Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sökresultaten för den utvalda behandlingen och undersökningar -termen​.

 

 

5-hydroxiindolylacetat i dygnsurin (dU-5HIAA)
ACTH-prov (Pt-ACTH-R1)
ACTH-prov, minidos (Pt-ACTH-Rm)
ACTH-test vilket innebär funktionstest för binjurar
ACTH-test_funktiontest_för_binjurar
ANVISNINGAR FÖR BARN SOM KOMMER TILL LÖPANSTRÄNGNINGSTEST
ARGININ-test_mätning_av_tillväxthormonets_utsöndring
Ablationsbehandling av förmaksflimmer
Abort, kirurgisk behandling
Abort, medicinsk behandling
Abort, över 12 graviditetsveckor
Adrenalin och noradrenalin i dygnsurin (dU-AdrNor, 1019)
Adrenokortikotropin i plasma
Aktigrafi dvs. registrering av rörelseaktivitet
Akut bukspottkörtelinflammation, pankreatit
Akut hörselnedsättning
Albumin i natturin (cU-Alb-Mi)
Albumin-kreatininförhållandet i urin (U-AlbKre)
Aldosteron i dygnsurin (du-Aldos)
Allergisk snuva
Allmän anvisning för skötsel av fastsytt sår på neurokirurgiska avdelningen
Allmän instruktion för patient som får cytostatikabehandling
Allmänt om konvalescensen efter ett dagkirurgiskt ingrepp
Allogen stamcellstransplantation - anvisning inför hemmavård
Ambulatorisk långtidsregistrering av EEG
Amniohinna
Andningsballong eller handventilator användning och rengöring hemma
Andningsguide
Andningsövningar och blodcirkulationsrörelser efter neurokirurgisk ryggradsoperation
Aneurysm på bukaortan (= avgränsad utvidgning på stora kroppspulsådern)
Angio-Seal (kollagenpropp)
Anivisningar för att återfukta nässlemhinnan och övrig vård av näsan_R
Ansikts- och hörselnervundersökning i samband med akustikusneurinomoperationen
Ansiktsnervundersökning i samband med akustikusneurinomoperationen
Ansträngningsoscillometriundersökning_patientanvisning
Anstränings-PEF
Anvisning för PEF-uppföljning under 4 veckors tid på arbetsplatsen
Anvisning för användning av smärtplåster
Anvisning för barn, unga och föräldrar som kommer till magsäcksundersökning
Anvisning för patienter som testats för COVID19
Anvisning för skötsel av drän i buken
Anvisning inför en handoperation
Anvisning inför en poliklinisk handoperation
Anvisningar för PEF-mätning, 2 veckors uppföljning.ocx
Anvisningar för att minska svullnad i handen
Anvisningar för dig som ska få radiojodbehandling för
Anvisningar för en person som förordnats att stanna hemma i karantän eller isolering
Anvisningar för hemvård till patient som genomgår cytostatikabehandling av hematologisk sjukdom
Anvisningar för läkemedelsbehandling för patienter med prostatacancer
Anvisningar för patient som kommer för en neurokirurgisk operation av halsryggraden

 ‭(Hidden)‬ Content Query

 

 

5-hydroxiindolylacetat i dygnsurin (dU-5HIAA)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/5-hydroxiindolylacetat i dygnsurin (dU-5HIAA).pdf5-hydroxiindolylacetat i dygnsurin (dU-5HIAA)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_5-hydroksi-indolyyliasetaatti_(dU-5HIAA,,_1637).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_5-hydroksi-indolyyliasetaatti_(dU-5HIAA,_1637).pdf
ACTH-prov (Pt-ACTH-R1)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/ACTH-prov (Pt-ACTH-R1).pdfACTH-prov (Pt-ACTH-R1)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/ACTH-koe_(Pt-ACTH-R1).pdf, /OhjepankkiVSSHP/ACTH-koe_(Pt-ACTH-R1).pdf
ACTH-prov, minidos (Pt-ACTH-Rm)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/ACTH-prov, minidos (Pt-ACTH-Rm).pdfACTH-prov, minidos (Pt-ACTH-Rm)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/ACTH-koe,,_miniannos_(Pt-ACTH-Rm).pdf, /OhjepankkiVSSHP/ACTH-koe,_miniannos_(Pt-ACTH-Rm).pdf
ACTH-test vilket innebär funktionstest för binjurarhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/ACTH-test vilket innebär funktionstest för binjurar.pdfACTH-test vilket innebär funktionstest för binjurarVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/ACTH-koe eli lisämunuaisten toimintakoe.pdf, /OhjepankkiVSSHP/ACTH-koe eli lisämunuaisten toimintakoe.pdf
ACTH-test_funktiontest_för_binjurarhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/ACTH-test_funktiontest_för_binjurar.pdfACTH-test_funktiontest_för_binjurarVarsinais-Suomi;#10
ANVISNINGAR FÖR BARN SOM KOMMER TILL LÖPANSTRÄNGNINGSTESThttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/ANVISNINGAR FÖR BARN SOM KOMMER TILL LÖPANSTRÄNGNINGSTEST.pdfANVISNINGAR FÖR BARN SOM KOMMER TILL LÖPANSTRÄNGNINGSTESTVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Juoksurasitustestiin tulevalle lapselle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Juoksurasitustestiin tulevalle lapselle.pdf
ARGININ-test_mätning_av_tillväxthormonets_utsöndringhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/ARGININ-test_mätning_av_tillväxthormonets_utsöndring.pdfARGININ-test_mätning_av_tillväxthormonets_utsöndringVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Arginiini-koe eli kasvuhormonin eritystä mittaava tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Arginiini-koe eli kasvuhormonin eritystä mittaava tutkimus.pdf
Ablationsbehandling av förmaksflimmerhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ablationsbehandling av förmaksflimmer.pdfAblationsbehandling av förmaksflimmerVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Eteisvärinän ablaatiohoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Eteisvärinän ablaatiohoito.pdf
Abort, kirurgisk behandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Abort, kirurgisk behandling.pdfAbort, kirurgisk behandlingVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Raskaudenkeskeytys,, kirurginen hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Raskaudenkeskeytys, kirurginen hoito.pdf
Abort, medicinsk behandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Abort, medicinsk behandling.pdfAbort, medicinsk behandlingVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Raskaudenkeskeytys,, lääkkeellinen hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Raskaudenkeskeytys, lääkkeellinen hoito.pdf
Abort, över 12 graviditetsveckorhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Abort, över 12 graviditetsveckor.pdfAbort, över 12 graviditetsveckorVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Raskaudenkeskeytys,, yli 12 raskausviikkoa.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Raskaudenkeskeytys, yli 12 raskausviikkoa.pdf
Adrenalin och noradrenalin i dygnsurin (dU-AdrNor, 1019)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Adrenalin och noradrenalin i dygnsurin (dU-AdrNor, 1019).pdfAdrenalin och noradrenalin i dygnsurin (dU-AdrNor, 1019)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_adrenaliini_ja_noradrenaliini.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_adrenaliini_ja_noradrenaliini.pdf
Adrenokortikotropin i plasmahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Adrenokortikotropin i plasma.pdfAdrenokortikotropin i plasmaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Adrenokortikotropiini_plasmasta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Adrenokortikotropiini_plasmasta.pdf
Aktigrafi dvs. registrering av rörelseaktivitethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Aktigrafi dvs. registrering av rörelseaktivitet.pdfAktigrafi dvs. registrering av rörelseaktivitetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aktigrafia eli liikeaktiviteettirekisteröinti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aktigrafia eli liikeaktiviteettirekisteröinti.pdf
Akut bukspottkörtelinflammation, pankreatithttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Akut bukspottkörtelinflammation, pankreatit.pdfAkut bukspottkörtelinflammation, pankreatitVarsinais-Suomi;#00
Akut hörselnedsättninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Akut hörselnedsättning.pdfAkut hörselnedsättningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Äkillinen kuulonlasku.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Äkillinen kuulonlasku.pdf
Albumin i natturin (cU-Alb-Mi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Albumin i natturin (cU-Alb-Mi).pdfAlbumin i natturin (cU-Alb-Mi)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Yövirtsan_albumiini_(cU-Alb-Mi).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Yövirtsan_albumiini_(cU-Alb-Mi).pdf
Albumin-kreatininförhållandet i urin (U-AlbKre)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Albumin-kreatininförhållandet i urin (U-AlbKre).pdfAlbumin-kreatininförhållandet i urin (U-AlbKre)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsan_albumiinin_ja_kreatiniinin_suhde_(U-AlbKre).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsan_albumiinin_ja_kreatiniinin_suhde_(U-AlbKre).pdf
Aldosteron i dygnsurin (du-Aldos)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Aldosteron i dygnsurin (du-Aldos).pdfAldosteron i dygnsurin (du-Aldos)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_aldosteroni_(dU-Aldos).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_aldosteroni_(dU-Aldos).pdf
Allergisk snuvahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Allergisk snuva.pdfAllergisk snuvaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Allerginen nuha.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Allerginen nuha.pdf
Allmän anvisning för skötsel av fastsytt sår på neurokirurgiska avdelningenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Allmän anvisning för skötsel av fastsytt sår på neurokirurgiska avdelningen.pdfAllmän anvisning för skötsel av fastsytt sår på neurokirurgiska avdelningenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ommellun haavan yleinen hoito-ohje neurokirurgian osastolla.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ommellun haavan yleinen hoito-ohje neurokirurgian osastolla.pdf
Allmän instruktion för patient som får cytostatikabehandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Allmän instruktion för patient som får cytostatikabehandling.pdfAllmän instruktion för patient som får cytostatikabehandlingVarsinais-Suomi;#00
Allmänt om konvalescensen efter ett dagkirurgiskt ingrepphttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Allmänt om konvalescensen efter ett dagkirurgiskt ingrepp.pdfAllmänt om konvalescensen efter ett dagkirurgiskt ingreppVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Yleistä tietoa päiväkirurgisen leikkauksen jälkeisestä toipumisesta.pdf, /OhjepankkiVSHP/Yleistä tietoa päiväkirurgisen leikkauksen jälkeisestä toipumisesta.pdf
Allogen stamcellstransplantation - anvisning inför hemmavårdhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Allogen stamcellstransplantation - anvisning inför hemmavård.pdfAllogen stamcellstransplantation - anvisning inför hemmavårdVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Allogeeninen kantasolusiirto - Kotihoito-ohje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Allogeeninen kantasolusiirto - Kotihoito-ohje.pdf
Ambulatorisk långtidsregistrering av EEGhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ambulatorisk långtidsregistrering av EEG.pdfAmbulatorisk långtidsregistrering av EEGVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/EEG-ambulatorinen pitkäaikaisrekisteröinti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/EEG-ambulatorinen pitkäaikaisrekisteröinti.pdf
Amniohinnahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Amniohinna.pdfAmniohinnaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Amnionkalvo,, dura -paikka.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Amnionkalvo, dura -paikka.pdf
Andningsballong eller handventilator användning och rengöring hemmahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Andningsballong eller handventilator användning och rengöring hemma.pdfAndningsballong eller handventilator användning och rengöring hemmaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Hengityspalkeen eli käsiventilaattorin käyttö ja kotipuhdistus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Hengityspalkeen eli käsiventilaattorin käyttö ja kotipuhdistus.pdf
Andningsguidehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Andningsguide.pdfAndningsguideVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Hengitysopas.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Hengitysopas.pdf
Andningsövningar och blodcirkulationsrörelser efter neurokirurgisk ryggradsoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Andningsövningar och blodcirkulationsrörelser efter neurokirurgisk ryggradsoperation.pdfAndningsövningar och blodcirkulationsrörelser efter neurokirurgisk ryggradsoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Neurokirurgisen rankaleikkauksen jälkeiset hengitysharjoitukset ja verenkiertoliikkeet.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Neurokirurgisen rankaleikkauksen jälkeiset hengitysharjoitukset ja verenkiertoliikkeet.pdf
Aneurysm på bukaortan (= avgränsad utvidgning på stora kroppspulsådern)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Aneurysm på bukaortan (= avgränsad utvidgning på stora kroppspulsådern).pdfAneurysm på bukaortan (= avgränsad utvidgning på stora kroppspulsådern)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Vatsa-aortan aneurysman leikkaus (valtimon laajentuma).pdf, /OhjepankkiVSHP/Vatsa-aortan aneurysman leikkaus (valtimon laajentuma).pdf
Angio-Seal (kollagenpropp)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Angio-Seal (kollagenpropp).pdfAngio-Seal (kollagenpropp)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Angio- Seal.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Angio- Seal.pdf
Anivisningar för att återfukta nässlemhinnan och övrig vård av näsan_Rhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anivisningar för att återfukta nässlemhinnan och övrig vård av näsan_R.pdfAnivisningar för att återfukta nässlemhinnan och övrig vård av näsan_RVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPArkisto/Ylähengitysteiden%20limakalvojen%20kostutus%20ja%20muu%20nenän%20hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Limakalvojen kosteutus ja muu nenän hoito.pdf
Ansikts- och hörselnervundersökning i samband med akustikusneurinomoperationenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ansikts- och hörselnervundersökning i samband med akustikusneurinomoperationen.pdfAnsikts- och hörselnervundersökning i samband med akustikusneurinomoperationenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Akustikusneurinoomaleikkaukseen liittyvä kasvo- ja kuulohermotutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Akustikusneurinoomaleikkaukseen liittyvä kasvo- ja kuulohermotutkimus.pdf
Ansiktsnervundersökning i samband med akustikusneurinomoperationenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ansiktsnervundersökning i samband med akustikusneurinomoperationen.pdfAnsiktsnervundersökning i samband med akustikusneurinomoperationenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Akustikusneurinoomaleikkaukseen liittyvä kasvohermotutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Akustikusneurinoomaleikkaukseen liittyvä kasvohermotutkimus.pdf
Ansträngningsoscillometriundersökning_patientanvisninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ansträngningsoscillometriundersökning_patientanvisning.pdfAnsträngningsoscillometriundersökning_patientanvisningVarsinais-Suomi;#10
Anstränings-PEFhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anstränings-PEF.pdfAnstränings-PEFVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Rasitus-PEF.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Rasitus-PEF.pdf
Anvisning för PEF-uppföljning under 4 veckors tid på arbetsplatsenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisning för PEF-uppföljning under 4 veckors tid på arbetsplatsen.pdfAnvisning för PEF-uppföljning under 4 veckors tid på arbetsplatsenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/PEF-työpaikkaseuranta 4 viikkoa.pdf, /OhjepankkiVSSHP/PEF-työpaikkaseuranta 4 viikkoa.pdf
Anvisning för användning av smärtplåsterhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/Anvisning för användning av smärtplåster.pdfAnvisning för användning av smärtplåsterSatakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/Kipulääkelaastarin käyttöohje.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/Kipulääkelaastarin käyttöohje.pdf
Anvisning för barn, unga och föräldrar som kommer till magsäcksundersökninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisning för barn, unga och föräldrar som kommer till magsäcksundersökning.pdfAnvisning för barn, unga och föräldrar som kommer till magsäcksundersökningVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Mahalaukun tähystys,, lasten ohje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Mahalaukun tähystys, lasten ohje.pdf
Anvisning för patienter som testats för COVID19https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisning för patienter som testats för COVID19.pdfAnvisning för patienter som testats för COVID19Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Potilaalle,, jolta on otettu korona-näyte (COVID19).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Potilaalle, jolta on otettu korona-näyte (COVID19).pdf
Anvisning för skötsel av drän i bukenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisning för skötsel av drän i buken.pdfAnvisning för skötsel av drän i bukenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Dreenin eli laskuputken (vatsanalueen) hoito-ohje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Dreenin eli laskuputken (vatsanalueen) hoito-ohje.pdf
Anvisning inför en handoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisning inför en handoperation.pdfAnvisning inför en handoperationVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Käsileikkaukseen tulijalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Käsileikkaukseen tulijalle.pdf
Anvisning inför en poliklinisk handoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisning inför en poliklinisk handoperation.pdfAnvisning inför en poliklinisk handoperationVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Polikliiniseen käsileikkaukseen tulijalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Polikliiniseen käsileikkaukseen tulijalle.pdf
Anvisningar för PEF-mätning, 2 veckors uppföljning.ocxhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisningar för PEF-mätning, 2 veckors uppföljning.ocx.pdfAnvisningar för PEF-mätning, 2 veckors uppföljning.ocxVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/PEF-mittausohjeet 2 viikon seurannassa.pdf, /OhjepankkiVSSHP/PEF-mittausohjeet 2 viikon seurannassa.pdf
Anvisningar för att minska svullnad i handenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisningar för att minska svullnad i handen.pdfAnvisningar för att minska svullnad i handenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Käden turvotuksen vähentäminen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Käden turvotuksen vähentäminen.pdf
Anvisningar för dig som ska få radiojodbehandling förhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisningar för dig som ska få radiojodbehandling för.pdfAnvisningar för dig som ska få radiojodbehandling förVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPArkisto/Kilpirauhassyövän%20radiojodihoitoon%20tulevalle%20potilaalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kilpirauhassyövän radiojodihoitoon tulevalle potilaalle.pdf
Anvisningar för en person som förordnats att stanna hemma i karantän eller isoleringhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisningar för en person som förordnats att stanna hemma i karantän eller isolering.pdfAnvisningar för en person som förordnats att stanna hemma i karantän eller isoleringVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ohje kotiinsa karanteeniin tai eristykseen määrätylle henkilölle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ohje kotiinsa karanteeniin tai eristykseen määrätylle henkilölle.pdf
Anvisningar för hemvård till patient som genomgår cytostatikabehandling av hematologisk sjukdomhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisningar för hemvård till patient som genomgår cytostatikabehandling av hematologisk sjukdom.pdfAnvisningar för hemvård till patient som genomgår cytostatikabehandling av hematologisk sjukdomVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Solunsalpaajahoitoa saavan hematologisen potilaan kotihoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Solunsalpaajahoitoa saavan hematologisen potilaan kotihoito.pdf
Anvisningar för läkemedelsbehandling för patienter med prostatacancerhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisningar för läkemedelsbehandling för patienter med prostatacancer.pdfAnvisningar för läkemedelsbehandling för patienter med prostatacancerVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lääkehoito-ohje eturauhassyöpäpotilaalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lääkehoito-ohje eturauhassyöpäpotilaalle.pdf
Anvisningar för patient som kommer för en neurokirurgisk operation av halsryggradenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisningar för patient som kommer för en neurokirurgisk operation av halsryggraden.pdfAnvisningar för patient som kommer för en neurokirurgisk operation av halsryggradenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Neurokirurgiseen kaularankaleikkaukseen tulevalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Neurokirurgiseen kaularankaleikkaukseen tulevalle.pdf
