Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​Sökresultaten för den utvalda specialiteten​.

 

 

ACTH-belastning för barn
ACTH-test vilket innebär funktionstest för binjurar
ACTH-test_funktiontest_för_binjurar
ANVISNINGAR FÖR BARN SOM KOMMER TILL LÖPANSTRÄNGNINGSTEST
ARGININ-test_mätning_av_tillväxthormonets_utsöndring
Ansträngningsoscillometriundersökning_patientanvisning
Anvisning för barn, unga och föräldrar som kommer till magsäcksundersökning
Arginin-belastning för barn
Att prova födoämnen hemma
Avdelningen för barn med blod- och cancersjukdomar, infektioner
Avdelningen för barn med blod- och cancersjukdomar, isoleringsanvisningar för skola och daghem
Barn tjocktarmsendoskopi Colonsteril-tömning
Barnets ofrivilliga vätning dagtid och sängvätning
Barnets urinflödesmätning dvs. uroflowmetri
Barnets urodynamiska undersökning
Behandlingarnas avslutning och uppföljningsvården
Benmärgsprov på barn
Binjureinsufficiense hos barn
Boston-korsettbehandling
Calmette-vaccin
Dubbelblindprovokation
Efter barnets narkos
Efter barnets urinvägsingrepp
Efter en lindrig huvudskada
Eukapnisk voluntär hyperventilationstest
Eventuella komplikationer med centralavenkatetern
Fasta (undersökning för att avgöra tolerans för rasta samt glukosomsättning)
GALLGÅNGENS ISOTOPUNDERSÖKNING
GAMMAAVBILDNING AV ÅTERFLÖDE AV URIN
GNRH-test mätning av pubertetens utveckling
Gammaavbildning av njurfunktionen
Gipsbehandling av fraktur i nedre extremitet
Guide om cytostatikabehandling för föräldrar med cancerdrabbade barn
Gulsot hos nyfödd
Hantering av donerad bröstmjölk
Hemvård för nyfödd
Hemvårdsanvisningar för barn med diarré
Hemvårdsanvisningar för barns astma
Hemvårdsanvisningar för bronkiolit
Hemvårdsanvisningar för febermedicin
Hemvårdsanvisningar för inflammation i struphuvudet
Högflödande andningsstödsvård för barn och spädbarn
INFROMATION FÖR FÖRÄLDRARNA OM Propral
INSULIN-ARGININ-test
ISOTOPUNDERSÖKNING AV EKTOPISK MAGSÄCKSSLEMHINNA
ISOTOPUNDERSÖKNING AV KROMAFFIN OCH ADRENERGISK VÄVNAD
Information om subkutana venporten eller dosan för barn i skolåldern
Instruktioner för barn och föräldrar som kommer till autolog stamcellstransplantationsvård
KLONIDIN-test mätning av tillväxthormonens utsöndring
Kolonskopi, Picoprep-tömning

 ‭(Hidden)‬ Content Query

 

 

ACTH-belastning för barnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/ACTH-belastning för barn.pdfACTH-belastning för barnVaasa;#10
ACTH-test vilket innebär funktionstest för binjurarhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/ACTH-test vilket innebär funktionstest för binjurar.pdfACTH-test vilket innebär funktionstest för binjurarVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/ACTH-koe eli lisämunuaisten toimintakoe.pdf, /OhjepankkiVSSHP/ACTH-koe eli lisämunuaisten toimintakoe.pdf
ACTH-test_funktiontest_för_binjurarhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/ACTH-test_funktiontest_för_binjurar.pdfACTH-test_funktiontest_för_binjurarVarsinais-Suomi;#10
ANVISNINGAR FÖR BARN SOM KOMMER TILL LÖPANSTRÄNGNINGSTESThttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/ANVISNINGAR FÖR BARN SOM KOMMER TILL LÖPANSTRÄNGNINGSTEST.pdfANVISNINGAR FÖR BARN SOM KOMMER TILL LÖPANSTRÄNGNINGSTESTVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Juoksurasitustestiin tulevalle lapselle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Juoksurasitustestiin tulevalle lapselle.pdf
ARGININ-test_mätning_av_tillväxthormonets_utsöndringhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/ARGININ-test_mätning_av_tillväxthormonets_utsöndring.pdfARGININ-test_mätning_av_tillväxthormonets_utsöndringVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Arginiini-koe eli kasvuhormonin eritystä mittaava tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Arginiini-koe eli kasvuhormonin eritystä mittaava tutkimus.pdf
Ansträngningsoscillometriundersökning_patientanvisninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ansträngningsoscillometriundersökning_patientanvisning.pdfAnsträngningsoscillometriundersökning_patientanvisningVarsinais-Suomi;#10
Anvisning för barn, unga och föräldrar som kommer till magsäcksundersökninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisning för barn, unga och föräldrar som kommer till magsäcksundersökning.pdfAnvisning för barn, unga och föräldrar som kommer till magsäcksundersökningVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Mahalaukun tähystys,, lasten ohje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Mahalaukun tähystys, lasten ohje.pdf
