Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sökresultaten för den utvalda behandlingen och undersökningar -termen​.

 

 

Aktigrafi dvs. registrering av rörelseaktivitet
Ambulatorisk långtidsregistrering av EEG
Ansikts- och hörselnervundersökning i samband med akustikusneurinomoperationen
Ansiktsnervundersökning i samband med akustikusneurinomoperationen
Anvisningar för patient som kommer för en neurokirurgisk operation av halsryggraden
Användning av stödkrage
Att beakta vid känslobortfall
Baklofenpump
Botulinumtoxin
EEG och långvarig videomonitorering 3-8 timme
EEG och långvarig videomonitorering, barn (VEEG)
EEG-undersökning efter vaka
EEG-undersökning sfenoidalelektroder
EEG-undersökning, barn 1-16 år
EEG-undersökning, vuxna
EMG-undersökning av struphuvudet
Efter blodutgjutning under hjärnans duralhinna
Efter borttagning av benfragment från skallen
Efter bröstryggradsoperation
Efter en operation av en hjärntumör
Efter en operation av halsryggraden
Efter en operation av ländryggraden
Efter en operation på hjärnbihanget
Efter glycerolbedövning i trillingnervens nervknut
Efter hjärn-ryggmärgsvätskeundersökning
Efter hjärnblodkärlsoperation
Efter montering av en djup hjärnstimulator
Efter protesoperation av ländryggens mellankotskivor
Efter rekonstruktiv operation av skallbenet
Efter shuntoperation
Efter steloperation av ryggen
Elektroretinografi-undersökning ERG
Embolisering av pulsåderbråck i hjärnan
En resa till nervernas värld
En utfärd i hjärnans värld
Endovaskulär behandling av förträngning i halspulsådern
FDOPA PET-DT-undersökning av hjärnan
FDOPA PET-MRI-undersökning av hjärnan
För föräldrar till spädbarn som kommer för BAEP-undersökning
För patient som kommer till hjärnblodkärlsoperation
För patient som kommer till hjärntumörsoperation
För patient som kommer till ländryggradsoperation
GAMMAAVBILDNING AV DOPAMINERGA NERVTERMINALER I HJÄRNAN
Hjärn-ryggmärgsvätskeundersökning
Hjärnstamsaudiometri BAEP
Händelserelaterade potentialer ERP
ISOTOPUNDERSÖKNING AV HJÄRNPERFUSION
Intravenös behandling med immunoglobulin
Intravenös kortisonvård
Kartläggning av motoriska hjärnbarken (Navigerad magnetstimulering, nTMS)

 ‭(Hidden)‬ Content Query

 

 

Aktigrafi dvs. registrering av rörelseaktivitethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Aktigrafi dvs. registrering av rörelseaktivitet.pdfAktigrafi dvs. registrering av rörelseaktivitetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aktigrafia eli liikeaktiviteettirekisteröinti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aktigrafia eli liikeaktiviteettirekisteröinti.pdf
Ambulatorisk långtidsregistrering av EEGhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ambulatorisk långtidsregistrering av EEG.pdfAmbulatorisk långtidsregistrering av EEGVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/EEG-ambulatorinen pitkäaikaisrekisteröinti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/EEG-ambulatorinen pitkäaikaisrekisteröinti.pdf
Ansikts- och hörselnervundersökning i samband med akustikusneurinomoperationenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ansikts- och hörselnervundersökning i samband med akustikusneurinomoperationen.pdfAnsikts- och hörselnervundersökning i samband med akustikusneurinomoperationenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Akustikusneurinoomaleikkaukseen liittyvä kasvo- ja kuulohermotutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Akustikusneurinoomaleikkaukseen liittyvä kasvo- ja kuulohermotutkimus.pdf
Ansiktsnervundersökning i samband med akustikusneurinomoperationenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ansiktsnervundersökning i samband med akustikusneurinomoperationen.pdfAnsiktsnervundersökning i samband med akustikusneurinomoperationenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Akustikusneurinoomaleikkaukseen liittyvä kasvohermotutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Akustikusneurinoomaleikkaukseen liittyvä kasvohermotutkimus.pdf
Anvisningar för patient som kommer för en neurokirurgisk operation av halsryggradenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisningar för patient som kommer för en neurokirurgisk operation av halsryggraden.pdfAnvisningar för patient som kommer för en neurokirurgisk operation av halsryggradenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Neurokirurgiseen kaularankaleikkaukseen tulevalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Neurokirurgiseen kaularankaleikkaukseen tulevalle.pdf
Anvisningar för patient som kommer för en neurokirurgisk operation av ländryggradenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisningar för patient som kommer för en neurokirurgisk operation av ländryggraden.pdfAnvisningar för patient som kommer för en neurokirurgisk operation av ländryggradenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Neurokirurgiseen lannerankaleikkaukseen tulevalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Neurokirurgiseen lannerankaleikkaukseen tulevalle.pdf
Användning av stödkragehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Användning av stödkrage.pdfAnvändning av stödkrageVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tukikauluksen käyttö.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tukikauluksen käyttö.pdf
Att beakta vid känslobortfallhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Att beakta vid känslobortfall.pdfAtt beakta vid känslobortfallVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tuntopuutoksen huomioiminen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tuntopuutoksen huomioiminen.pdf
Baklofenpumphttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Baklofenpump.pdfBaklofenpumpVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Baklofeenipumppu.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Baklofeenipumppu.pdf
Botulinumtoxinhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Botulinumtoxin.pdfBotulinumtoxinVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Botuliinitoksiini.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Botuliinitoksiini.pdf
EEG och långvarig videomonitorering 3-8 timmehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/EEG och långvarig videomonitorering 3-8 timme.pdfEEG och långvarig videomonitorering 3-8 timmeVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/EEG ja videomonitorointi 3-8 tuntia.pdf, /OhjepankkiVSSHP/EEG ja videomonitorointi 3-8 tuntia.pdf
EEG och långvarig videomonitorering, barn (VEEG) https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/EEG och långvarig videomonitorering, barn (VEEG) .pdfEEG och långvarig videomonitorering, barn (VEEG) Varsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Video-EEG-tutkimus lapset.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Video-EEG-tutkimus lapset.pdf
EEG-undersökning efter vakahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/EEG-undersökning efter vaka.pdfEEG-undersökning efter vakaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/EEG-tutkimus valvomisen jälkeen aikuiset.pdf, /OhjepankkiVSSHP/EEG-tutkimus valvomisen jälkeen aikuiset.pdf
EEG-undersökning sfenoidalelektroderhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/EEG-undersökning sfenoidalelektroder.pdfEEG-undersökning sfenoidalelektroderVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/EEG-tutkimus sfenoidaalielektrodit.pdf, /OhjepankkiVSSHP/EEG-tutkimus sfenoidaalielektrodit.pdf
EEG-undersökning, barn 1-16 århttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/EEG-undersökning, barn 1-16 år.pdfEEG-undersökning, barn 1-16 årVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/EEG-tutkimus lapset 0-16 vuotta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/EEG-tutkimus lapset 0-16 vuotta.pdf
EEG-undersökning, vuxnahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/EEG-undersökning, vuxna.pdfEEG-undersökning, vuxnaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/EEG-tutkimus aikuiset.pdf, /OhjepankkiVSSHP/EEG-tutkimus aikuiset.pdf
EMG-undersökning av struphuvudethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/EMG-undersökning av struphuvudet.pdfEMG-undersökning av struphuvudetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kurkunpään alueen EMG-tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kurkunpään alueen EMG-tutkimus.pdf
Efter blodutgjutning under hjärnans duralhinnahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter blodutgjutning under hjärnans duralhinna.pdfEfter blodutgjutning under hjärnans duralhinnaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivojen kovakalvonalaisen verenpurkauman jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivojen kovakalvonalaisen verenpurkauman jälkeen.pdf
Efter borttagning av benfragment från skallenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter borttagning av benfragment från skallen.pdfEfter borttagning av benfragment från skallenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kallon luupalan poiston jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kallon luupalan poiston jälkeen.pdf
Efter bröstryggradsoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter bröstryggradsoperation.pdfEfter bröstryggradsoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Rintarangan leikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Rintarangan leikkauksen jälkeen.pdf
Efter en operation av en hjärntumörhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter en operation av en hjärntumör.pdfEfter en operation av en hjärntumörVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivokasvainleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivokasvainleikkauksen jälkeen.pdf
Efter en operation av halsryggradenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter en operation av halsryggraden.pdfEfter en operation av halsryggradenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kaularangan leikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kaularangan leikkauksen jälkeen.pdf
Efter en operation av ländryggradenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter en operation av ländryggraden.pdfEfter en operation av ländryggradenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lannerangan leikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lannerangan leikkauksen jälkeen.pdf
Efter en operation på hjärnbihangethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter en operation på hjärnbihanget.pdfEfter en operation på hjärnbihangetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivolisäkekasvainleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivolisäkekasvainleikkauksen jälkeen.pdf
Efter glycerolbedövning i trillingnervens nervknuthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter glycerolbedövning i trillingnervens nervknut.pdfEfter glycerolbedövning i trillingnervens nervknutVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kolmoishermosolmukkeen glyserolipuudutuksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kolmoishermosolmukkeen glyserolipuudutuksen jälkeen.pdf
Efter hjärn-ryggmärgsvätskeundersökninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter hjärn-ryggmärgsvätskeundersökning.pdfEfter hjärn-ryggmärgsvätskeundersökningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivoselkäydinnestekierron tutkimuksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivoselkäydinnestekierron tutkimuksen jälkeen.pdf
Efter hjärnblodkärlsoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter hjärnblodkärlsoperation.pdfEfter hjärnblodkärlsoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivoverisuonileikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivoverisuonileikkauksen jälkeen.pdf
Efter montering av en djup hjärnstimulatorhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter montering av en djup hjärnstimulator.pdfEfter montering av en djup hjärnstimulatorVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Syväaivostimulaattorin (DBS) asennuksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Syväaivostimulaattorin (DBS) asennuksen jälkeen.pdf
Efter protesoperation av ländryggens mellankotskivorhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter protesoperation av ländryggens mellankotskivor.pdfEfter protesoperation av ländryggens mellankotskivorVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lannerangan välilevyproteesileikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lannerangan välilevyproteesileikkauksen jälkeen.pdf
Efter rekonstruktiv operation av skallbenethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter rekonstruktiv operation av skallbenet.pdfEfter rekonstruktiv operation av skallbenetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kalloluun korjausleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kalloluun korjausleikkauksen jälkeen.pdf
Efter shuntoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter shuntoperation.pdfEfter shuntoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Shunttileikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Shunttileikkauksen jälkeen.pdf
Efter steloperation av ryggenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter steloperation av ryggen.pdfEfter steloperation av ryggenVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Selän luudutusleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Selän luudutusleikkauksen jälkeen.pdf
Elektroretinografi-undersökning ERGhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Elektroretinografi-undersökning ERG.pdfElektroretinografi-undersökning ERGVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Silmän verkkokalvon sähköisen toiminnan tutkimus ERG.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Silmän verkkokalvon sähköisen toiminnan tutkimus ERG.pdf
Embolisering av pulsåderbråck i hjärnanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Embolisering av pulsåderbråck i hjärnan.pdfEmbolisering av pulsåderbråck i hjärnanVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivovaltimopullistuman suonensisäinen hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivovaltimopullistuman suonensisäinen hoito.pdf
En resa till nervernas världhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/En resa till nervernas värld.pdfEn resa till nervernas världVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Retki hermojen maailmaan.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Retki hermojen maailmaan.pdf
En utfärd i hjärnans världhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/En utfärd i hjärnans värld.pdfEn utfärd i hjärnans världVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Retki aivojen maailmaan.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Retki aivojen maailmaan.pdf
Endovaskulär behandling av förträngning i halspulsådernhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endovaskulär behandling av förträngning i halspulsådern.pdfEndovaskulär behandling av förträngning i halspulsådernVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kaulavaltimoahtauman suonensisäinen hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kaulavaltimoahtauman suonensisäinen hoito.pdf
FDOPA PET-DT-undersökning av hjärnanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/FDOPA PET-DT-undersökning av hjärnan.pdfFDOPA PET-DT-undersökning av hjärnanVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivojen FDOPA PET-TT-tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivojen FDOPA PET-TT-tutkimus.pdf
FDOPA PET-MRI-undersökning av hjärnanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/FDOPA PET-MRI-undersökning av hjärnan.pdfFDOPA PET-MRI-undersökning av hjärnanVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivojen FDOPA PET-MRI-tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivojen FDOPA PET-MRI-tutkimus.pdf
För föräldrar till spädbarn som kommer för BAEP-undersökninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/För föräldrar till spädbarn som kommer för BAEP-undersökning.pdfFör föräldrar till spädbarn som kommer för BAEP-undersökningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/BAEP tutkimukseen tulevien vauvojen vanhemmille.pdf, /OhjepankkiVSSHP/BAEP tutkimukseen tulevien vauvojen vanhemmille.pdf
För patient som kommer till hjärnblodkärlsoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/För patient som kommer till hjärnblodkärlsoperation.pdfFör patient som kommer till hjärnblodkärlsoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivoverisuonileikkaukseen tulevalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivoverisuonileikkaukseen tulevalle.pdf
För patient som kommer till hjärntumörsoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/För patient som kommer till hjärntumörsoperation.pdfFör patient som kommer till hjärntumörsoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivokasvainleikkaukseen tulevalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivokasvainleikkaukseen tulevalle.pdf
