Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sök bland alla patientdirektiv

 

 

5-hydroxiindolylacetat i dygnsurin (dU-5HIAA)
Adrenalin och noradrenalin i dygnsurin (dU-AdrNor, 1019)
Albumin i natturin (cU-Alb-Mi)
Albumin-kreatininförhållandet i urin (U-AlbKre)
Aldosteron i dygnsurin (du-Aldos)
Avbildning med kontrastmedel av urinvägarna eller miktionscystografi-för barn
BCG-behandling av urinblåsan
Barnets urodynamiska undersökning
Botulinumtoxinvård av urinblåsa
Bärare av ESBL-kolibakterie
Bärare av multiresistenta gramnegativa stavformade bakterier
Cytologiskt urinprov
Efter barnets urinvägsingrepp
Endoskopi av urinblåsan och en eventuell åtgärd
Endoskopi av urinblåsan
Erytrocyter (röda blodkroppar) i urinen (U-ErytDys, 4210)
Fasta (undersökning för att avgöra tolerans för rasta samt glukosomsättning)
Fluoreskeinangiografi (FAG) av ögat
Gynekologisk cancer och kemostrålbehandling
Hemvårdsanvisning för skötsel av urinkateter
Homovanillinat, metanefrin och normetanefrin samt metoxihydroximandelat i dygnsurin
Hur du förbereder dig för laboratorieundersökningar
Hur du tar urinprov
Hyvling av tumör i urinblåsan
Injektionsbehandling av urininkontinens
Instruktioner för övervakad drogtestning
Intravesikal EMDA mitomycin-c behandling (EMDA-MCC)
Klamydia- och gonorréprov på urin (U-CtGcNhO, 4816)
Kontinent urostomi
Kronisk inflammation i urinblåseväggen, Interstitiell cystit
Medicinsköljning av urinblåsan
Missfall, kirurgisk behandling
Missfall, medicinsk behandling
Mitomycin-C behandling av urinblåsan
Mätning av residualurin med hjälp av ultralju
Njurbiopsi (vävnadsprov) under nedsövning (narkos)
Odling av tuberkulosbakterie i urin (TBVi)
Oxalat i dygnsurin (dU-Oksal)
Porfyriner i engångsprov på urin
Porfyriner i natturin
Preoperativ strålbehandling av ändtarmscancer
Primärtest vid polyuri osmolalitet i engångsurin (U-Osmol)
Sållningsprov av sjukhushygieniskt sett betydelsefulla resistenta bakterier
Uppsamling av dygnsurin hos urinstenspatient
Urat i dygnsurin (dU-Uraat)
Urinprovtagning med påse av barn
Urinprovtagning, kvinnor mittstråleprov -video
Urinprovtagning, män mittstråleprov -video
Urinvägarnas funktion
Urodynamisk undersökning av kvinnans urinblåsa

 

 

Hur du tar urinprovhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hur du tar urinprov.pdfHur du tar urinprovVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsanäytteen_anto-ohje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsanäytteen_anto-ohje.pdf
Urinprovtagning med påse av barnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Urinprovtagning med påse av barn.pdfUrinprovtagning med påse av barnVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Pussivirtsanäytteenotto_lapselta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Pussivirtsanäytteenotto_lapselta.pdf
Cytologiskt urinprovhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Cytologiskt urinprov.pdfCytologiskt urinprovVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsan_solututkimus_(U-Syto).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsan_solututkimus_(U-Syto).pdf
Urinprovtagning, män mittstråleprov -videohttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Urinprovtagning, män mittstråleprov -video.aspxUrinprovtagning, män mittstråleprov -videoVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsanäytteenotto%20-video,,%20miehet%20keskisuihkunäyte.aspx, /OhjepankkiVSSHP/Virtsanäytteenotto -video, miehet keskisuihkunäyte.aspx
Urinprovtagning, kvinnor mittstråleprov -videohttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Urinprovtagning, kvinnor mittstråleprov -video.aspxUrinprovtagning, kvinnor mittstråleprov -videoVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsanäytteenotto%20-video,,%20naiset%20keskisuihkunäyte.aspx, /OhjepankkiVSSHP/Virtsanäytteenotto -video, naiset keskisuihkunäyte.aspx
Primärtest vid polyuri osmolalitet i engångsurin (U-Osmol)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Primärtest vid polyuri osmolalitet i engångsurin (U-Osmol).pdfPrimärtest vid polyuri osmolalitet i engångsurin (U-Osmol)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kertaisvirtsanäyttteen_osmolaliteetti_polyurian_perustutkimuksena_(U-Osmol).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kertaisvirtsanäyttteen_osmolaliteetti_polyurian_perustutkimuksena_(U-Osmol).pdf
Mitomycin-C behandling av urinblåsanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Mitomycin-C behandling av urinblåsan.pdfMitomycin-C behandling av urinblåsanVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsarakonsisäinen Mitomysiini-C-hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsarakonsisäinen Mitomysiini-C-hoito.pdf
BCG-behandling av urinblåsanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/BCG-behandling av urinblåsan.pdfBCG-behandling av urinblåsanVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsarakonsisäinen BCG-hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsarakonsisäinen BCG-hoito.pdf
