Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sökresultaten för den utvalda behandlingen och undersökningar -termen​.

 ‭(Hidden)‬ Content Query

 

 

Ablationsbehandling av förmaksflimmerhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ablationsbehandling av förmaksflimmer.pdfAblationsbehandling av förmaksflimmerVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Eteisvärinän ablaatiohoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Eteisvärinän ablaatiohoito.pdf
Angio-Seal (kollagenpropp)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Angio-Seal (kollagenpropp).pdfAngio-Seal (kollagenpropp)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Angio- Seal.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Angio- Seal.pdf
Aortaklaffimplantation (perkutan kateterburen), TAVIhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Aortaklaffimplantation (perkutan kateterburen), TAVI.pdfAortaklaffimplantation (perkutan kateterburen), TAVIVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aorttaläpän asennus,, TAVI (perkutaaninen).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aorttaläpän asennus, TAVI (perkutaaninen).pdf
Ballongutvidgning av mitralklaffhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ballongutvidgning av mitralklaff.pdfBallongutvidgning av mitralklaffVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Hiippaläpän (mitraaliläpän) pallolaajennus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Hiippaläpän (mitraaliläpän) pallolaajennus.pdf
Behandling av sår hos pacemakerpatienthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av sår hos pacemakerpatient.pdfBehandling av sår hos pacemakerpatientVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tahdistinpotilaan haavanhoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tahdistinpotilaan haavanhoito.pdf
Belastningsultraljudsundersökning av hjärtathttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Belastningsultraljudsundersökning av hjärtat.pdfBelastningsultraljudsundersökning av hjärtatVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydämen rasitusultraäänitutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydämen rasitusultraäänitutkimus.pdf
Borttagning av pacemakersystemethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Borttagning av pacemakersystemet.pdfBorttagning av pacemakersystemetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tahdistinsysteemin poisto.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tahdistinsysteemin poisto.pdf
DT-undersökning av aorta (TAVI)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/DT-undersökning av aorta (TAVI).pdfDT-undersökning av aorta (TAVI)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aortan TT-tutkimus (TAVI).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aortan TT-tutkimus (TAVI).pdf
Dobutamin-ultraljudsundersökning av hjärtathttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Dobutamin-ultraljudsundersökning av hjärtat.pdfDobutamin-ultraljudsundersökning av hjärtatVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Dobutamiini-ultraäänitutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Dobutamiini-ultraäänitutkimus.pdf
Efter elektrofysiologisk undersökning och ablationsbehandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter elektrofysiologisk undersökning och ablationsbehandling.pdfEfter elektrofysiologisk undersökning och ablationsbehandlingVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Elektrofysiologisen tutkimuksen ja ablaatiohoidon jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Elektrofysiologisen tutkimuksen ja ablaatiohoidon jälkeen.pdf
Efter ett hjärtkirurgiskt ingrepphttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter ett hjärtkirurgiskt ingrepp.pdfEfter ett hjärtkirurgiskt ingreppVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydänleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydänleikkauksen jälkeen.pdf
Efter installation av pacemakerhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter installation av pacemaker.pdfEfter installation av pacemakerVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydäntahdistimen asennuksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydäntahdistimen asennuksen jälkeen.pdf
Efter kontrastavbildning och, eller ballongutvidgning av kransartärerna (PCI, PTCA)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter kontrastavbildning och, eller ballongutvidgning av kransartärerna (PCI, PTCA).pdfEfter kontrastavbildning och, eller ballongutvidgning av kransartärerna (PCI, PTCA)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen ja tai pallolaajennuksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen ja tai pallolaajennuksen jälkeen.pdf
Efter undersökning eller ingrepp utfört via venhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter undersökning eller ingrepp utfört via ven.pdfEfter undersökning eller ingrepp utfört via venVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Laskimon kautta tehdyn tutkimuksen tai toimenpiteen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Laskimon kautta tehdyn tutkimuksen tai toimenpiteen jälkeen.pdf
Elektrisk överföring av hjärtrytmenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Elektrisk överföring av hjärtrytmen.pdfElektrisk överföring av hjärtrytmenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydämen sähköinen rytminsiirto.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydämen sähköinen rytminsiirto.pdf