För patient som kommer till ländryggradsoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/För patient som kommer till ländryggradsoperation.pdfFör patient som kommer till ländryggradsoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lannerangan leikkaukseen tulevalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lannerangan leikkaukseen tulevalle.pdf
För patient som kommer till shuntoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/För patient som kommer till shuntoperation.pdfFör patient som kommer till shuntoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Shunttileikkaukseen tulevalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Shunttileikkaukseen tulevalle.pdf
GAMMAAVBILDNING AV DOPAMINERGA NERVTERMINALER I HJÄRNANhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/GAMMAAVBILDNING AV DOPAMINERGA NERVTERMINALER I HJÄRNAN.pdfGAMMAAVBILDNING AV DOPAMINERGA NERVTERMINALER I HJÄRNANVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivojen kuljettajaproteiinien gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivojen kuljettajaproteiinien gammakuvaus.pdf
Hjärn-ryggmärgsvätskeundersökninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hjärn-ryggmärgsvätskeundersökning.pdfHjärn-ryggmärgsvätskeundersökningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivoselkäydinnestekierron tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivoselkäydinnestekierron tutkimus.pdf
Hjärnstamsaudiometri BAEPhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hjärnstamsaudiometri BAEP.pdfHjärnstamsaudiometri BAEPVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivorungon kuuloherätevastetutkimus BAEP.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivorungon kuuloherätevastetutkimus BAEP.pdf
Händelserelaterade potentialer ERPhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Händelserelaterade potentialer ERP.pdfHändelserelaterade potentialer ERPVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivojen tapahtumasidonnaisten herätevasteiden tutkimus P3 MMN.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivojen tapahtumasidonnaisten herätevasteiden tutkimus P3 MMN.pdf
ISOTOPUNDERSÖKNING AV HJÄRNPERFUSIONhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/ISOTOPUNDERSÖKNING AV HJÄRNPERFUSION.pdfISOTOPUNDERSÖKNING AV HJÄRNPERFUSIONVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivoperfuusion gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivoperfuusion gammakuvaus.pdf
Intravenös behandling med immunoglobulinhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Intravenös behandling med immunoglobulin.pdfIntravenös behandling med immunoglobulinVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Suonensisäinen immunoglobuliinihoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Suonensisäinen immunoglobuliinihoito.pdf
Intravenös kortisonvårdhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Intravenös kortisonvård.pdfIntravenös kortisonvårdVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Suonensisäinen kortisonihoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Suonensisäinen kortisonihoito.pdf
Kartläggning av motoriska hjärnbarken (Navigerad magnetstimulering, nTMS)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Kartläggning av motoriska hjärnbarken (Navigerad magnetstimulering, nTMS).pdfKartläggning av motoriska hjärnbarken (Navigerad magnetstimulering, nTMS)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Liikeaivokuoren kartoitus (Navigoitu magneettistimulaatio,, nTMS).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Liikeaivokuoren kartoitus (Navigoitu magneettistimulaatio, nTMS).pdf
Kortikal magnetstimulering MEPhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Kortikal magnetstimulering MEP.pdfKortikal magnetstimulering MEPVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Magneettinen stimulaatio MEP.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Magneettinen stimulaatio MEP.pdf
Kortisonvård med tabletterhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Kortisonvård med tabletter.pdfKortisonvård med tabletterVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kortisonihoito tabletteina.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kortisonihoito tabletteina.pdf
Lumbaldränanvisning för patienthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Lumbaldränanvisning för patient.pdfLumbaldränanvisning för patientVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Spinaalidreeniohje potilaalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Spinaalidreeniohje potilaalle.pdf
Lumbalpunktionhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Lumbalpunktion.pdfLumbalpunktionVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lumbaalipunktio.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lumbaalipunktio.pdf
Mätning av köld- och värmekänseltrösklarnahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Mätning av köld- och värmekänseltrösklarna.pdfMätning av köld- och värmekänseltrösklarnaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kylmä- ja lämpötuntokynnysten mittaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kylmä- ja lämpötuntokynnysten mittaus.pdf
Mätning av trycket i muskelkompartmenthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Mätning av trycket i muskelkompartment.pdfMätning av trycket i muskelkompartmentVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lihasaitiopaineen mittaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lihasaitiopaineen mittaus.pdf