Bärare av multiresistenta gramnegativa stavformade bakterierhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bärare av multiresistenta gramnegativa stavformade bakterier.pdfBärare av multiresistenta gramnegativa stavformade bakterierVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vastustuskykyisen gramnegatiivisen bakteerin kantaja.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vastustuskykyisen gramnegatiivisen bakteerin kantaja.pdf
Endoskopi av urinblåsanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopi av urinblåsan.pdfEndoskopi av urinblåsanVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsarakon tähystys.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsarakon tähystys.pdf
Endoskopi av urinblåsan och en eventuell åtgärdhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopi av urinblåsan och en eventuell åtgärd.pdfEndoskopi av urinblåsan och en eventuell åtgärdVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsarakon tähystys ja mahdollinen toimenpide.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsarakon tähystys ja mahdollinen toimenpide.pdf
Urinvägarnas funktionhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Urinvägarnas funktion.pdfUrinvägarnas funktionVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsateiden toiminnallinen (urodynaminen) tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsateiden toiminnallinen (urodynaminen) tutkimus.pdf
Porfyriner i engångsprov på urinhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Porfyriner i engångsprov på urin.pdfPorfyriner i engångsprov på urinVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kertavirtsan_porfyriinit_(U-Porf-O_2493).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kertavirtsan_porfyriinit_(U-Porf-O_2493).pdf
Erytrocyter (röda blodkroppar) i urinen (U-ErytDys, 4210)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Erytrocyter (röda blodkroppar) i urinen (U-ErytDys, 4210).pdfErytrocyter (röda blodkroppar) i urinen (U-ErytDys, 4210)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsan_erytrosyytit_(eli_punasolut)_U-ErytDys.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsan_erytrosyytit_(eli_punasolut)_U-ErytDys.pdf
5-hydroxiindolylacetat i dygnsurin (dU-5HIAA)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/5-hydroxiindolylacetat i dygnsurin (dU-5HIAA).pdf5-hydroxiindolylacetat i dygnsurin (dU-5HIAA)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_5-hydroksi-indolyyliasetaatti_(dU-5HIAA,,_1637).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_5-hydroksi-indolyyliasetaatti_(dU-5HIAA,_1637).pdf
Sållningsprov av sjukhushygieniskt sett betydelsefulla resistenta bakterierhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Sållningsprov av sjukhushygieniskt sett betydelsefulla resistenta bakterier.pdfSållningsprov av sjukhushygieniskt sett betydelsefulla resistenta bakterierVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sairaalahygieenisesti_merkitsevien_resistenttien_bakteerien_seulontanäytteet.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sairaalahygieenisesti_merkitsevien_resistenttien_bakteerien_seulontanäytteet.pdf
Uppsamling av dygnsurin hos urinstenspatienthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Uppsamling av dygnsurin hos urinstenspatient.pdfUppsamling av dygnsurin hos urinstenspatientVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_keräys_virtsatiekivipotilailla.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_keräys_virtsatiekivipotilailla.pdf
Botulinumtoxinvård av urinblåsahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Botulinumtoxinvård av urinblåsa.pdfBotulinumtoxinvård av urinblåsaVarsinais-Suomi;#00
Medicinsköljning av urinblåsanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Medicinsköljning av urinblåsan.pdfMedicinsköljning av urinblåsanVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsarakon lääkehuuhtelu.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsarakon lääkehuuhtelu.pdf
Hyvling av tumör i urinblåsanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hyvling av tumör i urinblåsan.pdfHyvling av tumör i urinblåsanVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsarakkokasvaimen höyläys.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsarakkokasvaimen höyläys.pdf
Missfall, medicinsk behandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Missfall, medicinsk behandling.pdfMissfall, medicinsk behandlingVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keskenmeno,, lääkkeellinen hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keskenmeno, lääkkeellinen hoito.pdf
Preoperativ strålbehandling av ändtarmscancerhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/Preoperativ strålbehandling av ändtarmscancer.pdfPreoperativ strålbehandling av ändtarmscancerSatakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/Peräsuolisyövän sädehoito ennen leikkausta.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/Peräsuolisyövän sädehoito ennen leikkausta.pdf
Odling av tuberkulosbakterie i urin (TBVi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Odling av tuberkulosbakterie i urin (TBVi).pdfOdling av tuberkulosbakterie i urin (TBVi)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsan_tuberkuloosibakteeriviljely_(TBVi).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsan_tuberkuloosibakteeriviljely_(TBVi).pdf