Anvisningar för patient som kommer för en neurokirurgisk operation av ländryggradenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisningar för patient som kommer för en neurokirurgisk operation av ländryggraden.pdfAnvisningar för patient som kommer för en neurokirurgisk operation av ländryggradenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Neurokirurgiseen lannerankaleikkaukseen tulevalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Neurokirurgiseen lannerankaleikkaukseen tulevalle.pdf
Anvisningar för patient som rehabiliteras efter frigörande av medianusnerven (canalis carpi) -videohttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisningar för patient som rehabiliteras efter frigörande av medianusnerven (canalis carpi) -video.aspxAnvisningar för patient som rehabiliteras efter frigörande av medianusnerven (canalis carpi) -videoVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keskihermon vapautusleikkauksen jälkeinen kuntoutus (canalis carpi) -video.aspx, /OhjepankkiVSSHP/Keskihermon vapautusleikkauksen jälkeinen kuntoutus (canalis carpi) -video.aspx
Anvisningar för patient som rehabiliteras efter frigörande av medianusnerven (canalis carpi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisningar för patient som rehabiliteras efter frigörande av medianusnerven (canalis carpi).pdfAnvisningar för patient som rehabiliteras efter frigörande av medianusnerven (canalis carpi)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keskihermon vapautusleikkauksen jälkeinen kuntoutus (canalis carpi).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keskihermon vapautusleikkauksen jälkeinen kuntoutus (canalis carpi).pdf
Anvisningar för pef-mätninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisningar för pef-mätning.pdfAnvisningar för pef-mätningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/PEF-mittausohjeet.pdf, /OhjepankkiVSSHP/PEF-mittausohjeet.pdf
Anvisningar för spatelbitninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisningar för spatelbitning.pdfAnvisningar för spatelbitningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tikkupurenta hampaan oikomishoitona.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tikkupurenta hampaan oikomishoitona.pdf
Anvisningar för spermaprovtagninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Anvisningar för spermaprovtagning.pdfAnvisningar för spermaprovtagningVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Siemennestenäytteen ottamisohjeita.pdf, /OhjepankkiVSHP/Siemennestenäytteen ottamisohjeita.pdf
Anvisningar för tagning av urinprov på vård- och undersökningsavdelninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisningar för tagning av urinprov på vård- och undersökningsavdelning.pdfAnvisningar för tagning av urinprov på vård- och undersökningsavdelningVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsanäytteenotto-ohjeet_hoito-_ja_tutkimusosastoille.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsanäytteenotto-ohjeet_hoito-_ja_tutkimusosastoille.pdf
Anvisningar om kapesitabinhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisningar om kapesitabin.pdfAnvisningar om kapesitabinVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kapesitabiini-solunsalpaajahoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kapesitabiini-solunsalpaajahoito.pdf
Använding TNS-apparathttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Använding TNS-apparat.pdfAnvänding TNS-apparatVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/TNS-laitteen käyttö.pdf, /OhjepankkiVSSHP/TNS-laitteen käyttö.pdf
Användning av individuel skena eller ortoshttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Användning av individuel skena eller ortos.pdfAnvändning av individuel skena eller ortosVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Yksilöllisen käsilastan käyttö.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Yksilöllisen käsilastan käyttö.pdf
Användning av plattor vid tandregleringhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Användning av plattor vid tandreglering.pdfAnvändning av plattor vid tandregleringVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Oikomislevyn käyttö hampaiden oikomishoidossa.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Oikomislevyn käyttö hampaiden oikomishoidossa.pdf
Användning av stödkragehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Användning av stödkrage.pdfAnvändning av stödkrageVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tukikauluksen käyttö.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tukikauluksen käyttö.pdf
Användning och borttagning av andningskyddhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Användning och borttagning av andningskydd.pdfAnvändning och borttagning av andningskyddVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Hengityssuojaimen pukeminen ja riisuminen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Hengityssuojaimen pukeminen ja riisuminen.pdf
Aortaklaffimplantation (perkutan kateterburen), TAVIhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Aortaklaffimplantation (perkutan kateterburen), TAVI.pdfAortaklaffimplantation (perkutan kateterburen), TAVIVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aorttaläpän asennus,, TAVI (perkutaaninen).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aorttaläpän asennus, TAVI (perkutaaninen).pdf
Argon gas behandling i samband med endoskopihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Argon gas behandling i samband med endoskopi.pdfArgon gas behandling i samband med endoskopiVarsinais-Suomi;#00
Armen i mitellahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Armen i mitella.pdfArmen i mitellaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Yläraaja kantositeessä.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Yläraaja kantositeessä.pdf
Astma och graviditethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Astma och graviditet.pdfAstma och graviditetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Astma ja raskaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Astma ja raskaus.pdf
Att beakta vid känslobortfallhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Att beakta vid känslobortfall.pdfAtt beakta vid känslobortfallVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tuntopuutoksen huomioiminen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tuntopuutoksen huomioiminen.pdf
Att förlora ett barnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Att förlora ett barn.pdfAtt förlora ett barnVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen menettäminen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen menettäminen.pdf
Att gå med kryckorhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Att gå med kryckor.pdfAtt gå med kryckorVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kyynärsauvakävely.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kyynärsauvakävely.pdf
Att lämna av urinprov under övervakning för drogtestning inom missbrukar- och hälsovårdenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Att lämna av urinprov under övervakning för drogtestning inom missbrukar- och hälsovården.pdfAtt lämna av urinprov under övervakning för drogtestning inom missbrukar- och hälsovårdenVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Valvottu_virtsanäytteenanto_päihde-_ ja_terveydenhuollon_huumetestausta_varten.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Valvottu_virtsanäytteenanto_päihde-_ ja_terveydenhuollon_huumetestausta_varten.pdf
Att mjölka för hand under graviditetenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Att mjölka för hand under graviditeten.pdfAtt mjölka för hand under graviditetenVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Käsin lypsäminen raskauden aikana.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Käsin lypsäminen raskauden aikana.pdf
Autolog stamcellstransplantation - anvisning inför hemmavårdhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Autolog stamcellstransplantation - anvisning inför hemmavård.pdfAutolog stamcellstransplantation - anvisning inför hemmavårdVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Autologinen kantasolusiirto - Kotihoito-ohje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Autologinen kantasolusiirto - Kotihoito-ohje.pdf
Avbildning av gallvägarna och inläggning av dränagehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Avbildning av gallvägarna och inläggning av dränage.pdfAvbildning av gallvägarna och inläggning av dränageVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sappiteiden kuvaus ja dreenin asennus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sappiteiden kuvaus ja dreenin asennus.pdf
Avbildning av matstrupen, magen, tunntarmen med kontrastmedel-för barnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Avbildning av matstrupen, magen, tunntarmen med kontrastmedel-för barn.pdfAvbildning av matstrupen, magen, tunntarmen med kontrastmedel-för barnVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen ruokatorven,, mahalaukun,, ohutsuolen varjoainekuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen ruokatorven, mahalaukun, ohutsuolen varjoainekuvaus.pdf
Avbildning av mjölkgångarna med kontrastmedelhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Avbildning av mjölkgångarna med kontrastmedel.pdfAvbildning av mjölkgångarna med kontrastmedelVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Maitotiehyeitten varjoainekuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Maitotiehyeitten varjoainekuvaus.pdf
Avbildning av tjocktarmen med kontrastmedel eller kolongrafi - för barn, 0-8 åringarhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Avbildning av tjocktarmen med kontrastmedel eller kolongrafi - för barn, 0-8 åringar.pdfAvbildning av tjocktarmen med kontrastmedel eller kolongrafi - för barn, 0-8 åringarVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen paksusuolen varjoainekuvaus eli kolongrafia,, 0-8-vuotiaat.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen paksusuolen varjoainekuvaus eli kolongrafia, 0-8-vuotiaat.pdf
Avbildning av ändtarmen med kontrastmedel eller anografi-för barnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Avbildning av ändtarmen med kontrastmedel eller anografi-för barn.pdfAvbildning av ändtarmen med kontrastmedel eller anografi-för barnVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen peräsuolen varjoainekuvaus eli anografia.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen peräsuolen varjoainekuvaus eli anografia.pdf
Avbildning med kontrastmedel av urinvägarna eller miktionscystografi-för barnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Avbildning med kontrastmedel av urinvägarna eller miktionscystografi-för barn.pdfAvbildning med kontrastmedel av urinvägarna eller miktionscystografi-för barnVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen virtsateiden varjoainekuvaus eli miktiokystografia.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen virtsateiden varjoainekuvaus eli miktiokystografia.pdf
Avdelningen för barn med blod- och cancersjukdomar, infektionerhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Avdelningen för barn med blod- och cancersjukdomar, infektioner.pdfAvdelningen för barn med blod- och cancersjukdomar, infektionerVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lasten veri- ja syöpätautien yksikön infektio-ohjeistus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lasten veri- ja syöpätautien yksikön infektio-ohjeistus.pdf
Avdelningen för barn med blod- och cancersjukdomar, isoleringsanvisningar för skola och daghemhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Avdelningen för barn med blod- och cancersjukdomar, isoleringsanvisningar för skola och daghem.pdfAvdelningen för barn med blod- och cancersjukdomar, isoleringsanvisningar för skola och daghemVarsinais-Suomi;#01
Avföringsodling 3https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Avföringsodling 3.pdfAvföringsodling 3Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ulosteviljely_3_(F-BaktVi3).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ulosteviljely_3_(F-BaktVi3).pdf
Avföringsprov i torr burkhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Avföringsprov i torr burk.pdfAvföringsprov i torr burkVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ulostenäyte_kuivaan_purkkiin.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ulostenäyte_kuivaan_purkkiin.pdf
Avlägsnande av efterstarrhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Avlägsnande av efterstarr.pdfAvlägsnande av efterstarrVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Laser,, jälkikaihin poisto.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Laser, jälkikaihin poisto.pdf
Avlägsnande av ett ganglie (ganglion)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Avlägsnande av ett ganglie (ganglion).pdfAvlägsnande av ett ganglie (ganglion)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Hyytelörakon ( ganglion) poisto.pdf, /OhjepankkiVSHP/Hyytelörakon ( ganglion) poisto.pdf
Avlägsnande av skräp på hornhinnanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Avlägsnande av skräp på hornhinnan.pdfAvlägsnande av skräp på hornhinnanVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sarveiskalvoroskan poisto.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sarveiskalvoroskan poisto.pdf
Axeloperation - broschyrhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Axeloperation - broschyr.pdfAxeloperation - broschyrVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPArkisto/Olkapääleikkaus%20-%20opas.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Olkapääleikkaus - opas.pdf
Azatioprin och Merkaptopurin läkemedels behandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Azatioprin och Merkaptopurin läkemedels behandling.pdfAzatioprin och Merkaptopurin läkemedels behandlingVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Atsatiopriini- ja Merkaptopuriini lääkkeen hoito-ohje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Atsatiopriini- ja Merkaptopuriini lääkkeen hoito-ohje.pdf
BCG-behandling av urinblåsanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/BCG-behandling av urinblåsan.pdfBCG-behandling av urinblåsanVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsarakonsisäinen BCG-hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsarakonsisäinen BCG-hoito.pdf
BISKÖLDKÖRTELSCINTIGRAFIhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/BISKÖLDKÖRTELSCINTIGRAFI.pdfBISKÖLDKÖRTELSCINTIGRAFIVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lisäkilpirauhasen gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lisäkilpirauhasen gammakuvaus.pdf
Baklofenpumphttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Baklofenpump.pdfBaklofenpumpVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Baklofeenipumppu.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Baklofeenipumppu.pdf
Bakterieprov från kronisk sårnadhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bakterieprov från kronisk sårnad.pdfBakterieprov från kronisk sårnadVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Bakteeriviljelynäytteen_otto_kroonisesta_haavasta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Bakteeriviljelynäytteen_otto_kroonisesta_haavasta.pdf
Ballongdilatering av örontrumpetenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Ballongdilatering av örontrumpeten.pdfBallongdilatering av örontrumpetenVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Korvatorven laajennus.pdf, /OhjepankkiVSHP/Korvatorven laajennus.pdf
Ballongutvidgning av mitralklaffhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ballongutvidgning av mitralklaff.pdfBallongutvidgning av mitralklaffVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Hiippaläpän (mitraaliläpän) pallolaajennus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Hiippaläpän (mitraaliläpän) pallolaajennus.pdf
Ballongvidgning av örontrumpetenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ballongvidgning av örontrumpeten.pdfBallongvidgning av örontrumpetenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Korvatorven pallolaajennus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Korvatorven pallolaajennus.pdf
Bariatrisk operationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bariatrisk operation.pdfBariatrisk operationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lihavuusleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lihavuusleikkaus.pdf
Barn tjocktarmsendoskopi Colonsteril-tömninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Barn tjocktarmsendoskopi Colonsteril-tömning.pdfBarn tjocktarmsendoskopi Colonsteril-tömningVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen paksusuolen tähystys,, Colonsteril-tyhjennys.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen paksusuolen tähystys, Colonsteril-tyhjennys.pdf
Barnets Halovest-behandling - guide för föräldrarhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Barnets Halovest-behandling - guide för föräldrar.pdfBarnets Halovest-behandling - guide för föräldrarVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen Halovest-hoito - opas vanhemmille.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen Halovest-hoito - opas vanhemmille.pdf
Barnets dag hemma efter en operationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Barnets dag hemma efter en operation.pdfBarnets dag hemma efter en operationVaasa;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Lapsen päivä kotona leikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSHP/Lapsen päivä kotona leikkauksen jälkeen.pdf
Barnets ofrivilliga vätning dagtid och sängvätninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Barnets ofrivilliga vätning dagtid och sängvätning.pdfBarnets ofrivilliga vätning dagtid och sängvätningVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPArkisto/Lapsen%20yö-%20ja%20päiväkastelu.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen yö- ja päiväkastelu.pdf
Barnets urinflödesmätning dvs. uroflowmetrihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Barnets urinflödesmätning dvs. uroflowmetri.pdfBarnets urinflödesmätning dvs. uroflowmetriVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen virtsan virtausmittaus eli uroflowmetria.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen virtsan virtausmittaus eli uroflowmetria.pdf
Barnets urodynamiska undersökninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Barnets urodynamiska undersökning.pdfBarnets urodynamiska undersökningVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen urodynaaminen tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen urodynaaminen tutkimus.pdf
Befuktning av övre luftvägar och övrig vård av näsanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Befuktning av övre luftvägar och övrig vård av näsan.pdfBefuktning av övre luftvägar och övrig vård av näsanVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ylähengitysteiden limakalvojen kostutus ja nenän muu hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ylähengitysteiden limakalvojen kostutus ja nenän muu hoito.pdf
Behandlig av patient med urinvägsstenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandlig av patient med urinvägssten.pdfBehandlig av patient med urinvägsstenVarsinais-Suomi;#00
Behandling av Basedows sjukdoms ögonsyndromhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Behandling av Basedows sjukdoms ögonsyndrom.pdfBehandling av Basedows sjukdoms ögonsyndromVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Basedowin taudin silmäoireyhtymän hoito-ohje.pdf, /OhjepankkiVSHP/Basedowin taudin silmäoireyhtymän hoito-ohje.pdf
Behandling av godartad tumör i livmodern eller embolisering av myomhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av godartad tumör i livmodern eller embolisering av myom.pdfBehandling av godartad tumör i livmodern eller embolisering av myomVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kohdun hyvänlaatuisen kasvaimen hoito eli myooman embolisaatio.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kohdun hyvänlaatuisen kasvaimen hoito eli myooman embolisaatio.pdf
Behandling av hemorrojder med hjälp av gummiband, Barronhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av hemorrojder med hjälp av gummiband, Barron.pdfBehandling av hemorrojder med hjälp av gummiband, BarronVarsinais-Suomi;#00
Behandling av hornhinnan – Crosslinking (CXL)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av hornhinnan – Crosslinking (CXL).pdfBehandling av hornhinnan – Crosslinking (CXL)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sarveiskalvon valokovetushoito eli Crosslinking (CXL).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sarveiskalvon valokovetushoito eli Crosslinking (CXL).pdf
Behandling av kronisk ögonlocksinflammationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av kronisk ögonlocksinflammation.pdfBehandling av kronisk ögonlocksinflammationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kroonisen silmäluomen reunan tulehduksen hoito-ohje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kroonisen silmäluomen reunan tulehduksen hoito-ohje.pdf
Behandling av muntorrhethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av muntorrhet.pdfBehandling av muntorrhetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kuivan suun hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kuivan suun hoito.pdf
