pdfBallongvidgning av örontrumpetenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Korvatorven pallolaajennus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Korvatorven pallolaajennus.pdf
Bariatrisk operationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bariatrisk operation.pdfBariatrisk operationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lihavuusleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lihavuusleikkaus.pdf
Barn tjocktarmsendoskopi Colonsteril-tömninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Barn tjocktarmsendoskopi Colonsteril-tömning.pdfBarn tjocktarmsendoskopi Colonsteril-tömningVarsinais-Suomi;#10
Barnets Halovest-behandling - guide för föräldrarhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Barnets Halovest-behandling - guide för föräldrar.pdfBarnets Halovest-behandling - guide för föräldrarVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen Halovest-hoito - opas vanhemmille.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen Halovest-hoito - opas vanhemmille.pdf
Barnets dag hemma efter en operationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Barnets dag hemma efter en operation.pdfBarnets dag hemma efter en operationVaasa;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Lapsen päivä kotona leikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSHP/Lapsen päivä kotona leikkauksen jälkeen.pdf
Barnets ofrivilliga vätning dagtid och sängvätninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Barnets ofrivilliga vätning dagtid och sängvätning.pdfBarnets ofrivilliga vätning dagtid och sängvätningVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen yö- ja päiväkastelu.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen yö- ja päiväkastelu.pdf
Barnets urinflödesmätning dvs. uroflowmetrihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Barnets urinflödesmätning dvs. uroflowmetri.pdfBarnets urinflödesmätning dvs. uroflowmetriVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen virtsan virtausmittaus eli uroflowmetria.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen virtsan virtausmittaus eli uroflowmetria.pdf
Barnets urodynamiska undersökninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Barnets urodynamiska undersökning.pdfBarnets urodynamiska undersökningVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen urodynaaminen tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen urodynaaminen tutkimus.pdf
Behandlig av patient med urinvägsstenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandlig av patient med urinvägssten.pdfBehandlig av patient med urinvägsstenVarsinais-Suomi;#00
Behandling av godartad tumör i livmodern eller embolisering av myomhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av godartad tumör i livmodern eller embolisering av myom.pdfBehandling av godartad tumör i livmodern eller embolisering av myomVarsinais-Suomi;#00
Behandling av hemorrojder med hjälp av gummiband, Barronhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av hemorrojder med hjälp av gummiband, Barron.pdfBehandling av hemorrojder med hjälp av gummiband, BarronVarsinais-Suomi;#00
Behandling av hornhinnan – Crosslinking (CXL)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av hornhinnan – Crosslinking (CXL).pdfBehandling av hornhinnan – Crosslinking (CXL)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sarveiskalvon valokovetushoito eli Crosslinking (CXL).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sarveiskalvon valokovetushoito eli Crosslinking (CXL).pdf
Behandling av kronisk ögonlocksinflammationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av kronisk ögonlocksinflammation.pdfBehandling av kronisk ögonlocksinflammationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kroonisen silmäluomen reunan tulehduksen hoito-ohje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kroonisen silmäluomen reunan tulehduksen hoito-ohje.pdf
Behandling av missfall genom skrapninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av missfall genom skrapning.pdfBehandling av missfall genom skrapningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keskenmenon hoito imukaavinnalla.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keskenmenon hoito imukaavinnalla.pdf
Behandling av muntorrhethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av muntorrhet.pdfBehandling av muntorrhetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kuivan suun hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kuivan suun hoito.pdf
Behandling av operationssmärtahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av operationssmärta.pdfBehandling av operationssmärtaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Leikkauskivun hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Leikkauskivun hoito.pdf
Behandling av svullnad med provisorisk kompression (förband eller tubigrip)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av svullnad med provisorisk kompression (förband eller tubigrip).pdfBehandling av svullnad med provisorisk kompression (förband eller tubigrip)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Turvotuksen hoito väliaikaisella kompressiolla (sidokset tai tubigrip).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Turvotuksen hoito väliaikaisella kompressiolla (sidokset tai tubigrip).pdf
Behandling av sår hos pacemakerpatienthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av sår hos pacemakerpatient.pdfBehandling av sår hos pacemakerpatientVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tahdistinpotilaan haavanhoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tahdistinpotilaan haavanhoito.pdf
Behandling av sömnapnepatienter med skena inom primärvårdenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av sömnapnepatienter med skena inom primärvården.pdfBehandling av sömnapnepatienter med skena inom primärvårdenVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Uniapneapotilaan kiskohoito perusterveydenhuollossa.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Uniapneapotilaan kiskohoito perusterveydenhuollossa.pdf
Behandling av vulvodyni med botulinumtoxinhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av vulvodyni med botulinumtoxin.pdfBehandling av vulvodyni med botulinumtoxinVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vulvodynian botuliinitoksiinihoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vulvodynian botuliinitoksiinihoito.pdf
Behandling av ärr med Cica-Carehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av ärr med Cica-Care.pdfBehandling av ärr med Cica-CareVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Arven hoito Cica-Carella.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Arven hoito Cica-Carella.pdf
Behandling av ärr med Leukoplasthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av ärr med Leukoplast.pdfBehandling av ärr med LeukoplastVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Arven hoito Leukoplastilla.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Arven hoito Leukoplastilla.pdf
Behandling av ärr med Mepiformhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av ärr med Mepiform.pdfBehandling av ärr med MepiformVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Arven hoito Mepiformilla.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Arven hoito Mepiformilla.pdf
Behandling av ärr med Siliposhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av ärr med Silipos.pdfBehandling av ärr med SiliposVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Arven hoito Siliposilla.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Arven hoito Siliposilla.pdf
Behandling av ärr med kompressionsbandagehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av ärr med kompressionsbandage.pdfBehandling av ärr med kompressionsbandageVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Arven hoito painetekstiilillä.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Arven hoito painetekstiilillä.pdf
Behandling av ärrhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av ärr.pdfBehandling av ärrVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Arven hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Arven hoito.pdf
Behandling av återkommande sår på hornhinnans yta https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av återkommande sår på hornhinnans yta .pdfBehandling av återkommande sår på hornhinnans yta Varsinais-Suomi;#00
Behandling med cytostatikumet Docetaxelhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling med cytostatikumet Docetaxel.pdfBehandling med cytostatikumet DocetaxelVarsinais-Suomi;#00
Behandlingarnas avslutning och uppföljningsvårdenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandlingarnas avslutning och uppföljningsvården.pdfBehandlingarnas avslutning och uppföljningsvårdenVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Hoitojen päättyminen ja jälkiseurannat.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Hoitojen päättyminen ja jälkiseurannat.pdf
Belastningsultraljudsundersökning av hjärtathttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Belastningsultraljudsundersökning av hjärtat.pdfBelastningsultraljudsundersökning av hjärtatVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydämen rasitusultraäänitutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydämen rasitusultraäänitutkimus.pdf
Benartärsjukdomhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Benartärsjukdom.pdfBenartärsjukdomVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Valtimoperäinen katkokävely.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Valtimoperäinen katkokävely.pdf
Benmärgsprov på barnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Benmärgsprov på barn.pdfBenmärgsprov på barnVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen luuydintutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen luuydintutkimus.pdf
Binjureinsufficiense hos barnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Binjureinsufficiense hos barn.pdfBinjureinsufficiense hos barnVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen%20lisämunuaiskuoren%20vajaatoiminta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen lisämunuaiskuoren vaajatoiminta.pdf
Bisköldkörteloperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bisköldkörteloperation.pdfBisköldkörteloperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lisäkilpirauhasleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lisäkilpirauhasleikkaus.pdf
Biverkning av strålbehandling till matstrupenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/Biverkning av strålbehandling till matstrupen.pdfBiverkning av strålbehandling till matstrupenSatakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/Ruokatorven sädehoidon haittavaikutukset.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/Ruokatorven sädehoidon haittavaikutukset.pdf
Biverkningar av strålbehandling till bröstethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/Biverkningar av strålbehandling till bröstet.pdfBiverkningar av strålbehandling till bröstetSatakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/Rinnan sädehoidon haittavaikutukset.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/Rinnan sädehoidon haittavaikutukset.pdf
Biverkningar av strålbehandling till bukenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/Biverkningar av strålbehandling till buken.pdfBiverkningar av strålbehandling till bukenSatakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/Vatsan sädehoidon haittavaikutukset.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/Vatsan sädehoidon haittavaikutukset.pdf
Biverkningar av strålbehandling till bäckenethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/Biverkningar av strålbehandling till bäckenet.pdfBiverkningar av strålbehandling till bäckenetSatakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/Lantion sädehoidon haittavaikutukset.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/Lantion sädehoidon haittavaikutukset.pdf
Biverkningar av strålbehandling till hjärnanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/Biverkningar av strålbehandling till hjärnan.pdfBiverkningar av strålbehandling till hjärnanSatakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/Aivojen sädehoidon haittavaikutukset.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/Aivojen sädehoidon haittavaikutukset.pdf
Biverkningar av strålbehandling till lunganhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/Biverkningar av strålbehandling till lungan.pdfBiverkningar av strålbehandling till lunganSatakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/Keuhkojen sädehoidon haittavaikutukset.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/Keuhkojen sädehoidon haittavaikutukset.pdf
Blindtarmsinflammation, appendicithttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Blindtarmsinflammation, appendicit.pdfBlindtarmsinflammation, appendicitVarsinais-Suomi;#00
Blod i avföringen (F-hHb-O)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Blod i avföringen (F-hHb-O).pdfBlod i avföringen (F-hHb-O)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ulosteen_veri_(F-hHb-O).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ulosteen_veri_(F-hHb-O).pdf
Blodigavföringhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Blodigavföring.pdfBlodigavföringVarsinais-Suomi;#00
Blodkärlsoperation i nedre extremiteternahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Blodkärlsoperation i nedre extremiteterna.pdfBlodkärlsoperation i nedre extremiteternaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Alaraajavaltimoleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Alaraajavaltimoleikkauksen jälkeen.pdf
Blåssubstituerande operationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Blåssubstituerande operation.pdfBlåssubstituerande operationVarsinais-Suomi;#00
Bortoperering av halsens lymfkörtlarhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bortoperering av halsens lymfkörtlar.pdfBortoperering av halsens lymfkörtlarVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kaulan imusolmukkeiden poistoleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kaulan imusolmukkeiden poistoleikkaus.pdf
Borttagning av binjurehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Borttagning av binjure.pdfBorttagning av binjureVarsinais-Suomi;#00
Borttagning av gallblåsanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Borttagning av gallblåsan.pdfBorttagning av gallblåsanVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sappirakon poisto.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sappirakon poisto.pdf
Borttagning av hudförändring i närheten av ögathttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Borttagning av hudförändring i närheten av ögat.pdfBorttagning av hudförändring i närheten av ögatVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ihomuutoksen poisto silmän alueelta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ihomuutoksen poisto silmän alueelta.pdf
Borttagning av njuren och urinledaren (nefroureterectomi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Borttagning av njuren och urinledaren (nefroureterectomi).pdfBorttagning av njuren och urinledaren (nefroureterectomi)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Munuaisen ja virtsajohtimen poisto (nefroureterectomia).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Munuaisen ja virtsajohtimen poisto (nefroureterectomia).pdf
Borttagning av pacemakersystemethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Borttagning av pacemakersystemet.pdfBorttagning av pacemakersystemetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tahdistinsysteemin poisto.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tahdistinsysteemin poisto.pdf
Borttagning av polyp i samband av endoskopi av tjocktarmenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Borttagning av polyp i samband av endoskopi av tjocktarmen.pdfBorttagning av polyp i samband av endoskopi av tjocktarmenVarsinais-Suomi;#00
Boston-korsettbehandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Boston-korsettbehandling.pdfBoston-korsettbehandlingVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Boston-korsettihoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Boston-korsettihoito.pdf
Botulinumtoxinvård av urinblåsahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Botulinumtoxinvård av urinblåsa.pdfBotulinumtoxinvård av urinblåsaVarsinais-Suomi;#00
Bronkiektas d.v.s. utvidgningar i luftvägarnahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bronkiektas d.v.s. utvidgningar i luftvägarna.pdfBronkiektas d.v.s. utvidgningar i luftvägarnaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keuhkoputkien laajentumatauti eli bronkiektasiatauti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keuhkoputkien laajentumatauti eli bronkiektasiatauti.pdf