Elektrofysiologisk undersökning och ablationsbehandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Elektrofysiologisk undersökning och ablationsbehandling.pdfElektrofysiologisk undersökning och ablationsbehandlingVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Rytmihäiriöiden elektrofysiologinen tutkimus ja ablaatiohoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Rytmihäiriöiden elektrofysiologinen tutkimus ja ablaatiohoito.pdf
Ergospirometrihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ergospirometri.pdfErgospirometriVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ergospirometria.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ergospirometria.pdf
FDG PET-DT-undersökning av hjärtathttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/FDG PET-DT-undersökning av hjärtat.pdfFDG PET-DT-undersökning av hjärtatVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydämen FDG PET-TT-tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydämen FDG PET-TT-tutkimus.pdf
FDG PET-DT-undersökning av hjärtats viabilitethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/FDG PET-DT-undersökning av hjärtats viabilitet.pdfFDG PET-DT-undersökning av hjärtats viabilitetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydämen viabiliteetti FDG PET-TT-tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydämen viabiliteetti FDG PET-TT-tutkimus.pdf
FDG PET-MRI-undersökning av hjärtathttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/FDG PET-MRI-undersökning av hjärtat.pdfFDG PET-MRI-undersökning av hjärtatVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydämen FDG PET-MRI tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydämen FDG PET-MRI tutkimus.pdf
GAMMAAVBILDNING AV HJÄRTMUSKELPERFUSIONhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/GAMMAAVBILDNING AV HJÄRTMUSKELPERFUSION.pdfGAMMAAVBILDNING AV HJÄRTMUSKELPERFUSIONVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydänlihasperfuusion gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydänlihasperfuusion gammakuvaus.pdf
Guide för patienten som kommer för hjärtoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Guide för patienten som kommer för hjärtoperation.pdfGuide för patienten som kommer för hjärtoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Opas sydänleikkaukseen tulevalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Opas sydänleikkaukseen tulevalle.pdf
ISOTOPUNDERSÖKNING AV SHUNT I HJÄRTAThttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/ISOTOPUNDERSÖKNING AV SHUNT I HJÄRTAT.pdfISOTOPUNDERSÖKNING AV SHUNT I HJÄRTATVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydämen oikovirtauksen gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydämen oikovirtauksen gammakuvaus.pdf
Implantation av en trådlös pacemakerhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Implantation av en trådlös pacemaker.pdfImplantation av en trådlös pacemakerVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Johdottoman tahdistimen asennus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Johdottoman tahdistimen asennus.pdf
Installation av EKG-monitorhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Installation av EKG-monitor.pdfInstallation av EKG-monitorVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Rytmivalvurin asennus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Rytmivalvurin asennus.pdf
Installation och byte av pacemakerhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Installation och byte av pacemaker.pdfInstallation och byte av pacemakerVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydäntahdistimen asennus tai vaihto.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydäntahdistimen asennus tai vaihto.pdf
Katetrisering av hjärtats höger sidahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Katetrisering av hjärtats höger sida.pdfKatetrisering av hjärtats höger sidaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydämen oikean puolen katetrisaatio.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydämen oikean puolen katetrisaatio.pdf
Kliniskt belastningsprovhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Kliniskt belastningsprov.pdfKliniskt belastningsprovVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kliininen rasituskoe.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kliininen rasituskoe.pdf
Kontrastavbildning och,eller ballongutvidgning av kransartärernahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Kontrastavbildning och,eller ballongutvidgning av kransartärerna.pdfKontrastavbildning och,eller ballongutvidgning av kransartärernaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sepelvaltimoiden varjoainekuvaus jatai pallolaajennus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sepelvaltimoiden varjoainekuvaus jatai pallolaajennus.pdf
Kontrastavbildning och,eller ballongutvidgning av lungartärernahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Kontrastavbildning och,eller ballongutvidgning av lungartärerna.pdfKontrastavbildning och,eller ballongutvidgning av lungartärernaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keuhkovaltimon varjoainekuvaus ja pallolaajennus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keuhkovaltimon varjoainekuvaus ja pallolaajennus.pdf
Korrigering av mitralklaffenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Korrigering av mitralklaffen.pdfKorrigering av mitralklaffenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Mitraaliläpän korjaus klipsillä.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Mitraaliläpän korjaus klipsillä.pdf
