Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​Sökresultaten för den utvalda specialiteten​.

 

 

Anvisning för patienter som testats för COVID19
Anvisningar för en person som förordnats att stanna hemma i karantän eller isolering
Användning och borttagning av andningskydd
Bärare av ESBL-kolibakterie
Bärare av MRSA-bakterien
Bärare av VRE -bakterien
Bärare av multiresistenta gramnegativa stavformade bakterier
COVID-19 provtagning från nässvalget
COVID19 andvändning och borttagning av skyddsutrusning
Calmette-vaccin
Covid 19 –kontrollista när patienten kommer för vård under pågående pandemi
Covid-19 bekräftat eller misstänkt fall, på- och avklädning av skyddsutrustning vid situationer som orsakar aerosoler
Diarré orsakad av antibiotika och behandling av den
Frågeformulär om infektionssäkerhet
Handdesinfektion med handdesinfektionsmedel
Handhygien
Handtvätt
Hemvårdsanvisning för patient med magsjuka eller diarré orsakad av antibiotika
Hemvårdsinstruktion för patient med PICC
Hemvårdsinstruktion för patient med central venkateter
Huvudlöss
Isoleringskort Kombinerat isoleringskort
Isoleringskort beröringsskyddsåtgärder vid GI-kanalens infektioner
Isoleringskort beröringsskyddsåtgärder
Isoleringskort droppsmitta
Isoleringskort luftisolering
Isoleringskort, Covid-19 skyddsåtgärder vid misstänkt eller bekräftat fall
Minnesregler för förverkligande av god hygien vid långtidsvård och hemvård
Patientanvisning för perifer venkanyl
Provtagning för bakterier som är resistenta mot antibiotika
Rengöringsbehandling för MRSA-bärare
Resistenta stavar distansprovtagning
Stoppa droppsmitta poster
Studerandes deltagande i vård av isoleringspatienter under praktikperioden
Vaccinationer i samband med bortopererad mjälte
ÅUCS influensarapport

 ‭(Hidden)‬ Content Query

 

 