Bruksanvisning för aktivatorhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bruksanvisning för aktivator.pdfBruksanvisning för aktivatorVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aktivaattorin käyttö hampaiden oikomishoidossa.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aktivaattorin käyttö hampaiden oikomishoidossa.pdf
Bruksanvisning för gummidraghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bruksanvisning för gummidrag.pdfBruksanvisning för gummidragVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kumivedon käyttö hampaiden oikomishoidossa.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kumivedon käyttö hampaiden oikomishoidossa.pdf
Bruksanvisning för nackdrag (extraoralbåge)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bruksanvisning för nackdrag (extraoralbåge).pdfBruksanvisning för nackdrag (extraoralbåge)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Niskavedon käyttö hampaiden oikomishoidossa.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Niskavedon käyttö hampaiden oikomishoidossa.pdf
Bråckoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bråckoperation.pdfBråckoperationVarsinais-Suomi;#00
Bröstcanceroperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bröstcanceroperation.pdfBröstcanceroperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Rintasyöpäleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Rintasyöpäleikkaus.pdf
Bröstförminskningsoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Bröstförminskningsoperation.pdfBröstförminskningsoperationVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Rintojen pienennysleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSHP/Rintojen pienennysleikkaus.pdf
Bröstimplantatoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Bröstimplantatoperation.pdfBröstimplantatoperationVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Rintaimplanttileikkaus.pdf, /OhjepankkiVSHP/Rintaimplanttileikkaus.pdf
Bröstprotesoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bröstprotesoperation.pdfBröstprotesoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Rintaproteesileikkaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Rintaproteesileikkaus.pdf
Bröstreduktionhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bröstreduktion.pdfBröstreduktionVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Rintojen pienennysleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Rintojen pienennysleikkaus.pdf
Bröstrekonstruktion med buklambå (TRAM, DIEP)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bröstrekonstruktion med buklambå (TRAM, DIEP).pdfBröstrekonstruktion med buklambå (TRAM, DIEP)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Rinnan korjaus vatsakielekkeellä.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Rinnan korjaus vatsakielekkeellä.pdf
Bukplastikhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/Bukplastik.pdfBukplastikSatakunta;#Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/Vatsapoimun poistoleikkaus.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/Vatsapoimun poistoleikkaus.pdf
Bukplastikhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bukplastik.pdfBukplastikVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vatsapoimun poistoleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vatsapoimun poistoleikkaus.pdf
Bärare av ESBL-kolibakteriehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bärare av ESBL-kolibakterie.pdfBärare av ESBL-kolibakterieVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/ESBL-kolibakteerin kantaja.pdf, /OhjepankkiVSSHP/ESBL-kolibakteerin kantaja.pdf
Bärare av MRSA-bakterienhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bärare av MRSA-bakterien.pdfBärare av MRSA-bakterienVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/MRSA -bakteerin kantaja.pdf, /OhjepankkiVSSHP/MRSA -bakteerin kantaja.pdf
Bärare av VRE -bakterienhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bärare av VRE -bakterien.pdfBärare av VRE -bakterienVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/VRE -bakteerin kantaja.pdf, /OhjepankkiVSSHP/VRE -bakteerin kantaja.pdf
Bärare av multiresistenta gramnegativa stavformade bakterierhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bärare av multiresistenta gramnegativa stavformade bakterier.pdfBärare av multiresistenta gramnegativa stavformade bakterierVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vastustuskykyisen gramnegatiivisen bakteerin kantaja.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vastustuskykyisen gramnegatiivisen bakteerin kantaja.pdf
Bästa bröstcancerpatienthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bästa bröstcancerpatient.pdfBästa bröstcancerpatientVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Yhteydenotto-ohje seurannassa olevalle rintasyöpäpotilaalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Yhteydenotto-ohje seurannassa olevalle rintasyöpäpotilaalle.pdf
Bästa patient med prostatacancerhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bästa patient med prostatacancer.pdfBästa patient med prostatacancerVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Yhteydenotto-ohje eturauhassyövän sädehoitopotilaalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Yhteydenotto-ohje eturauhassyövän sädehoitopotilaalle.pdf
Böld i området runt ändtarmsöppningen, abscesshttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Böld i området runt ändtarmsöppningen, abscess.pdfBöld i området runt ändtarmsöppningen, abscessVarsinais-Suomi;#00
CEFhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/CEF.pdfCEFSatakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/CEF-SOLUNSALPAAJAHOITO.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/CEF-SOLUNSALPAAJAHOITO.pdf
CMFhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/CMF.pdfCMFSatakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/CMF-SOLUNSALPAAJAHOITO.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/CMF-SOLUNSALPAAJAHOITO.pdf
COVID- 19 anvisning för vård av personer med luftvägsinfektionssymptom på mottagningar och kohort-enheterhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/COVID- 19 anvisning för vård av personer med luftvägsinfektionssymptom på mottagningar och kohort-enheter.pdfCOVID- 19 anvisning för vård av personer med luftvägsinfektionssymptom på mottagningar och kohort-enheterVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/COVID- 19 toimintaohje hengitystieinfektio-oireisten vastaanotoilla ja kohortti-yksiköissä.pdf, /OhjepankkiVSSHP/COVID- 19 toimintaohje hengitystieinfektio-oireisten vastaanotoilla ja kohortti-yksiköissä.pdf
COVID-19 användning av skyddsutrustning inom hälsovård och socialvård att förhindra spridning av koronavirusinfektionerhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/COVID-19 användning av skyddsutrustning inom hälsovård och socialvård att förhindra spridning av koronavirusinfektioner.pdfCOVID-19 användning av skyddsutrustning inom hälsovård och socialvård att förhindra spridning av koronavirusinfektionerVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/COVID-19 Suojaimien käyttö terveydenhuollossa sosiaalitoimessa ja muualla asiakastyössä koronavirustartuntojen estämiseksi.pdf, /OhjepankkiVSSHP/COVID-19 Suojaimien käyttö terveydenhuollossa sosiaalitoimessa ja muualla asiakastyössä koronavirustartuntojen estämiseksi.pdf
COVID-19 provtagning från nässvalgethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/COVID-19 provtagning från nässvalget.pdfCOVID-19 provtagning från nässvalgetVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/COVID-19 näytteenotto nenänielusta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/COVID-19 näytteenotto nenänielusta.pdf
COVID19 andvändning och borttagning av skyddsutrusninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/COVID19 andvändning och borttagning av skyddsutrusning.pdfCOVID19 andvändning och borttagning av skyddsutrusningVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/COVID19 suojainten pukeminen ja riisuminen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/COVID19 suojainten pukeminen ja riisuminen.pdf
CRH-test (Pt-CRH-R)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/CRH-test (Pt-CRH-R).pdfCRH-test (Pt-CRH-R)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/CRH-koe_(Pt-CRH-R).pdf, /OhjepankkiVSSHP/CRH-koe_(Pt-CRH-R).pdf
CYTOSTATIKABEHANDLING AV BRÖSTCANCER (CEF)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/CYTOSTATIKABEHANDLING AV BRÖSTCANCER (CEF).pdfCYTOSTATIKABEHANDLING AV BRÖSTCANCER (CEF)Varsinais-Suomi;#00
CYTOSTATIKABEHANDLING MED DOCETAXELhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/CYTOSTATIKABEHANDLING MED DOCETAXEL.pdfCYTOSTATIKABEHANDLING MED DOCETAXELSatakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/DOKETAKSELI-SOLUNSALPAAJAHOITO.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/DOKETAKSELI-SOLUNSALPAAJAHOITO.pdf
CYTOSTATIKABEHANDLING MED OXALIPLATINhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/CYTOSTATIKABEHANDLING MED OXALIPLATIN.pdfCYTOSTATIKABEHANDLING MED OXALIPLATINSatakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/OKSALIPLATIINI-SOLUNSALPAAJAHOITO.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/OKSALIPLATIINI-SOLUNSALPAAJAHOITO.pdf
Calmette-vaccinhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Calmette-vaccin.pdfCalmette-vaccinVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Calmette eli bcg-rokotus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Calmette eli bcg-rokotus.pdf
Cancer i området kring huvud och hals- bred canceroperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Cancer i området kring huvud och hals- bred canceroperation.pdfCancer i området kring huvud och hals- bred canceroperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Pään ja kaulan alueen syöpäleikkaus laaja.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Pään ja kaulan alueen syöpäleikkaus laaja.pdf
Cancer och fertilitethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Cancer och fertilitet.pdfCancer och fertilitetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Syöpä ja hedelmällisyys.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Syöpä ja hedelmällisyys.pdf
Cancer och smärtahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/Cancer och smärta.pdfCancer och smärtaSatakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/Syöpäpotilaan kipu.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/Syöpäpotilaan kipu.pdf
Canceroperation i de yttre könsorganenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Canceroperation i de yttre könsorganen.pdfCanceroperation i de yttre könsorganenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ulkosynnyttimien syöpäleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ulkosynnyttimien syöpäleikkaus.pdf
Canceroperation i munområdethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Canceroperation i munområdet.pdfCanceroperation i munområdetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Suun alueen syöpäleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Suun alueen syöpäleikkaus.pdf
Cancerpatientens kost anvisning 1https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/Cancerpatientens kost anvisning 1.pdfCancerpatientens kost anvisning 1Satakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/SYÖPÄPOTILAAN RAVITSEMUS (OHJE 1) - HYVÄN RAVITSEMUSTILAN YLLÄPITÄMINEN.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/SYÖPÄPOTILAAN RAVITSEMUS (OHJE 1) - HYVÄN RAVITSEMUSTILAN YLLÄPITÄMINEN.pdf
Celiakihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Celiaki.pdfCeliakiVarsinais-Suomi;#00
Cellprov på upphostning (Ex-Syto-1, 4080)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Cellprov på upphostning (Ex-Syto-1, 4080).pdfCellprov på upphostning (Ex-Syto-1, 4080)Varsinais-Suomi;#00
Clostridium difficile toxingen i avföringen, påvisning av nukleinsyrahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Clostridium difficile toxingen i avföringen, påvisning av nukleinsyra.pdfClostridium difficile toxingen i avföringen, påvisning av nukleinsyraVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ulosteen_clostridium_difficile_toksiinigeeni,,_nukleiinihapon_osoitus_(F-CldTNhO).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ulosteen_clostridium_difficile_toksiinigeeni,_nukleiinihapon_osoitus_(F-CldTNhO).pdf
Collar cuffs påklädnad, avklädnad och kontroll av ställninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Collar cuffs påklädnad, avklädnad och kontroll av ställning.aspxCollar cuffs påklädnad, avklädnad och kontroll av ställningVarsinais-Suomi;#00
Covid 19 –kontrollista när patienten kommer för vård under pågående pandemihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Covid 19 –kontrollista när patienten kommer för vård under pågående pandemi.pdfCovid 19 –kontrollista när patienten kommer för vård under pågående pandemiVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Covid-19 tarkistuslista ammattilaiselle potilaan tullessa hoitoon.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Covid-19 tarkistuslista ammattilaiselle potilaan tullessa hoitoon.pdf
Covid-19 bekräftat eller misstänkt fall, på- och avklädning av skyddsutrustning vid situationer som orsakar aerosolerhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Covid-19 bekräftat eller misstänkt fall, på- och avklädning av skyddsutrustning vid situationer som orsakar aerosoler.pdfCovid-19 bekräftat eller misstänkt fall, på- och avklädning av skyddsutrustning vid situationer som orsakar aerosolerVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/COVID-19 - varmistettu tai epäilty,, suojainten pukeminen ja riisuminen aerosolia tuottavissa tilanteissa.pdf, /OhjepankkiVSSHP/COVID-19 - varmistettu tai epäilty, suojainten pukeminen ja riisuminen aerosolia tuottavissa tilanteissa.pdf
Creatininclearance för dygnsurin (Pt-Krea-Cl)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Creatininclearance för dygnsurin (Pt-Krea-Cl).pdfCreatininclearance för dygnsurin (Pt-Krea-Cl)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_kreatiniinin_poistuma_(Pt-Krea-Cl).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_kreatiniinin_poistuma_(Pt-Krea-Cl).pdf
Cytologisk undersökning av upphostningarnahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Cytologisk undersökning av upphostningarna.pdfCytologisk undersökning av upphostningarnaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ysköksen_solututkimus_(ex-syto).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ysköksen_solututkimus_(ex-syto).pdf
Cytologiskt urinprovhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Cytologiskt urinprov.pdfCytologiskt urinprovVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsan_solututkimus_(U-Syto).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsan_solututkimus_(U-Syto).pdf
Cytostatikabehandling av bröstcancer CMFhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Cytostatikabehandling av bröstcancer CMF.pdfCytostatikabehandling av bröstcancer CMFVarsinais-Suomi;#00
Cytostatikabehandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/Cytostatikabehandling.pdfCytostatikabehandlingSatakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/Solunsalpaajahoito.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/Solunsalpaajahoito.pdf
DOTANOC PET-DT-undersökning av hela kroppenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/DOTANOC PET-DT-undersökning av hela kroppen.pdfDOTANOC PET-DT-undersökning av hela kroppenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Koko kehon DOTANOC PET-TT-tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Koko kehon DOTANOC PET-TT-tutkimus.pdf
DOTANOC PET-MRI-undersökning av hela kroppenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/DOTANOC PET-MRI-undersökning av hela kroppen.pdfDOTANOC PET-MRI-undersökning av hela kroppenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Koko kehon DOTANOC PET-MRI-tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Koko kehon DOTANOC PET-MRI-tutkimus.pdf
DT-undersökning av aorta (TAVI)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/DT-undersökning av aorta (TAVI).pdfDT-undersökning av aorta (TAVI)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aortan TT-tutkimus (TAVI).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aortan TT-tutkimus (TAVI).pdf
DT-undersökning av kranskärlenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/DT-undersökning av kranskärlen.pdfDT-undersökning av kranskärlenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sepelvaltimoiden TT-tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sepelvaltimoiden TT-tutkimus.pdf
Datortomografi av en nyfödd (under 3 månader) utan anestesihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Datortomografi av en nyfödd (under 3 månader) utan anestesi.pdfDatortomografi av en nyfödd (under 3 månader) utan anestesiVarsinais-Suomi;#10