Arginin-belastning för barnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Arginin-belastning för barn.pdfArginin-belastning för barnVaasa;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Lasten Arginiini-rasitus.pdf, /OhjepankkiVSHP/Lasten Arginiini-rasitus.pdf
Att prova födoämnen hemmahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Att prova födoämnen hemma.pdfAtt prova födoämnen hemmaVaasa;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Ruoka-aineiden kotikokeilut.pdf, /OhjepankkiVSHP/Ruoka-aineiden kotikokeilut.pdf
Avdelningen för barn med blod- och cancersjukdomar, infektionerhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Avdelningen för barn med blod- och cancersjukdomar, infektioner.pdfAvdelningen för barn med blod- och cancersjukdomar, infektionerVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lasten veri- ja syöpätautien yksikön infektio-ohjeistus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lasten veri- ja syöpätautien yksikön infektio-ohjeistus.pdf
Avdelningen för barn med blod- och cancersjukdomar, isoleringsanvisningar för skola och daghemhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Avdelningen för barn med blod- och cancersjukdomar, isoleringsanvisningar för skola och daghem.pdfAvdelningen för barn med blod- och cancersjukdomar, isoleringsanvisningar för skola och daghemVarsinais-Suomi;#01
Barn tjocktarmsendoskopi Colonsteril-tömninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Barn tjocktarmsendoskopi Colonsteril-tömning.pdfBarn tjocktarmsendoskopi Colonsteril-tömningVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen paksusuolen tähystys,, Colonsteril-tyhjennys.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen paksusuolen tähystys, Colonsteril-tyhjennys.pdf
Barnets ofrivilliga vätning dagtid och sängvätninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Barnets ofrivilliga vätning dagtid och sängvätning.pdfBarnets ofrivilliga vätning dagtid och sängvätningVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPArkisto/Lapsen%20yö-%20ja%20päiväkastelu.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen yö- ja päiväkastelu.pdf
Barnets urinflödesmätning dvs. uroflowmetrihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Barnets urinflödesmätning dvs. uroflowmetri.pdfBarnets urinflödesmätning dvs. uroflowmetriVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen virtsan virtausmittaus eli uroflowmetria.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen virtsan virtausmittaus eli uroflowmetria.pdf
Barnets urodynamiska undersökninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Barnets urodynamiska undersökning.pdfBarnets urodynamiska undersökningVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen urodynaaminen tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen urodynaaminen tutkimus.pdf
Behandlingarnas avslutning och uppföljningsvårdenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandlingarnas avslutning och uppföljningsvården.pdfBehandlingarnas avslutning och uppföljningsvårdenVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Hoitojen päättyminen ja jälkiseurannat.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Hoitojen päättyminen ja jälkiseurannat.pdf
Benmärgsprov på barnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Benmärgsprov på barn.pdfBenmärgsprov på barnVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen luuydintutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen luuydintutkimus.pdf
Binjureinsufficiense hos barnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Binjureinsufficiense hos barn.pdfBinjureinsufficiense hos barnVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen%20lisämunuaiskuoren%20vajaatoiminta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen lisämunuaiskuoren vaajatoiminta.pdf
Boston-korsettbehandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Boston-korsettbehandling.pdfBoston-korsettbehandlingVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Boston-korsettihoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Boston-korsettihoito.pdf
Calmette-vaccinhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Calmette-vaccin.pdfCalmette-vaccinVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Calmette eli bcg-rokotus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Calmette eli bcg-rokotus.pdf
Dubbelblindprovokationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Dubbelblindprovokation.pdfDubbelblindprovokationVaasa;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Kaksoissokkoaltistus.pdf, /OhjepankkiVSHP/Kaksoissokkoaltistus.pdf
