Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​Sökresultaten för den utvalda specialiteten​.

 

 

Ablationsbehandling av förmaksflimmer
Angio-Seal (kollagenpropp)
Aortaklaffimplantation (perkutan kateterburen), TAVI
Ballongutvidgning av mitralklaff
Behandling av sår hos pacemakerpatient
Belastningsultraljudsundersökning av hjärtat
Borttagning av förändringen i bröstkorget
Borttagning av pacemakersystemet
Efter elektrofysiologisk undersökning och ablationsbehandling
Efter ett hjärtkirurgiskt ingrepp
Efter installation av pacemaker
Efter kontrastavbildning och, eller ballongutvidgning av kransartärerna (PCI, PTCA)
Efter undersökning eller ingrepp utfört via ven
Elektrisk överföring av hjärtrytmen
Elektrofysiologisk undersökning och ablationsbehandling
Fysisk aktivitet efter aortaklaffsåtgärd (TAVI)
GAMMAAVBILDNING AV HJÄRTMUSKELPERFUSION
Guide för patienten som kommer för hjärtoperation
ISOTOPUNDERSÖKNING AV SHUNT I HJÄRTAT
Implantation av en trådlös pacemaker
Inläggning av stentgraft vid aneyrysm i aorta descendens
Installation av EKG-monitor
Installation och byte av pacemaker
Katetrisering av hjärtats höger sida
Kliniskt belastningsprov
Kontrastavbildning och,eller ballongutvidgning av kransartärerna
Kontrastavbildning och,eller ballongutvidgning av lungartärerna
Korrigering av mitralklaffen
Korrigering av trikuspidalklaffen med klipps
Långtidsregistrering av EKG
Långtidsregistrering av blodtrycket
Motion och hjärtsvikt
MÄTNING AV GLOMERULÄR FILTRATIONSHASTIGHET, GFR
Pericardiumpunktion och drenäring
Provtagning från hjärtmuskeln
Sex minuters gångtest
Slutning av förmaksbihang
Slutning av öppningen i förmaksskiljeväggen
Till TOS-patienten före operationsvård
Till lungoperationspatienten
Ultraljudsundersökningen av hjärtat via matstrupen
Ultraljudundersökningen av hjärtat
hemvårdsföreskrifter efter dränbehandling av pneumothorax
Öppning av kransartär som länge varit blockerad, CTO
Öppning och dränage av hjärtsäcken

 ‭(Hidden)‬ Content Query

 

 