Behandling av operationssmärtahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av operationssmärta.pdfBehandling av operationssmärtaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Leikkauskivun hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Leikkauskivun hoito.pdf
Behandling av svullnad med provisorisk kompression (förband eller tubigrip)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av svullnad med provisorisk kompression (förband eller tubigrip).pdfBehandling av svullnad med provisorisk kompression (förband eller tubigrip)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Turvotuksen hoito väliaikaisella kompressiolla (sidokset tai tubigrip).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Turvotuksen hoito väliaikaisella kompressiolla (sidokset tai tubigrip).pdf
Behandling av sår hos pacemakerpatienthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av sår hos pacemakerpatient.pdfBehandling av sår hos pacemakerpatientVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tahdistinpotilaan haavanhoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tahdistinpotilaan haavanhoito.pdf
Behandling av sömnapnepatienter med skena inom primärvårdenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av sömnapnepatienter med skena inom primärvården.pdfBehandling av sömnapnepatienter med skena inom primärvårdenVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Uniapneapotilaan kiskohoito perusterveydenhuollossa.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Uniapneapotilaan kiskohoito perusterveydenhuollossa.pdf
Behandling av tänder före operationenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av tänder före operationen.pdfBehandling av tänder före operationenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Hampaiston hoito ennen leikkausta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Hampaiston hoito ennen leikkausta.pdf
Behandling av vulvodyni med botulinumtoxinhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av vulvodyni med botulinumtoxin.pdfBehandling av vulvodyni med botulinumtoxinVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vulvodynian botuliinitoksiinihoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vulvodynian botuliinitoksiinihoito.pdf
Behandling av ärr med Cica-Carehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av ärr med Cica-Care.pdfBehandling av ärr med Cica-CareVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Arven hoito Cica-Carella.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Arven hoito Cica-Carella.pdf
Behandling av ärr med Leukoplasthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av ärr med Leukoplast.pdfBehandling av ärr med LeukoplastVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Arven hoito Leukoplastilla.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Arven hoito Leukoplastilla.pdf
Behandling av ärr med Mepiformhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av ärr med Mepiform.pdfBehandling av ärr med MepiformVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Arven hoito Mepiformilla.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Arven hoito Mepiformilla.pdf
Behandling av ärr med Siliposhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av ärr med Silipos.pdfBehandling av ärr med SiliposVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Arven hoito Siliposilla.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Arven hoito Siliposilla.pdf
Behandling av ärr med kompressionsbandagehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av ärr med kompressionsbandage.pdfBehandling av ärr med kompressionsbandageVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Arven hoito painetekstiilillä.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Arven hoito painetekstiilillä.pdf
Behandling av ärrhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av ärr.pdfBehandling av ärrVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Arven hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Arven hoito.pdf
Behandling av återkommande sår på hornhinnans yta https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av återkommande sår på hornhinnans yta .pdfBehandling av återkommande sår på hornhinnans yta Varsinais-Suomi;#00
Behandling med cytostatikumet Docetaxelhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling med cytostatikumet Docetaxel.pdfBehandling med cytostatikumet DocetaxelVarsinais-Suomi;#00
Behandlingarnas avslutning och uppföljningsvårdenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandlingarnas avslutning och uppföljningsvården.pdfBehandlingarnas avslutning och uppföljningsvårdenVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Hoitojen päättyminen ja jälkiseurannat.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Hoitojen päättyminen ja jälkiseurannat.pdf
Belastningsultraljudsundersökning av hjärtathttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Belastningsultraljudsundersökning av hjärtat.pdfBelastningsultraljudsundersökning av hjärtatVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydämen rasitusultraäänitutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydämen rasitusultraäänitutkimus.pdf
Benartärsjukdomhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Benartärsjukdom.pdfBenartärsjukdomVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Valtimoperäinen katkokävely.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Valtimoperäinen katkokävely.pdf
Benmärgsprov på barnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Benmärgsprov på barn.pdfBenmärgsprov på barnVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen luuydintutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen luuydintutkimus.pdf
Benmärgsprovhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Benmärgsprov.pdfBenmärgsprovVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Luuydinnäyte.pdf, /OhjepankkiVSHP/Luuydinnäyte.pdf
Binjureinsufficiense hos barnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Binjureinsufficiense hos barn.pdfBinjureinsufficiense hos barnVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen%20lisämunuaiskuoren%20vajaatoiminta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen lisämunuaiskuoren vaajatoiminta.pdf
Bisköldkörteloperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bisköldkörteloperation.pdfBisköldkörteloperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lisäkilpirauhasleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lisäkilpirauhasleikkaus.pdf
Biverkning av strålbehandling till matstrupenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/Biverkning av strålbehandling till matstrupen.pdfBiverkning av strålbehandling till matstrupenSatakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/Ruokatorven sädehoidon haittavaikutukset.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/Ruokatorven sädehoidon haittavaikutukset.pdf
Biverkningar av strålbehandling till bröstethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/Biverkningar av strålbehandling till bröstet.pdfBiverkningar av strålbehandling till bröstetSatakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/Rinnan sädehoidon haittavaikutukset.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/Rinnan sädehoidon haittavaikutukset.pdf
Biverkningar av strålbehandling till bukenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/Biverkningar av strålbehandling till buken.pdfBiverkningar av strålbehandling till bukenSatakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/Vatsan sädehoidon haittavaikutukset.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/Vatsan sädehoidon haittavaikutukset.pdf
Biverkningar av strålbehandling till bäckenethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/Biverkningar av strålbehandling till bäckenet.pdfBiverkningar av strålbehandling till bäckenetSatakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/Lantion sädehoidon haittavaikutukset.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/Lantion sädehoidon haittavaikutukset.pdf
Biverkningar av strålbehandling till hjärnanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/Biverkningar av strålbehandling till hjärnan.pdfBiverkningar av strålbehandling till hjärnanSatakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/Aivojen sädehoidon haittavaikutukset.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/Aivojen sädehoidon haittavaikutukset.pdf
Biverkningar av strålbehandling till lunganhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/Biverkningar av strålbehandling till lungan.pdfBiverkningar av strålbehandling till lunganSatakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/Keuhkojen sädehoidon haittavaikutukset.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/Keuhkojen sädehoidon haittavaikutukset.pdf
Blindtarmsinflammation, appendicithttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Blindtarmsinflammation, appendicit.pdfBlindtarmsinflammation, appendicitVarsinais-Suomi;#00
Blod i avföringen (F-hHb-O)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Blod i avföringen (F-hHb-O).pdfBlod i avföringen (F-hHb-O)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ulosteen_veri_(F-hHb-O).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ulosteen_veri_(F-hHb-O).pdf
Blodigavföringhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Blodigavföring.pdfBlodigavföringVarsinais-Suomi;#00
Blodkärlsoperation i nedre extremiteternahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Blodkärlsoperation i nedre extremiteterna.pdfBlodkärlsoperation i nedre extremiteternaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Alaraajavaltimoleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Alaraajavaltimoleikkauksen jälkeen.pdf
Blåssubstituerande operationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Blåssubstituerande operation.pdfBlåssubstituerande operationVarsinais-Suomi;#00
Borttagning av binjurehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Borttagning av binjure.pdfBorttagning av binjureVarsinais-Suomi;#00
Borttagning av förändring på ögats bindhinnahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Borttagning av förändring på ögats bindhinna.pdfBorttagning av förändring på ögats bindhinnaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sidekalvomuutoksen poisto.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sidekalvomuutoksen poisto.pdf
Borttagning av förändringen i bröstkorgethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Borttagning av förändringen i bröstkorget.pdfBorttagning av förändringen i bröstkorgetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Rintaontelon muutoksen poisto.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Rintaontelon muutoksen poisto.pdf
Borttagning av gallblåsanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Borttagning av gallblåsan.pdfBorttagning av gallblåsanVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sappirakon poisto.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sappirakon poisto.pdf
Borttagning av hudförändring i närheten av ögathttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Borttagning av hudförändring i närheten av ögat.pdfBorttagning av hudförändring i närheten av ögatVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ihomuutoksen poisto silmän alueelta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ihomuutoksen poisto silmän alueelta.pdf
Borttagning av livmodern nedrevägen via slidanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Borttagning av livmodern nedrevägen via slidan.pdfBorttagning av livmodern nedrevägen via slidanVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Kohdunpoistoleikkaus emättimen kautta.pdf, /OhjepankkiVSHP/Kohdunpoistoleikkaus emättimen kautta.pdf
Borttagning av njuren och urinledaren (nefroureterectomi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Borttagning av njuren och urinledaren (nefroureterectomi).pdfBorttagning av njuren och urinledaren (nefroureterectomi)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Munuaisen ja virtsajohtimen poisto (nefroureterectomia).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Munuaisen ja virtsajohtimen poisto (nefroureterectomia).pdf
Borttagning av pacemakersystemethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Borttagning av pacemakersystemet.pdfBorttagning av pacemakersystemetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tahdistinsysteemin poisto.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tahdistinsysteemin poisto.pdf
Borttagning av polyp i samband av endoskopi av tjocktarmenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Borttagning av polyp i samband av endoskopi av tjocktarmen.pdfBorttagning av polyp i samband av endoskopi av tjocktarmenVarsinais-Suomi;#00
Boston-korsettbehandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Boston-korsettbehandling.pdfBoston-korsettbehandlingVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Boston-korsettihoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Boston-korsettihoito.pdf
Botulinumtoxinhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Botulinumtoxin.pdfBotulinumtoxinVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Botuliinitoksiini.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Botuliinitoksiini.pdf
Botulinumtoxinvård av urinblåsahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Botulinumtoxinvård av urinblåsa.pdfBotulinumtoxinvård av urinblåsaVarsinais-Suomi;#00
Bronkiektas d.v.s. utvidgningar i luftvägarnahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bronkiektas d.v.s. utvidgningar i luftvägarna.pdfBronkiektas d.v.s. utvidgningar i luftvägarnaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keuhkoputkien laajentumatauti eli bronkiektasiatauti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keuhkoputkien laajentumatauti eli bronkiektasiatauti.pdf
Bruksanvisning för aktivatorhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bruksanvisning för aktivator.pdfBruksanvisning för aktivatorVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aktivaattorin käyttö hampaiden oikomishoidossa.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aktivaattorin käyttö hampaiden oikomishoidossa.pdf
Bruksanvisning för gummidraghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bruksanvisning för gummidrag.pdfBruksanvisning för gummidragVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kumivedon käyttö hampaiden oikomishoidossa.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kumivedon käyttö hampaiden oikomishoidossa.pdf
Bruksanvisning för nackdrag (extraoralbåge)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bruksanvisning för nackdrag (extraoralbåge).pdfBruksanvisning för nackdrag (extraoralbåge)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Niskavedon käyttö hampaiden oikomishoidossa.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Niskavedon käyttö hampaiden oikomishoidossa.pdf
Bråckoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bråckoperation.pdfBråckoperationVarsinais-Suomi;#00
Bröstcanceroperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bröstcanceroperation.pdfBröstcanceroperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Rintasyöpäleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Rintasyöpäleikkaus.pdf
Bröstförminskninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bröstförminskning.pdfBröstförminskningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Rintojen pienennysleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Rintojen pienennysleikkaus.pdf
Bröstförminskningsoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Bröstförminskningsoperation.pdfBröstförminskningsoperationVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Rintojen pienennysleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSHP/Rintojen pienennysleikkaus.pdf
Bröstimplantatoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Bröstimplantatoperation.pdfBröstimplantatoperationVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Rintaimplanttileikkaus.pdf, /OhjepankkiVSHP/Rintaimplanttileikkaus.pdf
Bröstprotesoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bröstprotesoperation.pdfBröstprotesoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Rintaproteesileikkaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Rintaproteesileikkaus.pdf
Bröstrekonstruktion med buklambå (TRAM, DIEP)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bröstrekonstruktion med buklambå (TRAM, DIEP).pdfBröstrekonstruktion med buklambå (TRAM, DIEP)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Rinnan korjaus vatsakielekkeellä.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Rinnan korjaus vatsakielekkeellä.pdf
Bukplastikhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/Bukplastik.pdfBukplastikSatakunta;#Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/Vatsapoimun poistoleikkaus.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/Vatsapoimun poistoleikkaus.pdf
Bukplastikhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bukplastik.pdfBukplastikVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vatsapoimun poistoleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vatsapoimun poistoleikkaus.pdf
Bärare av ESBL-kolibakteriehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bärare av ESBL-kolibakterie.pdfBärare av ESBL-kolibakterieVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/ESBL-kolibakteerin kantaja.pdf, /OhjepankkiVSSHP/ESBL-kolibakteerin kantaja.pdf
Bärare av MRSA-bakterienhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bärare av MRSA-bakterien.pdfBärare av MRSA-bakterienVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/MRSA -bakteerin kantaja.pdf, /OhjepankkiVSSHP/MRSA -bakteerin kantaja.pdf
Bärare av VRE -bakterienhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bärare av VRE -bakterien.pdfBärare av VRE -bakterienVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/VRE -bakteerin kantaja.pdf, /OhjepankkiVSSHP/VRE -bakteerin kantaja.pdf
Bärare av multiresistenta gramnegativa stavformade bakterierhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bärare av multiresistenta gramnegativa stavformade bakterier.pdfBärare av multiresistenta gramnegativa stavformade bakterierVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vastustuskykyisen gramnegatiivisen bakteerin kantaja.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vastustuskykyisen gramnegatiivisen bakteerin kantaja.pdf
Bästa bröstcancerpatienthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bästa bröstcancerpatient.pdfBästa bröstcancerpatientVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPArkisto/Yhteydenotto-ohje%20seurannassa%20olevalle%20rintasyöpäpotilaalle_uusi.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Yhteydenotto-ohje seurannassa olevalle rintasyöpäpotilaalle.pdf
Bästa patient med prostatacancerhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bästa patient med prostatacancer.pdfBästa patient med prostatacancerVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Yhteydenotto-ohje eturauhassyövän sädehoitopotilaalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Yhteydenotto-ohje eturauhassyövän sädehoitopotilaalle.pdf
Böld i området runt ändtarmsöppningen, abscesshttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Böld i området runt ändtarmsöppningen, abscess.pdfBöld i området runt ändtarmsöppningen, abscessVarsinais-Suomi;#00
CE-cytostatikabehandlingenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/CE-cytostatikabehandlingen.pdfCE-cytostatikabehandlingenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/CE.pdf, /OhjepankkiVSSHP/CE.pdf
CEFhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/CEF.pdfCEFSatakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/CEF-solunsalpaajahoito.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/CEF-solunsalpaajahoito.pdf
CMFhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/CMF.pdfCMFSatakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/CMF-SOLUNSALPAAJAHOITO.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/CMF-SOLUNSALPAAJAHOITO.pdf
COVID-19 provtagning från nässvalgethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/COVID-19 provtagning från nässvalget.pdfCOVID-19 provtagning från nässvalgetVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/COVID-19 näytteenotto nenänielusta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/COVID-19 näytteenotto nenänielusta.pdf
COVID19 andvändning och borttagning av skyddsutrusninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/COVID19 andvändning och borttagning av skyddsutrusning.pdfCOVID19 andvändning och borttagning av skyddsutrusningVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/COVID19 suojainten pukeminen ja riisuminen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/COVID19 suojainten pukeminen ja riisuminen.pdf
CRH-test (Pt-CRH-R)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/CRH-test (Pt-CRH-R).pdfCRH-test (Pt-CRH-R)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/CRH-koe_(Pt-CRH-R).pdf, /OhjepankkiVSSHP/CRH-koe_(Pt-CRH-R).pdf
CYTOSTATIKABEHANDLING AV BRÖSTCANCER (CEF)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/CYTOSTATIKABEHANDLING AV BRÖSTCANCER (CEF).pdfCYTOSTATIKABEHANDLING AV BRÖSTCANCER (CEF)Varsinais-Suomi;#00