Efter barnets narkoshttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter barnets narkos.pdfEfter barnets narkosVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen nukutuksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen nukutuksen jälkeen.pdf
Efter barnets urinvägsingrepphttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter barnets urinvägsingrepp.pdfEfter barnets urinvägsingreppVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen virtsatietoimenpiteen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen virtsatietoimenpiteen jälkeen.pdf
Efter en lindrig huvudskadahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter en lindrig huvudskada.pdfEfter en lindrig huvudskadaVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lievän päävamman jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lievän päävamman jälkeen.pdf
Eukapnisk voluntär hyperventilationstesthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Eukapnisk voluntär hyperventilationstest.pdfEukapnisk voluntär hyperventilationstestVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen eukapninen voluntaarinen hyperventilaatiokoe (EVH).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen eukapninen voluntaarinen hyperventilaatiokoe (EVH).pdf
Eventuella komplikationer med centralavenkateternhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Eventuella komplikationer med centralavenkatetern.pdfEventuella komplikationer med centralavenkateternVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keskuslaskimokatetrin hoidon ongelmatilanteet.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keskuslaskimokatetrin hoidon ongelmatilanteet.pdf
Fasta (undersökning för att avgöra tolerans för rasta samt glukosomsättning)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Fasta (undersökning för att avgöra tolerans för rasta samt glukosomsättning).pdfFasta (undersökning för att avgöra tolerans för rasta samt glukosomsättning)Varsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/PAASTOKOE paaston sietoa ja sokeriaineenvaihduntaa selvittänä tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/PAASTOKOE paaston sietoa ja sokeriaineenvaihduntaa selvittänä tutkimus.pdf
GALLGÅNGENS ISOTOPUNDERSÖKNINGhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/GALLGÅNGENS ISOTOPUNDERSÖKNING.pdfGALLGÅNGENS ISOTOPUNDERSÖKNINGVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sappiteiden gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sappiteiden gammakuvaus.pdf
GAMMAAVBILDNING AV ÅTERFLÖDE AV URINhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/GAMMAAVBILDNING AV ÅTERFLÖDE AV URIN.pdfGAMMAAVBILDNING AV ÅTERFLÖDE AV URINVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsan takaisinvirtauksen gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsan takaisinvirtauksen gammakuvaus.pdf
GNRH-test mätning av pubertetens utvecklinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/GNRH-test mätning av pubertetens utveckling.pdfGNRH-test mätning av pubertetens utvecklingVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/GNRH-koe murrosiän kehitystä mittaava tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/GNRH-koe murrosiän kehitystä mittaava tutkimus.pdf
Gammaavbildning av njurfunktionenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gammaavbildning av njurfunktionen.pdfGammaavbildning av njurfunktionenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Munuaistoiminnan gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Munuaistoiminnan gammakuvaus.pdf
Gipsbehandling av fraktur i nedre extremitethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gipsbehandling av fraktur i nedre extremitet.pdfGipsbehandling av fraktur i nedre extremitetVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Alaraajamurtuman kipsaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Alaraajamurtuman kipsaus.pdf
Guide om cytostatikabehandling för föräldrar med cancerdrabbade barnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Guide om cytostatikabehandling för föräldrar med cancerdrabbade barn.pdfGuide om cytostatikabehandling för föräldrar med cancerdrabbade barnVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Solunsalpaajaopas syöpää sairastavan lapsen vanhemmalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Solunsalpaajaopas syöpää sairastavan lapsen vanhemmalle.pdf
Gulsot hos nyföddhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Gulsot hos nyfödd.pdfGulsot hos nyföddVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vastasyntyneen keltaisuus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vastasyntyneen keltaisuus.pdf
