Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sökresultaten för den utvalda behandlingen och undersökningar -termen​.

 ‭(Hidden)‬ Content Query

 

 

5-hydroxiindolylacetat i dygnsurin (dU-5HIAA)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/5-hydroxiindolylacetat i dygnsurin (dU-5HIAA).pdf5-hydroxiindolylacetat i dygnsurin (dU-5HIAA)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_5-hydroksi-indolyyliasetaatti_(dU-5HIAA,,_1637).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_5-hydroksi-indolyyliasetaatti_(dU-5HIAA,_1637).pdf
Adrenalin och noradrenalin i dygnsurin (dU-AdrNor, 1019)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Adrenalin och noradrenalin i dygnsurin (dU-AdrNor, 1019).pdfAdrenalin och noradrenalin i dygnsurin (dU-AdrNor, 1019)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_adrenaliini_ja_noradrenaliini.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_adrenaliini_ja_noradrenaliini.pdf
Albumin i natturin (cU-Alb-Mi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Albumin i natturin (cU-Alb-Mi).pdfAlbumin i natturin (cU-Alb-Mi)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Yövirtsan_albumiini_(cU-Alb-Mi).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Yövirtsan_albumiini_(cU-Alb-Mi).pdf
Albumin-kreatininförhållandet i urin (U-AlbKre)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Albumin-kreatininförhållandet i urin (U-AlbKre).pdfAlbumin-kreatininförhållandet i urin (U-AlbKre)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsan_albumiinin_ja_kreatiniinin_suhde_(U-AlbKre).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsan_albumiinin_ja_kreatiniinin_suhde_(U-AlbKre).pdf
Aldosteron i dygnsurin (du-Aldos)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Aldosteron i dygnsurin (du-Aldos).pdfAldosteron i dygnsurin (du-Aldos)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_aldosteroni_(dU-Aldos).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_aldosteroni_(dU-Aldos).pdf
Anvisningar för tagning av urinprov på vård- och undersökningsavdelninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisningar för tagning av urinprov på vård- och undersökningsavdelning.pdfAnvisningar för tagning av urinprov på vård- och undersökningsavdelningVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsanäytteenotto-ohjeet_hoito-_ja_tutkimusosastoille.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsanäytteenotto-ohjeet_hoito-_ja_tutkimusosastoille.pdf
Att lämna av urinprov under övervakning för drogtestning inom missbrukar- och hälsovårdenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Att lämna av urinprov under övervakning för drogtestning inom missbrukar- och hälsovården.pdfAtt lämna av urinprov under övervakning för drogtestning inom missbrukar- och hälsovårdenVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Valvottu_virtsanäytteenanto_päihde-_ ja_terveydenhuollon_huumetestausta_varten.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Valvottu_virtsanäytteenanto_päihde-_ ja_terveydenhuollon_huumetestausta_varten.pdf
Cytologiskt urinprovhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Cytologiskt urinprov.pdfCytologiskt urinprovVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsan_solututkimus_(U-Syto).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsan_solututkimus_(U-Syto).pdf
Erytrocyter (röda blodkroppar) i urinen (U-ErytDys, 4210)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Erytrocyter (röda blodkroppar) i urinen (U-ErytDys, 4210).pdfErytrocyter (röda blodkroppar) i urinen (U-ErytDys, 4210)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsan_erytrosyytit_(eli_punasolut)_U-ErytDys.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsan_erytrosyytit_(eli_punasolut)_U-ErytDys.pdf
Homovanillinat, metanefrin och normetanefrin samt metoxihydroximandelat i dygnsurinhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Homovanillinat, metanefrin och normetanefrin samt metoxihydroximandelat i dygnsurin.pdfHomovanillinat, metanefrin och normetanefrin samt metoxihydroximandelat i dygnsurinVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_homovanillinaatti_metanefriini_normetanefriini_ja_metoksihydroksimandelaatti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_homovanillinaatti_metanefriini_normetanefriini_ja_metoksihydroksimandelaatti.pdf
Hur du tar urinprovhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hur du tar urinprov.pdfHur du tar urinprovVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsanäytteen_anto-ohje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsanäytteen_anto-ohje.pdf
Instruktioner för övervakad drogtestninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Instruktioner för övervakad drogtestning.pdfInstruktioner för övervakad drogtestningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ohje_valvottuun_huumausainetestiin_tulevalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ohje_valvottuun_huumausainetestiin_tulevalle.pdf
Klamydia- och gonorréprov på urin (U-CtGcNhO, 4816)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Klamydia- och gonorréprov på urin (U-CtGcNhO, 4816).pdfKlamydia- och gonorréprov på urin (U-CtGcNhO, 4816)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Klamydia- ja tippurinäyte virtsasta (U-CtGcNhO,, 4816).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Klamydia- ja tippurinäyte virtsasta (U-CtGcNhO, 4816).pdf