Anvisning för patienter som testats för COVID19https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisning för patienter som testats för COVID19.pdfAnvisning för patienter som testats för COVID19Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Potilaalle,, jolta on otettu korona-näyte (COVID19).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Potilaalle, jolta on otettu korona-näyte (COVID19).pdf
Anvisningar för en person som förordnats att stanna hemma i karantän eller isoleringhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisningar för en person som förordnats att stanna hemma i karantän eller isolering.pdfAnvisningar för en person som förordnats att stanna hemma i karantän eller isoleringVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ohje kotiinsa karanteeniin tai eristykseen määrätylle henkilölle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ohje kotiinsa karanteeniin tai eristykseen määrätylle henkilölle.pdf
Användning och borttagning av andningskyddhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Användning och borttagning av andningskydd.pdfAnvändning och borttagning av andningskyddVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Hengityssuojaimen pukeminen ja riisuminen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Hengityssuojaimen pukeminen ja riisuminen.pdf
Bärare av ESBL-kolibakteriehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bärare av ESBL-kolibakterie.pdfBärare av ESBL-kolibakterieVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/ESBL-kolibakteerin kantaja.pdf, /OhjepankkiVSSHP/ESBL-kolibakteerin kantaja.pdf
Bärare av MRSA-bakterienhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bärare av MRSA-bakterien.pdfBärare av MRSA-bakterienVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/MRSA -bakteerin kantaja.pdf, /OhjepankkiVSSHP/MRSA -bakteerin kantaja.pdf
Bärare av VRE -bakterienhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bärare av VRE -bakterien.pdfBärare av VRE -bakterienVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/VRE -bakteerin kantaja.pdf, /OhjepankkiVSSHP/VRE -bakteerin kantaja.pdf
Bärare av multiresistenta gramnegativa stavformade bakterierhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bärare av multiresistenta gramnegativa stavformade bakterier.pdfBärare av multiresistenta gramnegativa stavformade bakterierVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vastustuskykyisen gramnegatiivisen bakteerin kantaja.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vastustuskykyisen gramnegatiivisen bakteerin kantaja.pdf
COVID-19 provtagning från nässvalgethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/COVID-19 provtagning från nässvalget.pdfCOVID-19 provtagning från nässvalgetVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/COVID-19 näytteenotto nenänielusta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/COVID-19 näytteenotto nenänielusta.pdf
COVID19 andvändning och borttagning av skyddsutrusninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/COVID19 andvändning och borttagning av skyddsutrusning.pdfCOVID19 andvändning och borttagning av skyddsutrusningVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/COVID19 suojainten pukeminen ja riisuminen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/COVID19 suojainten pukeminen ja riisuminen.pdf
Calmette-vaccinhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Calmette-vaccin.pdfCalmette-vaccinVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Calmette eli bcg-rokotus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Calmette eli bcg-rokotus.pdf
Covid 19 –kontrollista när patienten kommer för vård under pågående pandemihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Covid 19 –kontrollista när patienten kommer för vård under pågående pandemi.pdfCovid 19 –kontrollista när patienten kommer för vård under pågående pandemiVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Covid-19 tarkistuslista ammattilaiselle potilaan tullessa hoitoon.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Covid-19 tarkistuslista ammattilaiselle potilaan tullessa hoitoon.pdf
Covid-19 bekräftat eller misstänkt fall, på- och avklädning av skyddsutrustning vid situationer som orsakar aerosolerhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Covid-19 bekräftat eller misstänkt fall, på- och avklädning av skyddsutrustning vid situationer som orsakar aerosoler.pdfCovid-19 bekräftat eller misstänkt fall, på- och avklädning av skyddsutrustning vid situationer som orsakar aerosolerVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/COVID-19 - varmistettu tai epäilty,, suojainten pukeminen ja riisuminen aerosolia tuottavissa tilanteissa.pdf, /OhjepankkiVSSHP/COVID-19 - varmistettu tai epäilty, suojainten pukeminen ja riisuminen aerosolia tuottavissa tilanteissa.pdf
Diarré orsakad av antibiotika och behandling av denhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Diarré orsakad av antibiotika och behandling av den.pdfDiarré orsakad av antibiotika och behandling av denVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Antibioottiripuli ja sen hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Antibioottiripuli ja sen hoito.pdf
Frågeformulär om infektionssäkerhethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Frågeformulär om infektionssäkerhet.pdfFrågeformulär om infektionssäkerhetVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Infektioturvallisuuskyselylomake.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Infektioturvallisuuskyselylomake.pdf
Handdesinfektion med handdesinfektionsmedelhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Handdesinfektion med handdesinfektionsmedel.pdfHanddesinfektion med handdesinfektionsmedelVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Käsien desinfektio käsihuuhteella.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Käsien desinfektio käsihuuhteella.pdf
Handhygienhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Handhygien.pdfHandhygienVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Käsihygienia.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Käsihygienia.pdf
Handtvätthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Handtvätt.pdfHandtvättVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Käsien pesu.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Käsien pesu.pdf
Hemvårdsanvisning för patient med magsjuka eller diarré orsakad av antibiotikahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsanvisning för patient med magsjuka eller diarré orsakad av antibiotika.pdfHemvårdsanvisning för patient med magsjuka eller diarré orsakad av antibiotikaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vatsatautia tai antibioottiripulia sairastavan kotihoito-ohje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vatsatautia tai antibioottiripulia sairastavan kotihoito-ohje.pdf