Ablationsbehandling av förmaksflimmerhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ablationsbehandling av förmaksflimmer.pdfAblationsbehandling av förmaksflimmerVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Eteisvärinän ablaatiohoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Eteisvärinän ablaatiohoito.pdf
Angio-Seal (kollagenpropp)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Angio-Seal (kollagenpropp).pdfAngio-Seal (kollagenpropp)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Angio- Seal.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Angio- Seal.pdf
Aortaklaffimplantation (perkutan kateterburen), TAVIhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Aortaklaffimplantation (perkutan kateterburen), TAVI.pdfAortaklaffimplantation (perkutan kateterburen), TAVIVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aorttaläpän asennus,, TAVI (perkutaaninen).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aorttaläpän asennus, TAVI (perkutaaninen).pdf
Ballongutvidgning av mitralklaffhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ballongutvidgning av mitralklaff.pdfBallongutvidgning av mitralklaffVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Hiippaläpän (mitraaliläpän) pallolaajennus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Hiippaläpän (mitraaliläpän) pallolaajennus.pdf
Behandling av sår hos pacemakerpatienthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av sår hos pacemakerpatient.pdfBehandling av sår hos pacemakerpatientVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tahdistinpotilaan haavanhoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tahdistinpotilaan haavanhoito.pdf
Belastningsultraljudsundersökning av hjärtathttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Belastningsultraljudsundersökning av hjärtat.pdfBelastningsultraljudsundersökning av hjärtatVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydämen rasitusultraäänitutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydämen rasitusultraäänitutkimus.pdf
Borttagning av förändringen i bröstkorgethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Borttagning av förändringen i bröstkorget.pdfBorttagning av förändringen i bröstkorgetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Rintaontelon muutoksen poisto.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Rintaontelon muutoksen poisto.pdf
Borttagning av pacemakersystemethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Borttagning av pacemakersystemet.pdfBorttagning av pacemakersystemetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tahdistinsysteemin poisto.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tahdistinsysteemin poisto.pdf
Cysta i hjärtsäckenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Cysta i hjärtsäcken.pdfCysta i hjärtsäckenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydänpussin kysta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydänpussin kysta.pdf
Efter elektrofysiologisk undersökning och ablationsbehandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter elektrofysiologisk undersökning och ablationsbehandling.pdfEfter elektrofysiologisk undersökning och ablationsbehandlingVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Elektrofysiologisen tutkimuksen ja ablaatiohoidon jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Elektrofysiologisen tutkimuksen ja ablaatiohoidon jälkeen.pdf
Efter ett hjärtkirurgiskt ingrepphttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter ett hjärtkirurgiskt ingrepp.pdfEfter ett hjärtkirurgiskt ingreppVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydänleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydänleikkauksen jälkeen.pdf
Efter installation av pacemakerhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter installation av pacemaker.pdfEfter installation av pacemakerVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydäntahdistimen asennuksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydäntahdistimen asennuksen jälkeen.pdf
Efter kontrastavbildning och, eller ballongutvidgning av kransartärerna (PCI, PTCA)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter kontrastavbildning och, eller ballongutvidgning av kransartärerna (PCI, PTCA).pdfEfter kontrastavbildning och, eller ballongutvidgning av kransartärerna (PCI, PTCA)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen ja tai pallolaajennuksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen ja tai pallolaajennuksen jälkeen.pdf
Efter undersökning eller ingrepp utfört via venhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter undersökning eller ingrepp utfört via ven.pdfEfter undersökning eller ingrepp utfört via venVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Laskimon kautta tehdyn tutkimuksen tai toimenpiteen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Laskimon kautta tehdyn tutkimuksen tai toimenpiteen jälkeen.pdf
Elektrisk överföring av hjärtrytmenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Elektrisk överföring av hjärtrytmen.pdfElektrisk överföring av hjärtrytmenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydämen sähköinen rytminsiirto.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydämen sähköinen rytminsiirto.pdf
Elektrofysiologisk undersökning och ablationsbehandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Elektrofysiologisk undersökning och ablationsbehandling.pdfElektrofysiologisk undersökning och ablationsbehandlingVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Rytmihäiriöiden elektrofysiologinen tutkimus ja ablaatiohoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Rytmihäiriöiden elektrofysiologinen tutkimus ja ablaatiohoito.pdf
Fysisk aktivitet efter aortaklaffsåtgärd (TAVI)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Fysisk aktivitet efter aortaklaffsåtgärd (TAVI).pdfFysisk aktivitet efter aortaklaffsåtgärd (TAVI)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Liikunta aorttaläppätoimenpiteen (TAVI) jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Liikunta aorttaläppätoimenpiteen (TAVI) jälkeen.pdf
GAMMAAVBILDNING AV HJÄRTMUSKELPERFUSIONhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/GAMMAAVBILDNING AV HJÄRTMUSKELPERFUSION.pdfGAMMAAVBILDNING AV HJÄRTMUSKELPERFUSIONVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydänlihasperfuusion gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydänlihasperfuusion gammakuvaus.pdf
Guide för patienten som kommer för hjärtoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Guide för patienten som kommer för hjärtoperation.pdfGuide för patienten som kommer för hjärtoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Opas sydänleikkaukseen tulevalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Opas sydänleikkaukseen tulevalle.pdf
ISOTOPUNDERSÖKNING AV SHUNT I HJÄRTAThttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/ISOTOPUNDERSÖKNING AV SHUNT I HJÄRTAT.pdfISOTOPUNDERSÖKNING AV SHUNT I HJÄRTATVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydämen oikovirtauksen gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydämen oikovirtauksen gammakuvaus.pdf
Implantation av en trådlös pacemakerhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Implantation av en trådlös pacemaker.pdfImplantation av en trådlös pacemakerVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Johdottoman tahdistimen asennus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Johdottoman tahdistimen asennus.pdf
Inläggning av stentgraft vid aneyrysm i aorta descendenshttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Inläggning av stentgraft vid aneyrysm i aorta descendens.pdfInläggning av stentgraft vid aneyrysm i aorta descendensVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Rinta-aortan pullistuman suonensisäinen korjaus (aortan stenttaus).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Rinta-aortan pullistuman suonensisäinen korjaus (aortan stenttaus).pdf
Installation av EKG-monitorhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Installation av EKG-monitor.pdfInstallation av EKG-monitorVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Rytmivalvurin asennus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Rytmivalvurin asennus.pdf