CYTOSTATIKABEHANDLING MED DOCETAXELhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/CYTOSTATIKABEHANDLING MED DOCETAXEL.pdfCYTOSTATIKABEHANDLING MED DOCETAXELSatakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENArkisto/DOKETAKSELI-SOLUNSALPAAJAHOITO.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/DOKETAKSELI-SOLUNSALPAAJAHOITO.pdf
CYTOSTATIKABEHANDLING MED OXALIPLATINhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/CYTOSTATIKABEHANDLING MED OXALIPLATIN.pdfCYTOSTATIKABEHANDLING MED OXALIPLATINSatakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/OKSALIPLATIINI-solunsalpaajahoito.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/OKSALIPLATIINI-solunsalpaajahoito.pdf
Calmette-vaccinhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Calmette-vaccin.pdfCalmette-vaccinVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Calmette eli bcg-rokotus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Calmette eli bcg-rokotus.pdf
Cancer i området kring huvud och hals- bred canceroperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Cancer i området kring huvud och hals- bred canceroperation.pdfCancer i området kring huvud och hals- bred canceroperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Pään ja kaulan alueen syöpäleikkaus laaja.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Pään ja kaulan alueen syöpäleikkaus laaja.pdf
Cancer och fertilitethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Cancer och fertilitet.pdfCancer och fertilitetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Syöpä ja hedelmällisyys.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Syöpä ja hedelmällisyys.pdf
Cancer och smärtahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/Cancer och smärta.pdfCancer och smärtaSatakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/Syöpäpotilaan kipu.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/Syöpäpotilaan kipu.pdf
Canceroperation i de yttre könsorganenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Canceroperation i de yttre könsorganen.pdfCanceroperation i de yttre könsorganenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ulkosynnyttimien syöpäleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ulkosynnyttimien syöpäleikkaus.pdf
Canceroperation i munområdethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Canceroperation i munområdet.pdfCanceroperation i munområdetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Suun alueen syöpäleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Suun alueen syöpäleikkaus.pdf
Cancerpatientens kost anvisning 1https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/Cancerpatientens kost anvisning 1.pdfCancerpatientens kost anvisning 1Satakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/SYÖPÄPOTILAAN RAVITSEMUS (OHJE 1) - HYVÄN RAVITSEMUSTILAN YLLÄPITÄMINEN.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/SYÖPÄPOTILAAN RAVITSEMUS (OHJE 1) - HYVÄN RAVITSEMUSTILAN YLLÄPITÄMINEN.pdf
Capox på svenskahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Capox på svenska.pdfCapox på svenskaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/CAPOX-solunsalpaajahoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/CAPOX-solunsalpaajahoito.pdf
Celiakihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Celiaki.pdfCeliakiVarsinais-Suomi;#00
Cellprov på upphostning (Ex-Syto-1, 4080)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Cellprov på upphostning (Ex-Syto-1, 4080).pdfCellprov på upphostning (Ex-Syto-1, 4080)Varsinais-Suomi;#00
Clostridium difficile toxingen i avföringen, påvisning av nukleinsyrahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Clostridium difficile toxingen i avföringen, påvisning av nukleinsyra.pdfClostridium difficile toxingen i avföringen, påvisning av nukleinsyraVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ulosteen_clostridium_difficile_toksiinigeeni,,_nukleiinihapon_osoitus_(F-CldTNhO).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ulosteen_clostridium_difficile_toksiinigeeni,_nukleiinihapon_osoitus_(F-CldTNhO).pdf
Collar cuffs påklädnad, avklädnad och kontroll av ställninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Collar cuffs påklädnad, avklädnad och kontroll av ställning.aspxCollar cuffs påklädnad, avklädnad och kontroll av ställningVarsinais-Suomi;#00
Covid 19 –kontrollista när patienten kommer för vård under pågående pandemihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Covid 19 –kontrollista när patienten kommer för vård under pågående pandemi.pdfCovid 19 –kontrollista när patienten kommer för vård under pågående pandemiVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Covid-19 tarkistuslista ammattilaiselle potilaan tullessa hoitoon.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Covid-19 tarkistuslista ammattilaiselle potilaan tullessa hoitoon.pdf
Covid-19 bekräftat eller misstänkt fall, på- och avklädning av skyddsutrustning vid situationer som orsakar aerosolerhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Covid-19 bekräftat eller misstänkt fall, på- och avklädning av skyddsutrustning vid situationer som orsakar aerosoler.pdfCovid-19 bekräftat eller misstänkt fall, på- och avklädning av skyddsutrustning vid situationer som orsakar aerosolerVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/COVID-19 - varmistettu tai epäilty,, suojainten pukeminen ja riisuminen aerosolia tuottavissa tilanteissa.pdf, /OhjepankkiVSSHP/COVID-19 - varmistettu tai epäilty, suojainten pukeminen ja riisuminen aerosolia tuottavissa tilanteissa.pdf
Cryo, frysbehandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Cryo, frysbehandling.pdfCryo, frysbehandlingVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Cryo,, jäädytyshoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Cryo, jäädytyshoito.pdf
Cysta i hjärtsäckenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Cysta i hjärtsäcken.pdfCysta i hjärtsäckenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydänpussin kysta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydänpussin kysta.pdf
Cytologisk undersökning av upphostningarnahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Cytologisk undersökning av upphostningarna.pdfCytologisk undersökning av upphostningarnaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ysköksen_solututkimus_(ex-syto).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ysköksen_solututkimus_(ex-syto).pdf
Cytologiskt urinprovhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Cytologiskt urinprov.pdfCytologiskt urinprovVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsan_solututkimus_(U-Syto).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsan_solututkimus_(U-Syto).pdf
Cytostatikabehandling av bröstcancer CMFhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Cytostatikabehandling av bröstcancer CMF.pdfCytostatikabehandling av bröstcancer CMFVarsinais-Suomi;#00
Cytostatikabehandling med Dosetaxelhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/Cytostatikabehandling med Dosetaxel.pdfCytostatikabehandling med DosetaxelSatakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/DOSETAKSELI.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/DOSETAKSELI.pdf
Cytostatikabehandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/Cytostatikabehandling.pdfCytostatikabehandlingSatakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/Solunsalpaajahoito.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/Solunsalpaajahoito.pdf
DOTANOC PET-DT-undersökning av hela kroppenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/DOTANOC PET-DT-undersökning av hela kroppen.pdfDOTANOC PET-DT-undersökning av hela kroppenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Koko kehon DOTANOC PET-TT-tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Koko kehon DOTANOC PET-TT-tutkimus.pdf
DOTANOC PET-MRI-undersökning av hela kroppenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/DOTANOC PET-MRI-undersökning av hela kroppen.pdfDOTANOC PET-MRI-undersökning av hela kroppenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Koko kehon DOTANOC PET-MRI-tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Koko kehon DOTANOC PET-MRI-tutkimus.pdf
DT-undersökning av aorta (TAVI)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/DT-undersökning av aorta (TAVI).pdfDT-undersökning av aorta (TAVI)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aortan TT-tutkimus (TAVI).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aortan TT-tutkimus (TAVI).pdf
DT-undersökning av kranskärlenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/DT-undersökning av kranskärlen.pdfDT-undersökning av kranskärlenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sepelvaltimoiden TT-tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sepelvaltimoiden TT-tutkimus.pdf
Datortomografi av en nyfödd (under 3 månader) utan anestesihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Datortomografi av en nyfödd (under 3 månader) utan anestesi.pdfDatortomografi av en nyfödd (under 3 månader) utan anestesiVarsinais-Suomi;#10
Datortomografi av stöd- och rörelseorganenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Datortomografi av stöd- och rörelseorganen.pdfDatortomografi av stöd- och rörelseorganenVarsinais-Suomi;#00
Datortomografistyrd benbiopsihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Datortomografistyrd benbiopsi.pdfDatortomografistyrd benbiopsiVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tietokonetomografiaohjattu luubiopsia.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tietokonetomografiaohjattu luubiopsia.pdf
Datortomografistyrd biopsi nålprov eller tömning av vätskesamlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Datortomografistyrd biopsi nålprov eller tömning av vätskesamling.pdfDatortomografistyrd biopsi nålprov eller tömning av vätskesamlingVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tietokonetomografiaohjattu neulanäyte tai nestekertymän tyhjennys.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tietokonetomografiaohjattu neulanäyte tai nestekertymän tyhjennys.pdf
Datortomografistyrd nålbiopsihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Datortomografistyrd nålbiopsi.pdfDatortomografistyrd nålbiopsiVarsinais-Suomi;#00
Datortomografistyrd värmebehandling av tumör i inre organ eller RF-ablationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Datortomografistyrd värmebehandling av tumör i inre organ eller RF-ablation.pdfDatortomografistyrd värmebehandling av tumör i inre organ eller RF-ablationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sisäelimen tuumorin lämpöhoito tietokonetomografiaohjatusti (Rf-ablaatio).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sisäelimen tuumorin lämpöhoito tietokonetomografiaohjatusti (Rf-ablaatio).pdf
Dexametasonprov (Pt-DXM-R1)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Dexametasonprov (Pt-DXM-R1).pdfDexametasonprov (Pt-DXM-R1)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Deksametasonikoe_(Pt-DXM-R1).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Deksametasonikoe_(Pt-DXM-R1).pdf
Dialysfisteloperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Dialysfisteloperation.pdfDialysfisteloperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Dialyysifistelileikkaus (AV-fisteli).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Dialyysifistelileikkaus (AV-fisteli).pdf
Diarré orsakad av antibiotika och behandling av denhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Diarré orsakad av antibiotika och behandling av den.pdfDiarré orsakad av antibiotika och behandling av denVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Antibioottiripuli ja sen hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Antibioottiripuli ja sen hoito.pdf
Dientamoeba fragilis, påvisning av nukleinsyra (14324 F-DifrNhO)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Dientamoeba fragilis, påvisning av nukleinsyra (14324 F-DifrNhO).pdfDientamoeba fragilis, påvisning av nukleinsyra (14324 F-DifrNhO)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Dientamoeba_fragilis,,_nukleiinihapon_osoitus_(14324_F-DifrNho).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Dientamoeba_fragilis,_nukleiinihapon_osoitus_(14324_F-DifrNho).pdf
Direktiv för patient med fast tandregleringsapparaturhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Direktiv för patient med fast tandregleringsapparatur.pdfDirektiv för patient med fast tandregleringsapparaturVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kiinteät kojeet hampaiden oikomishoidossa.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kiinteät kojeet hampaiden oikomishoidossa.pdf
Dobutamin-ultraljudsundersökning av hjärtathttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Dobutamin-ultraljudsundersökning av hjärtat.pdfDobutamin-ultraljudsundersökning av hjärtatVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Dobutamiini-ultraäänitutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Dobutamiini-ultraäänitutkimus.pdf
Doppler-ultraljudsundersökning av blodkärlen i bukområdethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Doppler-ultraljudsundersökning av blodkärlen i bukområdet.pdfDoppler-ultraljudsundersökning av blodkärlen i bukområdetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vatsan alueen verisuonten doppler-ultraäänitutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vatsan alueen verisuonten doppler-ultraäänitutkimus.pdf
Druvbörd, metotrexat-folsyra behandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Druvbörd, metotrexat-folsyra behandling.pdfDruvbörd, metotrexat-folsyra behandlingVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Rypäleraskaus,, metotrexaatti-foolihappohoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Rypäleraskaus, metotrexaatti-foolihappohoito.pdf
Dränering av bihålorna (Antrostomi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Dränering av bihålorna (Antrostomi).pdfDränering av bihålorna (Antrostomi)Vaasa;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Poskionteloiden ilmastointileikkaus (Antrostomia).pdf, /OhjepankkiVSHP/Poskionteloiden ilmastointileikkaus (Antrostomia).pdf
EEG och långvarig videomonitorering 3-8 timmehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/EEG och långvarig videomonitorering 3-8 timme.pdfEEG och långvarig videomonitorering 3-8 timmeVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/EEG ja videomonitorointi 3-8 tuntia.pdf, /OhjepankkiVSSHP/EEG ja videomonitorointi 3-8 tuntia.pdf
EEG och långvarig videomonitorering, barn (VEEG) https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/EEG och långvarig videomonitorering, barn (VEEG) .pdfEEG och långvarig videomonitorering, barn (VEEG) Varsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Video-EEG-tutkimus lapset.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Video-EEG-tutkimus lapset.pdf
EEG-undersökning efter vakahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/EEG-undersökning efter vaka.pdfEEG-undersökning efter vakaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/EEG-tutkimus valvomisen jälkeen aikuiset.pdf, /OhjepankkiVSSHP/EEG-tutkimus valvomisen jälkeen aikuiset.pdf
EEG-undersökning sfenoidalelektroderhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/EEG-undersökning sfenoidalelektroder.pdfEEG-undersökning sfenoidalelektroderVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/EEG-tutkimus sfenoidaalielektrodit.pdf, /OhjepankkiVSSHP/EEG-tutkimus sfenoidaalielektrodit.pdf
EEG-undersökning, barn 1-16 århttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/EEG-undersökning, barn 1-16 år.pdfEEG-undersökning, barn 1-16 årVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/EEG-tutkimus lapset 0-16 vuotta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/EEG-tutkimus lapset 0-16 vuotta.pdf
EEG-undersökning, vuxnahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/EEG-undersökning, vuxna.pdfEEG-undersökning, vuxnaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/EEG-tutkimus aikuiset.pdf, /OhjepankkiVSSHP/EEG-tutkimus aikuiset.pdf
EFFEKTIVERAD KOST FÖR CANCERPATIENTEN (ANVISNING 2)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/EFFEKTIVERAD KOST FÖR CANCERPATIENTEN (ANVISNING 2).pdfEFFEKTIVERAD KOST FÖR CANCERPATIENTEN (ANVISNING 2)Satakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/SYÖPÄPOTILAAN RAVITSEMUS (OHJE 2) - TEHOSTETTU RAVITSEMUS.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/SYÖPÄPOTILAAN RAVITSEMUS (OHJE 2) - TEHOSTETTU RAVITSEMUS.pdf
EMG-undersökning av struphuvudethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/EMG-undersökning av struphuvudet.pdfEMG-undersökning av struphuvudetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kurkunpään alueen EMG-tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kurkunpään alueen EMG-tutkimus.pdf
EOXhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/EOX.pdfEOXVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/EOX-solunsalpaajahoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/EOX-solunsalpaajahoito.pdf
ERCP - Endoskopiundersökning av gall- och bukspottskörtelgångarhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/ERCP - Endoskopiundersökning av gall- och bukspottskörtelgångar.pdfERCP - Endoskopiundersökning av gall- och bukspottskörtelgångarVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sappi - ja haimateiden kuvaus eli ERCP.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sappi - ja haimateiden kuvaus eli ERCP.pdf
Effektiverad (berikad) kosthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Effektiverad (berikad) kost.pdfEffektiverad (berikad) kostVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tehostettu ravitsemus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tehostettu ravitsemus.pdf
Efter axeloperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter axeloperation.pdfEfter axeloperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Olkapääleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Olkapääleikkauksen jälkeen.pdf
Efter axillautrymming av lymfkörtlarna i armhålanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter axillautrymming av lymfkörtlarna i armhålan.pdfEfter axillautrymming av lymfkörtlarna i armhålanVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kainalon imusolmukkeiden poiston jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kainalon imusolmukkeiden poiston jälkeen.pdf
Efter barnets narkoshttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter barnets narkos.pdfEfter barnets narkosVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen nukutuksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen nukutuksen jälkeen.pdf
Efter barnets urinvägsingrepphttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter barnets urinvägsingrepp.pdfEfter barnets urinvägsingreppVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen virtsatietoimenpiteen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen virtsatietoimenpiteen jälkeen.pdf
Efter blodutgjutning under hjärnans duralhinnahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter blodutgjutning under hjärnans duralhinna.pdfEfter blodutgjutning under hjärnans duralhinnaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivojen kovakalvonalaisen verenpurkauman jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivojen kovakalvonalaisen verenpurkauman jälkeen.pdf
Efter borttagning av benfragment från skallenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter borttagning av benfragment från skallen.pdfEfter borttagning av benfragment från skallenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kallon luupalan poiston jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kallon luupalan poiston jälkeen.pdf
Efter bröstrekonstruktionhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter bröstrekonstruktion.pdfEfter bröstrekonstruktionVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Rinnan korjausleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Rinnan korjausleikkauksen jälkeen.pdf
Efter bröstryggradsoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter bröstryggradsoperation.pdfEfter bröstryggradsoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Rintarangan leikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Rintarangan leikkauksen jälkeen.pdf
Efter dekompressionsoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter dekompressionsoperation.pdfEfter dekompressionsoperationVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Selän avarrusleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Selän avarrusleikkauksen jälkeen.pdf
Efter diskbråckoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter diskbråckoperation.pdfEfter diskbråckoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Selän välilevytyräleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Selän välilevytyräleikkauksen jälkeen.pdf
Efter elektrofysiologisk undersökning och ablationsbehandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter elektrofysiologisk undersökning och ablationsbehandling.pdfEfter elektrofysiologisk undersökning och ablationsbehandlingVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Elektrofysiologisen tutkimuksen ja ablaatiohoidon jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Elektrofysiologisen tutkimuksen ja ablaatiohoidon jälkeen.pdf