Klamydia- och gonorréprov på urin (U-CtGcNhO, 4816)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Klamydia- och gonorréprov på urin (U-CtGcNhO, 4816).pdfKlamydia- och gonorréprov på urin (U-CtGcNhO, 4816)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Klamydia- ja tippurinäyte virtsasta (U-CtGcNhO,, 4816).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Klamydia- ja tippurinäyte virtsasta (U-CtGcNhO, 4816).pdf
Urat i dygnsurin (dU-Uraat)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Urat i dygnsurin (dU-Uraat).pdfUrat i dygnsurin (dU-Uraat)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_uraatti_(dU-Uraat).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_uraatti_(dU-Uraat).pdf
Oxalat i dygnsurin (dU-Oksal)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Oxalat i dygnsurin (dU-Oksal).pdfOxalat i dygnsurin (dU-Oksal)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_oksalaatti_(dU-Oksal).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_oksalaatti_(dU-Oksal).pdf
Barnets urodynamiska undersökninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Barnets urodynamiska undersökning.pdfBarnets urodynamiska undersökningVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen urodynaaminen tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen urodynaaminen tutkimus.pdf
Efter barnets urinvägsingrepphttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter barnets urinvägsingrepp.pdfEfter barnets urinvägsingreppVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen virtsatietoimenpiteen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen virtsatietoimenpiteen jälkeen.pdf
Missfall, kirurgisk behandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Missfall, kirurgisk behandling.pdfMissfall, kirurgisk behandlingVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keskenmeno,, kirurginen hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keskenmeno, kirurginen hoito.pdf
Hemvårdsanvisning för skötsel av urinkateterhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsanvisning för skötsel av urinkateter.pdfHemvårdsanvisning för skötsel av urinkateterVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kestokatetrin kotihoito-ohje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kestokatetrin kotihoito-ohje.pdf
Fluoreskeinangiografi (FAG) av ögathttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Fluoreskeinangiografi (FAG) av ögat.pdfFluoreskeinangiografi (FAG) av ögatVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Silmien fluoreskeiiniangiografia.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Silmien fluoreskeiiniangiografia.pdf
Instruktioner för övervakad drogtestninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Instruktioner för övervakad drogtestning.pdfInstruktioner för övervakad drogtestningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ohje_valvottuun_huumausainetestiin_tulevalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ohje_valvottuun_huumausainetestiin_tulevalle.pdf
Fasta (undersökning för att avgöra tolerans för rasta samt glukosomsättning)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Fasta (undersökning för att avgöra tolerans för rasta samt glukosomsättning).pdfFasta (undersökning för att avgöra tolerans för rasta samt glukosomsättning)Varsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/PAASTOKOE paaston sietoa ja sokeriaineenvaihduntaa selvittänä tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/PAASTOKOE paaston sietoa ja sokeriaineenvaihduntaa selvittänä tutkimus.pdf
Kronisk inflammation i urinblåseväggen, Interstitiell cystithttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Kronisk inflammation i urinblåseväggen, Interstitiell cystit.pdfKronisk inflammation i urinblåseväggen, Interstitiell cystitVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Krooninen virtsarakon seinämän tulehdus eli interstitiaalinen kystiitti (IC).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Krooninen virtsarakon seinämän tulehdus eli interstitiaalinen kystiitti (IC).pdf
Kontinent urostomihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Kontinent urostomi.pdfKontinent urostomiVarsinais-Suomi;#00
Gynekologisk cancer och kemostrålbehandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gynekologisk cancer och kemostrålbehandling.pdfGynekologisk cancer och kemostrålbehandlingVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen syöpä ja kemosädehoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Gynekologinen syöpä ja kemosädehoito.pdf
Adrenalin och noradrenalin i dygnsurin (dU-AdrNor, 1019)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Adrenalin och noradrenalin i dygnsurin (dU-AdrNor, 1019).pdfAdrenalin och noradrenalin i dygnsurin (dU-AdrNor, 1019)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_adrenaliini_ja_noradrenaliini.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_adrenaliini_ja_noradrenaliini.pdf
Homovanillinat, metanefrin och normetanefrin samt metoxihydroximandelat i dygnsurinhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Homovanillinat, metanefrin och normetanefrin samt metoxihydroximandelat i dygnsurin.pdfHomovanillinat, metanefrin och normetanefrin samt metoxihydroximandelat i dygnsurinVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_homovanillinaatti_metanefriini_normetanefriini_ja_metoksihydroksimandelaatti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_homovanillinaatti_metanefriini_normetanefriini_ja_metoksihydroksimandelaatti.pdf