Hemvårdsinstruktion för patient med PICChttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsinstruktion för patient med PICC.pdfHemvårdsinstruktion för patient med PICCVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPArkisto/PICC%20katetrin%20kotihoito-ohje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/PICC katetrin kotihoito-ohje.pdf
Hemvårdsinstruktion för patient med central venkateterhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsinstruktion för patient med central venkateter.pdfHemvårdsinstruktion för patient med central venkateterVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPArkisto/Keskuslaskimokatetrin%20kotihoito-ohje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keskuslaskimokatetrin kotihoito-ohje.pdf
Huvudlösshttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Huvudlöss.pdfHuvudlössVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Päätäit.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Päätäit.pdf
Isoleringskort Kombinerat isoleringskorthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Isoleringskort Kombinerat isoleringskort.pdfIsoleringskort Kombinerat isoleringskortVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Eristyskortti,, yhdistetty eristyskortti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Eristyskortti, yhdistetty eristyskortti.pdf
Isoleringskort beröringsskyddsåtgärder vid GI-kanalens infektionerhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Isoleringskort beröringsskyddsåtgärder vid GI-kanalens infektioner.pdfIsoleringskort beröringsskyddsåtgärder vid GI-kanalens infektionerVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Eristyskortti,, kosketusvarotoimet mahasuolikanavan infektiot.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Eristyskortti, kosketusvarotoimet mahasuolikanavan infektiot.pdf
Isoleringskort beröringsskyddsåtgärderhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Isoleringskort beröringsskyddsåtgärder.pdfIsoleringskort beröringsskyddsåtgärderVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Eristyskortti,, kosketusvarotoimet.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Eristyskortti, kosketusvarotoimet.pdf
Isoleringskort droppsmittahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Isoleringskort droppsmitta.pdfIsoleringskort droppsmittaVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Eristyskortti,, pisaraeristys.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Eristyskortti, pisaraeristys.pdf
Isoleringskort luftisoleringhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Isoleringskort luftisolering.pdfIsoleringskort luftisoleringVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Eristyskortti,, ilmaeristys.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Eristyskortti, ilmaeristys.pdf
Isoleringskort, Covid-19 skyddsåtgärder vid misstänkt eller bekräftat fallhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Isoleringskort, Covid-19 skyddsåtgärder vid misstänkt eller bekräftat fall.pdfIsoleringskort, Covid-19 skyddsåtgärder vid misstänkt eller bekräftat fallVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Eristyskortti,, Covid-19 varotoimet epäilty tai varmistettu tapaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Eristyskortti, Covid-19 varotoimet epäilty tai varmistettu tapaus.pdf
Minnesregler för förverkligande av god hygien vid långtidsvård och hemvårdhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Minnesregler för förverkligande av god hygien vid långtidsvård och hemvård.pdfMinnesregler för förverkligande av god hygien vid långtidsvård och hemvårdVaasa;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Muistisäännöt hyvään hygienian toteutukseen pitkäaikaishoidossa ja kotihoidossa.pdf, /OhjepankkiVSHP/Muistisäännöt hyvään hygienian toteutukseen pitkäaikaishoidossa ja kotihoidossa.pdf
Patientanvisning för perifer venkanylhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Patientanvisning för perifer venkanyl.pdfPatientanvisning för perifer venkanylVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ääreislaskimokanyylin potilasohje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ääreislaskimokanyylin potilasohje.pdf
Provtagning för bakterier som är resistenta mot antibiotikahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Provtagning för bakterier som är resistenta mot antibiotika.pdfProvtagning för bakterier som är resistenta mot antibiotikaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Altistuminen antibiooteille vastustuskykyisille bakteereille.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Altistuminen antibiooteille vastustuskykyisille bakteereille.pdf
Rengöringsbehandling för MRSA-bärarehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Rengöringsbehandling för MRSA-bärare.pdfRengöringsbehandling för MRSA-bärareVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/MRSA-kantajan puhdistushoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/MRSA-kantajan puhdistushoito.pdf
Resistenta stavar distansprovtagninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Resistenta stavar distansprovtagning.pdfResistenta stavar distansprovtagningVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lähete etänäytteenottoon,, moniresistentit mikrobit.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lähete etänäytteenottoon, moniresistentit mikrobit.pdf
Stoppa droppsmitta posterhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Stoppa droppsmitta poster.pdfStoppa droppsmitta posterVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Pysäytä pisaratartunta juliste.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Pysäytä pisaratartunta juliste.pdf
Studerandes deltagande i vård av isoleringspatienter under praktikperiodenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Studerandes deltagande i vård av isoleringspatienter under praktikperioden.pdfStuderandes deltagande i vård av isoleringspatienter under praktikperiodenVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Opiskelijan osallistuminen eristyspotilaan hoitoon harjoittelujaksolla.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Opiskelijan osallistuminen eristyspotilaan hoitoon harjoittelujaksolla.pdf
Vaccinationer i samband med bortopererad mjältehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Vaccinationer i samband med bortopererad mjälte.pdfVaccinationer i samband med bortopererad mjälteVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Rokotukset pernanpoiston yhteydessä.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Rokotukset pernanpoiston yhteydessä.pdf
ÅUCS influensarapporthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/ÅUCS influensarapport.pdfÅUCS influensarapportVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPArkisto/Influenssaraportti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Influenssaraportti.pdf