Datortomografi av stöd- och rörelseorganenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Datortomografi av stöd- och rörelseorganen.pdfDatortomografi av stöd- och rörelseorganenVarsinais-Suomi;#00
Datortomografistyrd benbiopsihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Datortomografistyrd benbiopsi.pdfDatortomografistyrd benbiopsiVarsinais-Suomi;#00
Datortomografistyrd nålbiopsihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Datortomografistyrd nålbiopsi.pdfDatortomografistyrd nålbiopsiVarsinais-Suomi;#00
Datortomografistyrd värmebehandling av tumör i inre organ eller rf-ablationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Datortomografistyrd värmebehandling av tumör i inre organ eller rf-ablation.pdfDatortomografistyrd värmebehandling av tumör i inre organ eller rf-ablationVarsinais-Suomi;#00
Delta-aminolevulinsyra i natturin (nU-DALA)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Delta-aminolevulinsyra i natturin (nU-DALA).pdfDelta-aminolevulinsyra i natturin (nU-DALA)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Yövirtsan_delta-Aminolevulinaatti_(nU-DALA).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Yövirtsan_delta-Aminolevulinaatti_(nU-DALA).pdf
Dexametasonprov (Pt-DXM-R1)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Dexametasonprov (Pt-DXM-R1).pdfDexametasonprov (Pt-DXM-R1)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Deksametasonikoe_(Pt-DXM-R1).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Deksametasonikoe_(Pt-DXM-R1).pdf
Dialysfisteloperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Dialysfisteloperation.pdfDialysfisteloperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Dialyysifistelileikkaus (AV-fisteli).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Dialyysifistelileikkaus (AV-fisteli).pdf
Diarré orsakad av antibiotika och behandling av denhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Diarré orsakad av antibiotika och behandling av den.pdfDiarré orsakad av antibiotika och behandling av denVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Antibioottiripuli ja sen hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Antibioottiripuli ja sen hoito.pdf
Dientamoeba fragilis, påvisning av nukleinsyra (14324 F-DifrNhO)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Dientamoeba fragilis, påvisning av nukleinsyra (14324 F-DifrNhO).pdfDientamoeba fragilis, påvisning av nukleinsyra (14324 F-DifrNhO)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Dientamoeba_fragilis,,_nukleiinihapon_osoitus_(14324_F-DifrNho).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Dientamoeba_fragilis,_nukleiinihapon_osoitus_(14324_F-DifrNho).pdf
Direktiv för patient med fast tandregleringsapparaturhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Direktiv för patient med fast tandregleringsapparatur.pdfDirektiv för patient med fast tandregleringsapparaturVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kiinteät kojeet hampaiden oikomishoidossa.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kiinteät kojeet hampaiden oikomishoidossa.pdf
Dobutamin-ultraljudsundersökning av hjärtathttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Dobutamin-ultraljudsundersökning av hjärtat.pdfDobutamin-ultraljudsundersökning av hjärtatVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Dobutamiini-ultraäänitutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Dobutamiini-ultraäänitutkimus.pdf
Druvbörd, metotrexat-folsyra behandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Druvbörd, metotrexat-folsyra behandling.pdfDruvbörd, metotrexat-folsyra behandlingVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Rypäleraskaus,, metotrexaatti-foolihappohoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Rypäleraskaus, metotrexaatti-foolihappohoito.pdf
Döden och ordnandet av begravningenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Döden och ordnandet av begravningen.pdfDöden och ordnandet av begravningenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kuolema ja hautauksen järjestäminen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kuolema ja hautauksen järjestäminen.pdf
EEG och långvarig videomonitorering, barn (VEEG) https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/EEG och långvarig videomonitorering, barn (VEEG) .pdfEEG och långvarig videomonitorering, barn (VEEG) Varsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Video-EEG-tutkimus lapset.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Video-EEG-tutkimus lapset.pdf
EEG-undersökning efter vakahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/EEG-undersökning efter vaka.pdfEEG-undersökning efter vakaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/EEG-tutkimus valvomisen jälkeen aikuiset.pdf, /OhjepankkiVSSHP/EEG-tutkimus valvomisen jälkeen aikuiset.pdf
EEG-undersökning sfenoidalelektroderhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/EEG-undersökning sfenoidalelektroder.pdfEEG-undersökning sfenoidalelektroderVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/EEG-tutkimus sfenoidaalielektrodit.pdf, /OhjepankkiVSSHP/EEG-tutkimus sfenoidaalielektrodit.pdf
EEG-undersökning, barn 1-16 århttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/EEG-undersökning, barn 1-16 år.pdfEEG-undersökning, barn 1-16 årVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/EEG-tutkimus lapset 0-16 vuotta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/EEG-tutkimus lapset 0-16 vuotta.pdf
EEG-undersökning, vuxnahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/EEG-undersökning, vuxna.pdfEEG-undersökning, vuxnaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/EEG-tutkimus aikuiset.pdf, /OhjepankkiVSSHP/EEG-tutkimus aikuiset.pdf
EFFEKTIVERAD KOST FÖR CANCERPATIENTEN (ANVISNING 2)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/EFFEKTIVERAD KOST FÖR CANCERPATIENTEN (ANVISNING 2).pdfEFFEKTIVERAD KOST FÖR CANCERPATIENTEN (ANVISNING 2)Satakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/SYÖPÄPOTILAAN RAVITSEMUS (OHJE 2) - TEHOSTETTU RAVITSEMUS.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/SYÖPÄPOTILAAN RAVITSEMUS (OHJE 2) - TEHOSTETTU RAVITSEMUS.pdf
EMG-undersökning av struphuvudethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/EMG-undersökning av struphuvudet.pdfEMG-undersökning av struphuvudetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kurkunpään alueen EMG-tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kurkunpään alueen EMG-tutkimus.pdf
EOXhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/EOX.pdfEOXVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/EOX-solunsalpaajahoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/EOX-solunsalpaajahoito.pdf
ERCP - Endoskopiundersökning av gall- och bukspottskörtelgångarhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/ERCP - Endoskopiundersökning av gall- och bukspottskörtelgångar.pdfERCP - Endoskopiundersökning av gall- och bukspottskörtelgångarVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sappi - ja haimateiden kuvaus eli ERCP.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sappi - ja haimateiden kuvaus eli ERCP.pdf
Efter axillautrymming av lymfkörtlarna i armhålanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter axillautrymming av lymfkörtlarna i armhålan.pdfEfter axillautrymming av lymfkörtlarna i armhålanVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kainalon imusolmukkeiden poiston jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kainalon imusolmukkeiden poiston jälkeen.pdf
Efter barnets narkoshttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter barnets narkos.pdfEfter barnets narkosVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen nukutuksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen nukutuksen jälkeen.pdf
Efter barnets urinvägsingrepphttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter barnets urinvägsingrepp.pdfEfter barnets urinvägsingreppVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen virtsatietoimenpiteen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen virtsatietoimenpiteen jälkeen.pdf
Efter blodutgjutning under hjärnans duralhinnahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter blodutgjutning under hjärnans duralhinna.pdfEfter blodutgjutning under hjärnans duralhinnaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivojen kovakalvonalaisen verenpurkauman jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivojen kovakalvonalaisen verenpurkauman jälkeen.pdf
Efter borttagning av benfragment från skallenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter borttagning av benfragment från skallen.pdfEfter borttagning av benfragment från skallenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kallon luupalan poiston jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kallon luupalan poiston jälkeen.pdf
Efter bröstrekonstruktionhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter bröstrekonstruktion.pdfEfter bröstrekonstruktionVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Rinnan korjausleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Rinnan korjausleikkauksen jälkeen.pdf
Efter bröstryggradsoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter bröstryggradsoperation.pdfEfter bröstryggradsoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Rintarangan leikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Rintarangan leikkauksen jälkeen.pdf
Efter dekompressionsoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter dekompressionsoperation.pdfEfter dekompressionsoperationVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Selän avarrusleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Selän avarrusleikkauksen jälkeen.pdf
Efter diskbråckoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter diskbråckoperation.pdfEfter diskbråckoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Selän välilevytyräleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Selän välilevytyräleikkauksen jälkeen.pdf
Efter elektrofysiologisk undersökning och ablationsbehandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter elektrofysiologisk undersökning och ablationsbehandling.pdfEfter elektrofysiologisk undersökning och ablationsbehandlingVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Elektrofysiologisen tutkimuksen ja ablaatiohoidon jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Elektrofysiologisen tutkimuksen ja ablaatiohoidon jälkeen.pdf
Efter en avbildning av blodkärlen i huvudet med kontrastmedelhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter en avbildning av blodkärlen i huvudet med kontrastmedel.pdfEfter en avbildning av blodkärlen i huvudet med kontrastmedelVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Pään verisuonten varjoainekuvauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Pään verisuonten varjoainekuvauksen jälkeen.pdf
Efter en bröstcanceroperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter en bröstcanceroperation.pdfEfter en bröstcanceroperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Rintasyöpäleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Rintasyöpäleikkauksen jälkeen.pdf
Efter en gynekologisk canceroperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter en gynekologisk canceroperation.pdfEfter en gynekologisk canceroperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Gynekologisen syöpäleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Gynekologisen syöpäleikkauksen jälkeen.pdf
Efter en gynekologisk operationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter en gynekologisk operation.pdfEfter en gynekologisk operationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Gynekologisen leikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Gynekologisen leikkauksen jälkeen.pdf
Efter en handoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter en handoperation.pdfEfter en handoperationVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Käsileikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Käsileikkauksen jälkeen.pdf
Efter en lindrig huvudskadahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter en lindrig huvudskada.pdfEfter en lindrig huvudskadaVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lievän päävamman jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lievän päävamman jälkeen.pdf
Efter en operation av en hjärntumörhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter en operation av en hjärntumör.pdfEfter en operation av en hjärntumörVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivokasvainleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivokasvainleikkauksen jälkeen.pdf
Efter en operation av halsryggradenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter en operation av halsryggraden.pdfEfter en operation av halsryggradenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kaularangan leikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kaularangan leikkauksen jälkeen.pdf
Efter en operation av ländryggradenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter en operation av ländryggraden.pdfEfter en operation av ländryggradenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lannerangan leikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lannerangan leikkauksen jälkeen.pdf
Efter en operation på hjärnbihangethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter en operation på hjärnbihanget.pdfEfter en operation på hjärnbihangetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivolisäkekasvainleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivolisäkekasvainleikkauksen jälkeen.pdf
Efter en ögonoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter en ögonoperation.pdfEfter en ögonoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Silmäleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Silmäleikkauksen jälkeen.pdf
Efter ett hjärtkirurgiskt ingrepphttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter ett hjärtkirurgiskt ingrepp.pdfEfter ett hjärtkirurgiskt ingreppVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydänleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydänleikkauksen jälkeen.pdf
Efter gipsninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter gipsning.pdfEfter gipsningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kipsauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kipsauksen jälkeen.pdf
Efter glycerolbedövning i trillingnervens nervknuthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter glycerolbedövning i trillingnervens nervknut.pdfEfter glycerolbedövning i trillingnervens nervknutVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kolmoishermosolmukkeen glyserolipuudutuksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kolmoishermosolmukkeen glyserolipuudutuksen jälkeen.pdf
Efter hammartåoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter hammartåoperation.pdfEfter hammartåoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vasaravarvasleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vasaravarvasleikkauksen jälkeen.pdf
Efter hjärn-ryggmärgsvätskeundersökninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter hjärn-ryggmärgsvätskeundersökning.pdfEfter hjärn-ryggmärgsvätskeundersökningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivoselkäydinnestekierron tutkimuksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivoselkäydinnestekierron tutkimuksen jälkeen.pdf
Efter hjärnblodkärlsoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter hjärnblodkärlsoperation.pdfEfter hjärnblodkärlsoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivoverisuonileikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivoverisuonileikkauksen jälkeen.pdf
Efter installation av pacemakerhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter installation av pacemaker.pdfEfter installation av pacemakerVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydäntahdistimen asennuksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydäntahdistimen asennuksen jälkeen.pdf
Efter knäoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter knäoperation.pdfEfter knäoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Polvileikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Polvileikkauksen jälkeen.pdf
Efter kontrastavbildning av artärerna i nedre extremiteternahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter kontrastavbildning av artärerna i nedre extremiteterna.pdfEfter kontrastavbildning av artärerna i nedre extremiteternaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Alaraajavaltimoiden varjoainekuvauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Alaraajavaltimoiden varjoainekuvauksen jälkeen.pdf
Efter kontrastavbildning och, eller ballongutvidgning av kransartärerna (PCI, PTCA)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter kontrastavbildning och, eller ballongutvidgning av kransartärerna (PCI, PTCA).pdfEfter kontrastavbildning och, eller ballongutvidgning av kransartärerna (PCI, PTCA)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen ja tai pallolaajennuksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen ja tai pallolaajennuksen jälkeen.pdf