Långtidsregistrering av EKGhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Långtidsregistrering av EKG.pdfLångtidsregistrering av EKGVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/EKG pitkäaikaisrekisteröinti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/EKG pitkäaikaisrekisteröinti.pdf
Långtidsregistrering av blodtryckethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Långtidsregistrering av blodtrycket.pdfLångtidsregistrering av blodtrycketVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Verenpaineen pitkäaikaisrekisteröinti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Verenpaineen pitkäaikaisrekisteröinti.pdf
Magnetundersökning av hjärtathttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Magnetundersökning av hjärtat.pdfMagnetundersökning av hjärtatVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydämen magneettitutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydämen magneettitutkimus.pdf
Ortostatiskt prov med tippsäng (tilt)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ortostatiskt prov med tippsäng (tilt).pdfOrtostatiskt prov med tippsäng (tilt)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Pystyasennon sietokoe kippisängyllä (TILT).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Pystyasennon sietokoe kippisängyllä (TILT).pdf
PET-DT-undersökning av hjärtats blodcirkulationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/PET-DT-undersökning av hjärtats blodcirkulation.pdfPET-DT-undersökning av hjärtats blodcirkulationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydämen verenkierron PET-TT-tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydämen verenkierron PET-TT-tutkimus.pdf
Pep-behandling, tömning av slem från luftrörenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Pep-behandling, tömning av slem från luftrören.pdfPep-behandling, tömning av slem från luftrörenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vesi-PEP,, keuhkoputkien liman tyhjennyshoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vesi-PEP, keuhkoputkien liman tyhjennyshoito.pdf
Pericardiumpunktion och drenäringhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Pericardiumpunktion och drenäring.pdfPericardiumpunktion och drenäringVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Perikardiumpunktio ja dreneeraus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Perikardiumpunktio ja dreneeraus.pdf
Provtagning från hjärtmuskelnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Provtagning från hjärtmuskeln.pdfProvtagning från hjärtmuskelnVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydänlihaskoepalan otto.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydänlihaskoepalan otto.pdf
Rörelseövningar efter en hjärtoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Rörelseövningar efter en hjärtoperation.pdfRörelseövningar efter en hjärtoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydänleikkauksen jälkeinen liikunta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydänleikkauksen jälkeinen liikunta.pdf
Slutning av förmaksbihanghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Slutning av förmaksbihang.pdfSlutning av förmaksbihangVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Eteiskorvakkeen sulku.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Eteiskorvakkeen sulku.pdf
Slutning av öppningen i förmaksskiljeväggenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Slutning av öppningen i förmaksskiljeväggen.pdfSlutning av öppningen i förmaksskiljeväggenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Eteisväliseinän aukon sulku ASD,,PFO.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Eteisväliseinän aukon sulku ASD,PFO.pdf
Till lungoperationspatientenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Till lungoperationspatienten.pdfTill lungoperationspatientenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keuhkoleikkauspotilaalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keuhkoleikkauspotilaalle.pdf
Ultraljudsundersökningen av hjärtat via matstrupenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ultraljudsundersökningen av hjärtat via matstrupen.pdfUltraljudsundersökningen av hjärtat via matstrupenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydämen ruokatorviultraäänitutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydämen ruokatorviultraäänitutkimus.pdf
Ultraljudundersökningen av hjärtathttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ultraljudundersökningen av hjärtat.pdfUltraljudundersökningen av hjärtatVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydämen ultraäänitutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydämen ultraäänitutkimus.pdf
Undersökning av en shunt i hjärtathttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Undersökning av en shunt i hjärtat.pdfUndersökning av en shunt i hjärtatVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydämen oikovirtaustutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydämen oikovirtaustutkimus.pdf
Öppning av kransartär som länge varit blockerad, CTOhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Öppning av kransartär som länge varit blockerad, CTO.pdfÖppning av kransartär som länge varit blockerad, CTOVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Pitkään tukossa olleen sepelvaltimon avaus,, CTO.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Pitkään tukossa olleen sepelvaltimon avaus, CTO.pdf