Efter en avbildning av blodkärlen i huvudet med kontrastmedelhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter en avbildning av blodkärlen i huvudet med kontrastmedel.pdfEfter en avbildning av blodkärlen i huvudet med kontrastmedelVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Pään verisuonten varjoainekuvauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Pään verisuonten varjoainekuvauksen jälkeen.pdf
Efter en gynekologisk canceroperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter en gynekologisk canceroperation.pdfEfter en gynekologisk canceroperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Gynekologisen syöpäleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Gynekologisen syöpäleikkauksen jälkeen.pdf
Efter en gynekologisk operationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter en gynekologisk operation.pdfEfter en gynekologisk operationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Gynekologisen leikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Gynekologisen leikkauksen jälkeen.pdf
Efter en handoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter en handoperation.pdfEfter en handoperationVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Käsileikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Käsileikkauksen jälkeen.pdf
Efter en lindrig huvudskadahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter en lindrig huvudskada.pdfEfter en lindrig huvudskadaVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lievän päävamman jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lievän päävamman jälkeen.pdf
Efter en operation av en hjärntumörhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter en operation av en hjärntumör.pdfEfter en operation av en hjärntumörVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivokasvainleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivokasvainleikkauksen jälkeen.pdf
Efter en operation av halsryggradenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter en operation av halsryggraden.pdfEfter en operation av halsryggradenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kaularangan leikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kaularangan leikkauksen jälkeen.pdf
Efter en operation av ländryggradenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter en operation av ländryggraden.pdfEfter en operation av ländryggradenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lannerangan leikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lannerangan leikkauksen jälkeen.pdf
Efter en operation på hjärnbihangethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter en operation på hjärnbihanget.pdfEfter en operation på hjärnbihangetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivolisäkekasvainleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivolisäkekasvainleikkauksen jälkeen.pdf
Efter en ögonoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter en ögonoperation.pdfEfter en ögonoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Silmäleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Silmäleikkauksen jälkeen.pdf
Efter ett hjärtkirurgiskt ingrepphttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter ett hjärtkirurgiskt ingrepp.pdfEfter ett hjärtkirurgiskt ingreppVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydänleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydänleikkauksen jälkeen.pdf
Efter fotbladsoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter fotbladsoperation.pdfEfter fotbladsoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Jalkateräleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Jalkateräleikkauksen jälkeen.pdf
Efter gipsande (handkirurgi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter gipsande (handkirurgi).pdfEfter gipsande (handkirurgi)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kipsauksen jälkeen (käsikirurgia).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kipsauksen jälkeen (käsikirurgia).pdf
Efter gipsning av nedre extremitethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter gipsning av nedre extremitet.pdfEfter gipsning av nedre extremitetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Alaraajakipsauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Alaraajakipsauksen jälkeen.pdf
Efter gipsninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter gipsning.pdfEfter gipsningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kipsauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kipsauksen jälkeen.pdf
Efter glycerolbedövning i trillingnervens nervknuthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter glycerolbedövning i trillingnervens nervknut.pdfEfter glycerolbedövning i trillingnervens nervknutVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kolmoishermosolmukkeen glyserolipuudutuksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kolmoishermosolmukkeen glyserolipuudutuksen jälkeen.pdf
Efter hammartåoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter hammartåoperation.pdfEfter hammartåoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vasaravarvasleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vasaravarvasleikkauksen jälkeen.pdf
Efter hjärn-ryggmärgsvätskeundersökninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter hjärn-ryggmärgsvätskeundersökning.pdfEfter hjärn-ryggmärgsvätskeundersökningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivoselkäydinnestekierron tutkimuksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivoselkäydinnestekierron tutkimuksen jälkeen.pdf
Efter hjärnblodkärlsoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter hjärnblodkärlsoperation.pdfEfter hjärnblodkärlsoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivoverisuonileikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivoverisuonileikkauksen jälkeen.pdf
Efter installation av pacemakerhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter installation av pacemaker.pdfEfter installation av pacemakerVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydäntahdistimen asennuksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydäntahdistimen asennuksen jälkeen.pdf
Efter knäoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter knäoperation.pdfEfter knäoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Polvileikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Polvileikkauksen jälkeen.pdf
Efter kontrastavbildning av artärerna i nedre extremiteternahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter kontrastavbildning av artärerna i nedre extremiteterna.pdfEfter kontrastavbildning av artärerna i nedre extremiteternaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Alaraajavaltimoiden varjoainekuvauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Alaraajavaltimoiden varjoainekuvauksen jälkeen.pdf
Efter kontrastavbildning och, eller ballongutvidgning av kransartärerna (PCI, PTCA)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter kontrastavbildning och, eller ballongutvidgning av kransartärerna (PCI, PTCA).pdfEfter kontrastavbildning och, eller ballongutvidgning av kransartärerna (PCI, PTCA)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen ja tai pallolaajennuksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen ja tai pallolaajennuksen jälkeen.pdf
Efter montering av en djup hjärnstimulatorhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter montering av en djup hjärnstimulator.pdfEfter montering av en djup hjärnstimulatorVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Syväaivostimulaattorin (DBS) asennuksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Syväaivostimulaattorin (DBS) asennuksen jälkeen.pdf
Efter operation av axelledens smärtbågehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter operation av axelledens smärtbåge.pdfEfter operation av axelledens smärtbågeVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Olkanivelen kipukaarioireyhtymän leikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Olkanivelen kipukaarioireyhtymän leikkauksen jälkeen.pdf
Efter operation av fraktur i ländryggenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter operation av fraktur i ländryggen.pdfEfter operation av fraktur i ländryggenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lannerankamurtumaleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lannerankamurtumaleikkauksen jälkeen.pdf
Efter operation av rotatorkuffhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter operation av rotatorkuff.pdfEfter operation av rotatorkuffVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kiertäjäkalvosimen korjausleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kiertäjäkalvosimen korjausleikkauksen jälkeen.pdf
Efter operation av snedstäld stortåhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter operation av snedstäld stortå.pdfEfter operation av snedstäld stortåVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/vaivaisenluuleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/vaivaisenluuleikkauksen jälkeen.pdf
Efter operation i tarmenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter operation i tarmen.pdfEfter operation i tarmenVarsinais-Suomi;#00
Efter operation i ögats bakre delhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter operation i ögats bakre del.pdfEfter operation i ögats bakre delVarsinais-Suomi;#00
Efter operation kring ögonen (plastikkirurgi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter operation kring ögonen (plastikkirurgi).pdfEfter operation kring ögonen (plastikkirurgi)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Silmien alueen leikkauksen jälkeen (plastiikkakirurgia).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Silmien alueen leikkauksen jälkeen (plastiikkakirurgia).pdf
Efter protesoperation av ländryggens mellankotskivorhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter protesoperation av ländryggens mellankotskivor.pdfEfter protesoperation av ländryggens mellankotskivorVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lannerangan välilevyproteesileikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lannerangan välilevyproteesileikkauksen jälkeen.pdf
Efter rekonstruktiv operation av skallbenethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter rekonstruktiv operation av skallbenet.pdfEfter rekonstruktiv operation av skallbenetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kalloluun korjausleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kalloluun korjausleikkauksen jälkeen.pdf
Efter ryggoperationenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter ryggoperationen.pdfEfter ryggoperationenVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Selkäleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Selkäleikkauksen jälkeen.pdf
Efter shuntoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter shuntoperation.pdfEfter shuntoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Shunttileikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Shunttileikkauksen jälkeen.pdf
Efter skumbehandling vid underfunktion i vener (dagkir)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Efter skumbehandling vid underfunktion i vener (dagkir).pdfEfter skumbehandling vid underfunktion i vener (dagkir)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Laskimovian vaahtoruiskutushoidon jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSHP/Laskimovian vaahtoruiskutushoidon jälkeen.pdf
Efter steloperation av ryggenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter steloperation av ryggen.pdfEfter steloperation av ryggenVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Selän luudutusleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Selän luudutusleikkauksen jälkeen.pdf
Efter steloperation av stortåns basledhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter steloperation av stortåns basled.pdfEfter steloperation av stortåns basledVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Isovarpaan tyvinivelen jäykistysleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Isovarpaan tyvinivelen jäykistysleikkauksen jälkeen.pdf
Efter steloperation av vristen eller fotenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter steloperation av vristen eller foten.pdfEfter steloperation av vristen eller fotenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Nilkan tai jalkaterän luudutusleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Nilkan tai jalkaterän luudutusleikkauksen jälkeen.pdf
Efter tandimplantatoperationenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter tandimplantatoperationen.pdfEfter tandimplantatoperationenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Hammasimplanttileikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Hammasimplanttileikkauksen jälkeen.pdf
Efter tandsaneringhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Efter tandsanering.pdfEfter tandsaneringVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Hammassaneeraus.pdf, /OhjepankkiVSHP/Hammassaneeraus.pdf
Efter titthålsoperation av vristenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter titthålsoperation av vristen.pdfEfter titthålsoperation av vristenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Nilkan tähystysleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Nilkan tähystysleikkauksen jälkeen.pdf
Efter ultraljudsledd kateterablation av ytliga vener (Dagkir)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Efter ultraljudsledd kateterablation av ytliga vener (Dagkir).pdfEfter ultraljudsledd kateterablation av ytliga vener (Dagkir)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Ultraääniohjatun laskimoiden lämpökatetrihoiton jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSHP/Ultraääniohjatun laskimoiden lämpökatetrihoiton jälkeen.pdf
Efter undersökning eller ingrepp utfört via venhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter undersökning eller ingrepp utfört via ven.pdfEfter undersökning eller ingrepp utfört via venVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Laskimon kautta tehdyn tutkimuksen tai toimenpiteen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Laskimon kautta tehdyn tutkimuksen tai toimenpiteen jälkeen.pdf
Efter vristoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter vristoperation.pdfEfter vristoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Nilkan leikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Nilkan leikkauksen jälkeen.pdf
Efter ögonlocksoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter ögonlocksoperation.pdfEfter ögonlocksoperationVarsinais-Suomi;#00
Efterbehandling av provbitstagning (pad)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efterbehandling av provbitstagning (pad).pdfEfterbehandling av provbitstagning (pad)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ihokoepalan eli PADn oton jälkihoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ihokoepalan eli PADn oton jälkihoito.pdf
Eftervård av miniplatta i munnenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Eftervård av miniplatta i munnen.pdfEftervård av miniplatta i munnenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Suuhun asetetun minilevyn jälkihoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Suuhun asetetun minilevyn jälkihoito.pdf
Eftervård vid tandköttsoperation (parodontologiskt ingrepp)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Eftervård vid tandköttsoperation (parodontologiskt ingrepp).pdfEftervård vid tandköttsoperation (parodontologiskt ingrepp)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ienleikkauksen (parodontologisen toimenpiteen) jälkihoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ienleikkauksen (parodontologisen toimenpiteen) jälkihoito.pdf
Eftervård vid tandutdragning eller ingrepp i munnenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Eftervård vid tandutdragning eller ingrepp i munnen.pdfEftervård vid tandutdragning eller ingrepp i munnenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Hampaanpoiston tai suussa suoritetun toimenpiteen jälkihoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Hampaanpoiston tai suussa suoritetun toimenpiteen jälkihoito.pdf
Egenvård av artros i tummens basledhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Egenvård av artros i tummens basled.pdfEgenvård av artros i tummens basledVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Peukalon tyvinivelen nivelrikon itsehoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Peukalon tyvinivelen nivelrikon itsehoito.pdf
Egenvård av inklämning av armbågsnerven (nervus ulnais)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Egenvård av inklämning av armbågsnerven (nervus ulnais).pdfEgenvård av inklämning av armbågsnerven (nervus ulnais)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kyynärhermopinteen itsehoito (nervus ulnaris).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kyynärhermopinteen itsehoito (nervus ulnaris).pdf
Egenvård av karpaltunnelsyndrom (canalis carpi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Egenvård av karpaltunnelsyndrom (canalis carpi).pdfEgenvård av karpaltunnelsyndrom (canalis carpi)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Rannekanavaoireyhtymän itsehoito (canalis carpi).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Rannekanavaoireyhtymän itsehoito (canalis carpi).pdf
Egenvård av ledgånsreumatismhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Egenvård av ledgånsreumatism.pdfEgenvård av ledgånsreumatismVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Nivelreuman itsehoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Nivelreuman itsehoito.pdf
Egenvård av ryggradsreumatismhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Egenvård av ryggradsreumatism.pdfEgenvård av ryggradsreumatismVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Selkärankareuman itsehoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Selkärankareuman itsehoito.pdf
Egenvård av senskideinflammation i tummen (de Quervain)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Egenvård av senskideinflammation i tummen (de Quervain).pdfEgenvård av senskideinflammation i tummen (de Quervain)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Peukalon jännetuppitulehduksen itsehoito (de Quervain).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Peukalon jännetuppitulehduksen itsehoito (de Quervain).pdf
Elektrisk stimulering med pericalm–apparathttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Elektrisk stimulering med pericalm–apparat.pdfElektrisk stimulering med pericalm–apparatVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sähköstimulaatio pericalm-laitteella.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sähköstimulaatio pericalm-laitteella.pdf
Elektrisk överföring av hjärtrytmenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Elektrisk överföring av hjärtrytmen.pdfElektrisk överföring av hjärtrytmenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydämen sähköinen rytminsiirto.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydämen sähköinen rytminsiirto.pdf
Elektrofysiologisk undersökning och ablationsbehandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Elektrofysiologisk undersökning och ablationsbehandling.pdfElektrofysiologisk undersökning och ablationsbehandlingVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Rytmihäiriöiden elektrofysiologinen tutkimus ja ablaatiohoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Rytmihäiriöiden elektrofysiologinen tutkimus ja ablaatiohoito.pdf
Elektroretinografi-undersökning ERGhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Elektroretinografi-undersökning ERG.pdfElektroretinografi-undersökning ERGVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Silmän verkkokalvon sähköisen toiminnan tutkimus ERG.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Silmän verkkokalvon sähköisen toiminnan tutkimus ERG.pdf
Embolisering av en arteriovenös missbildning i hjärnanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Embolisering av en arteriovenös missbildning i hjärnan.pdfEmbolisering av en arteriovenös missbildning i hjärnanVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivojen valtimo-laskimo epämuodostuman embolisaatio.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivojen valtimo-laskimo epämuodostuman embolisaatio.pdf
Embolisering av pulsåderbråck i hjärnanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Embolisering av pulsåderbråck i hjärnan.pdfEmbolisering av pulsåderbråck i hjärnanVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivovaltimopullistuman suonensisäinen hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivovaltimopullistuman suonensisäinen hoito.pdf
Embolisering av pungåderbråckhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Embolisering av pungåderbråck.pdfEmbolisering av pungåderbråckVarsinais-Suomi;#00
Embolisering av testikelvenen d.v.s. vena spermaticahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Embolisering av testikelvenen d.v.s. vena spermatica.pdfEmbolisering av testikelvenen d.v.s. vena spermaticaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kiveslaskimon eli vena spermatican embolisaatio.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kiveslaskimon eli vena spermatican embolisaatio.pdf