Efter montering av en djup hjärnstimulatorhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter montering av en djup hjärnstimulator.pdfEfter montering av en djup hjärnstimulatorVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Syväaivostimulaattorin (DBS) asennuksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Syväaivostimulaattorin (DBS) asennuksen jälkeen.pdf
Efter operation av axelledens smärtbågehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter operation av axelledens smärtbåge.pdfEfter operation av axelledens smärtbågeVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Olkanivelen kipukaarioireyhtymän leikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Olkanivelen kipukaarioireyhtymän leikkauksen jälkeen.pdf
Efter operation av fraktur i ländryggenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter operation av fraktur i ländryggen.pdfEfter operation av fraktur i ländryggenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lannerankamurtumaleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lannerankamurtumaleikkauksen jälkeen.pdf
Efter operation av rotatorkuffhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter operation av rotatorkuff.pdfEfter operation av rotatorkuffVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kiertäjäkalvosimen korjausleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kiertäjäkalvosimen korjausleikkauksen jälkeen.pdf
Efter operation av snedstäld stortåhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter operation av snedstäld stortå.pdfEfter operation av snedstäld stortåVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/vaivaisenluuleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/vaivaisenluuleikkauksen jälkeen.pdf
Efter operation av vagel i ögathttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter operation av vagel i ögat.pdfEfter operation av vagel i ögatVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Luomirakkulaleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Luomirakkulaleikkaus.pdf
Efter operation i tarmenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter operation i tarmen.pdfEfter operation i tarmenVarsinais-Suomi;#00
Efter operation i ögats bakre delhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter operation i ögats bakre del.pdfEfter operation i ögats bakre delVarsinais-Suomi;#00
Efter operation kring ögonen (plastikkirurgi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter operation kring ögonen (plastikkirurgi).pdfEfter operation kring ögonen (plastikkirurgi)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Silmien alueen leikkauksen jälkeen (plastiikkakirurgia).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Silmien alueen leikkauksen jälkeen (plastiikkakirurgia).pdf
Efter protesoperation av ländryggens mellankotskivorhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter protesoperation av ländryggens mellankotskivor.pdfEfter protesoperation av ländryggens mellankotskivorVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lannerangan välilevyproteesileikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lannerangan välilevyproteesileikkauksen jälkeen.pdf
Efter rekonstruktiv operation av skallbenethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter rekonstruktiv operation av skallbenet.pdfEfter rekonstruktiv operation av skallbenetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kalloluun korjausleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kalloluun korjausleikkauksen jälkeen.pdf
Efter ryggoperationenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter ryggoperationen.pdfEfter ryggoperationenVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Selkäleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Selkäleikkauksen jälkeen.pdf
Efter shuntoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter shuntoperation.pdfEfter shuntoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Shunttileikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Shunttileikkauksen jälkeen.pdf
Efter skumbehandling vid underfunktion i vener (dagkir)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Efter skumbehandling vid underfunktion i vener (dagkir).pdfEfter skumbehandling vid underfunktion i vener (dagkir)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Laskimovian vaahtoruiskutushoidon jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSHP/Laskimovian vaahtoruiskutushoidon jälkeen.pdf
Efter steloperation av ryggenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter steloperation av ryggen.pdfEfter steloperation av ryggenVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Selän luudutusleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Selän luudutusleikkauksen jälkeen.pdf
Efter steloperation av stortåns basledhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter steloperation av stortåns basled.pdfEfter steloperation av stortåns basledVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Isovarpaan tyvinivelen jäykistysleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Isovarpaan tyvinivelen jäykistysleikkauksen jälkeen.pdf
Efter steloperation av vristen eller fotenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter steloperation av vristen eller foten.pdfEfter steloperation av vristen eller fotenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Nilkan tai jalkaterän luudutusleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Nilkan tai jalkaterän luudutusleikkauksen jälkeen.pdf
Efter tandimplantatoperationenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter tandimplantatoperationen.pdfEfter tandimplantatoperationenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Hammasimplanttileikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Hammasimplanttileikkauksen jälkeen.pdf
Efter tandsaneringhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Efter tandsanering.pdfEfter tandsaneringVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Hammassaneeraus.pdf, /OhjepankkiVSHP/Hammassaneeraus.pdf
Efter titthålsoperation av vristenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter titthålsoperation av vristen.pdfEfter titthålsoperation av vristenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Nilkan tähystysleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Nilkan tähystysleikkauksen jälkeen.pdf
Efter ultraljudsledd kateterablation av ytliga vener (Dagkir)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Efter ultraljudsledd kateterablation av ytliga vener (Dagkir).pdfEfter ultraljudsledd kateterablation av ytliga vener (Dagkir)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Ultraääniohjatun laskimoiden lämpökatetrihoiton jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSHP/Ultraääniohjatun laskimoiden lämpökatetrihoiton jälkeen.pdf
Efter undersökning eller ingrepp utfört via venhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter undersökning eller ingrepp utfört via ven.pdfEfter undersökning eller ingrepp utfört via venVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Laskimon kautta tehdyn tutkimuksen tai toimenpiteen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Laskimon kautta tehdyn tutkimuksen tai toimenpiteen jälkeen.pdf
Efter ögonlocksoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter ögonlocksoperation.pdfEfter ögonlocksoperationVarsinais-Suomi;#00
Efterbehandling av provbitstagning (pad)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efterbehandling av provbitstagning (pad).pdfEfterbehandling av provbitstagning (pad)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ihokoepalan eli PADn oton jälkihoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ihokoepalan eli PADn oton jälkihoito.pdf
Eftervård av miniplatta i munnenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Eftervård av miniplatta i munnen.pdfEftervård av miniplatta i munnenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Suuhun asetetun minilevyn jälkihoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Suuhun asetetun minilevyn jälkihoito.pdf
Eftervård vid tandköttsoperation (parodontologiskt ingrepp)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Eftervård vid tandköttsoperation (parodontologiskt ingrepp).pdfEftervård vid tandköttsoperation (parodontologiskt ingrepp)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ienleikkauksen (parodontologisen toimenpiteen) jälkihoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ienleikkauksen (parodontologisen toimenpiteen) jälkihoito.pdf
Eftervård vid tandutdragning eller ingrepp i munnenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Eftervård vid tandutdragning eller ingrepp i munnen.pdfEftervård vid tandutdragning eller ingrepp i munnenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Hampaanpoiston tai suussa suoritetun toimenpiteen jälkihoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Hampaanpoiston tai suussa suoritetun toimenpiteen jälkihoito.pdf
Egenvård av artros i tummens basledhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Egenvård av artros i tummens basled.pdfEgenvård av artros i tummens basledVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Peukalon tyvinivelen nivelrikon itsehoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Peukalon tyvinivelen nivelrikon itsehoito.pdf
Egenvård av inklämning av armbågsnerven (nervus ulnais)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Egenvård av inklämning av armbågsnerven (nervus ulnais).pdfEgenvård av inklämning av armbågsnerven (nervus ulnais)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kyynärhermopinteen itsehoito (nervus ulnaris).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kyynärhermopinteen itsehoito (nervus ulnaris).pdf
Egenvård av karpaltunnelsyndrom (canalis carpi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Egenvård av karpaltunnelsyndrom (canalis carpi).pdfEgenvård av karpaltunnelsyndrom (canalis carpi)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Rannekanavaoireyhtymän itsehoito (canalis carpi).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Rannekanavaoireyhtymän itsehoito (canalis carpi).pdf
Egenvård av ledgånsreumatismhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Egenvård av ledgånsreumatism.pdfEgenvård av ledgånsreumatismVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Nivelreuman itsehoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Nivelreuman itsehoito.pdf
Egenvård av ryggradsreumatismhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Egenvård av ryggradsreumatism.pdfEgenvård av ryggradsreumatismVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Selkärankareuman itsehoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Selkärankareuman itsehoito.pdf
Egenvård av senskideinflammation i tummen (de Quervain)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Egenvård av senskideinflammation i tummen (de Quervain).pdfEgenvård av senskideinflammation i tummen (de Quervain)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Peukalon jännetuppitulehduksen itsehoito (de Quervain).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Peukalon jännetuppitulehduksen itsehoito (de Quervain).pdf
Elektrisk stimulering med pericalm–apparathttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Elektrisk stimulering med pericalm–apparat.pdfElektrisk stimulering med pericalm–apparatVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sähköstimulaatio pericalm-laitteella.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sähköstimulaatio pericalm-laitteella.pdf
Elektrisk överföring av hjärtrytmenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Elektrisk överföring av hjärtrytmen.pdfElektrisk överföring av hjärtrytmenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydämen sähköinen rytminsiirto.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydämen sähköinen rytminsiirto.pdf
Elektrofysiologisk undersökning och ablationsbehandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Elektrofysiologisk undersökning och ablationsbehandling.pdfElektrofysiologisk undersökning och ablationsbehandlingVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Rytmihäiriöiden elektrofysiologinen tutkimus ja ablaatiohoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Rytmihäiriöiden elektrofysiologinen tutkimus ja ablaatiohoito.pdf
Elektroretinografi-undersökning ERGhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Elektroretinografi-undersökning ERG.pdfElektroretinografi-undersökning ERGVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Silmän verkkokalvon sähköisen toiminnan tutkimus ERG.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Silmän verkkokalvon sähköisen toiminnan tutkimus ERG.pdf
Embolisering av en arteriovenös missbildning i hjärnanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Embolisering av en arteriovenös missbildning i hjärnan.pdfEmbolisering av en arteriovenös missbildning i hjärnanVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivojen valtimo-laskimo epämuodostuman embolisaatio.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivojen valtimo-laskimo epämuodostuman embolisaatio.pdf
Embolisering av pulsåderbråck i hjärnanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Embolisering av pulsåderbråck i hjärnan.pdfEmbolisering av pulsåderbråck i hjärnanVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivovaltimopullistuman suonensisäinen hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivovaltimopullistuman suonensisäinen hoito.pdf
Embolisering av pungåderbråckhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Embolisering av pungåderbråck.pdfEmbolisering av pungåderbråckVarsinais-Suomi;#00
Embolisering av testikelvenen d.v.s. vena spermaticahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Embolisering av testikelvenen d.v.s. vena spermatica.pdfEmbolisering av testikelvenen d.v.s. vena spermaticaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kiveslaskimon eli vena spermatican embolisaatio.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kiveslaskimon eli vena spermatican embolisaatio.pdf
En resa till nervernas världhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/En resa till nervernas värld.pdfEn resa till nervernas världVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Retki hermojen maailmaan.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Retki hermojen maailmaan.pdf
En tandregleringsapparat, som kallas för Quad-Helixhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/En tandregleringsapparat, som kallas för Quad-Helix.pdfEn tandregleringsapparat, som kallas för Quad-HelixVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Quad-helix hampaiden oikomishoidossa.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Quad-helix hampaiden oikomishoidossa.pdf
En tandregleringsapparat, som kallas lingualbågehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/En tandregleringsapparat, som kallas lingualbåge.pdfEn tandregleringsapparat, som kallas lingualbågeVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Linguaalikaari hampaiden oikomishoidossa.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Linguaalikaari hampaiden oikomishoidossa.pdf
En tandreglerinsapparat, som kallas transpalatinalbågehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/En tandreglerinsapparat, som kallas transpalatinalbåge.pdfEn tandreglerinsapparat, som kallas transpalatinalbågeVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Transpalatinaalikaari hampaiden oikomishoidossa.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Transpalatinaalikaari hampaiden oikomishoidossa.pdf
En utfärd i hjärnans världhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/En utfärd i hjärnans värld.pdfEn utfärd i hjärnans världVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Retki aivojen maailmaan.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Retki aivojen maailmaan.pdf
Endoskopi av livmoderhålan ( Hysteroskopi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Endoskopi av livmoderhålan ( Hysteroskopi).pdfEndoskopi av livmoderhålan ( Hysteroskopi)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Kohtuontelon tähystys ( Hysteroskopia).pdf, /OhjepankkiVSHP/Kohtuontelon tähystys ( Hysteroskopia).pdf
Endoskopi av luftrörenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopi av luftrören.pdfEndoskopi av luftrörenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keuhkoputkien tai ruokatorven tähystys.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keuhkoputkien tai ruokatorven tähystys.pdf
Endoskopi av luftröret (bronkoskopi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopi av luftröret (bronkoskopi).pdfEndoskopi av luftröret (bronkoskopi)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keuhkoputken tähystys eli bronkoskopia.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keuhkoputken tähystys eli bronkoskopia.pdf