Installation och byte av pacemakerhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Installation och byte av pacemaker.pdfInstallation och byte av pacemakerVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydäntahdistimen asennus tai vaihto.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydäntahdistimen asennus tai vaihto.pdf
Katetrisering av hjärtats höger sidahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Katetrisering av hjärtats höger sida.pdfKatetrisering av hjärtats höger sidaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydämen oikean puolen katetrisaatio.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydämen oikean puolen katetrisaatio.pdf
Kliniskt belastningsprovhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Kliniskt belastningsprov.pdfKliniskt belastningsprovVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kliininen rasituskoe.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kliininen rasituskoe.pdf
Kontrastavbildning och,eller ballongutvidgning av kransartärernahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Kontrastavbildning och,eller ballongutvidgning av kransartärerna.pdfKontrastavbildning och,eller ballongutvidgning av kransartärernaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sepelvaltimoiden varjoainekuvaus jatai pallolaajennus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sepelvaltimoiden varjoainekuvaus jatai pallolaajennus.pdf
Kontrastavbildning och,eller ballongutvidgning av lungartärernahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Kontrastavbildning och,eller ballongutvidgning av lungartärerna.pdfKontrastavbildning och,eller ballongutvidgning av lungartärernaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keuhkovaltimon varjoainekuvaus ja pallolaajennus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keuhkovaltimon varjoainekuvaus ja pallolaajennus.pdf
Korrigering av mitralklaffenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Korrigering av mitralklaffen.pdfKorrigering av mitralklaffenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Mitraaliläpän korjaus klipsillä.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Mitraaliläpän korjaus klipsillä.pdf
Korrigering av trikuspidalklaffen med klippshttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Korrigering av trikuspidalklaffen med klipps.pdfKorrigering av trikuspidalklaffen med klippsVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kolmiliuskaläpän (trikuspidaaliläppä) korjaus klipsillä.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kolmiliuskaläpän (trikuspidaaliläppä) korjaus klipsillä.pdf
Långtidsregistrering av EKGhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Långtidsregistrering av EKG.pdfLångtidsregistrering av EKGVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/EKG pitkäaikaisrekisteröinti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/EKG pitkäaikaisrekisteröinti.pdf
Långtidsregistrering av blodtryckethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Långtidsregistrering av blodtrycket.pdfLångtidsregistrering av blodtrycketVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Verenpaineen pitkäaikaisrekisteröinti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Verenpaineen pitkäaikaisrekisteröinti.pdf
Motion och hjärtsvikthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Motion och hjärtsvikt.pdfMotion och hjärtsviktVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Liikunta ja sydämen vajaatoiminta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Liikunta ja sydämen vajaatoiminta.pdf
MÄTNING AV GLOMERULÄR FILTRATIONSHASTIGHET, GFRhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/MÄTNING AV GLOMERULÄR FILTRATIONSHASTIGHET, GFR.pdfMÄTNING AV GLOMERULÄR FILTRATIONSHASTIGHET, GFRVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Glomerulusten suodatusnopeuden mittaus,, GFR.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Glomerulusten suodatusnopeuden mittaus, GFR.pdf
Pericardiumpunktion och drenäringhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Pericardiumpunktion och drenäring.pdfPericardiumpunktion och drenäringVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Perikardiumpunktio ja dreneeraus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Perikardiumpunktio ja dreneeraus.pdf
Provtagning från hjärtmuskelnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Provtagning från hjärtmuskeln.pdfProvtagning från hjärtmuskelnVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydänlihaskoepalan otto.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydänlihaskoepalan otto.pdf
Sex minuters gångtesthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Sex minuters gångtest.pdfSex minuters gångtestVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Kuuden minuutin kävelytesti.pdf, /OhjepankkiVSHP/Kuuden minuutin kävelytesti.pdf
Slutning av förmaksbihanghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Slutning av förmaksbihang.pdfSlutning av förmaksbihangVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Eteiskorvakkeen sulku.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Eteiskorvakkeen sulku.pdf
Slutning av öppningen i förmaksskiljeväggenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Slutning av öppningen i förmaksskiljeväggen.pdfSlutning av öppningen i förmaksskiljeväggenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Eteisväliseinän aukon sulku ASD,,PFO.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Eteisväliseinän aukon sulku ASD,PFO.pdf
Till TOS-patienten före operationsvårdhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Till TOS-patienten före operationsvård.pdfTill TOS-patienten före operationsvårdVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kirurgiseen hoitoon tulevalle TOS.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kirurgiseen hoitoon tulevalle TOS.pdf
Till lungoperationspatientenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Till lungoperationspatienten.pdfTill lungoperationspatientenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keuhkoleikkauspotilaalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keuhkoleikkauspotilaalle.pdf
Till patienten inför thymus körtelns borttagninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Till patienten inför thymus körtelns borttagning.pdfTill patienten inför thymus körtelns borttagningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kateenkorvanpoistopotilaalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kateenkorvanpoistopotilaalle.pdf
Ultraljudsundersökningen av hjärtat via matstrupenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ultraljudsundersökningen av hjärtat via matstrupen.pdfUltraljudsundersökningen av hjärtat via matstrupenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydämen ruokatorviultraäänitutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydämen ruokatorviultraäänitutkimus.pdf
Ultraljudundersökningen av hjärtathttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ultraljudundersökningen av hjärtat.pdfUltraljudundersökningen av hjärtatVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydämen ultraäänitutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydämen ultraäänitutkimus.pdf
hemvårdsföreskrifter efter dränbehandling av pneumothoraxhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/hemvårdsföreskrifter efter dränbehandling av pneumothorax.pdfhemvårdsföreskrifter efter dränbehandling av pneumothoraxVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ilmarinnan hoidon jälkeen kotona.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ilmarinnan hoidon jälkeen kotona.pdf
Öppning av kransartär som länge varit blockerad, CTOhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Öppning av kransartär som länge varit blockerad, CTO.pdfÖppning av kransartär som länge varit blockerad, CTOVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Pitkään tukossa olleen sepelvaltimon avaus,, CTO.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Pitkään tukossa olleen sepelvaltimon avaus, CTO.pdf
Öppning och dränage av hjärtsäckenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Öppning och dränage av hjärtsäcken.pdfÖppning och dränage av hjärtsäckenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydänpussin aukaisu ja kanavointi.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydänpussin aukaisu ja kanavointi.pdf