Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​Sökresultaten för den utvalda specialiteten​.

 ‭(Hidden)‬ Content Query

 

 

Användning av individuel skena eller ortoshttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Användning av individuel skena eller ortos.pdfAnvändning av individuel skena eller ortosVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Yksilöllisen käsilastan käyttö.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Yksilöllisen käsilastan käyttö.pdf
Baklofenpumphttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Baklofenpump.pdfBaklofenpumpVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Baklofeenipumppu.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Baklofeenipumppu.pdf
Biverkningar av strålbehandling till hjärnanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/Biverkningar av strålbehandling till hjärnan.pdfBiverkningar av strålbehandling till hjärnanSatakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/Aivojen sädehoidon haittavaikutukset.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/Aivojen sädehoidon haittavaikutukset.pdf
Botulinumtoxinhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Botulinumtoxin.pdfBotulinumtoxinVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Botuliinitoksiini.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Botuliinitoksiini.pdf
Efter en avbildning av blodkärlen i huvudet med kontrastmedelhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Efter en avbildning av blodkärlen i huvudet med kontrastmedel.pdfEfter en avbildning av blodkärlen i huvudet med kontrastmedelVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Pään verisuonten varjoainekuvauksen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Pään verisuonten varjoainekuvauksen jälkeen.pdf
Fysioterapi på lungkliniken av muskelsjuk patient med andningssvikthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Fysioterapi på lungkliniken av muskelsjuk patient med andningssvikt.pdfFysioterapi på lungkliniken av muskelsjuk patient med andningssviktVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lihassairaan hengitysvajepotilaan fysioterapia keuhkoklinikalla.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lihassairaan hengitysvajepotilaan fysioterapia keuhkoklinikalla.pdf
För en patient som riskerar att fallahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/För en patient som riskerar att falla.pdfFör en patient som riskerar att fallaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kaatumisriskissä olevalle potilaalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kaatumisriskissä olevalle potilaalle.pdf
GAMMAAVBILDNING AV DOPAMINERGA NERVTERMINALER I HJÄRNANhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/GAMMAAVBILDNING AV DOPAMINERGA NERVTERMINALER I HJÄRNAN.pdfGAMMAAVBILDNING AV DOPAMINERGA NERVTERMINALER I HJÄRNANVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivojen kuljettajaproteiinien gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivojen kuljettajaproteiinien gammakuvaus.pdf
Intravenös behandling med immunoglobulinhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Intravenös behandling med immunoglobulin.pdfIntravenös behandling med immunoglobulinVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Suonensisäinen immunoglobuliinihoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Suonensisäinen immunoglobuliinihoito.pdf
Intravenös kortisonvårdhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Intravenös kortisonvård.pdfIntravenös kortisonvårdVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Suonensisäinen kortisonihoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Suonensisäinen kortisonihoito.pdf
Kortisonvård med tabletterhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Kortisonvård med tabletter.pdfKortisonvård med tabletterVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kortisonihoito tabletteina.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kortisonihoito tabletteina.pdf
Lumbalpunktionhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Lumbalpunktion.pdfLumbalpunktionVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lumbaalipunktio.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lumbaalipunktio.pdf
Mätning av residualurin med hjälp av ultraljuhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Mätning av residualurin med hjälp av ultralju.pdfMätning av residualurin med hjälp av ultraljuVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Jäännösvirtsan mittaus ultraäänilaitteella.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Jäännösvirtsan mittaus ultraäänilaitteella.pdf
Patientinformation om behandling av MS med intravenös Rituximab (MABTHERA)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Patientinformation om behandling av MS med intravenös Rituximab (MABTHERA).pdfPatientinformation om behandling av MS med intravenös Rituximab (MABTHERA)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Suonensisäinen Rituksimabi.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Suonensisäinen Rituksimabi.pdf