Endoskopi av spottkörtelnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopi av spottkörteln.pdfEndoskopi av spottkörtelnVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sylkirauhasen tähystys.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sylkirauhasen tähystys.pdf
Endoskopi av tunntarmen alltså enteroskopihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopi av tunntarmen alltså enteroskopi.pdfEndoskopi av tunntarmen alltså enteroskopiVarsinais-Suomi;#00
Endoskopi av tunntarmen via analöppningenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopi av tunntarmen via analöppningen.pdfEndoskopi av tunntarmen via analöppningenVarsinais-Suomi;#00
Endoskopi av urinblåsan ( Cystoskopi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Endoskopi av urinblåsan ( Cystoskopi).pdfEndoskopi av urinblåsan ( Cystoskopi)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Virtsarakon tähystys ( kystoskopia).pdf, /OhjepankkiVSHP/Virtsarakon tähystys ( kystoskopia).pdf
Endoskopi av urinblåsan (Urologi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Endoskopi av urinblåsan (Urologi).pdfEndoskopi av urinblåsan (Urologi)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Virtsarakon tähystys (Urologia).pdf, /OhjepankkiVSHP/Virtsarakon tähystys (Urologia).pdf
Endoskopi av urinblåsan och en eventuell åtgärdhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopi av urinblåsan och en eventuell åtgärd.pdfEndoskopi av urinblåsan och en eventuell åtgärdVarsinais-Suomi;#00
Endoskopi av urinblåsanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopi av urinblåsan.pdfEndoskopi av urinblåsanVarsinais-Suomi;#00
Endoskopisk avlägsning av urinvägsstenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopisk avlägsning av urinvägssten.pdfEndoskopisk avlägsning av urinvägsstenVarsinais-Suomi;#00
Endoskopisk operation av njursten (PCNL)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopisk operation av njursten (PCNL).pdfEndoskopisk operation av njursten (PCNL)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Munuaiskiven poisto tähystyksessä iholta PCNL.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Munuaiskiven poisto tähystyksessä iholta PCNL.pdf
Endoskopisk operation av näsans bihålor, FESShttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopisk operation av näsans bihålor, FESS.pdfEndoskopisk operation av näsans bihålor, FESSVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Nenän sivuonteloiden tähystysleikkaus eli FESS.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Nenän sivuonteloiden tähystysleikkaus eli FESS.pdf
Endoskopisk operation av tårsäcken, DCRhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopisk operation av tårsäcken, DCR.pdfEndoskopisk operation av tårsäcken, DCRVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kyynelpussin tähystysleikkaus eli DCR.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kyynelpussin tähystysleikkaus eli DCR.pdf
Endoskopisk resektion av förändring i magsäckenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopisk resektion av förändring i magsäcken.pdfEndoskopisk resektion av förändring i magsäckenVarsinais-Suomi;#00
Endoskopisk resektion av förändring i tjocktarmenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopisk resektion av förändring i tjocktarmen.pdfEndoskopisk resektion av förändring i tjocktarmenVarsinais-Suomi;#00
Endoskopisk värmebehandling av matstrupenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopisk värmebehandling av matstrupen.pdfEndoskopisk värmebehandling av matstrupenVarsinais-Suomi;#00
Endovaskulär behandling av förträngning i halspulsådernhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endovaskulär behandling av förträngning i halspulsådern.pdfEndovaskulär behandling av förträngning i halspulsådernVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kaulavaltimoahtauman suonensisäinen hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kaulavaltimoahtauman suonensisäinen hoito.pdf
Endovaskulär korrigering av bukaortaaneurysmhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endovaskulär korrigering av bukaortaaneurysm.pdfEndovaskulär korrigering av bukaortaaneurysmVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vatsavaltimon pullistuman suonensisäinen korjaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vatsavaltimon pullistuman suonensisäinen korjaus.pdf
Eosinofila celler i upphostning (Ex-Eos)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Eosinofila celler i upphostning (Ex-Eos).pdfEosinofila celler i upphostning (Ex-Eos)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPArkisto/Ysköksen_eosinofiilit_(Ex-Eos).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ysköksen_eosinofiilit_(Ex-Eos).pdf
Eosinofila celler i upphostninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Eosinofila celler i upphostning.pdfEosinofila celler i upphostningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ysköksen_eosinofiilit.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ysköksen_eosinofiilit.pdf
Erektionsproteshttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Erektionsprotes.pdfErektionsprotesVarsinais-Suomi;#00
Ergospirometrihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ergospirometri.pdfErgospirometriVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ergospirometria.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ergospirometria.pdf
Erytrocyter (röda blodkroppar) i urinen (U-Eryt-Fk)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Erytrocyter (röda blodkroppar) i urinen (U-Eryt-Fk).pdfErytrocyter (röda blodkroppar) i urinen (U-Eryt-Fk)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsan_erytrosyytit_(U-Eryt-Fk).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsan_erytrosyytit_(U-Eryt-Fk).pdf
Eukapnisk voluntär hyperventilationstesthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Eukapnisk voluntär hyperventilationstest.pdfEukapnisk voluntär hyperventilationstestVarsinais-Suomi;#10
Expansionstandställning för överkäkstandbågen RMEhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Expansionstandställning för överkäkstandbågen RME.pdfExpansionstandställning för överkäkstandbågen RMEVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Yläleuan nopea levityskoje (rme) hampaiden oikomishoidossa.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Yläleuan nopea levityskoje (rme) hampaiden oikomishoidossa.pdf
FDG PET-DT-undersökning av hjärtathttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/FDG PET-DT-undersökning av hjärtat.pdfFDG PET-DT-undersökning av hjärtatVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydämen FDG PET-TT-tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydämen FDG PET-TT-tutkimus.pdf
FDG PET-DT-undersökning av hjärtats viabilitethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/FDG PET-DT-undersökning av hjärtats viabilitet.pdfFDG PET-DT-undersökning av hjärtats viabilitetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydämen viabiliteetti FDG PET-TT-tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydämen viabiliteetti FDG PET-TT-tutkimus.pdf
FDG PET-MRI-undersökning av hjärtathttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/FDG PET-MRI-undersökning av hjärtat.pdfFDG PET-MRI-undersökning av hjärtatVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydämen FDG PET-MRI tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydämen FDG PET-MRI tutkimus.pdf
FDOPA PET-DT-undersökning av hela kroppenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/FDOPA PET-DT-undersökning av hela kroppen.pdfFDOPA PET-DT-undersökning av hela kroppenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Koko kehon FDOPA PET-TT-tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Koko kehon FDOPA PET-TT-tutkimus.pdf
FDOPA PET-DT-undersökning av hjärnanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/FDOPA PET-DT-undersökning av hjärnan.pdfFDOPA PET-DT-undersökning av hjärnanVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivojen FDOPA PET-TT-tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivojen FDOPA PET-TT-tutkimus.pdf
FDOPA PET-MRI-undersökning av hela kroppenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/FDOPA PET-MRI-undersökning av hela kroppen.pdfFDOPA PET-MRI-undersökning av hela kroppenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Koko kehon FDOPA PET-MRI-tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Koko kehon FDOPA PET-MRI-tutkimus.pdf
FDOPA PET-MRI-undersökning av hjärnanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/FDOPA PET-MRI-undersökning av hjärnan.pdfFDOPA PET-MRI-undersökning av hjärnanVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivojen FDOPA PET-MRI-tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivojen FDOPA PET-MRI-tutkimus.pdf
FESS (Ballongvidgning)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/FESS (Ballongvidgning).pdfFESS (Ballongvidgning)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/FESS pallolaajennus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/FESS pallolaajennus.pdf
Fasta (undersökning för att avgöra tolerans för rasta samt glukosomsättning)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Fasta (undersökning för att avgöra tolerans för rasta samt glukosomsättning).pdfFasta (undersökning för att avgöra tolerans för rasta samt glukosomsättning)Varsinais-Suomi;#10
Fertilitetsbehandling och graviditetsraporthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Fertilitetsbehandling och graviditetsraport.pdfFertilitetsbehandling och graviditetsraportVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsettomuushoidot ja raskausraportti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsettomuushoidot ja raskausraportti.pdf
Fettransplantationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Fettransplantation.pdfFettransplantationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Rasvansiirto.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Rasvansiirto.pdf
Fettransplantionhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Fettransplantion.pdfFettransplantionVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Rasvansiirto.pdf, /OhjepankkiVSHP/Rasvansiirto.pdf
Fjärruppföljning av prostatacancer (mobil-PSA)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Fjärruppföljning av prostatacancer (mobil-PSA).pdfFjärruppföljning av prostatacancer (mobil-PSA)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Eturauhassyövän etäseuranta (mobiili PSA).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Eturauhassyövän etäseuranta (mobiili PSA).pdf
Fl-Streptococcus agalactiae (B), odling (Fl-StrBVi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Fl-Streptococcus agalactiae (B), odling (Fl-StrBVi).pdfFl-Streptococcus agalactiae (B), odling (Fl-StrBVi)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Fl-Streptococcus_agalactiae_(B),,_viljely_(Fl-StrBVi).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Fl-Streptococcus_agalactiae_(B),_viljely_(Fl-StrBVi).pdf
Fluoreskeinangiografi (FAG) av ögathttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Fluoreskeinangiografi (FAG) av ögat.pdfFluoreskeinangiografi (FAG) av ögatVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Silmien fluoreskeiiniangiografia.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Silmien fluoreskeiiniangiografia.pdf
Fotodynamisk behandling av ögonenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Fotodynamisk behandling av ögonen.pdfFotodynamisk behandling av ögonenVarsinais-Suomi;#00
Fotografering av ögonbottnenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Fotografering av ögonbottnen.pdfFotografering av ögonbottnenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Silmänpohjien valokuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Silmänpohjien valokuvaus.pdf
Fraktur i länd- eller bröstryggenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Fraktur i länd- eller bröstryggen.pdfFraktur i länd- eller bröstryggenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lanne- tai rintarankamurtumapotilaalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lanne- tai rintarankamurtumapotilaalle.pdf
Framfall av ändtarmens slemhinna, rektumprolapshttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Framfall av ändtarmens slemhinna, rektumprolaps.pdfFramfall av ändtarmens slemhinna, rektumprolapsVarsinais-Suomi;#00
Frigörande av medianusnerven vid entrapmentsyndrom i handleden(syndroma canalis carpi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Frigörande av medianusnerven vid entrapmentsyndrom i handleden(syndroma canalis carpi).pdfFrigörande av medianusnerven vid entrapmentsyndrom i handleden(syndroma canalis carpi)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Ranteen keskihermon pinnetilan vapautusleikkaus ( Syndrooma canalis carpi).pdf, /OhjepankkiVSHP/Ranteen keskihermon pinnetilan vapautusleikkaus ( Syndrooma canalis carpi).pdf
Fritt kortisol i dygnsurinen (dU-Kors-V)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Fritt kortisol i dygnsurinen (dU-Kors-V).pdfFritt kortisol i dygnsurinen (dU-Kors-V)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_vapaa_kortisoli_(dU-Kors-V).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_vapaa_kortisoli_(dU-Kors-V).pdf
Frågeformulär om infektionssäkerhethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Frågeformulär om infektionssäkerhet.pdfFrågeformulär om infektionssäkerhetVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Infektioturvallisuuskyselylomake.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Infektioturvallisuuskyselylomake.pdf
Fysioterapi på lungkliniken av muskelsjuk patient med andningssvikthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Fysioterapi på lungkliniken av muskelsjuk patient med andningssvikt.pdfFysioterapi på lungkliniken av muskelsjuk patient med andningssviktVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lihassairaan hengitysvajepotilaan fysioterapia keuhkoklinikalla.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lihassairaan hengitysvajepotilaan fysioterapia keuhkoklinikalla.pdf
För dig som får strålbehandling till mun- och halsområdethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/För dig som får strålbehandling till mun- och halsområdet.pdfFör dig som får strålbehandling till mun- och halsområdetSatakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/Suun ja kaulan alueen sädehoitoon tulevalle.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/Suun ja kaulan alueen sädehoitoon tulevalle.pdf
För dig som får strålbehandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/För dig som får strålbehandling.pdfFör dig som får strålbehandlingVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPArkisto/Sädehoitoon%20tulevalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sädehoitoon tulevalle.pdf
För dig som får strålbehandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/För dig som får strålbehandling.pdfFör dig som får strålbehandlingSatakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/Sädehoitoon tulevalle.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/Sädehoitoon tulevalle.pdf
För dig som kommer för dosplanering för strålbehandling av bäckenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/För dig som kommer för dosplanering för strålbehandling av bäcken.pdfFör dig som kommer för dosplanering för strålbehandling av bäckenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lantion sädehoidon annossuunnitteluun tulevalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lantion sädehoidon annossuunnitteluun tulevalle.pdf
För föräldrar till spädbarn som kommer för BAEP-undersökninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/För föräldrar till spädbarn som kommer för BAEP-undersökning.pdfFör föräldrar till spädbarn som kommer för BAEP-undersökningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/BAEP tutkimukseen tulevien vauvojen vanhemmille.pdf, /OhjepankkiVSSHP/BAEP tutkimukseen tulevien vauvojen vanhemmille.pdf
För patient som kommer halskotsoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/För patient som kommer halskotsoperation.pdfFör patient som kommer halskotsoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kaularangan leikkaukseen tulevalle .pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kaularangan leikkaukseen tulevalle .pdf
För patient som kommer till hjärnblodkärlsoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/För patient som kommer till hjärnblodkärlsoperation.pdfFör patient som kommer till hjärnblodkärlsoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivoverisuonileikkaukseen tulevalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivoverisuonileikkaukseen tulevalle.pdf