En resa till nervernas världhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/En resa till nervernas värld.pdfEn resa till nervernas världVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Retki hermojen maailmaan.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Retki hermojen maailmaan.pdf
En tandregleringsapparat, som kallas för Quad-Helixhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/En tandregleringsapparat, som kallas för Quad-Helix.pdfEn tandregleringsapparat, som kallas för Quad-HelixVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Quad-helix hampaiden oikomishoidossa.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Quad-helix hampaiden oikomishoidossa.pdf
En tandregleringsapparat, som kallas lingualbågehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/En tandregleringsapparat, som kallas lingualbåge.pdfEn tandregleringsapparat, som kallas lingualbågeVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Linguaalikaari hampaiden oikomishoidossa.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Linguaalikaari hampaiden oikomishoidossa.pdf
En tandreglerinsapparat, som kallas transpalatinalbågehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/En tandreglerinsapparat, som kallas transpalatinalbåge.pdfEn tandreglerinsapparat, som kallas transpalatinalbågeVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Transpalatinaalikaari hampaiden oikomishoidossa.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Transpalatinaalikaari hampaiden oikomishoidossa.pdf
En utfärd i hjärnans världhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/En utfärd i hjärnans värld.pdfEn utfärd i hjärnans världVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Retki aivojen maailmaan.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Retki aivojen maailmaan.pdf
Endoskopi av livmoderhålan ( Hysteroskopi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Endoskopi av livmoderhålan ( Hysteroskopi).pdfEndoskopi av livmoderhålan ( Hysteroskopi)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Kohtuontelon tähystys ( Hysteroskopia).pdf, /OhjepankkiVSHP/Kohtuontelon tähystys ( Hysteroskopia).pdf
Endoskopi av luftrören och provtagning med hjälp av ultraljudhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopi av luftrören och provtagning med hjälp av ultraljud.pdfEndoskopi av luftrören och provtagning med hjälp av ultraljudVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keuhkoputken tähystys ja näytteiden otto ultraääniohjatusti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keuhkoputken tähystys ja näytteiden otto ultraääniohjatusti.pdf
Endoskopi av luftrörenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopi av luftrören.pdfEndoskopi av luftrörenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keuhkoputkien tai ruokatorven tähystys.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keuhkoputkien tai ruokatorven tähystys.pdf
Endoskopi av luftröret (bronkoskopi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopi av luftröret (bronkoskopi).pdfEndoskopi av luftröret (bronkoskopi)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keuhkoputken tähystys eli bronkoskopia.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keuhkoputken tähystys eli bronkoskopia.pdf
Endoskopi av näsan, svalget och struphuvudet-dynamisk rhino- och laryngoskopihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopi av näsan, svalget och struphuvudet-dynamisk rhino- och laryngoskopi.pdfEndoskopi av näsan, svalget och struphuvudet-dynamisk rhino- och laryngoskopiVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Nenän,, nielun ja kurkunpään tähystys eli dynaaminen rhino- ja laryngoskopia.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Nenän, nielun ja kurkunpään tähystys eli dynaaminen rhino- ja laryngoskopia.pdf
Endoskopi av spottkörtelnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopi av spottkörteln.pdfEndoskopi av spottkörtelnVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sylkirauhasen tähystys.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sylkirauhasen tähystys.pdf
Endoskopi av tunntarmen alltså enteroskopihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopi av tunntarmen alltså enteroskopi.pdfEndoskopi av tunntarmen alltså enteroskopiVarsinais-Suomi;#00
Endoskopi av tunntarmen via analöppningenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopi av tunntarmen via analöppningen.pdfEndoskopi av tunntarmen via analöppningenVarsinais-Suomi;#00
Endoskopi av urinblåsan ( Cystoskopi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Endoskopi av urinblåsan ( Cystoskopi).pdfEndoskopi av urinblåsan ( Cystoskopi)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Virtsarakon tähystys ( kystoskopia).pdf, /OhjepankkiVSHP/Virtsarakon tähystys ( kystoskopia).pdf
Endoskopi av urinblåsan (Urologi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Endoskopi av urinblåsan (Urologi).pdfEndoskopi av urinblåsan (Urologi)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Virtsarakon tähystys (Urologia).pdf, /OhjepankkiVSHP/Virtsarakon tähystys (Urologia).pdf
Endoskopi av urinblåsan och en eventuell åtgärdhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopi av urinblåsan och en eventuell åtgärd.pdfEndoskopi av urinblåsan och en eventuell åtgärdVarsinais-Suomi;#00
Endoskopi av urinblåsanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopi av urinblåsan.pdfEndoskopi av urinblåsanVarsinais-Suomi;#00
Endoskopisk avlägsning av urinvägsstenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopisk avlägsning av urinvägssten.pdfEndoskopisk avlägsning av urinvägsstenVarsinais-Suomi;#00
Endoskopisk operation av njursten (PCNL)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopisk operation av njursten (PCNL).pdfEndoskopisk operation av njursten (PCNL)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Munuaiskiven poisto tähystyksessä iholta PCNL.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Munuaiskiven poisto tähystyksessä iholta PCNL.pdf
Endoskopisk operation av näsans bihålor, FESShttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopisk operation av näsans bihålor, FESS.pdfEndoskopisk operation av näsans bihålor, FESSVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Nenän sivuonteloiden tähystysleikkaus eli FESS.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Nenän sivuonteloiden tähystysleikkaus eli FESS.pdf
Endoskopisk operation av tårsäcken, DCRhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopisk operation av tårsäcken, DCR.pdfEndoskopisk operation av tårsäcken, DCRVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kyynelpussin tähystysleikkaus eli DCR.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kyynelpussin tähystysleikkaus eli DCR.pdf
Endoskopisk resektion av förändring i magsäckenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopisk resektion av förändring i magsäcken.pdfEndoskopisk resektion av förändring i magsäckenVarsinais-Suomi;#00
Endoskopisk resektion av förändring i tjocktarmenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopisk resektion av förändring i tjocktarmen.pdfEndoskopisk resektion av förändring i tjocktarmenVarsinais-Suomi;#00
Endoskopisk värmebehandling av matstrupenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopisk värmebehandling av matstrupen.pdfEndoskopisk värmebehandling av matstrupenVarsinais-Suomi;#00
Endovaskulär behandling av förträngning i halspulsådernhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endovaskulär behandling av förträngning i halspulsådern.pdfEndovaskulär behandling av förträngning i halspulsådernVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kaulavaltimoahtauman suonensisäinen hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kaulavaltimoahtauman suonensisäinen hoito.pdf
Endovaskulär korrigering av bukaortaaneurysmhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endovaskulär korrigering av bukaortaaneurysm.pdfEndovaskulär korrigering av bukaortaaneurysmVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vatsavaltimon pullistuman suonensisäinen korjaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vatsavaltimon pullistuman suonensisäinen korjaus.pdf
Eosinofila celler i upphostning (Ex-Eos)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Eosinofila celler i upphostning (Ex-Eos).pdfEosinofila celler i upphostning (Ex-Eos)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPArkisto/Ysköksen_eosinofiilit_(Ex-Eos).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ysköksen_eosinofiilit_(Ex-Eos).pdf
Eosinofila celler i upphostninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Eosinofila celler i upphostning.pdfEosinofila celler i upphostningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ysköksen_eosinofiilit.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ysköksen_eosinofiilit.pdf
Erektionsproteshttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Erektionsprotes.pdfErektionsprotesVarsinais-Suomi;#00
Ergospirometrihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ergospirometri.pdfErgospirometriVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ergospirometria.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ergospirometria.pdf
Erytrocyter (röda blodkroppar) i urinen (U-ErytDys, 4210)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Erytrocyter (röda blodkroppar) i urinen (U-ErytDys, 4210).pdfErytrocyter (röda blodkroppar) i urinen (U-ErytDys, 4210)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsan_erytrosyytit_(eli_punasolut)_U-ErytDys.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsan_erytrosyytit_(eli_punasolut)_U-ErytDys.pdf
Eukapnisk voluntär hyperventilationstesthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Eukapnisk voluntär hyperventilationstest.pdfEukapnisk voluntär hyperventilationstestVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen eukapninen voluntaarinen hyperventilaatiokoe (EVH).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen eukapninen voluntaarinen hyperventilaatiokoe (EVH).pdf
Eventuella komplikationer med centralavenkateternhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Eventuella komplikationer med centralavenkatetern.pdfEventuella komplikationer med centralavenkateternVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keskuslaskimokatetrin hoidon ongelmatilanteet.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keskuslaskimokatetrin hoidon ongelmatilanteet.pdf
Expansionstandställning för överkäkstandbågen RMEhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Expansionstandställning för överkäkstandbågen RME.pdfExpansionstandställning för överkäkstandbågen RMEVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Yläleuan nopea levityskoje (rme) hampaiden oikomishoidossa.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Yläleuan nopea levityskoje (rme) hampaiden oikomishoidossa.pdf
FDG PET-DT-undersökning av hjärtathttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/FDG PET-DT-undersökning av hjärtat.pdfFDG PET-DT-undersökning av hjärtatVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydämen%20tai%20koko%20kehon%20FDG%20PET-TT%20-tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydämen FDG PET-TT-tutkimus.pdf
FDG PET-DT-undersökning av hjärtats viabilitethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/FDG PET-DT-undersökning av hjärtats viabilitet.pdfFDG PET-DT-undersökning av hjärtats viabilitetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydämen viabiliteetti FDG PET-TT-tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydämen viabiliteetti FDG PET-TT-tutkimus.pdf
FDG PET-MRI-undersökning av hjärtathttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/FDG PET-MRI-undersökning av hjärtat.pdfFDG PET-MRI-undersökning av hjärtatVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydämen%20tai%20koko%20kehon%20FDG%20PET-MRI%20-tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydämen FDG PET-MRI tutkimus.pdf
FDOPA PET-DT-undersökning av hela kroppenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/FDOPA PET-DT-undersökning av hela kroppen.pdfFDOPA PET-DT-undersökning av hela kroppenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Koko kehon FDOPA PET-TT-tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Koko kehon FDOPA PET-TT-tutkimus.pdf
FDOPA PET-DT-undersökning av hjärnanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/FDOPA PET-DT-undersökning av hjärnan.pdfFDOPA PET-DT-undersökning av hjärnanVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivojen FDOPA PET-TT-tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivojen FDOPA PET-TT-tutkimus.pdf
FDOPA PET-MRI-undersökning av hela kroppenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/FDOPA PET-MRI-undersökning av hela kroppen.pdfFDOPA PET-MRI-undersökning av hela kroppenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Koko kehon FDOPA PET-MRI-tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Koko kehon FDOPA PET-MRI-tutkimus.pdf
FDOPA PET-MRI-undersökning av hjärnanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/FDOPA PET-MRI-undersökning av hjärnan.pdfFDOPA PET-MRI-undersökning av hjärnanVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivojen FDOPA PET-MRI-tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivojen FDOPA PET-MRI-tutkimus.pdf
FESS (Ballongvidgning)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/FESS (Ballongvidgning).pdfFESS (Ballongvidgning)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/FESS pallolaajennus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/FESS pallolaajennus.pdf
Fasta (undersökning för att avgöra tolerans för rasta samt glukosomsättning)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Fasta (undersökning för att avgöra tolerans för rasta samt glukosomsättning).pdfFasta (undersökning för att avgöra tolerans för rasta samt glukosomsättning)Varsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/PAASTOKOE paaston sietoa ja sokeriaineenvaihduntaa selvittänä tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/PAASTOKOE paaston sietoa ja sokeriaineenvaihduntaa selvittänä tutkimus.pdf
Fertilitetsbehandling och graviditetsraporthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Fertilitetsbehandling och graviditetsraport.pdfFertilitetsbehandling och graviditetsraportVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsettomuushoidot ja raskausraportti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsettomuushoidot ja raskausraportti.pdf
Fettransplantationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Fettransplantation.pdfFettransplantationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Rasvansiirto.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Rasvansiirto.pdf
Fettransplantionhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Fettransplantion.pdfFettransplantionVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Rasvansiirto.pdf, /OhjepankkiVSHP/Rasvansiirto.pdf
Fjärruppföljning av prostatacancer (mobil-PSA)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Fjärruppföljning av prostatacancer (mobil-PSA).pdfFjärruppföljning av prostatacancer (mobil-PSA)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Eturauhassyövän etäseuranta (mobiili PSA).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Eturauhassyövän etäseuranta (mobiili PSA).pdf
Fl-Streptococcus agalactiae (B), odling (Fl-StrBVi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Fl-Streptococcus agalactiae (B), odling (Fl-StrBVi).pdfFl-Streptococcus agalactiae (B), odling (Fl-StrBVi)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Fl-Streptococcus_agalactiae_(B),,_viljely_(Fl-StrBVi).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Fl-Streptococcus_agalactiae_(B),_viljely_(Fl-StrBVi).pdf
Fluoreskeinangiografi (FAG) av ögathttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Fluoreskeinangiografi (FAG) av ögat.pdfFluoreskeinangiografi (FAG) av ögatVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Silmien fluoreskeiiniangiografia.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Silmien fluoreskeiiniangiografia.pdf
Folfox på svenskahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Folfox på svenska.pdfFolfox på svenskaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Suolistosyöpäpotilaan solunsalpaajahoito (folfox).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Suolistosyöpäpotilaan solunsalpaajahoito (folfox).pdf
Fotodynamisk behandling av ögonenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Fotodynamisk behandling av ögonen.pdfFotodynamisk behandling av ögonenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Silmien fotodynaaminen hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Silmien fotodynaaminen hoito.pdf
Fotografering av ögonbottnenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Fotografering av ögonbottnen.pdfFotografering av ögonbottnenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Silmänpohjien valokuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Silmänpohjien valokuvaus.pdf
Fraktur i länd- eller bröstryggenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Fraktur i länd- eller bröstryggen.pdfFraktur i länd- eller bröstryggenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lanne- tai rintarankamurtumapotilaalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lanne- tai rintarankamurtumapotilaalle.pdf
Framfall av ändtarmens slemhinna, rektumprolapshttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Framfall av ändtarmens slemhinna, rektumprolaps.pdfFramfall av ändtarmens slemhinna, rektumprolapsVarsinais-Suomi;#00
Frigörande av medianusnerven vid entrapmentsyndrom i handleden(syndroma canalis carpi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Frigörande av medianusnerven vid entrapmentsyndrom i handleden(syndroma canalis carpi).pdfFrigörande av medianusnerven vid entrapmentsyndrom i handleden(syndroma canalis carpi)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Ranteen keskihermon pinnetilan vapautusleikkaus ( Syndrooma canalis carpi).pdf, /OhjepankkiVSHP/Ranteen keskihermon pinnetilan vapautusleikkaus ( Syndrooma canalis carpi).pdf
Frågeformulär om infektionssäkerhethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Frågeformulär om infektionssäkerhet.pdfFrågeformulär om infektionssäkerhetVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Infektioturvallisuuskyselylomake.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Infektioturvallisuuskyselylomake.pdf
Fysioterapi på lungkliniken av muskelsjuk patient med andningssvikthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Fysioterapi på lungkliniken av muskelsjuk patient med andningssvikt.pdfFysioterapi på lungkliniken av muskelsjuk patient med andningssviktVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lihassairaan hengitysvajepotilaan fysioterapia keuhkoklinikalla.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lihassairaan hengitysvajepotilaan fysioterapia keuhkoklinikalla.pdf
Fysisk aktivitet efter aortaklaffsåtgärd (TAVI)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Fysisk aktivitet efter aortaklaffsåtgärd (TAVI).pdfFysisk aktivitet efter aortaklaffsåtgärd (TAVI)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Liikunta aorttaläppätoimenpiteen (TAVI) jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Liikunta aorttaläppätoimenpiteen (TAVI) jälkeen.pdf
För dig som får strålbehandling till mun- och halsområdethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/För dig som får strålbehandling till mun- och halsområdet.pdfFör dig som får strålbehandling till mun- och halsområdetSatakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/Suun ja kaulan alueen sädehoitoon tulevalle.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/Suun ja kaulan alueen sädehoitoon tulevalle.pdf
För dig som får strålbehandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/För dig som får strålbehandling.pdfFör dig som får strålbehandlingSatakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/Sädehoitoon tulevalle.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/Sädehoitoon tulevalle.pdf
För dig som kommer för dosplanering för strålbehandling av bäckenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/För dig som kommer för dosplanering för strålbehandling av bäcken.pdfFör dig som kommer för dosplanering för strålbehandling av bäckenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lantion sädehoidon annossuunnitteluun tulevalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lantion sädehoidon annossuunnitteluun tulevalle.pdf
För en patient som riskerar att fallahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/För en patient som riskerar att falla.pdfFör en patient som riskerar att fallaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kaatumisriskissä olevalle potilaalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kaatumisriskissä olevalle potilaalle.pdf
För föräldrar till spädbarn som kommer för BAEP-undersökninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/För föräldrar till spädbarn som kommer för BAEP-undersökning.pdfFör föräldrar till spädbarn som kommer för BAEP-undersökningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/BAEP tutkimukseen tulevien vauvojen vanhemmille.pdf, /OhjepankkiVSSHP/BAEP tutkimukseen tulevien vauvojen vanhemmille.pdf