Hantering av donerad bröstmjölkhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hantering av donerad bröstmjölk.pdfHantering av donerad bröstmjölkVarsinais-Suomi;#11https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Luovutettavan rintamaidon käsittely.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Luovutettavan rintamaidon käsittely.pdf
Hemvård för nyföddhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvård för nyfödd.pdfHemvård för nyföddVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vastasyntyneen kotihoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vastasyntyneen kotihoito.pdf
Hemvårdsanvisningar för barn med diarréhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsanvisningar för barn med diarré.pdfHemvårdsanvisningar för barn med diarréVarsinais-Suomi;#10
Hemvårdsanvisningar för barns astmahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsanvisningar för barns astma.pdfHemvårdsanvisningar för barns astmaVarsinais-Suomi;#10
Hemvårdsanvisningar för bronkiolithttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsanvisningar för bronkiolit.pdfHemvårdsanvisningar för bronkiolitVarsinais-Suomi;#10
Hemvårdsanvisningar för febermedicinhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsanvisningar för febermedicin.pdfHemvårdsanvisningar för febermedicinVarsinais-Suomi;#10
Hemvårdsanvisningar för inflammation i struphuvudethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsanvisningar för inflammation i struphuvudet.pdfHemvårdsanvisningar för inflammation i struphuvudetVarsinais-Suomi;#10
Högflödande andningsstödsvård för barn och spädbarnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Högflödande andningsstödsvård för barn och spädbarn.pdfHögflödande andningsstödsvård för barn och spädbarnVarsinais-Suomi;#11
INFROMATION FÖR FÖRÄLDRARNA OM Propralhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/INFROMATION FÖR FÖRÄLDRARNA OM Propral.pdfINFROMATION FÖR FÖRÄLDRARNA OM PropralVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Propral ohje vanhemmille.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Propral ohje vanhemmille.pdf
INSULIN-ARGININ-testhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/INSULIN-ARGININ-test.pdfINSULIN-ARGININ-testVarsinais-Suomi;#10
ISOTOPUNDERSÖKNING AV EKTOPISK MAGSÄCKSSLEMHINNAhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/ISOTOPUNDERSÖKNING AV EKTOPISK MAGSÄCKSSLEMHINNA.pdfISOTOPUNDERSÖKNING AV EKTOPISK MAGSÄCKSSLEMHINNAVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Mahalaukun ektooppisen limakalvon gammakuvaus,, Meckelin divertikkeli (2).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Mahalaukun ektooppisen limakalvon gammakuvaus, Meckelin divertikkeli (2).pdf
ISOTOPUNDERSÖKNING AV KROMAFFIN OCH ADRENERGISK VÄVNADhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/ISOTOPUNDERSÖKNING AV KROMAFFIN OCH ADRENERGISK VÄVNAD.pdfISOTOPUNDERSÖKNING AV KROMAFFIN OCH ADRENERGISK VÄVNADVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kromaffiinikudoksen gammakuvaus,, mibg 123-jodi.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kromaffiinikudoksen gammakuvaus, mibg 123-jodi.pdf
Information om subkutana venporten eller dosan för barn i skolåldernhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Information om subkutana venporten eller dosan för barn i skolåldern.pdfInformation om subkutana venporten eller dosan för barn i skolåldernVarsinais-Suomi;#10
Instruktioner för barn och föräldrar som kommer till autolog stamcellstransplantationsvårdhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Instruktioner för barn och föräldrar som kommer till autolog stamcellstransplantationsvård.pdfInstruktioner för barn och föräldrar som kommer till autolog stamcellstransplantationsvårdVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tietoa autologiseen kantasolujensiirtohoitoon tulevalle lapselle ja perheelle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tietoa autologiseen kantasolujensiirtohoitoon tulevalle lapselle ja perheelle.pdf
Isoleringsanvisningar under infektionskänsliga perioden för skola och daghemhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Isoleringsanvisningar under infektionskänsliga perioden för skola och daghem.pdfIsoleringsanvisningar under infektionskänsliga perioden för skola och daghemVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lasten ja nuorten veri- ja syöpäsairauksien yksikön eristysohjeet koulua ja päiväkotia varten.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lasten ja nuorten veri- ja syöpäsairauksien yksikön eristysohjeet koulua ja päiväkotia varten.pdf