För patient som kommer till hjärntumörsoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/För patient som kommer till hjärntumörsoperation.pdfFör patient som kommer till hjärntumörsoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivokasvainleikkaukseen tulevalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivokasvainleikkaukseen tulevalle.pdf
För patient som kommer till ländryggradsoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/För patient som kommer till ländryggradsoperation.pdfFör patient som kommer till ländryggradsoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lannerangan leikkaukseen tulevalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lannerangan leikkaukseen tulevalle.pdf
För patient som kommer till shuntoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/För patient som kommer till shuntoperation.pdfFör patient som kommer till shuntoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Shunttileikkaukseen tulevalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Shunttileikkaukseen tulevalle.pdf
För prostatacancerpatient som kommer till strålbehandlingspoliklinikenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/För prostatacancerpatient som kommer till strålbehandlingspolikliniken.pdfFör prostatacancerpatient som kommer till strålbehandlingspoliklinikenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sädehoitopoliklinikalle tulevalle eturauhassyöpäpotilaalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sädehoitopoliklinikalle tulevalle eturauhassyöpäpotilaalle.pdf
Förberedelse för ingrepp i anestesi eller ingrepp som kräver fasta vuxna patienterhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Förberedelse för ingrepp i anestesi eller ingrepp som kräver fasta vuxna patienter.pdfFörberedelse för ingrepp i anestesi eller ingrepp som kräver fasta vuxna patienterVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aikuispotilas,, nukutuksessa tehtävä tai paastoa vaativa toimenpide.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aikuispotilas, nukutuksessa tehtävä tai paastoa vaativa toimenpide.pdf
Förberedelse för ingrepp i anestesi, barnpatienthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Förberedelse för ingrepp i anestesi, barnpatient.pdfFörberedelse för ingrepp i anestesi, barnpatientVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPArkisto/Lapsipotilaan%20valmistautuminen%20nukutuksessa%20tehtävään%20toimenpiteeseen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsipotilaan valmistautuminen nukutuksessa tehtävään toimenpiteeseen.pdf
Förberedelser inför en gynekologisk operationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Förberedelser inför en gynekologisk operation.pdfFörberedelser inför en gynekologisk operationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Valmistautuminen gynekologiseen leikkaukseen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Valmistautuminen gynekologiseen leikkaukseen.pdf
Förberedelser inför en hormonblodprovhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Förberedelser inför en hormonblodprov.pdfFörberedelser inför en hormonblodprovVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Valmistautuminen hormoniverikokeisiin.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Valmistautuminen hormoniverikokeisiin.pdf
Förberedelser inför hudkirurgiskt ingrepphttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Förberedelser inför hudkirurgiskt ingrepp.pdfFörberedelser inför hudkirurgiskt ingreppVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Valmistautuminen ihokirurgiseen toimenpiteeseen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Valmistautuminen ihokirurgiseen toimenpiteeseen.pdf
Förebyggande av förstoppning och behandling av förstoppning efter ett dagkirurgiskt ingrepphttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Förebyggande av förstoppning och behandling av förstoppning efter ett dagkirurgiskt ingrepp.pdfFörebyggande av förstoppning och behandling av förstoppning efter ett dagkirurgiskt ingreppVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Ummetuksen ennaltaehkäisy ja ummetuksen hoitaminen päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSHP/Ummetuksen ennaltaehkäisy ja ummetuksen hoitaminen päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen.pdf
Förebyggande av svullnad i benenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Förebyggande av svullnad i benen.pdfFörebyggande av svullnad i benenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Alaraajaturvotuksen ennaltaehkäisy.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Alaraajaturvotuksen ennaltaehkäisy.pdf
Förtränging i slidan pga strålbehandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Förtränging i slidan pga strålbehandling.pdfFörtränging i slidan pga strålbehandlingVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sädehoidon aiheuttama emättimen ahtautuminen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sädehoidon aiheuttama emättimen ahtautuminen.pdf
GALLGÅNGENS ISOTOPUNDERSÖKNINGhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/GALLGÅNGENS ISOTOPUNDERSÖKNING.pdfGALLGÅNGENS ISOTOPUNDERSÖKNINGVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sappiteiden gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sappiteiden gammakuvaus.pdf
GAMMAAVBILDNING AV DOPAMINERGA NERVTERMINALER I HJÄRNANhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/GAMMAAVBILDNING AV DOPAMINERGA NERVTERMINALER I HJÄRNAN.pdfGAMMAAVBILDNING AV DOPAMINERGA NERVTERMINALER I HJÄRNANVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivojen kuljettajaproteiinien gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivojen kuljettajaproteiinien gammakuvaus.pdf
GAMMAAVBILDNING AV HJÄRTMUSKELPERFUSIONhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/GAMMAAVBILDNING AV HJÄRTMUSKELPERFUSION.pdfGAMMAAVBILDNING AV HJÄRTMUSKELPERFUSIONVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydänlihasperfuusion gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydänlihasperfuusion gammakuvaus.pdf
GAMMAAVBILDNING AV LUNGORNAS VENTILATION OCH PERFUSIONhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/GAMMAAVBILDNING AV LUNGORNAS VENTILATION OCH PERFUSION.pdfGAMMAAVBILDNING AV LUNGORNAS VENTILATION OCH PERFUSIONVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keuhkojen ventilaation ja perfuusion gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keuhkojen ventilaation ja perfuusion gammakuvaus.pdf
GAMMAAVBILDNING AV MAGSÄCKENS FUNKTIONhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/GAMMAAVBILDNING AV MAGSÄCKENS FUNKTION.pdfGAMMAAVBILDNING AV MAGSÄCKENS FUNKTIONVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Mahalaukun toiminnan gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Mahalaukun toiminnan gammakuvaus.pdf
GAMMAAVBILDNING AV ÅTERFLÖDE AV URINhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/GAMMAAVBILDNING AV ÅTERFLÖDE AV URIN.pdfGAMMAAVBILDNING AV ÅTERFLÖDE AV URINVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsan takaisinvirtauksen gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsan takaisinvirtauksen gammakuvaus.pdf
GNRH-test mätning av pubertetens utvecklinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/GNRH-test mätning av pubertetens utveckling.pdfGNRH-test mätning av pubertetens utvecklingVarsinais-Suomi;#10
Gammaavbildning av njurfunktionenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gammaavbildning av njurfunktionen.pdfGammaavbildning av njurfunktionenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Munuaistoiminnan gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Munuaistoiminnan gammakuvaus.pdf
Gastroskopihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gastroskopi.pdfGastroskopiVarsinais-Suomi;#00
Gentamycinbehandling vid Ménières sjukdomhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gentamycinbehandling vid Ménières sjukdom.pdfGentamycinbehandling vid Ménières sjukdomVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Gentamysiini - lääkehoito Menieren taudissa.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Gentamysiini - lääkehoito Menieren taudissa.pdf
Gipsbehandling av fraktur i nedre extremitethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gipsbehandling av fraktur i nedre extremitet.pdfGipsbehandling av fraktur i nedre extremitetVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Alaraajamurtuman kipsaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Alaraajamurtuman kipsaus.pdf
Gipsbehandling av fraktur i övre extremitethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gipsbehandling av fraktur i övre extremitet.pdfGipsbehandling av fraktur i övre extremitetVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Yläraajamurtuman kipsaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Yläraajamurtuman kipsaus.pdf
Glaskroppsavlossninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Glaskroppsavlossning.pdfGlaskroppsavlossningVarsinais-Suomi;#00
Glaskroppsinjektionhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Glaskroppsinjektion.pdfGlaskroppsinjektionVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lasiaisinjektio.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lasiaisinjektio.pdf
Glukosprov (Pt-Gluk-R1, Pt-GlukR2H)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Glukosprov (Pt-Gluk-R1, Pt-GlukR2H).pdfGlukosprov (Pt-Gluk-R1, Pt-GlukR2H)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Glukoosikoe_(Pt-Gluk-R1,,_Pt-GlukR2h).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Glukoosikoe_(Pt-Gluk-R1,_Pt-GlukR2h).pdf
Glukosprov (Pt-Gluk-R2)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Glukosprov (Pt-Gluk-R2).pdfGlukosprov (Pt-Gluk-R2)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Glukoosikoe_(Pt-Gluk-R2).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Glukoosikoe_(Pt-Gluk-R2).pdf
Glukosprov (Pt-Gluk-R5)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Glukosprov (Pt-Gluk-R5).pdfGlukosprov (Pt-Gluk-R5)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Glukoosikoe_(Pt-Gluk-R5).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Glukoosikoe_(Pt-Gluk-R5).pdf
Glycerolbedövning av trillingnervens knutahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Glycerolbedövning av trillingnervens knuta.pdfGlycerolbedövning av trillingnervens knutaVarsinais-Suomi;#00
Graviditet och levnadsvanor som sänker blodsockrethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Graviditet och levnadsvanor som sänker blodsockret.pdfGraviditet och levnadsvanor som sänker blodsockretVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Raskaus ja verensokeria alentavat elintavat.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Raskaus ja verensokeria alentavat elintavat.pdf
Graviditet och toxoplasmainfektion, toxoplasmosishttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Graviditet och toxoplasmainfektion, toxoplasmosis.pdfGraviditet och toxoplasmainfektion, toxoplasmosisVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Raskaus ja toksoplasma.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Raskaus ja toksoplasma.pdf
Grepp som stöder rehabiliteringen efter förlamning av strålbensnerven (radialispares)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Grepp som stöder rehabiliteringen efter förlamning av strålbensnerven (radialispares).pdfGrepp som stöder rehabiliteringen efter förlamning av strålbensnerven (radialispares)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Värttinähermon halvauksen (radialispareesi) kuntoutumista tukevat otteet.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Värttinähermon halvauksen (radialispareesi) kuntoutumista tukevat otteet.pdf
Guide för patienten som kommer för hjärtoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Guide för patienten som kommer för hjärtoperation.pdfGuide för patienten som kommer för hjärtoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Opas sydänleikkaukseen tulevalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Opas sydänleikkaukseen tulevalle.pdf
Guide om cytostatikabehandling för föräldrar med cancerdrabbade barnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Guide om cytostatikabehandling för föräldrar med cancerdrabbade barn.pdfGuide om cytostatikabehandling för föräldrar med cancerdrabbade barnVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Solunsalpaajaopas syöpää sairastavan lapsen vanhemmalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Solunsalpaajaopas syöpää sairastavan lapsen vanhemmalle.pdf
Guide om åldersförämrad hörsel, för anhörigahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Guide om åldersförämrad hörsel, för anhöriga.pdfGuide om åldersförämrad hörsel, för anhörigaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Opas ikähuonokuuloisten omaisille.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Opas ikähuonokuuloisten omaisille.pdf
Gulsot hos nyföddhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gulsot hos nyfödd.pdfGulsot hos nyföddVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vastasyntyneen keltaisuus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vastasyntyneen keltaisuus.pdf
Gummibandsligering av åderbråck i matstrupenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gummibandsligering av åderbråck i matstrupen.pdfGummibandsligering av åderbråck i matstrupenVarsinais-Suomi;#00
Gynekologisk behandling med elektrisk slingahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gynekologisk behandling med elektrisk slinga.pdfGynekologisk behandling med elektrisk slingaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen sähkösilmukkahoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen sähkösilmukkahoito.pdf
Gynekologisk bukoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gynekologisk bukoperation.pdfGynekologisk bukoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen avoleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen avoleikkaus.pdf
Gynekologisk cancer och kemostrålbehandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gynekologisk cancer och kemostrålbehandling.pdfGynekologisk cancer och kemostrålbehandlingVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen syöpä ja kemosädehoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen syöpä ja kemosädehoito.pdf
Gynekologisk cancer och sexualitethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gynekologisk cancer och sexualitet.pdfGynekologisk cancer och sexualitetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen syöpä ja seksuaalisuus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen syöpä ja seksuaalisuus.pdf
Gynekologisk dagkirurgisk åtgärdhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gynekologisk dagkirurgisk åtgärd.pdfGynekologisk dagkirurgisk åtgärdVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen päiväkirurginen toimenpide.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen päiväkirurginen toimenpide.pdf
Gynekologisk framfallsoperation och sexualitethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gynekologisk framfallsoperation och sexualitet.pdfGynekologisk framfallsoperation och sexualitetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen laskeumaleikkaus ja seksuaalisuus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen laskeumaleikkaus ja seksuaalisuus.pdf
Gynekologisk poliklinisk åtgärdhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gynekologisk poliklinisk åtgärd.pdfGynekologisk poliklinisk åtgärdVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen polikliininen toimenpide.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen polikliininen toimenpide.pdf
Gynekologisk titthålsoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gynekologisk titthålsoperation.pdfGynekologisk titthålsoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen tähystysleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen tähystysleikkaus.pdf
Gynekologisk vaginal operationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gynekologisk vaginal operation.pdfGynekologisk vaginal operationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen alatieleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen alatieleikkaus.pdf
Gynekologiska framfallsoperationer som utförs nedre vägenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Gynekologiska framfallsoperationer som utförs nedre vägen.pdfGynekologiska framfallsoperationer som utförs nedre vägenVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Alatieleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSHP/Alatieleikkaus.pdf
Gynekologiskt provhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gynekologiskt prov.pdfGynekologiskt provVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen näyte.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen näyte.pdf
Gynekomastihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Gynekomasti.pdfGynekomastiVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Rintarauhasen liikakasvu.pdf, /OhjepankkiVSHP/Rintarauhasen liikakasvu.pdf
Halspulsåderoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Halspulsåderoperation.pdfHalspulsåderoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kaulavaltimoleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kaulavaltimoleikkaus.pdf
Handdesinfektion med handdesinfektionsmedelhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Handdesinfektion med handdesinfektionsmedel.pdfHanddesinfektion med handdesinfektionsmedelVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Käsien desinfektio käsihuuhteella.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Käsien desinfektio käsihuuhteella.pdf
Handhygienhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Handhygien.pdfHandhygienVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Käsihygienia.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Käsihygienia.pdf
Handtvätthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Handtvätt.pdfHandtvättVarsinais-Suomi;#01
Hantering av donerad bröstmjölkhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hantering av donerad bröstmjölk.pdfHantering av donerad bröstmjölkVarsinais-Suomi;#11https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Luovutettavan rintamaidon käsittely.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Luovutettavan rintamaidon käsittely.pdf
Helicobacter i avföringen (F-HepyAg)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Helicobacter i avföringen (F-HepyAg).pdfHelicobacter i avföringen (F-HepyAg)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Helicobacter_pylori,,_antigeenin_osoitus_ulosteesta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Helicobacter_pylori,_antigeenin_osoitus_ulosteesta.pdf
Helkroppsletysmografi (Bodybox)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Helkroppsletysmografi (Bodybox).pdfHelkroppsletysmografi (Bodybox)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kokokehopletysmografia (Bodybox).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kokokehopletysmografia (Bodybox).pdf
Hemfärdefterlugnandehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemfärdefterlugnande.pdfHemfärdefterlugnandeVarsinais-Suomi;#00
Hemma med sårdränhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Hemma med sårdrän.pdfHemma med sårdränVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Haavadreenin kotihoito-ohje.pdf, /OhjepankkiVSHP/Haavadreenin kotihoito-ohje.pdf
Hemma med urinkateter efter dagkirurgiskt ingrepphttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Hemma med urinkateter efter dagkirurgiskt ingrepp.pdfHemma med urinkateter efter dagkirurgiskt ingreppVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Virtsatiekatetrin kotihoito päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSHP/Virtsatiekatetrin kotihoito päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen.pdf
Hemskrivning efter grovnålsbiopsihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemskrivning efter grovnålsbiopsi.pdfHemskrivning efter grovnålsbiopsiVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kotiutuminen karkeaneulanäytteen oton jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kotiutuminen karkeaneulanäytteen oton jälkeen.pdf
Hemvård av lymfa svullnad i övre och undre extremiteternahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvård av lymfa svullnad i övre och undre extremiteterna.pdfHemvård av lymfa svullnad i övre och undre extremiteternaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ylä- ja alaraajan lymfaturvotuksen kotihoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ylä- ja alaraajan lymfaturvotuksen kotihoito.pdf
Hemvård för nyföddhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvård för nyfödd.pdfHemvård för nyföddVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vastasyntyneen kotihoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vastasyntyneen kotihoito.pdf
Hemvården av såret som syttshttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvården av såret som sytts.pdfHemvården av såret som syttsVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ommellun haavan kotihoito-ohje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ommellun haavan kotihoito-ohje.pdf
Hemvården efter total laryngektomihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvården efter total laryngektomi.pdfHemvården efter total laryngektomiVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kurkunpään poistoleikkauksen jälkeinen kotihoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kurkunpään poistoleikkauksen jälkeinen kotihoito.pdf
Hemvårdsanvisning efter en bronkoskopihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsanvisning efter en bronkoskopi.pdfHemvårdsanvisning efter en bronkoskopiVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keuhkoputkentähystyksen jälkeinen kotihoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keuhkoputkentähystyksen jälkeinen kotihoito.pdf
Hemvårdsanvisning för patient med magsjuka eller diarré orsakad av antibiotikahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsanvisning för patient med magsjuka eller diarré orsakad av antibiotika.pdfHemvårdsanvisning för patient med magsjuka eller diarré orsakad av antibiotikaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vatsatautia tai antibioottiripulia sairastavan kotihoito-ohje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vatsatautia tai antibioottiripulia sairastavan kotihoito-ohje.pdf
Hemvårdsanvisning för skötsel av urinkateterhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsanvisning för skötsel av urinkateter.pdfHemvårdsanvisning för skötsel av urinkateterVarsinais-Suomi;#00
Hemvårdsanvisningar efter nålningsingrepphttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsanvisningar efter nålningsingrepp.pdfHemvårdsanvisningar efter nålningsingreppVarsinais-Suomi;#00
Hemvårdsanvisningar för barn med diarréhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsanvisningar för barn med diarré.pdfHemvårdsanvisningar för barn med diarréVarsinais-Suomi;#10
Hemvårdsanvisningar för barns astmahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsanvisningar för barns astma.pdfHemvårdsanvisningar för barns astmaVarsinais-Suomi;#10
Hemvårdsanvisningar för bronkiolithttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsanvisningar för bronkiolit.pdfHemvårdsanvisningar för bronkiolitVarsinais-Suomi;#10
Hemvårdsanvisningar för febermedicinhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsanvisningar för febermedicin.pdfHemvårdsanvisningar för febermedicinVarsinais-Suomi;#10
Hemvårdsanvisningar för inflammation i struphuvudethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsanvisningar för inflammation i struphuvudet.pdfHemvårdsanvisningar för inflammation i struphuvudetVarsinais-Suomi;#10
Hemvårdsföreskrifter för PICC- kanylhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Hemvårdsföreskrifter för PICC- kanyl.pdfHemvårdsföreskrifter för PICC- kanylVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/PICC- katetrin kotiohje.pdf, /OhjepankkiVSHP/PICC- katetrin kotiohje.pdf
Hemvårdsföreskrifter sytt sårhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsföreskrifter sytt sår.pdfHemvårdsföreskrifter sytt sårVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Leikkaushaavan kotihoito-ohje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Leikkaushaavan kotihoito-ohje.pdf
Hemvårdsinstruktion för patient med PICChttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsinstruktion för patient med PICC.pdfHemvårdsinstruktion för patient med PICCVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/PICC katetrin kotihoito-ohje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/PICC katetrin kotihoito-ohje.pdf
Hemvårdsinstruktion för patient med central venkateterhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsinstruktion för patient med central venkateter.pdfHemvårdsinstruktion för patient med central venkateterVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keskuslaskimokatetrin kotihoito-ohje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keskuslaskimokatetrin kotihoito-ohje.pdf
Hjärn-ryggmärgsvätskeundersökninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hjärn-ryggmärgsvätskeundersökning.pdfHjärn-ryggmärgsvätskeundersökningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivoselkäydinnestekierron tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivoselkäydinnestekierron tutkimus.pdf
Hjärnstamsaudiometri BAEPhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hjärnstamsaudiometri BAEP.pdfHjärnstamsaudiometri BAEPVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivorungon kuuloherätevastetutkimus BAEP.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivorungon kuuloherätevastetutkimus BAEP.pdf
Hudpricktesthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hudpricktest.pdfHudpricktestVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ihopistokoe eli pricktesti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ihopistokoe eli pricktesti.pdf
Hudprovbit som tas vid avdelningen för klinisk neurofysiologi https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hudprovbit som tas vid avdelningen för klinisk neurofysiologi .pdfHudprovbit som tas vid avdelningen för klinisk neurofysiologi Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ihokoepalan otto kliinisen neurofysiologian osastolla.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ihokoepalan otto kliinisen neurofysiologian osastolla.pdf
Hudtransplantationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hudtransplantation.pdfHudtransplantationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ihonsiirtoleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ihonsiirtoleikkaus.pdf
Hudvård av strålbehandlingsområdethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/Hudvård av strålbehandlingsområdet.pdfHudvård av strålbehandlingsområdetSatakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/Sädehoidettavan alueen ihonhoito.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/Sädehoidettavan alueen ihonhoito.pdf
Hudvård vid strålbehandling med kamomillteomslaghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hudvård vid strålbehandling med kamomillteomslag.pdfHudvård vid strålbehandling med kamomillteomslagVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kamomillateehaude sädehoidetulle iholle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kamomillateehaude sädehoidetulle iholle.pdf
Hudvård vid strålbehandling med våtvarma zinksulfatomslaghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hudvård vid strålbehandling med våtvarma zinksulfatomslag.pdfHudvård vid strålbehandling med våtvarma zinksulfatomslagVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sinkkisulfaattihaude sädehoidetulle iholle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sinkkisulfaattihaude sädehoidetulle iholle.pdf
Hur du använder bettskenan och sköter den hemmahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hur du använder bettskenan och sköter den hemma.pdfHur du använder bettskenan och sköter den hemmaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Purentakiskon käyttö ja kotihoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Purentakiskon käyttö ja kotihoito.pdf
Hur du använder sömnapneskenan och sköter den hemmahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hur du använder sömnapneskenan och sköter den hemma.pdfHur du använder sömnapneskenan och sköter den hemmaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Uniapneakiskon käyttö ja kotihoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Uniapneakiskon käyttö ja kotihoito.pdf
Hur du använder tandprotesen och sköter den hemmahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hur du använder tandprotesen och sköter den hemma.pdfHur du använder tandprotesen och sköter den hemmaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Hammasproteesin käyttö ja kotihoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Hammasproteesin käyttö ja kotihoito.pdf
Hur du förbereder dig för laboratorieundersökningarhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hur du förbereder dig för laboratorieundersökningar.pdfHur du förbereder dig för laboratorieundersökningarVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Laboratoriotutkimuksiin_valmistautuminen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Laboratoriotutkimuksiin_valmistautuminen.pdf
Hur du tar urinprovhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hur du tar urinprov.pdfHur du tar urinprovVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsanäytteen_anto-ohje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsanäytteen_anto-ohje.pdf
Huvudlösshttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Huvudlöss.pdfHuvudlössVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Päätäit.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Päätäit.pdf
Hydroxiindolacetat i serum (S-5HIAA)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hydroxiindolacetat i serum (S-5HIAA).pdfHydroxiindolacetat i serum (S-5HIAA)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Seerumin_hydroksi-indolyyliasetaatti_(S-5HIAA).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Seerumin_hydroksi-indolyyliasetaatti_(S-5HIAA).pdf
Hyperbar syrgasbehanding (HBO) - dykarsjuka (tryckfallssjuka, dekompressionssjuka)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hyperbar syrgasbehanding (HBO) - dykarsjuka (tryckfallssjuka, dekompressionssjuka).pdfHyperbar syrgasbehanding (HBO) - dykarsjuka (tryckfallssjuka, dekompressionssjuka)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ylipainehappihoito (HBO) - Sukeltajantauti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ylipainehappihoito (HBO) - Sukeltajantauti.pdf
Hyperbar syrgasbehandling (HBO) - information till patientenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hyperbar syrgasbehandling (HBO) - information till patienten.pdfHyperbar syrgasbehandling (HBO) - information till patientenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ylipainehappihoito (HBO) - ohje potilaalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ylipainehappihoito (HBO) - ohje potilaalle.pdf
Hyperbar syrgasbehandling (HBO) – information till dykare efter hyperbar syrgasbehandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hyperbar syrgasbehandling (HBO) – information till dykare efter hyperbar syrgasbehandling.pdfHyperbar syrgasbehandling (HBO) – information till dykare efter hyperbar syrgasbehandlingVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ylipainehappihoito (HBO) - ohjeita sukeltajalle ylipainehappihoidon jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ylipainehappihoito (HBO) - ohjeita sukeltajalle ylipainehappihoidon jälkeen.pdf
Hyperbar syrgasbehandling (HBO)- Vård i enpersons tryckkammare –videohttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hyperbar syrgasbehandling (HBO)- Vård i enpersons tryckkammare –video.aspxHyperbar syrgasbehandling (HBO)- Vård i enpersons tryckkammare –videoVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ylipainehappihoito (HBO) - Hoito yksipaikkaisessa kammiossa -video.aspx, /OhjepankkiVSSHP/Ylipainehappihoito (HBO) - Hoito yksipaikkaisessa kammiossa -video.aspx
Hyperbar syrgasbehandling (HBO)- Vård i flerpersons tryckkammare –videohttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hyperbar syrgasbehandling (HBO)- Vård i flerpersons tryckkammare –video.aspxHyperbar syrgasbehandling (HBO)- Vård i flerpersons tryckkammare –videoVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ylipainehappihoito (HBO) - Hoito monipaikkaisessa kammiossa -video.aspx, /OhjepankkiVSSHP/Ylipainehappihoito (HBO) - Hoito monipaikkaisessa kammiossa -video.aspx
Hyperprolaktinemi uppföljninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hyperprolaktinemi uppföljning.pdfHyperprolaktinemi uppföljningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Hyperprolaktinemian seuranta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Hyperprolaktinemian seuranta.pdf
Hyperventilationstesthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hyperventilationstest.pdfHyperventilationstestVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Hyperventilaatiotesti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Hyperventilaatiotesti.pdf
Hyposensibilisering mot geting- eller bigifthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hyposensibilisering mot geting- eller bigift.pdfHyposensibilisering mot geting- eller bigiftVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ampiais- ja mehiläismyrkkysiedätys.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ampiais- ja mehiläismyrkkysiedätys.pdf
Hysterektomi och sexualitethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hysterektomi och sexualitet.pdfHysterektomi och sexualitetVarsinais-Suomi;#00