För patient som kommer halskotsoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/För patient som kommer halskotsoperation.pdfFör patient som kommer halskotsoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kaularangan leikkaukseen tulevalle .pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kaularangan leikkaukseen tulevalle .pdf
För patient som kommer till hjärnblodkärlsoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/För patient som kommer till hjärnblodkärlsoperation.pdfFör patient som kommer till hjärnblodkärlsoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivoverisuonileikkaukseen tulevalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivoverisuonileikkaukseen tulevalle.pdf
För patient som kommer till hjärntumörsoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/För patient som kommer till hjärntumörsoperation.pdfFör patient som kommer till hjärntumörsoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivokasvainleikkaukseen tulevalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivokasvainleikkaukseen tulevalle.pdf
För patient som kommer till ländryggradsoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/För patient som kommer till ländryggradsoperation.pdfFör patient som kommer till ländryggradsoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lannerangan leikkaukseen tulevalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lannerangan leikkaukseen tulevalle.pdf
För patient som kommer till shuntoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/För patient som kommer till shuntoperation.pdfFör patient som kommer till shuntoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Shunttileikkaukseen tulevalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Shunttileikkaukseen tulevalle.pdf
För prostatacancerpatient som kommer till strålbehandlingspoliklinikenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/För prostatacancerpatient som kommer till strålbehandlingspolikliniken.pdfFör prostatacancerpatient som kommer till strålbehandlingspoliklinikenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sädehoitopoliklinikalle tulevalle eturauhassyöpäpotilaalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sädehoitopoliklinikalle tulevalle eturauhassyöpäpotilaalle.pdf
Förberedelse för ingrepp i anestesi eller ingrepp som kräver fasta vuxna patienterhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Förberedelse för ingrepp i anestesi eller ingrepp som kräver fasta vuxna patienter.pdfFörberedelse för ingrepp i anestesi eller ingrepp som kräver fasta vuxna patienterVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aikuispotilas,, nukutuksessa tehtävä tai paastoa vaativa toimenpide.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aikuispotilas, nukutuksessa tehtävä tai paastoa vaativa toimenpide.pdf
Förberedelse för ingrepp i anestesi, barnpatienthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Förberedelse för ingrepp i anestesi, barnpatient.pdfFörberedelse för ingrepp i anestesi, barnpatientVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsipotilas,, nukutuksessa tehtävä paastoa vaativa toimenpide.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsipotilas, nukutuksessa tehtävä paastoa vaativa toimenpide.pdf
Förberedelser inför en gynekologisk operationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Förberedelser inför en gynekologisk operation.pdfFörberedelser inför en gynekologisk operationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Valmistautuminen gynekologiseen leikkaukseen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Valmistautuminen gynekologiseen leikkaukseen.pdf
Förberedelser inför en hormonblodprovhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Förberedelser inför en hormonblodprov.pdfFörberedelser inför en hormonblodprovVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Valmistautuminen hormoniverikokeisiin.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Valmistautuminen hormoniverikokeisiin.pdf
Förberedelser inför hudkirurgiskt ingrepphttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Förberedelser inför hudkirurgiskt ingrepp.pdfFörberedelser inför hudkirurgiskt ingreppVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Valmistautuminen ihokirurgiseen toimenpiteeseen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Valmistautuminen ihokirurgiseen toimenpiteeseen.pdf
Förebyggande av förstoppning och behandling av förstoppning efter ett dagkirurgiskt ingrepphttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Förebyggande av förstoppning och behandling av förstoppning efter ett dagkirurgiskt ingrepp.pdfFörebyggande av förstoppning och behandling av förstoppning efter ett dagkirurgiskt ingreppVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Ummetuksen ennaltaehkäisy ja ummetuksen hoitaminen päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSHP/Ummetuksen ennaltaehkäisy ja ummetuksen hoitaminen päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen.pdf
Förebyggande av svullnad i benenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Förebyggande av svullnad i benen.pdfFörebyggande av svullnad i benenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Alaraajaturvotuksen ennaltaehkäisy.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Alaraajaturvotuksen ennaltaehkäisy.pdf
Förträngning i halspulsådern (carotis stenos)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Förträngning i halspulsådern (carotis stenos).pdfFörträngning i halspulsådern (carotis stenos)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Kaulavaltimon ahtautuminen (carotis stenoosi).pdf, /OhjepankkiVSHP/Kaulavaltimon ahtautuminen (carotis stenoosi).pdf
Förträngning i slidan pga. strålbehandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Förträngning i slidan pga. strålbehandling.pdfFörträngning i slidan pga. strålbehandlingVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sädehoidon aiheuttama emättimen ahtautuminen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sädehoidon aiheuttama emättimen ahtautuminen.pdf
GALLGÅNGENS ISOTOPUNDERSÖKNINGhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/GALLGÅNGENS ISOTOPUNDERSÖKNING.pdfGALLGÅNGENS ISOTOPUNDERSÖKNINGVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sappiteiden gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sappiteiden gammakuvaus.pdf
GAMMAAVBILDNING AV DOPAMINERGA NERVTERMINALER I HJÄRNANhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/GAMMAAVBILDNING AV DOPAMINERGA NERVTERMINALER I HJÄRNAN.pdfGAMMAAVBILDNING AV DOPAMINERGA NERVTERMINALER I HJÄRNANVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivojen kuljettajaproteiinien gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivojen kuljettajaproteiinien gammakuvaus.pdf
GAMMAAVBILDNING AV HJÄRTMUSKELPERFUSIONhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/GAMMAAVBILDNING AV HJÄRTMUSKELPERFUSION.pdfGAMMAAVBILDNING AV HJÄRTMUSKELPERFUSIONVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydänlihasperfuusion gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydänlihasperfuusion gammakuvaus.pdf
GAMMAAVBILDNING AV LUNGORNAS VENTILATION OCH PERFUSIONhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/GAMMAAVBILDNING AV LUNGORNAS VENTILATION OCH PERFUSION.pdfGAMMAAVBILDNING AV LUNGORNAS VENTILATION OCH PERFUSIONVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keuhkojen ventilaation ja perfuusion gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keuhkojen ventilaation ja perfuusion gammakuvaus.pdf
GAMMAAVBILDNING AV MAGSÄCKENS FUNKTIONhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/GAMMAAVBILDNING AV MAGSÄCKENS FUNKTION.pdfGAMMAAVBILDNING AV MAGSÄCKENS FUNKTIONVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Mahalaukun toiminnan gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Mahalaukun toiminnan gammakuvaus.pdf
GAMMAAVBILDNING AV ÅTERFLÖDE AV URINhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/GAMMAAVBILDNING AV ÅTERFLÖDE AV URIN.pdfGAMMAAVBILDNING AV ÅTERFLÖDE AV URINVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsan takaisinvirtauksen gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsan takaisinvirtauksen gammakuvaus.pdf
GNRH-test mätning av pubertetens utvecklinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/GNRH-test mätning av pubertetens utveckling.pdfGNRH-test mätning av pubertetens utvecklingVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/GNRH-koe murrosiän kehitystä mittaava tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/GNRH-koe murrosiän kehitystä mittaava tutkimus.pdf
Gammaavbildning av njurfunktionenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gammaavbildning av njurfunktionen.pdfGammaavbildning av njurfunktionenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Munuaistoiminnan gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Munuaistoiminnan gammakuvaus.pdf
Gastroskopihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gastroskopi.pdfGastroskopiVarsinais-Suomi;#00
Gentamycinbehandling vid Ménières sjukdomhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gentamycinbehandling vid Ménières sjukdom.pdfGentamycinbehandling vid Ménières sjukdomVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Gentamysiini - lääkehoito Menieren taudissa.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Gentamysiini - lääkehoito Menieren taudissa.pdf
Gips- och avlastningsinstruktioner för patienter med Charcotfothttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gips- och avlastningsinstruktioner för patienter med Charcotfot.pdfGips- och avlastningsinstruktioner för patienter med CharcotfotVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Charcotn jalan kipsi- ja kevennysohje potilaalle (2).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Charcotn jalan kipsi- ja kevennysohje potilaalle (2).pdf
Gipsbehandling av fraktur i nedre extremitethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gipsbehandling av fraktur i nedre extremitet.pdfGipsbehandling av fraktur i nedre extremitetVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Alaraajamurtuman kipsaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Alaraajamurtuman kipsaus.pdf
Gipsbehandling av fraktur i övre extremitethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gipsbehandling av fraktur i övre extremitet.pdfGipsbehandling av fraktur i övre extremitetVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Yläraajamurtuman kipsaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Yläraajamurtuman kipsaus.pdf
Glaskroppsavlossninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Glaskroppsavlossning.pdfGlaskroppsavlossningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lasiaisen irtauma.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lasiaisen irtauma.pdf
Glaskroppsinjektionhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Glaskroppsinjektion.pdfGlaskroppsinjektionVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lasiaisinjektio.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lasiaisinjektio.pdf
Glivec på svenskahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Glivec på svenska.pdfGlivec på svenskaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/GIST-syövän Glivec-hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/GIST-syövän Glivec-hoito.pdf
Glukosprov (Pt-Gluk-R1, Pt-GlukR2H)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Glukosprov (Pt-Gluk-R1, Pt-GlukR2H).pdfGlukosprov (Pt-Gluk-R1, Pt-GlukR2H)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Glukoosikoe_(Pt-Gluk-R1,,_Pt-GlukR2h).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Glukoosikoe_(Pt-Gluk-R1,_Pt-GlukR2h).pdf
Glukosprov (Pt-Gluk-R2)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Glukosprov (Pt-Gluk-R2).pdfGlukosprov (Pt-Gluk-R2)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Glukoosikoe_(Pt-Gluk-R2).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Glukoosikoe_(Pt-Gluk-R2).pdf
Glukosprov (Pt-Gluk-R5)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Glukosprov (Pt-Gluk-R5).pdfGlukosprov (Pt-Gluk-R5)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Glukoosikoe_(Pt-Gluk-R5).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Glukoosikoe_(Pt-Gluk-R5).pdf
Glycerolbedövning av trillingnervens knutahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Glycerolbedövning av trillingnervens knuta.pdfGlycerolbedövning av trillingnervens knutaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kolmoishermosolmukkeen glyserolipuudutus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kolmoishermosolmukkeen glyserolipuudutus.pdf
Godartad lägesyrselhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Godartad lägesyrsel.pdfGodartad lägesyrselVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Hyvänlaatuinen asentohuimaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Hyvänlaatuinen asentohuimaus.pdf
Graviditet och toxoplasmainfektion, toxoplasmosishttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Graviditet och toxoplasmainfektion, toxoplasmosis.pdfGraviditet och toxoplasmainfektion, toxoplasmosisVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Raskaus ja toksoplasma.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Raskaus ja toksoplasma.pdf
Grepp som stöder rehabiliteringen efter förlamning av strålbensnerven (radialispares)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Grepp som stöder rehabiliteringen efter förlamning av strålbensnerven (radialispares).pdfGrepp som stöder rehabiliteringen efter förlamning av strålbensnerven (radialispares)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Värttinähermon halvauksen (radialispareesi) kuntoutumista tukevat otteet.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Värttinähermon halvauksen (radialispareesi) kuntoutumista tukevat otteet.pdf
Guide för patienten som kommer för hjärtoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Guide för patienten som kommer för hjärtoperation.pdfGuide för patienten som kommer för hjärtoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Opas sydänleikkaukseen tulevalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Opas sydänleikkaukseen tulevalle.pdf
Guide om cytostatikabehandling för föräldrar med cancerdrabbade barnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Guide om cytostatikabehandling för föräldrar med cancerdrabbade barn.pdfGuide om cytostatikabehandling för föräldrar med cancerdrabbade barnVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Solunsalpaajaopas syöpää sairastavan lapsen vanhemmalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Solunsalpaajaopas syöpää sairastavan lapsen vanhemmalle.pdf
Guide om åldersförämrad hörsel, för anhörigahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Guide om åldersförämrad hörsel, för anhöriga.pdfGuide om åldersförämrad hörsel, för anhörigaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Opas ikähuonokuuloisten omaisille.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Opas ikähuonokuuloisten omaisille.pdf
Gulsot hos nyföddhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gulsot hos nyfödd.pdfGulsot hos nyföddVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vastasyntyneen keltaisuus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vastasyntyneen keltaisuus.pdf
Gummibandsligering av åderbråck i matstrupenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gummibandsligering av åderbråck i matstrupen.pdfGummibandsligering av åderbråck i matstrupenVarsinais-Suomi;#00
Gynekologisk behandling med elektrisk slingahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gynekologisk behandling med elektrisk slinga.pdfGynekologisk behandling med elektrisk slingaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen sähkösilmukkahoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen sähkösilmukkahoito.pdf
Gynekologisk bukoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gynekologisk bukoperation.pdfGynekologisk bukoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen avoleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen avoleikkaus.pdf
Gynekologisk cancer och kemostrålbehandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gynekologisk cancer och kemostrålbehandling.pdfGynekologisk cancer och kemostrålbehandlingVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen syöpä ja kemosädehoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen syöpä ja kemosädehoito.pdf
Gynekologisk cancer och sexualitethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gynekologisk cancer och sexualitet.pdfGynekologisk cancer och sexualitetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen syöpä ja seksuaalisuus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen syöpä ja seksuaalisuus.pdf
Gynekologisk dagkirurgisk åtgärdhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gynekologisk dagkirurgisk åtgärd.pdfGynekologisk dagkirurgisk åtgärdVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen päiväkirurginen toimenpide.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen päiväkirurginen toimenpide.pdf
Gynekologisk framfallsoperation och sexualitethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gynekologisk framfallsoperation och sexualitet.pdfGynekologisk framfallsoperation och sexualitetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen laskeumaleikkaus ja seksuaalisuus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen laskeumaleikkaus ja seksuaalisuus.pdf
Gynekologisk laparatomihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Gynekologisk laparatomi.pdfGynekologisk laparatomiVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Gynekologinen laparotomia.pdf, /OhjepankkiVSHP/Gynekologinen laparotomia.pdf
Gynekologisk laserbehandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gynekologisk laserbehandling.pdfGynekologisk laserbehandlingVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen laserhoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen laserhoito.pdf
Gynekologisk poliklinisk åtgärdhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gynekologisk poliklinisk åtgärd.pdfGynekologisk poliklinisk åtgärdVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen polikliininen toimenpide.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen polikliininen toimenpide.pdf
Gynekologisk titthålsoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gynekologisk titthålsoperation.pdfGynekologisk titthålsoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen tähystysleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen tähystysleikkaus.pdf
Gynekologisk vaginal operationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gynekologisk vaginal operation.pdfGynekologisk vaginal operationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen alatieleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen alatieleikkaus.pdf
Gynekologiska framfallsoperationer som utförs nedre vägenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Gynekologiska framfallsoperationer som utförs nedre vägen.pdfGynekologiska framfallsoperationer som utförs nedre vägenVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Alatieleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSHP/Alatieleikkaus.pdf
Gynekologiskt provhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gynekologiskt prov.pdfGynekologiskt provVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen näyte.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen näyte.pdf
Gynekomastihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Gynekomasti.pdfGynekomastiVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Rintarauhasen liikakasvu.pdf, /OhjepankkiVSHP/Rintarauhasen liikakasvu.pdf
Halspulsåderoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Halspulsåderoperation.pdfHalspulsåderoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kaulavaltimoleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kaulavaltimoleikkaus.pdf
Handdesinfektion med handdesinfektionsmedelhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Handdesinfektion med handdesinfektionsmedel.pdfHanddesinfektion med handdesinfektionsmedelVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Käsien desinfektio käsihuuhteella.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Käsien desinfektio käsihuuhteella.pdf
Handhygienhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Handhygien.pdfHandhygienVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Käsihygienia.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Käsihygienia.pdf
Handtvätthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Handtvätt.pdfHandtvättVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Käsien pesu.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Käsien pesu.pdf
Hantering av donerad bröstmjölkhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hantering av donerad bröstmjölk.pdfHantering av donerad bröstmjölkVarsinais-Suomi;#11https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Luovutettavan rintamaidon käsittely.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Luovutettavan rintamaidon käsittely.pdf
Helicobacter i avföringen (F-HepyAg)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Helicobacter i avföringen (F-HepyAg).pdfHelicobacter i avföringen (F-HepyAg)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Helicobacter_pylori,,_antigeenin_osoitus_ulosteesta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Helicobacter_pylori,_antigeenin_osoitus_ulosteesta.pdf