Kontinent urostomihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Kontinent urostomi.pdfKontinent urostomiVarsinais-Suomi;#00
Kronisk inflammation i urinblåseväggen, Interstitiell cystithttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Kronisk inflammation i urinblåseväggen, Interstitiell cystit.pdfKronisk inflammation i urinblåseväggen, Interstitiell cystitVarsinais-Suomi;#00
Mätning av residualurin med hjälp av ultraljuhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Mätning av residualurin med hjälp av ultralju.pdfMätning av residualurin med hjälp av ultraljuVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Jäännösvirtsan mittaus ultraäänilaitteella.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Jäännösvirtsan mittaus ultraäänilaitteella.pdf
Odling av tuberkulosbakterie i urin (TBVi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Odling av tuberkulosbakterie i urin (TBVi).pdfOdling av tuberkulosbakterie i urin (TBVi)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsan_tuberkuloosibakteeriviljely_(TBVi).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsan_tuberkuloosibakteeriviljely_(TBVi).pdf
Oxalat i dygnsurin (dU-Oksal)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Oxalat i dygnsurin (dU-Oksal).pdfOxalat i dygnsurin (dU-Oksal)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_oksalaatti_(dU-Oksal).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_oksalaatti_(dU-Oksal).pdf
Porfyriner i engångsprov på urinhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Porfyriner i engångsprov på urin.pdfPorfyriner i engångsprov på urinVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kertavirtsan_porfyriinit_(U-Porf-O_2493).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kertavirtsan_porfyriinit_(U-Porf-O_2493).pdf
Porfyriner i natturinhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Porfyriner i natturin.pdfPorfyriner i natturinVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Yövirtsan_porfyriinit_(nU-Porf).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Yövirtsan_porfyriinit_(nU-Porf).pdf
Primärtest vid polyuri osmolalitet i engångsurin (U-Osmol)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Primärtest vid polyuri osmolalitet i engångsurin (U-Osmol).pdfPrimärtest vid polyuri osmolalitet i engångsurin (U-Osmol)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kertaisvirtsanäyttteen_osmolaliteetti_polyurian_perustutkimuksena_(U-Osmol).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kertaisvirtsanäyttteen_osmolaliteetti_polyurian_perustutkimuksena_(U-Osmol).pdf
Uppsamling av dygnsurin hos urinstenspatienthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Uppsamling av dygnsurin hos urinstenspatient.pdfUppsamling av dygnsurin hos urinstenspatientVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_keräys_virtsatiekivipotilailla.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_keräys_virtsatiekivipotilailla.pdf
Uppsamling av dygnsurinhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Uppsamling av dygnsurin.pdfUppsamling av dygnsurinVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_keräys.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_keräys.pdf
Urat i dygnsurin (dU-Uraat)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Urat i dygnsurin (dU-Uraat).pdfUrat i dygnsurin (dU-Uraat)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_uraatti_(dU-Uraat).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_uraatti_(dU-Uraat).pdf
Urinprovtagning med påse av barnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Urinprovtagning med påse av barn.pdfUrinprovtagning med påse av barnVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Pussivirtsanäytteenotto_lapselta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Pussivirtsanäytteenotto_lapselta.pdf
Urinprovtagning, kvinnor mittstråleprov -videohttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Urinprovtagning, kvinnor mittstråleprov -video.aspxUrinprovtagning, kvinnor mittstråleprov -videoVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsanäytteenotto%20-video,,%20naiset%20keskisuihkunäyte.aspx, /OhjepankkiVSSHP/Virtsanäytteenotto -video, naiset keskisuihkunäyte.aspx
Urinprovtagning, män mittstråleprov -videohttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Urinprovtagning, män mittstråleprov -video.aspxUrinprovtagning, män mittstråleprov -videoVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsanäytteenotto%20-video,,%20miehet%20keskisuihkunäyte.aspx, /OhjepankkiVSSHP/Virtsanäytteenotto -video, miehet keskisuihkunäyte.aspx
dU-HVA 1634, dU-Metnor 2337, dU-MOMA 2345 i dygnsurinhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/dU-HVA 1634, dU-Metnor 2337, dU-MOMA 2345 i dygnsurin.pdfdU-HVA 1634, dU-Metnor 2337, dU-MOMA 2345 i dygnsurinVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPArkisto/Vuorokausivirtsan%20dU-HVA_dU-Metnor_dU-MOMA.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan dU-HVA_dU-Metnor_dU-MOMA.pdf