Hyvling av livmodermunnen ( Konisation)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Hyvling av livmodermunnen ( Konisation).pdfHyvling av livmodermunnen ( Konisation)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Kohdun kaulankanavan suun höyläys ( Konisaatio).pdf, /OhjepankkiVSHP/Kohdun kaulankanavan suun höyläys ( Konisaatio).pdf
Hyvling av prostatanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hyvling av prostatan.pdfHyvling av prostatanVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Eturauhasen höyläys.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Eturauhasen höyläys.pdf
Hyvling av tumör i urinblåsanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hyvling av tumör i urinblåsan.pdfHyvling av tumör i urinblåsanVarsinais-Suomi;#00
Hyvling av urinblåseväggen i endoskopi av urinvägarna TURBhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Hyvling av urinblåseväggen i endoskopi av urinvägarna TURB.pdfHyvling av urinblåseväggen i endoskopi av urinvägarna TURBVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Virtsarakon seinämän höyläys virtsatietähystyksessä TURB,,TURT.pdf, /OhjepankkiVSHP/Virtsarakon seinämän höyläys virtsatietähystyksessä TURB,TURT.pdf
Händelserelaterade potentialer ERPhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Händelserelaterade potentialer ERP.pdfHändelserelaterade potentialer ERPVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivojen tapahtumasidonnaisten herätevasteiden tutkimus P3 MMN.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivojen tapahtumasidonnaisten herätevasteiden tutkimus P3 MMN.pdf
Härdning av hudenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Härdning av huden.pdfHärdning av hudenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ihotunnon karaisu.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ihotunnon karaisu.pdf
Höftprotesoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Höftprotesoperation.pdfHöftprotesoperationVarsinais-Suomi;#00
Högflödande andningsstödsvård för barn och spädbarnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Högflödande andningsstödsvård för barn och spädbarn.pdfHögflödande andningsstödsvård för barn och spädbarnVarsinais-Suomi;#11
Hörapparathttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hörapparat.pdfHörapparatVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Korvantauskoje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Korvantaustakoje.pdf
Hörlur i hörselgången-apparathttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hörlur i hörselgången-apparat.pdfHörlur i hörselgången-apparatVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kuuloke korvakäytävässä - koje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kuuloke korvakäytävässä - koje.pdf
Hörselapparaten fungerar intehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hörselapparaten fungerar inte.pdfHörselapparaten fungerar inteVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kuulokoje ei toimi - ohje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kuulokoje ei toimi - ohje.pdf
INFROMATION FÖR FÖRÄLDRARNA OM Propralhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/INFROMATION FÖR FÖRÄLDRARNA OM Propral.pdfINFROMATION FÖR FÖRÄLDRARNA OM PropralVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Propral ohje vanhemmille.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Propral ohje vanhemmille.pdf
INSTRUKTIONER FÖR PATIENTER MED TCChttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/INSTRUKTIONER FÖR PATIENTER MED TCC.pdfINSTRUKTIONER FÖR PATIENTER MED TCCVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/TCC-kipsi potilasohje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/TCC-kipsi potilasohje.pdf
INSTRUKTIONER TILL CANCERPATIENTEN VID PROBLEM ANGÅENDE KOSTEN ANVISNING 3https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/INSTRUKTIONER TILL CANCERPATIENTEN VID PROBLEM ANGÅENDE KOSTEN ANVISNING 3.pdfINSTRUKTIONER TILL CANCERPATIENTEN VID PROBLEM ANGÅENDE KOSTEN ANVISNING 3Satakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/SYÖPÄPOTILAAN RAVITSEMUS (OHJE 3) - OHJEITA SYÖPÄPOTILAALLE RAVITSEMUKSEN ONGELMATILANTEISSA.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/SYÖPÄPOTILAAN RAVITSEMUS (OHJE 3) - OHJEITA SYÖPÄPOTILAALLE RAVITSEMUKSEN ONGELMATILANTEISSA.pdf
INSULIN-ARGININ-testhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/INSULIN-ARGININ-test.pdfINSULIN-ARGININ-testVarsinais-Suomi;#10
ISOTOPBEHANDLING 131-MIBGhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/ISOTOPBEHANDLING 131-MIBG.pdfISOTOPBEHANDLING 131-MIBGVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/MIBG-131 hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/MIBG-131 hoito.pdf
ISOTOPUNDERSÖKNING AV EKTOPISK MAGSÄCKSSLEMHINNAhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/ISOTOPUNDERSÖKNING AV EKTOPISK MAGSÄCKSSLEMHINNA.pdfISOTOPUNDERSÖKNING AV EKTOPISK MAGSÄCKSSLEMHINNAVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Mahalaukun ektooppisen limakalvon gammakuvaus,, Meckelin divertikkeli (2).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Mahalaukun ektooppisen limakalvon gammakuvaus, Meckelin divertikkeli (2).pdf
ISOTOPUNDERSÖKNING AV HJÄRNPERFUSIONhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/ISOTOPUNDERSÖKNING AV HJÄRNPERFUSION.pdfISOTOPUNDERSÖKNING AV HJÄRNPERFUSIONVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivoperfuusion gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivoperfuusion gammakuvaus.pdf
ISOTOPUNDERSÖKNING AV KROMAFFIN OCH ADRENERGISK VÄVNADhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/ISOTOPUNDERSÖKNING AV KROMAFFIN OCH ADRENERGISK VÄVNAD.pdfISOTOPUNDERSÖKNING AV KROMAFFIN OCH ADRENERGISK VÄVNADVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kromaffiinikudoksen gammakuvaus,, mibg 123-jodi.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kromaffiinikudoksen gammakuvaus, mibg 123-jodi.pdf
ISOTOPUNDERSÖKNING AV METASTASER I SKÖLDKÖRTELN EFTER RADIOJODBEHANDLINGhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/ISOTOPUNDERSÖKNING AV METASTASER I SKÖLDKÖRTELN EFTER RADIOJODBEHANDLING.pdfISOTOPUNDERSÖKNING AV METASTASER I SKÖLDKÖRTELN EFTER RADIOJODBEHANDLINGVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Radiojodihoidon jälkeinen kilpirauhasmetastaasien gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Radiojodihoidon jälkeinen kilpirauhasmetastaasien gammakuvaus.pdf
ISOTOPUNDERSÖKNING AV SHUNT I HJÄRTAThttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/ISOTOPUNDERSÖKNING AV SHUNT I HJÄRTAT.pdfISOTOPUNDERSÖKNING AV SHUNT I HJÄRTATVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydämen oikovirtauksen gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydämen oikovirtauksen gammakuvaus.pdf
Igångsättning av en förlossninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Igångsättning av en förlossning.pdfIgångsättning av en förlossningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Synnytyksen käynnistäminen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Synnytyksen käynnistäminen.pdf
Igångsättning med ballongmetodenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Igångsättning med ballongmetoden.pdfIgångsättning med ballongmetodenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Synnytyksen käynnistäminen ballonkimenetelmällä.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Synnytyksen käynnistäminen ballonkimenetelmällä.pdf
Implantation av en trådlös pacemakerhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Implantation av en trådlös pacemaker.pdfImplantation av en trådlös pacemakerVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Johdottoman tahdistimen asennus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Johdottoman tahdistimen asennus.pdf
Indirekt laserbehandling av näthinnanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Indirekt laserbehandling av näthinnan.pdfIndirekt laserbehandling av näthinnanVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Verkkokalvon indirekti laserhoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Verkkokalvon indirekti laserhoito.pdf
Individuell hörapparathttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Individuell hörapparat.pdfIndividuell hörapparatVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Yksilöllinen korvakäytäväkoje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Yksilöllinen korvakäytäväkoje.pdf
Infertilitetsundersökningar och behandlingarhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Infertilitetsundersökningar och behandlingar.pdfInfertilitetsundersökningar och behandlingarVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsettomuustutkimukset ja -hoidot.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsettomuustutkimukset ja -hoidot.pdf
Inflammation i hörselgångenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Inflammation i hörselgången.pdfInflammation i hörselgångenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Korvakäytävän tulehdus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Korvakäytävän tulehdus.pdf
Inflammation i mellanörathttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Inflammation i mellanörat.pdfInflammation i mellanöratVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Välikorvantulehdus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Välikorvantulehdus.pdf
Inflammation i prostatan eller prostatithttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Inflammation i prostatan eller prostatit.pdfInflammation i prostatan eller prostatitVarsinais-Suomi;#00
Information om aborthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Information om abort.pdfInformation om abortVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tietoa raskaudenkeskeytyksestä.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tietoa raskaudenkeskeytyksestä.pdf
Information om cancer i de yttre könsorganenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Information om cancer i de yttre könsorganen.pdfInformation om cancer i de yttre könsorganenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tietoa ulkosynnyttimien syövästä.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tietoa ulkosynnyttimien syövästä.pdf
Information om cancer i livmoderkroppenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Information om cancer i livmoderkroppen.pdfInformation om cancer i livmoderkroppenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tietoa kohdunrungon syövästä.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tietoa kohdunrungon syövästä.pdf
Information om druvbördenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Information om druvbörden.pdfInformation om druvbördenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tietoa rypäleraskaudesta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tietoa rypäleraskaudesta.pdf
Information om inseminationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Information om insemination.pdfInformation om inseminationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Inseminaatiohoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Inseminaatiohoito.pdf
Information om livmoderhalscancerhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Information om livmoderhalscancer.pdfInformation om livmoderhalscancerVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tietoa kohdunkaulan syövästä.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tietoa kohdunkaulan syövästä.pdf
Information om missfallhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Information om missfall.pdfInformation om missfallVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tietoa keskenmenosta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tietoa keskenmenosta.pdf
Information om papillomvirusinfektionhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Information om papillomvirusinfektion.pdfInformation om papillomvirusinfektionVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tietoa papilloomavirustulehduksesta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tietoa papilloomavirustulehduksesta.pdf
Information om smärtpumpenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Information om smärtpumpen.pdfInformation om smärtpumpenVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Ohjeita kipupumpun käyttöön.pdf, /OhjepankkiVSHP/Ohjeita kipupumpun käyttöön.pdf
Information om starroperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Information om starroperation.pdfInformation om starroperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kaihileikkauksen ensi-info.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kaihileikkauksen ensi-info.pdf
Information om subkutana venporten eller dosan för barn i skolåldernhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Information om subkutana venporten eller dosan för barn i skolåldern.pdfInformation om subkutana venporten eller dosan för barn i skolåldernVarsinais-Suomi;#10
Information om vidningsbehandling av slidanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Information om vidningsbehandling av slidan.pdfInformation om vidningsbehandling av slidanVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Emättimen laajennushoito eli dilataatio.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Emättimen laajennushoito eli dilataatio.pdf
Information om äggstockscancerhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Information om äggstockscancer.pdfInformation om äggstockscancerVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tietoa munasarjasyövästä.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tietoa munasarjasyövästä.pdf
Information till patient som får strålbehandling av käkområdethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Information till patient som får strålbehandling av käkområdet.pdfInformation till patient som får strålbehandling av käkområdetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tietoa leukojen alueelle sädehoitoa saavalle potilaalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tietoa leukojen alueelle sädehoitoa saavalle potilaalle.pdf
Inför en kommande bröstcanceroperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Inför en kommande bröstcanceroperation.pdfInför en kommande bröstcanceroperationVarsinais-Suomi;#00
Injektion med botulinumtoxin vid vård av tennisarmbågehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Injektion med botulinumtoxin vid vård av tennisarmbåge.pdfInjektion med botulinumtoxin vid vård av tennisarmbågeVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Botuliinitoksiini-pistos tenniskyynärpään hoidossa.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Botuliinitoksiini-pistos tenniskyynärpään hoidossa.pdf
Injektionsbehandling av urininkontinenshttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Injektionsbehandling av urininkontinens.pdfInjektionsbehandling av urininkontinensVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsankarkailun injektiohoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsankarkailun injektiohoito.pdf
Inläggning av stentgraft vid aneyrysm i aorta descendenshttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Inläggning av stentgraft vid aneyrysm i aorta descendens.pdfInläggning av stentgraft vid aneyrysm i aorta descendensVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Rinta-aortan pullistuman suonensisäinen korjaus (aortan stenttaus).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Rinta-aortan pullistuman suonensisäinen korjaus (aortan stenttaus).pdf
Insemination med donerad spermahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Insemination med donerad sperma.pdfInsemination med donerad spermaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Inseminaatiohoito luovutetuilla siittiöillä.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Inseminaatiohoito luovutetuilla siittiöillä.pdf
Installation av EKG-monitorhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Installation av EKG-monitor.pdfInstallation av EKG-monitorVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Rytmivalvurin asennus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Rytmivalvurin asennus.pdf
Installation och byte av pacemakerhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Installation och byte av pacemaker.pdfInstallation och byte av pacemakerVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydäntahdistimen asennus tai vaihto.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydäntahdistimen asennus tai vaihto.pdf
Instruktion för blodprovstagning provtagning med hudstick hos nyföddhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Instruktion för blodprovstagning provtagning med hudstick hos nyfödd.pdfInstruktion för blodprovstagning provtagning med hudstick hos nyföddVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Verinäytteenotto-ohje,,_ihopistosnäytteet_vastasyntyneeltä.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Verinäytteenotto-ohje,_ihopistosnäytteet_vastasyntyneeltä.pdf