KLONIDIN-test mätning av tillväxthormonens utsöndringhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/KLONIDIN-test mätning av tillväxthormonens utsöndring.pdfKLONIDIN-test mätning av tillväxthormonens utsöndringVarsinais-Suomi;#10
Kolonskopi, Picoprep-tömninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Kolonskopi, Picoprep-tömning.pdfKolonskopi, Picoprep-tömningVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Paksusuolen tähystys,, Picoprep-tyhjennys.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Paksusuolen tähystys, Picoprep-tyhjennys.pdf
Kosten vid amning och bröstmjölks doneringhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Kosten vid amning och bröstmjölks donering.pdfKosten vid amning och bröstmjölks doneringVarsinais-Suomi;#11https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Imettävän äidin ja äidinmaidon luovuttajan ruokavalio.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Imettävän äidin ja äidinmaidon luovuttajan ruokavalio.pdf
MRI-UNDERSÖKNING SOM UTFÖRS UNDER NEDSÖVNING (ANESTESI)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/MRI-UNDERSÖKNING SOM UTFÖRS UNDER NEDSÖVNING (ANESTESI).pdfMRI-UNDERSÖKNING SOM UTFÖRS UNDER NEDSÖVNING (ANESTESI)Varsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Nukutuksessa (anestesiassa) tehtävä mri-tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Nukutuksessa (anestesiassa) tehtävä mri-tutkimus.pdf
Mattips för barn med cancerhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Mattips för barn med cancer.pdfMattips för barn med cancerVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ravitsemusvinkkejä syöpää sairastavan lapsen arkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ravitsemusvinkkejä syöpää sairastavan lapsen arkeen.pdf
Metakolintesthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Metakolintest.pdfMetakolintestVarsinais-Suomi;#10
Modersmjölk som hämtas till avdelningenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Modersmjölk som hämtas till avdelningen.pdfModersmjölk som hämtas till avdelningenVarsinais-Suomi;#11https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sairaalaan tuotava äidinmaito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sairaalaan tuotava äidinmaito.pdf
MÄTNING AV GLOMERULÄR FILTRATIONSHASTIGHET, GFRhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/MÄTNING AV GLOMERULÄR FILTRATIONSHASTIGHET, GFR.pdfMÄTNING AV GLOMERULÄR FILTRATIONSHASTIGHET, GFRVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Glomerulusten suodatusnopeuden mittaus,, GFR.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Glomerulusten suodatusnopeuden mittaus, GFR.pdf
Njurbiopsi (vävnadsprov) under nedsövning (narkos)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Njurbiopsi (vävnadsprov) under nedsövning (narkos).pdfNjurbiopsi (vävnadsprov) under nedsövning (narkos)Varsinais-Suomi;#10
Näringstillägg för prematura barn som hemförlovashttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Näringstillägg för prematura barn som hemförlovas.pdfNäringstillägg för prematura barn som hemförlovasVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keskosen ravintolisät.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keskosen ravintolisät.pdf
Oral glukosbelastningsprovhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Oral glukosbelastningsprov.pdfOral glukosbelastningsprovVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Oraalinen sokerirasitustutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Oraalinen sokerirasitustutkimus.pdf
Oscillometriundersökninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Oscillometriundersökning.pdfOscillometriundersökningVarsinais-Suomi;#10
PATIENTANVISNING FÖR ÖPPEN UTSÄTTNINGhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/PATIENTANVISNING FÖR ÖPPEN UTSÄTTNING.pdfPATIENTANVISNING FÖR ÖPPEN UTSÄTTNINGVarsinais-Suomi;#10
Patientanvisning för agg- eller nötutsättninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Patientanvisning för agg- eller nötutsättning.pdfPatientanvisning för agg- eller nötutsättningVarsinais-Suomi;#10
Patientanvisning för läkemedelsutsättninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Patientanvisning för läkemedelsutsättning.pdfPatientanvisning för läkemedelsutsättningVarsinais-Suomi;#10
Patientanvisnings för pulsbehandling med metylprednisolonhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Patientanvisnings för pulsbehandling med metylprednisolon.pdfPatientanvisnings för pulsbehandling med metylprednisolonVarsinais-Suomi;#10