Helkroppsletysmografi (Bodybox)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Helkroppsletysmografi (Bodybox).pdfHelkroppsletysmografi (Bodybox)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kokokehopletysmografia (Bodybox).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kokokehopletysmografia (Bodybox).pdf
Hemfärdefterlugnandehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemfärdefterlugnande.pdfHemfärdefterlugnandeVarsinais-Suomi;#00
Hemma med sårdränhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Hemma med sårdrän.pdfHemma med sårdränVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Haavadreenin kotihoito-ohje.pdf, /OhjepankkiVSHP/Haavadreenin kotihoito-ohje.pdf
Hemma med urinkateter efter dagkirurgiskt ingrepphttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Hemma med urinkateter efter dagkirurgiskt ingrepp.pdfHemma med urinkateter efter dagkirurgiskt ingreppVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Virtsatiekatetrin kotihoito päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSHP/Virtsatiekatetrin kotihoito päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen.pdf
Hemskrivning efter grovnålsbiopsihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemskrivning efter grovnålsbiopsi.pdfHemskrivning efter grovnålsbiopsiVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kotiutuminen karkeaneulanäytteen oton jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kotiutuminen karkeaneulanäytteen oton jälkeen.pdf
Hemvård av lymfa svullnad i övre och undre extremiteternahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvård av lymfa svullnad i övre och undre extremiteterna.pdfHemvård av lymfa svullnad i övre och undre extremiteternaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ylä- ja alaraajan lymfaturvotuksen kotihoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ylä- ja alaraajan lymfaturvotuksen kotihoito.pdf
Hemvård för nyföddhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvård för nyfödd.pdfHemvård för nyföddVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vastasyntyneen kotihoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vastasyntyneen kotihoito.pdf
Hemvården av såret som syttshttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvården av såret som sytts.pdfHemvården av såret som syttsVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ommellun haavan kotihoito-ohje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ommellun haavan kotihoito-ohje.pdf
Hemvården efter total laryngektomihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvården efter total laryngektomi.pdfHemvården efter total laryngektomiVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kurkunpään poistoleikkauksen jälkeinen kotihoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kurkunpään poistoleikkauksen jälkeinen kotihoito.pdf
Hemvårdsanvisning efter en bronkoskopihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsanvisning efter en bronkoskopi.pdfHemvårdsanvisning efter en bronkoskopiVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keuhkoputkentähystyksen jälkeinen kotihoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keuhkoputkentähystyksen jälkeinen kotihoito.pdf
Hemvårdsanvisning för patient med magsjuka eller diarré orsakad av antibiotikahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsanvisning för patient med magsjuka eller diarré orsakad av antibiotika.pdfHemvårdsanvisning för patient med magsjuka eller diarré orsakad av antibiotikaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vatsatautia tai antibioottiripulia sairastavan kotihoito-ohje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vatsatautia tai antibioottiripulia sairastavan kotihoito-ohje.pdf
Hemvårdsanvisning för skötsel av urinkateterhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsanvisning för skötsel av urinkateter.pdfHemvårdsanvisning för skötsel av urinkateterVarsinais-Suomi;#00
Hemvårdsanvisningar efter nålningsingrepphttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsanvisningar efter nålningsingrepp.pdfHemvårdsanvisningar efter nålningsingreppVarsinais-Suomi;#00
Hemvårdsanvisningar för barn med diarréhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsanvisningar för barn med diarré.pdfHemvårdsanvisningar för barn med diarréVarsinais-Suomi;#10
Hemvårdsanvisningar för barns astmahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsanvisningar för barns astma.pdfHemvårdsanvisningar för barns astmaVarsinais-Suomi;#10
Hemvårdsanvisningar för bronkiolithttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsanvisningar för bronkiolit.pdfHemvårdsanvisningar för bronkiolitVarsinais-Suomi;#10
Hemvårdsanvisningar för febermedicinhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsanvisningar för febermedicin.pdfHemvårdsanvisningar för febermedicinVarsinais-Suomi;#10
Hemvårdsanvisningar för inflammation i struphuvudethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsanvisningar för inflammation i struphuvudet.pdfHemvårdsanvisningar för inflammation i struphuvudetVarsinais-Suomi;#10
Hemvårdsföreskrifter för PICC- kanylhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Hemvårdsföreskrifter för PICC- kanyl.pdfHemvårdsföreskrifter för PICC- kanylVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/PICC- katetrin kotiohje.pdf, /OhjepankkiVSHP/PICC- katetrin kotiohje.pdf
Hemvårdsföreskrifter sytt sårhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsföreskrifter sytt sår.pdfHemvårdsföreskrifter sytt sårVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Leikkaushaavan kotihoito-ohje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Leikkaushaavan kotihoito-ohje.pdf
Hemvårdsinstruktion för patient med PICChttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsinstruktion för patient med PICC.pdfHemvårdsinstruktion för patient med PICCVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/PICC katetrin kotihoito-ohje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/PICC katetrin kotihoito-ohje.pdf
Hemvårdsinstruktion för patient med central venkateterhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsinstruktion för patient med central venkateter.pdfHemvårdsinstruktion för patient med central venkateterVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keskuslaskimokatetrin kotihoito-ohje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keskuslaskimokatetrin kotihoito-ohje.pdf
Hjärn-ryggmärgsvätskeundersökninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hjärn-ryggmärgsvätskeundersökning.pdfHjärn-ryggmärgsvätskeundersökningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivoselkäydinnestekierron tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivoselkäydinnestekierron tutkimus.pdf
Hjärnstamsaudiometri BAEPhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hjärnstamsaudiometri BAEP.pdfHjärnstamsaudiometri BAEPVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivorungon kuuloherätevastetutkimus BAEP.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivorungon kuuloherätevastetutkimus BAEP.pdf
Homovanillinat, metanefrin och normetanefrin samt metoxihydroximandelat i dygnsurinhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Homovanillinat, metanefrin och normetanefrin samt metoxihydroximandelat i dygnsurin.pdfHomovanillinat, metanefrin och normetanefrin samt metoxihydroximandelat i dygnsurinVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_homovanillinaatti_metanefriini_normetanefriini_ja_metoksihydroksimandelaatti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_homovanillinaatti_metanefriini_normetanefriini_ja_metoksihydroksimandelaatti.pdf
Hormonbehandling vid prostatacancerhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hormonbehandling vid prostatacancer.pdfHormonbehandling vid prostatacancerVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Eturauhassyövän hormonaalinen hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Eturauhassyövän hormonaalinen hoito.pdf
Hudpricktesthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hudpricktest.pdfHudpricktestVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ihopistokoe eli pricktesti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ihopistokoe eli pricktesti.pdf
Hudprovbit som tas vid avdelningen för klinisk neurofysiologi https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hudprovbit som tas vid avdelningen för klinisk neurofysiologi.pdfHudprovbit som tas vid avdelningen för klinisk neurofysiologi Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ihokoepalan otto kliinisen neurofysiologian osastolla.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ihokoepalan otto kliinisen neurofysiologian osastolla.pdf
Hudtransplantationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Hudtransplantation.pdfHudtransplantationVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Ihonsiirto.pdf, /OhjepankkiVSHP/Ihonsiirto.pdf
Hudtransplantationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hudtransplantation.pdfHudtransplantationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ihonsiirtoleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ihonsiirtoleikkaus.pdf
Hudvård av strålbehandlingsområdethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/Hudvård av strålbehandlingsområdet.pdfHudvård av strålbehandlingsområdetSatakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/Sädehoidettavan alueen ihonhoito.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/Sädehoidettavan alueen ihonhoito.pdf
Hudvård vid strålbehandling med kamomillteomslaghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hudvård vid strålbehandling med kamomillteomslag.pdfHudvård vid strålbehandling med kamomillteomslagVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kamomillateehaude sädehoidetulle iholle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kamomillateehaude sädehoidetulle iholle.pdf
Hudvård vid strålbehandling med våtvarma zinksulfatomslaghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hudvård vid strålbehandling med våtvarma zinksulfatomslag.pdfHudvård vid strålbehandling med våtvarma zinksulfatomslagVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sinkkisulfaattihaude sädehoidetulle iholle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sinkkisulfaattihaude sädehoidetulle iholle.pdf
Hur du använder bettskenan och sköter den hemmahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hur du använder bettskenan och sköter den hemma.pdfHur du använder bettskenan och sköter den hemmaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Purentakiskon käyttö ja kotihoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Purentakiskon käyttö ja kotihoito.pdf
Hur du använder sömnapneskenan och sköter den hemmahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hur du använder sömnapneskenan och sköter den hemma.pdfHur du använder sömnapneskenan och sköter den hemmaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Uniapneakiskon käyttö ja kotihoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Uniapneakiskon käyttö ja kotihoito.pdf
Hur du använder tandprotesen och sköter den hemmahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hur du använder tandprotesen och sköter den hemma.pdfHur du använder tandprotesen och sköter den hemmaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Hammasproteesin käyttö ja kotihoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Hammasproteesin käyttö ja kotihoito.pdf
Hur du förbereder dig för laboratorieundersökningarhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hur du förbereder dig för laboratorieundersökningar.pdfHur du förbereder dig för laboratorieundersökningarVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Laboratoriotutkimuksiin_valmistautuminen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Laboratoriotutkimuksiin_valmistautuminen.pdf
Hur du tar urinprovhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hur du tar urinprov.pdfHur du tar urinprovVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsanäytteen_anto-ohje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsanäytteen_anto-ohje.pdf
Huvudlösshttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Huvudlöss.pdfHuvudlössVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Päätäit.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Päätäit.pdf
Hydroxiindolacetat i serum (S-5HIAA)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hydroxiindolacetat i serum (S-5HIAA).pdfHydroxiindolacetat i serum (S-5HIAA)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Seerumin_hydroksi-indolyyliasetaatti_(S-5HIAA).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Seerumin_hydroksi-indolyyliasetaatti_(S-5HIAA).pdf
Hyperbar syrgasbehanding (HBO) - dykarsjuka (tryckfallssjuka, dekompressionssjuka)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hyperbar syrgasbehanding (HBO) - dykarsjuka (tryckfallssjuka, dekompressionssjuka).pdfHyperbar syrgasbehanding (HBO) - dykarsjuka (tryckfallssjuka, dekompressionssjuka)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ylipainehappihoito (HBO) - Sukeltajantauti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ylipainehappihoito (HBO) - Sukeltajantauti.pdf
Hyperbar syrgasbehandling (HBO) - information till patientenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hyperbar syrgasbehandling (HBO) - information till patienten.pdfHyperbar syrgasbehandling (HBO) - information till patientenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ylipainehappihoito (HBO) - ohje potilaalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ylipainehappihoito (HBO) - ohje potilaalle.pdf
Hyperbar syrgasbehandling (HBO) – information till dykare efter hyperbar syrgasbehandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hyperbar syrgasbehandling (HBO) – information till dykare efter hyperbar syrgasbehandling.pdfHyperbar syrgasbehandling (HBO) – information till dykare efter hyperbar syrgasbehandlingVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ylipainehappihoito (HBO) - ohjeita sukeltajalle ylipainehappihoidon jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ylipainehappihoito (HBO) - ohjeita sukeltajalle ylipainehappihoidon jälkeen.pdf
Hyperbar syrgasbehandling (HBO)- Vård i enpersons tryckkammare –videohttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hyperbar syrgasbehandling (HBO)- Vård i enpersons tryckkammare –video.aspxHyperbar syrgasbehandling (HBO)- Vård i enpersons tryckkammare –videoVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ylipainehappihoito%20(HBO)%20-%20Hoito%20yksipaikkaisessa%20kammiossa%20-video.aspx, /OhjepankkiVSSHP/Ylipainehappihoito (HBO) - Hoito yksipaikkaisessa kammiossa -video.aspx
Hyperbar syrgasbehandling (HBO)- Vård i flerpersons tryckkammare –videohttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hyperbar syrgasbehandling (HBO)- Vård i flerpersons tryckkammare –video.aspxHyperbar syrgasbehandling (HBO)- Vård i flerpersons tryckkammare –videoVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ylipainehappihoito%20(HBO)%20-%20Hoito%20monipaikkaisessa%20kammiossa%20-video.aspx, /OhjepankkiVSSHP/Ylipainehappihoito (HBO) - Hoito monipaikkaisessa kammiossa -video.aspx
Hyperprolaktinemi uppföljninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hyperprolaktinemi uppföljning.pdfHyperprolaktinemi uppföljningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Hyperprolaktinemian seuranta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Hyperprolaktinemian seuranta.pdf
Hyperventilationstesthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hyperventilationstest.pdfHyperventilationstestVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Hyperventilaatiotesti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Hyperventilaatiotesti.pdf
Hyposensibilisering mot geting- eller bigifthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hyposensibilisering mot geting- eller bigift.pdfHyposensibilisering mot geting- eller bigiftVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ampiais- ja mehiläismyrkkysiedätys.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ampiais- ja mehiläismyrkkysiedätys.pdf
Hysterektomi och sexualitethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hysterektomi och sexualitet.pdfHysterektomi och sexualitetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kohdunpoisto ja seksuaalisuus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kohdunpoisto ja seksuaalisuus.pdf
Hyvling av livmodermunnen ( Konisation)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Hyvling av livmodermunnen ( Konisation).pdfHyvling av livmodermunnen ( Konisation)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Kohdun kaulankanavan suun höyläys ( Konisaatio).pdf, /OhjepankkiVSHP/Kohdun kaulankanavan suun höyläys ( Konisaatio).pdf
Hyvling av prostatanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hyvling av prostatan.pdfHyvling av prostatanVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Eturauhasen höyläys.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Eturauhasen höyläys.pdf
Hyvling av prostatanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Hyvling av prostatan.pdfHyvling av prostatanVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Eturauhasen höyläysleikkaus (TURP).pdf, /OhjepankkiVSHP/Eturauhasen höyläysleikkaus (TURP).pdf
Hyvling av tumör i urinblåsanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hyvling av tumör i urinblåsan.pdfHyvling av tumör i urinblåsanVarsinais-Suomi;#00
Hyvling av urinblåsan (TURB)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Hyvling av urinblåsan (TURB).pdfHyvling av urinblåsan (TURB)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Virtsarakon höyläysleikkaus (TURB).pdf, /OhjepankkiVSHP/Virtsarakon höyläysleikkaus (TURB).pdf
Hyvling av urinblåseväggen i endoskopi av urinvägarna TURBhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Hyvling av urinblåseväggen i endoskopi av urinvägarna TURB.pdfHyvling av urinblåseväggen i endoskopi av urinvägarna TURBVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Virtsarakon seinämän höyläys virtsatietähystyksessä TURB,,TURT.pdf, /OhjepankkiVSHP/Virtsarakon seinämän höyläys virtsatietähystyksessä TURB,TURT.pdf
Händelserelaterade potentialer ERPhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Händelserelaterade potentialer ERP.pdfHändelserelaterade potentialer ERPVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivojen tapahtumasidonnaisten herätevasteiden tutkimus P3 MMN.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivojen tapahtumasidonnaisten herätevasteiden tutkimus P3 MMN.pdf
Härdning av hudenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Härdning av huden.pdfHärdning av hudenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ihotunnon karaisu.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ihotunnon karaisu.pdf
Högflödande andningsstödsvård för barn och spädbarnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Högflödande andningsstödsvård för barn och spädbarn.pdfHögflödande andningsstödsvård för barn och spädbarnVarsinais-Suomi;#11
Hörapparathttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hörapparat.pdfHörapparatVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Korvantauskoje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Korvantaustakoje.pdf
Hörlur i hörselgången-apparathttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hörlur i hörselgången-apparat.pdfHörlur i hörselgången-apparatVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPArkisto/Kuuloke%20korvakäytävässä%20-%20koje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kuuloke korvakäytävässä - koje.pdf
Hörselapparaten fungerar intehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hörselapparaten fungerar inte.pdfHörselapparaten fungerar inteVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kuulokoje ei toimi - ohje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kuulokoje ei toimi - ohje.pdf
INFROMATION FÖR FÖRÄLDRARNA OM Propralhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/INFROMATION FÖR FÖRÄLDRARNA OM Propral.pdfINFROMATION FÖR FÖRÄLDRARNA OM PropralVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Propral ohje vanhemmille.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Propral ohje vanhemmille.pdf
INSTRUKTIONER FÖR PATIENTER MED TCChttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/INSTRUKTIONER FÖR PATIENTER MED TCC.pdfINSTRUKTIONER FÖR PATIENTER MED TCCVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/TCC-kipsi potilasohje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/TCC-kipsi potilasohje.pdf
INSTRUKTIONER TILL CANCERPATIENTEN VID PROBLEM ANGÅENDE KOSTEN ANVISNING 3https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/INSTRUKTIONER TILL CANCERPATIENTEN VID PROBLEM ANGÅENDE KOSTEN ANVISNING 3.pdfINSTRUKTIONER TILL CANCERPATIENTEN VID PROBLEM ANGÅENDE KOSTEN ANVISNING 3Satakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/SYÖPÄPOTILAAN RAVITSEMUS (OHJE 3) - OHJEITA SYÖPÄPOTILAALLE RAVITSEMUKSEN ONGELMATILANTEISSA.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/SYÖPÄPOTILAAN RAVITSEMUS (OHJE 3) - OHJEITA SYÖPÄPOTILAALLE RAVITSEMUKSEN ONGELMATILANTEISSA.pdf
INSULIN-ARGININ-testhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/INSULIN-ARGININ-test.pdfINSULIN-ARGININ-testVarsinais-Suomi;#10