Mätning av vibrationströsklarnahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Mätning av vibrationströsklarna.pdfMätning av vibrationströsklarnaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Värinätuntokynnysten mittaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Värinätuntokynnysten mittaus.pdf
Omskolning av känslanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Omskolning av känslan.pdfOmskolning av känslanVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tunnon uudelleenkoulutus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tunnon uudelleenkoulutus.pdf
Ortostatiskt prov med tippsäng (tilt)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ortostatiskt prov med tippsäng (tilt).pdfOrtostatiskt prov med tippsäng (tilt)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Pystyasennon sietokoe kippisängyllä (TILT).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Pystyasennon sietokoe kippisängyllä (TILT).pdf
PET-MRI-undersökninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/PET-MRI-undersökning.pdfPET-MRI-undersökningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/PET-MRI-tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/PET-MRI-tutkimus.pdf
Patientinformation om behandling av MS med intravenös Rituximab (MABTHERA)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Patientinformation om behandling av MS med intravenös Rituximab (MABTHERA).pdfPatientinformation om behandling av MS med intravenös Rituximab (MABTHERA)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Suonensisäinen Rituksimabi.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Suonensisäinen Rituksimabi.pdf
Polysomnografi av spädbarn på sömnlaboratoriethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Polysomnografi av spädbarn på sömnlaboratoriet.pdfPolysomnografi av spädbarn på sömnlaboratorietVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Imeväisikäisten päiväaikainen unipolygrafiatutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Imeväisikäisten päiväaikainen unipolygrafiatutkimus.pdf
Polysomnografi barnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Polysomnografi barn.pdfPolysomnografi barnVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Unipolygrafia lapset.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Unipolygrafia lapset.pdf
Polysomnografi hemregistrering och sömnlatensundersökninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Polysomnografi hemregistrering och sömnlatensundersökning.pdfPolysomnografi hemregistrering och sömnlatensundersökningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Unipolygrafia kotirekisteröinti sekä nukahtamisviivetutkimus PSG-Amb MSLT.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Unipolygrafia kotirekisteröinti sekä nukahtamisviivetutkimus PSG-Amb MSLT.pdf
Polysomnografi hemregistreringhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Polysomnografi hemregistrering.pdfPolysomnografi hemregistreringVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Unipolygrafia kotirekisteröinti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Unipolygrafia kotirekisteröinti.pdf
Polysomnografi och sömnlatensundersökninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Polysomnografi och sömnlatensundersökning.pdfPolysomnografi och sömnlatensundersökningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Unipolygrafia osastolla sekä nukahtamisviivetutkimus PSG MSLT.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Unipolygrafia osastolla sekä nukahtamisviivetutkimus PSG MSLT.pdf
Polysomnografihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Polysomnografi.pdfPolysomnografiVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Unipolygrafia PSG.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Unipolygrafia PSG.pdf
Provbitstagning från huvudethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Provbitstagning från huvudet.pdfProvbitstagning från huvudetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Päänalueen koepalan otto.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Päänalueen koepalan otto.pdf
Pudendus-SEPhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Pudendus-SEP.pdfPudendus-SEPVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Pudendalis-SEP.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Pudendalis-SEP.pdf
Påklädning av Philadelphia -stödkragehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Påklädning av Philadelphia -stödkrage.pdfPåklädning av Philadelphia -stödkrageVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Philadelphia -tukikauluksen pukeminen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Philadelphia -tukikauluksen pukeminen.pdf
Rehabilitering under konvalescenstiden efter operation av halsryggradenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Rehabilitering under konvalescenstiden efter operation av halsryggraden.pdfRehabilitering under konvalescenstiden efter operation av halsryggradenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Toipilasvaiheen kuntoutuminen kaularankaleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Toipilasvaiheen kuntoutuminen kaularankaleikkauksen jälkeen.pdf
Rehabilitering under konvalescenstiden efter operation av ländryggradenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Rehabilitering under konvalescenstiden efter operation av ländryggraden.pdfRehabilitering under konvalescenstiden efter operation av ländryggradenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Toipilasvaiheen kuntoutuminen lannerankaleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Toipilasvaiheen kuntoutuminen lannerankaleikkauksen jälkeen.pdf