Urodynamisk undersökning av kvinnans urinblåsahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Urodynamisk undersökning av kvinnans urinblåsa.pdfUrodynamisk undersökning av kvinnans urinblåsaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Naisen virtsarakon urodynaaminen tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Naisen virtsarakon urodynaaminen tutkimus.pdf
Bärare av ESBL-kolibakteriehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bärare av ESBL-kolibakterie.pdfBärare av ESBL-kolibakterieVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/ESBL-kolibakteerin kantaja.pdf, /OhjepankkiVSSHP/ESBL-kolibakteerin kantaja.pdf
Njurbiopsi (vävnadsprov) under nedsövning (narkos)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Njurbiopsi (vävnadsprov) under nedsövning (narkos).pdfNjurbiopsi (vävnadsprov) under nedsövning (narkos)Varsinais-Suomi;#10
Intravesikal EMDA mitomycin-c behandling (EMDA-MCC)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Intravesikal EMDA mitomycin-c behandling (EMDA-MCC).pdfIntravesikal EMDA mitomycin-c behandling (EMDA-MCC)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsarakonsisäinen EMDA Mitomysiini-C (EMDA-MCC).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsarakonsisäinen EMDA Mitomysiini-C (EMDA-MCC).pdf
Uppsamling av dygnsurinhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Uppsamling av dygnsurin.pdfUppsamling av dygnsurinVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_keräys.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_keräys.pdf
Aldosteron i dygnsurin (du-Aldos)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Aldosteron i dygnsurin (du-Aldos).pdfAldosteron i dygnsurin (du-Aldos)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_aldosteroni_(dU-Aldos).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_aldosteroni_(dU-Aldos).pdf
Albumin-kreatininförhållandet i urin (U-AlbKre)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Albumin-kreatininförhållandet i urin (U-AlbKre).pdfAlbumin-kreatininförhållandet i urin (U-AlbKre)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsan_albumiinin_ja_kreatiniinin_suhde_(U-AlbKre).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsan_albumiinin_ja_kreatiniinin_suhde_(U-AlbKre).pdf
Avbildning med kontrastmedel av urinvägarna eller miktionscystografi-för barnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Avbildning med kontrastmedel av urinvägarna eller miktionscystografi-för barn.pdfAvbildning med kontrastmedel av urinvägarna eller miktionscystografi-för barnVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen virtsateiden varjoainekuvaus eli miktiokystografia.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen virtsateiden varjoainekuvaus eli miktiokystografia.pdf
Injektionsbehandling av urininkontinenshttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Injektionsbehandling av urininkontinens.pdfInjektionsbehandling av urininkontinensVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsankarkailun injektiohoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsankarkailun injektiohoito.pdf
Hur du förbereder dig för laboratorieundersökningarhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hur du förbereder dig för laboratorieundersökningar.pdfHur du förbereder dig för laboratorieundersökningarVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Laboratoriotutkimuksiin_valmistautuminen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Laboratoriotutkimuksiin_valmistautuminen.pdf
dU-HVA 1634, dU-Metnor 2337, dU-MOMA 2345 i dygnsurinhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/dU-HVA 1634, dU-Metnor 2337, dU-MOMA 2345 i dygnsurin.pdfdU-HVA 1634, dU-Metnor 2337, dU-MOMA 2345 i dygnsurinVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPArkisto/Vuorokausivirtsan%20dU-HVA_dU-Metnor_dU-MOMA.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan dU-HVA_dU-Metnor_dU-MOMA.pdf
Mätning av residualurin med hjälp av ultraljuhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Mätning av residualurin med hjälp av ultralju.pdfMätning av residualurin med hjälp av ultraljuVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Jäännösvirtsan mittaus ultraäänilaitteella.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Jäännösvirtsan mittaus ultraäänilaitteella.pdf
Porfyriner i natturinhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Porfyriner i natturin.pdfPorfyriner i natturinVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Yövirtsan_porfyriinit_(nU-Porf).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Yövirtsan_porfyriinit_(nU-Porf).pdf
Albumin i natturin (cU-Alb-Mi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Albumin i natturin (cU-Alb-Mi).pdfAlbumin i natturin (cU-Alb-Mi)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Yövirtsan_albumiini_(cU-Alb-Mi).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Yövirtsan_albumiini_(cU-Alb-Mi).pdf