Providence-korsettbehandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Providence-korsettbehandling.pdfProvidence-korsettbehandlingVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Providence-korsettihoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Providence-korsettihoito.pdf
Provokationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Provokation.pdfProvokationVaasa;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Altistus.pdf, /OhjepankkiVSHP/Altistus.pdf
Pulsbehandling med metylprednisolonhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Pulsbehandling med metylprednisolon.pdfPulsbehandling med metylprednisolonVarsinais-Suomi;#01
SCINTIGRAFI AV NJURFUNKTIONEN HOS BARNhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/SCINTIGRAFI AV NJURFUNKTIONEN HOS BARN.pdfSCINTIGRAFI AV NJURFUNKTIONEN HOS BARNVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lasten munuaisten toiminnan gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lasten munuaisten toiminnan gammakuvaus.pdf
Skötseln av tunnelerad venkateterhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Skötseln av tunnelerad venkateter.pdfSkötseln av tunnelerad venkateterVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tunneloidun keskuslaskimokatetrin (Broviacin) hoito kotona.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tunneloidun keskuslaskimokatetrin (Broviacin) hoito kotona.pdf
Spirometri för barnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Spirometri för barn.pdfSpirometri för barnVarsinais-Suomi;#10
TRH-test (undersökning av sköldkörtelns funktionhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/TRH-test (undersökning av sköldkörtelns funktion.pdfTRH-test (undersökning av sköldkörtelns funktionVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/TRH-koe kilpirauhasen toimintaa selvittävä tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/TRH-koe kilpirauhasen toimintaa selvittävä tutkimus.pdf
Tjocktarmsendoskopi för barn och unga tarmtömningsanvisning Picoprephttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Tjocktarmsendoskopi för barn och unga tarmtömningsanvisning Picoprep.pdfTjocktarmsendoskopi för barn och unga tarmtömningsanvisning PicoprepVarsinais-Suomi;#11
Tre dagars urinmätninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Tre dagars urinmätning.pdfTre dagars urinmätningVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kolmen päivän virtsanmittaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kolmen päivän virtsanmittaus.pdf
Urineringslistahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Urineringslista.pdfUrineringslistaVarsinais-Suomi;#10
Vattenhållningstesthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Vattenhållningstest.pdfVattenhållningstestVarsinais-Suomi;#10
Vätningsdagbokhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Vätningsdagbok.pdfVätningsdagbokVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kastelupäiväkirja.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kastelupäiväkirja.pdf
Vård av barnets förstoppninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Vård av barnets förstoppning.pdfVård av barnets förstoppningVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen ummetuksen hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen ummetuksen hoito.pdf
Vård av barnets limmade sårhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Vård av barnets limmade sår.pdfVård av barnets limmade sårVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen liimatun haavan hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen liimatun haavan hoito.pdf
Vård av barnets nya subkutana venporthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Vård av barnets nya subkutana venport.pdfVård av barnets nya subkutana venportVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen uuden infuusioportin hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen uuden infuusioportin hoito.pdf
Vård av barnets sår (resorberbara stygn)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Vård av barnets sår (resorberbara stygn).pdfVård av barnets sår (resorberbara stygn)Varsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen haavan hoito (sulavat ompeleet).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen haavan hoito (sulavat ompeleet).pdf
Vård av barnets sårhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Vård av barnets sår.pdfVård av barnets sårVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen haavan hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen haavan hoito.pdf
WC-dagbokhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/WC-dagbok.pdfWC-dagbokVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/WC-päiväkirja.pdf, /OhjepankkiVSSHP/WC-päiväkirja.pdf