Rehabilitering under konvalescenstiden efter steloperation av ländryggradenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Rehabilitering under konvalescenstiden efter steloperation av ländryggraden.pdfRehabilitering under konvalescenstiden efter steloperation av ländryggradenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Toipilasvaiheen kuntoutuminen lannerangan luudutusleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Toipilasvaiheen kuntoutuminen lannerangan luudutusleikkauksen jälkeen.pdf
Repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS).pdfRepetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sarjamagneettistimulaatiohoito (rTMS).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sarjamagneettistimulaatiohoito (rTMS).pdf
Sympatisk hudreaktion SSRhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Sympatisk hudreaktion SSR.pdfSympatisk hudreaktion SSRVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sympaattinen ihoreaktio SSR.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sympaattinen ihoreaktio SSR.pdf
Test av funktionen hos det autonoma nervsystemethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Test av funktionen hos det autonoma nervsystemet.pdfTest av funktionen hos det autonoma nervsystemetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Autonomisen hermoston mittaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Autonomisen hermoston mittaus.pdf
Till TOS-patienten före operationsvårdhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Till TOS-patienten före operationsvård.pdfTill TOS-patienten före operationsvårdVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kirurgiseen hoitoon tulevalle TOS.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kirurgiseen hoitoon tulevalle TOS.pdf
Transkraniell elektrisk stimulation (tDCS) Klinisk neurofysiologihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Transkraniell elektrisk stimulation (tDCS) Klinisk neurofysiologi.pdfTranskraniell elektrisk stimulation (tDCS) Klinisk neurofysiologiVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivojen tasavirtastimulaatio (tDCS) Kliininen neurofysiologia.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivojen tasavirtastimulaatio (tDCS) Kliininen neurofysiologia.pdf
Underhåll av vakenhet test MWThttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Underhåll av vakenhet test MWT.pdfUnderhåll av vakenhet test MWTVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Hereilläpysymistesti MWT.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Hereilläpysymistesti MWT.pdf
Undersökning av blinkreflexenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Undersökning av blinkreflexen.pdfUndersökning av blinkreflexenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Räpäysheijastetutkimus (Blink-refleksi).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Räpäysheijastetutkimus (Blink-refleksi).pdf
Undersökning av känselnervernahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Undersökning av känselnerverna.pdfUndersökning av känselnervernaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tuntoherätevastetutkimus SEP.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tuntoherätevastetutkimus SEP.pdf
Undersökning av masseterreflexenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Undersökning av masseterreflexen.pdfUndersökning av masseterreflexenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Masseter-heijastetutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Masseter-heijastetutkimus.pdf
Undersökning av nervbanorna och musklernas elektriska aktivitethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Undersökning av nervbanorna och musklernas elektriska aktivitet.pdfUndersökning av nervbanorna och musklernas elektriska aktivitetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Hermorata- ja lihassähkötutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Hermorata- ja lihassähkötutkimus.pdf
Undersökning av synbanorna VEPhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Undersökning av synbanorna VEP.pdfUndersökning av synbanorna VEPVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Näköradaston tutkimus VEP.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Näköradaston tutkimus VEP.pdf
Undersökning av synbanorna barnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Undersökning av synbanorna barn.pdfUndersökning av synbanorna barnVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Näköradaston tutkimus lapset välke-VEP.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Näköradaston tutkimus lapset välke-VEP.pdf
Variationer i hjärtfrekvensenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Variationer i hjärtfrekvensen.pdfVariationer i hjärtfrekvensenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydämen sykevaihtelu.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydämen sykevaihtelu.pdf
Video-EEG undersökningen vuxnahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Video-EEG undersökningen vuxna.pdfVideo-EEG undersökningen vuxnaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Video-EEG-tutkimus aikuiset.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Video-EEG-tutkimus aikuiset.pdf
Värmestimuleringsundersökning CHEPhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Värmestimuleringsundersökning CHEP.pdfVärmestimuleringsundersökning CHEPVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Terminen herätevastetutkimus CHEP.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Terminen herätevastetutkimus CHEP.pdf