Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​Sökresultaten för den utvalda specialiteten​.

 

 

Amniohinna
Avlägsnande av efterstarr
Avlägsnande av skräp på hornhinnan
Behandling av Basedows sjukdoms ögonsyndrom
Behandling av hornhinnan – Crosslinking (CXL)
Behandling av kronisk ögonlocksinflammation
Behandling av återkommande sår på hornhinnans yta
Biopsi (provbit)
Borttagning av förändring på ögats bindhinna
Borttagning av hudförändring i närheten av ögat
Cryo, frysbehandling
Efter en ögonoperation
Efter operation i ögats bakre del
Efter ögonlocksoperation
Fluoreskeinangiografi (FAG) av ögat
Fotodynamisk behandling av ögonen
Fotografering av ögonbottnen
Förberedelse för ingrepp i anestesi eller ingrepp som kräver fasta vuxna patienter
Förberedelse för ingrepp i anestesi, barnpatient
Glaskroppsavlossning
Glaskroppsinjektion
Hemvårdsanvisningar efter nålningsingrepp
Indirekt laserbehandling av näthinnan (hål i näthinnan)
Indirekt laserbehandling av näthinnan
Information om starroperation
Ingrepp i främre ögonkammare
Laserbehandling av diabetikers ögon
Laserbehandling av hål i ögats näthinna
Laserbehandling av näthinnan
Laserbehandling av ögats strålkropp
Laserbehandling iridotomi
Neuro-oftalmologisk ögonundersökning
Operation av pterygium
Operation av vagel i ögat
Ozurdex - läkemedelsimplantat
SLT-laserbehandling
Skelningsoperation ( strabismus) eftervård
Skelningsoperation (barnpatient)
Skelningsoperation (vuxen, bedövning)
Slang i tårkanalen
Sondering av tårkanal hos barn
Starroperation
Suturering av bindhinnan
Synfältsundersökning – anvisningar för patienten
Tilltäppning i tårkanalen och öppning av tårkanalen
Transplantation av hornhinnan
Triamcinolon-injektion
Ögats bindhinneinflammation (konjuktivit)
Ögats regnbågshinneinflammation (irit), läkemedelsbehandling
Ögats regnbågshinneinflammation (irit)

 ‭(Hidden)‬ Content Query

 

 

Amniohinnahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Amniohinna.pdfAmniohinnaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Amnionkalvo,, dura -paikka.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Amnionkalvo, dura -paikka.pdf
Avlägsnande av efterstarrhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Avlägsnande av efterstarr.pdfAvlägsnande av efterstarrVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Laser,, jälkikaihin poisto.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Laser, jälkikaihin poisto.pdf
Avlägsnande av skräp på hornhinnanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Avlägsnande av skräp på hornhinnan.pdfAvlägsnande av skräp på hornhinnanVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sarveiskalvoroskan poisto.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sarveiskalvoroskan poisto.pdf
Behandling av Basedows sjukdoms ögonsyndromhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Behandling av Basedows sjukdoms ögonsyndrom.pdfBehandling av Basedows sjukdoms ögonsyndromVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Basedowin taudin silmäoireyhtymän hoito-ohje.pdf, /OhjepankkiVSHP/Basedowin taudin silmäoireyhtymän hoito-ohje.pdf
Behandling av hornhinnan – Crosslinking (CXL)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av hornhinnan – Crosslinking (CXL).pdfBehandling av hornhinnan – Crosslinking (CXL)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sarveiskalvon valokovetushoito eli Crosslinking (CXL).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sarveiskalvon valokovetushoito eli Crosslinking (CXL).pdf
Behandling av kronisk ögonlocksinflammationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av kronisk ögonlocksinflammation.pdfBehandling av kronisk ögonlocksinflammationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kroonisen silmäluomen reunan tulehduksen hoito-ohje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kroonisen silmäluomen reunan tulehduksen hoito-ohje.pdf
Behandling av återkommande sår på hornhinnans yta https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Behandling av återkommande sår på hornhinnans yta .pdfBehandling av återkommande sår på hornhinnans yta Varsinais-Suomi;#00
Biopsi (provbit)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Biopsi (provbit).pdfBiopsi (provbit)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Koepalan otto.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Koepalan otto.pdf
Borttagning av förändring på ögats bindhinnahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Borttagning av förändring på ögats bindhinna.pdfBorttagning av förändring på ögats bindhinnaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sidekalvomuutoksen poisto.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sidekalvomuutoksen poisto.pdf
Borttagning av hudförändring i närheten av ögathttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Borttagning av hudförändring i närheten av ögat.pdfBorttagning av hudförändring i närheten av ögatVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ihomuutoksen poisto silmän alueelta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ihomuutoksen poisto silmän alueelta.pdf
Cryo, frysbehandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Cryo, frysbehandling.pdfCryo, frysbehandlingVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Cryo,, jäädytyshoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Cryo, jäädytyshoito.pdf
Efter en ögonoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter en ögonoperation.pdfEfter en ögonoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Silmäleikkauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Silmäleikkauksen jälkeen.pdf
Efter operation i ögats bakre delhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter operation i ögats bakre del.pdfEfter operation i ögats bakre delVarsinais-Suomi;#00
Efter ögonlocksoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter ögonlocksoperation.pdfEfter ögonlocksoperationVarsinais-Suomi;#00
Fluoreskeinangiografi (FAG) av ögathttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Fluoreskeinangiografi (FAG) av ögat.pdfFluoreskeinangiografi (FAG) av ögatVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Silmien fluoreskeiiniangiografia.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Silmien fluoreskeiiniangiografia.pdf
Fotodynamisk behandling av ögonenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Fotodynamisk behandling av ögonen.pdfFotodynamisk behandling av ögonenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Silmien fotodynaaminen hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Silmien fotodynaaminen hoito.pdf
Fotografering av ögonbottnenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Fotografering av ögonbottnen.pdfFotografering av ögonbottnenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Silmänpohjien valokuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Silmänpohjien valokuvaus.pdf
Förberedelse för ingrepp i anestesi eller ingrepp som kräver fasta vuxna patienterhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Förberedelse för ingrepp i anestesi eller ingrepp som kräver fasta vuxna patienter.pdfFörberedelse för ingrepp i anestesi eller ingrepp som kräver fasta vuxna patienterVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aikuispotilas,, nukutuksessa tehtävä tai paastoa vaativa toimenpide.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aikuispotilas, nukutuksessa tehtävä tai paastoa vaativa toimenpide.pdf
Förberedelse för ingrepp i anestesi, barnpatienthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Förberedelse för ingrepp i anestesi, barnpatient.pdfFörberedelse för ingrepp i anestesi, barnpatientVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsipotilas,, nukutuksessa tehtävä paastoa vaativa toimenpide.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsipotilas, nukutuksessa tehtävä paastoa vaativa toimenpide.pdf
Glaskroppsavlossninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Glaskroppsavlossning.pdfGlaskroppsavlossningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lasiaisen irtauma.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lasiaisen irtauma.pdf
Glaskroppsinjektionhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Glaskroppsinjektion.pdfGlaskroppsinjektionVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lasiaisinjektio.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lasiaisinjektio.pdf
Hemvårdsanvisningar efter nålningsingrepphttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsanvisningar efter nålningsingrepp.pdfHemvårdsanvisningar efter nålningsingreppVarsinais-Suomi;#00
Indirekt laserbehandling av näthinnan (hål i näthinnan)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Indirekt laserbehandling av näthinnan (hål i näthinnan).pdfIndirekt laserbehandling av näthinnan (hål i näthinnan)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Verkkokalvon indirekti laserhoito (verkkokalvon reikä).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Verkkokalvon indirekti laserhoito (verkkokalvon reikä).pdf
Indirekt laserbehandling av näthinnanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Indirekt laserbehandling av näthinnan.pdfIndirekt laserbehandling av näthinnanVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Verkkokalvon indirekti laserhoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Verkkokalvon indirekti laserhoito.pdf
Information om starroperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Information om starroperation.pdfInformation om starroperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kaihileikkauksen ensi-info.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kaihileikkauksen ensi-info.pdf
Ingrepp i främre ögonkammarehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ingrepp i främre ögonkammare.pdfIngrepp i främre ögonkammareVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Etukammiopisto ja -huuhtelu.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Etukammiopisto ja -huuhtelu.pdf
Laserbehandling av diabetikers ögonhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Laserbehandling av diabetikers ögon.pdfLaserbehandling av diabetikers ögonVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Laser,, diabeetikon silmien hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Laser, diabeetikon silmien hoito.pdf
Laserbehandling av hål i ögats näthinnahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Laserbehandling av hål i ögats näthinna.pdfLaserbehandling av hål i ögats näthinnaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Laser,, verkkokalvoreiän hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Laser, verkkokalvoreiän hoito.pdf
Laserbehandling av näthinnanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Laserbehandling av näthinnan.pdfLaserbehandling av näthinnanVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Laser,, verkkokalvon hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Laser, verkkokalvon hoito.pdf
Laserbehandling av ögats strålkropphttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Laserbehandling av ögats strålkropp.pdfLaserbehandling av ögats strålkroppVarsinais-Suomi;#00
Laserbehandling iridotomihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Laserbehandling iridotomi.pdfLaserbehandling iridotomiVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Laser,, iridotomia.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Laser, iridotomia.pdf
Neuro-oftalmologisk ögonundersökninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Neuro-oftalmologisk ögonundersökning.pdfNeuro-oftalmologisk ögonundersökningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Neuro-oftalmologinen silmätutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Neuro-oftalmologinen silmätutkimus.pdf
Nålninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Nålning.pdfNålningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Silmänpaine,, neulastus toimenpide.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Silmänpaine, neulastus toimenpide.pdf
Operation av pterygiumhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Operation av pterygium.pdfOperation av pterygiumVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Silmän siipikalvon leikkaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Silmän siipikalvon leikkaus.pdf
Operation av vagel i ögathttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Operation av vagel i ögat.pdfOperation av vagel i ögatVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Luomirakkulaleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Luomirakkulaleikkaus.pdf
Ozurdex - läkemedelsimplantathttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ozurdex - läkemedelsimplantat.pdfOzurdex - läkemedelsimplantatVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ozurdex-lääkeimplantti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ozurdex-lääkeimplantti.pdf
SLT-laserbehandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/SLT-laserbehandling.pdfSLT-laserbehandlingVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Laser,, SLT-hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Laser, SLT-hoito.pdf
Skelningsoperation ( strabismus) eftervårdhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Skelningsoperation ( strabismus) eftervård.pdfSkelningsoperation ( strabismus) eftervårdVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Karsastusleikkaus ( strabismus) kotihoito-ohje.pdf, /OhjepankkiVSHP/Karsastusleikkaus ( strabismus) kotihoito-ohje.pdf
Skelningsoperation (barnpatient)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Skelningsoperation (barnpatient).pdfSkelningsoperation (barnpatient)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Karsastusleikkaus (lapsipotilas).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Karsastusleikkaus (lapsipotilas).pdf
Skelningsoperation (vuxen, bedövning)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Skelningsoperation (vuxen, bedövning).pdfSkelningsoperation (vuxen, bedövning)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Karsastusleikkaus (aikuinen,, puudutus).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Karsastusleikkaus (aikuinen, puudutus).pdf
Skelningsoperation (vuxen, narkos)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Skelningsoperation (vuxen, narkos).pdfSkelningsoperation (vuxen, narkos)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Karsastusleikkaus (aikuinen,, nukutus).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Karsastusleikkaus (aikuinen, nukutus).pdf
Slang i tårkanalenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Slang i tårkanalen.pdfSlang i tårkanalenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kyyneltieletku.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kyyneltieletku.pdf
Sondering av tårkanal hos barnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Sondering av tårkanal hos barn.pdfSondering av tårkanal hos barnVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lapsen kyynelteiden huuhtelu.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lapsen kyynelteiden huuhtelu.pdf
Starroperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Starroperation.pdfStarroperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kaihileikkaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kaihileikkaus.pdf
Suturering av bindhinnanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Suturering av bindhinnan.pdfSuturering av bindhinnanVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sidekalvon ompelu.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sidekalvon ompelu.pdf
Synfältsundersökning – anvisningar för patientenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Synfältsundersökning – anvisningar för patienten.pdfSynfältsundersökning – anvisningar för patientenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Näkökenttätutkimus -ohje potilaalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Näkökenttätutkimus -ohje potilaalle.pdf
Tilltäppning i tårkanalen och öppning av tårkanalenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Tilltäppning i tårkanalen och öppning av tårkanalen.pdfTilltäppning i tårkanalen och öppning av tårkanalenVaasa;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Kyynelkanavan tukos ja kyynelkanavan sondeeraus.pdf, /OhjepankkiVSHP/Kyynelkanavan tukos ja kyynelkanavan sondeeraus.pdf
Transplantation av hornhinnanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Transplantation av hornhinnan.pdfTransplantation av hornhinnanVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sarveiskalvon siirtoleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sarveiskalvon siirtoleikkaus.pdf
Triamcinolon-injektionhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Triamcinolon-injektion.pdfTriamcinolon-injektionVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Triamcinolon-lääkeaineinjektio.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Triamcinolon-lääkeaineinjektio.pdf
Ögats bindhinneinflammation (konjuktivit)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ögats bindhinneinflammation (konjuktivit).pdfÖgats bindhinneinflammation (konjuktivit)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Silmän sidekalvontulehdus (konjunktiviitti).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Silmän sidekalvontulehdus (konjunktiviitti).pdf
Ögats regnbågshinneinflammation (irit), läkemedelsbehandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ögats regnbågshinneinflammation (irit), läkemedelsbehandling.pdfÖgats regnbågshinneinflammation (irit), läkemedelsbehandlingVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Värikalvontulehduksen (iriitin) lääkehoito-ohje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Värikalvontulehduksen (iriitin) lääkehoito-ohje.pdf
Ögats regnbågshinneinflammation (irit)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ögats regnbågshinneinflammation (irit).pdfÖgats regnbågshinneinflammation (irit)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Silmän värikalvontulehdus (iriitti).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Silmän värikalvontulehdus (iriitti).pdf
Ögonlocksoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ögonlocksoperation.pdfÖgonlocksoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Luomileikkaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Luomileikkaus.pdf
Ögonoperation (narkos)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ögonoperation (narkos).pdfÖgonoperation (narkos)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Silmäleikkaus (nukutus).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Silmäleikkaus (nukutus).pdf
Ögonopertion (bedövning)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ögonopertion (bedövning).pdfÖgonopertion (bedövning)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Silmäleikkaus (puudutus).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Silmäleikkaus (puudutus).pdf
Ögontryck, syklofotolaseringrepphttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ögontryck, syklofotolaseringrepp.pdfÖgontryck, syklofotolaseringreppVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Silmänpaine,, sädekehän laserhoito eli syklofotokoagulaatio.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Silmänpaine, sädekehän laserhoito eli syklofotokoagulaatio.pdf
Ögontryckssänkande operationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ögontryckssänkande operation.pdfÖgontryckssänkande operationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Silmänpaine,, leikkaushoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Silmänpaine, leikkaushoito.pdf
Övervakning av barn efter narkos (anvsningar för föräldrar)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Övervakning av barn efter narkos (anvsningar för föräldrar).pdfÖvervakning av barn efter narkos (anvsningar för föräldrar)Varsinais-Suomi;#10