Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​Sökresultaten för den utvalda specialiteten​.

 

 

Aktigrafi dvs. registrering av rörelseaktivitet
Ambulatorisk långtidsregistrering av EEG
Ansikts- och hörselnervundersökning i samband med akustikusneurinomoperationen
Ansiktsnervundersökning i samband med akustikusneurinomoperationen
EEG och långvarig videomonitorering 3-8 timme
EEG och långvarig videomonitorering, barn (VEEG)
EEG-undersökning efter vaka
EEG-undersökning sfenoidalelektroder
EEG-undersökning, barn 1-16 år
EEG-undersökning, vuxna
EMG-undersökning av struphuvudet
Elektroretinografi-undersökning ERG
En resa till nervernas värld
En utfärd i hjärnans värld
För föräldrar till spädbarn som kommer för BAEP-undersökning
Hjärnstamsaudiometri BAEP
Hudprovbit som tas vid avdelningen för klinisk neurofysiologi
Händelserelaterade potentialer ERP
Injektion med botulinumtoxin vid vård av tennisarmbåge
Kartläggning av motoriska hjärnbarken (Navigerad magnetstimulering, nTMS)
Kortikal magnetstimulering MEP
Muskelprovbit som tas vid avdelningen för klinisk neurofysiologi
Mätning av köld- och värmekänseltrösklarna
Mätning av vibrationströsklarna
Nattpolygrafi
Polysomnografi av spädbarn på sömnlaboratoriet
Polysomnografi barn
Polysomnografi hemregistrering och sömnlatensundersökning
Polysomnografi hemregistrering
Polysomnografi och sömnlatensundersökning
Polysomnografi
Pudendus-SEP
Repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS)
Sympatisk hudreaktion SSR
Transkraniell elektrisk stimulation (tDCS) Klinisk neurofysiologi
Underhåll av vakenhet test MWT
Undersökning av blinkreflexen
Undersökning av känselnerverna
Undersökning av masseterreflexen
Undersökning av nervbanorna och musklernas elektriska aktivitet
Undersökning av synbanorna VEP
Undersökning av synbanorna barn
Variationer i hjärtfrekvensen
Video-EEG undersökningen vuxna
Värmestimuleringsundersökning CHEP

 ‭(Hidden)‬ Content Query

 

 

Aktigrafi dvs. registrering av rörelseaktivitethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Aktigrafi dvs. registrering av rörelseaktivitet.pdfAktigrafi dvs. registrering av rörelseaktivitetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aktigrafia eli liikeaktiviteettirekisteröinti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aktigrafia eli liikeaktiviteettirekisteröinti.pdf
Ambulatorisk långtidsregistrering av EEGhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ambulatorisk långtidsregistrering av EEG.pdfAmbulatorisk långtidsregistrering av EEGVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/EEG-ambulatorinen pitkäaikaisrekisteröinti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/EEG-ambulatorinen pitkäaikaisrekisteröinti.pdf
Ansikts- och hörselnervundersökning i samband med akustikusneurinomoperationenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ansikts- och hörselnervundersökning i samband med akustikusneurinomoperationen.pdfAnsikts- och hörselnervundersökning i samband med akustikusneurinomoperationenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Akustikusneurinoomaleikkaukseen liittyvä kasvo- ja kuulohermotutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Akustikusneurinoomaleikkaukseen liittyvä kasvo- ja kuulohermotutkimus.pdf
Ansiktsnervundersökning i samband med akustikusneurinomoperationenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ansiktsnervundersökning i samband med akustikusneurinomoperationen.pdfAnsiktsnervundersökning i samband med akustikusneurinomoperationenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Akustikusneurinoomaleikkaukseen liittyvä kasvohermotutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Akustikusneurinoomaleikkaukseen liittyvä kasvohermotutkimus.pdf
EEG och långvarig videomonitorering 3-8 timmehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/EEG och långvarig videomonitorering 3-8 timme.pdfEEG och långvarig videomonitorering 3-8 timmeVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/EEG ja videomonitorointi 3-8 tuntia.pdf, /OhjepankkiVSSHP/EEG ja videomonitorointi 3-8 tuntia.pdf
EEG och långvarig videomonitorering, barn (VEEG) https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/EEG och långvarig videomonitorering, barn (VEEG) .pdfEEG och långvarig videomonitorering, barn (VEEG) Varsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Video-EEG-tutkimus lapset.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Video-EEG-tutkimus lapset.pdf
EEG-undersökning efter vakahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/EEG-undersökning efter vaka.pdfEEG-undersökning efter vakaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/EEG-tutkimus valvomisen jälkeen aikuiset.pdf, /OhjepankkiVSSHP/EEG-tutkimus valvomisen jälkeen aikuiset.pdf
EEG-undersökning sfenoidalelektroderhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/EEG-undersökning sfenoidalelektroder.pdfEEG-undersökning sfenoidalelektroderVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/EEG-tutkimus sfenoidaalielektrodit.pdf, /OhjepankkiVSSHP/EEG-tutkimus sfenoidaalielektrodit.pdf
EEG-undersökning, barn 1-16 århttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/EEG-undersökning, barn 1-16 år.pdfEEG-undersökning, barn 1-16 årVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/EEG-tutkimus lapset 0-16 vuotta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/EEG-tutkimus lapset 0-16 vuotta.pdf
EEG-undersökning, vuxnahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/EEG-undersökning, vuxna.pdfEEG-undersökning, vuxnaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/EEG-tutkimus aikuiset.pdf, /OhjepankkiVSSHP/EEG-tutkimus aikuiset.pdf
EMG-undersökning av struphuvudethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/EMG-undersökning av struphuvudet.pdfEMG-undersökning av struphuvudetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kurkunpään alueen EMG-tutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kurkunpään alueen EMG-tutkimus.pdf
Elektroretinografi-undersökning ERGhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Elektroretinografi-undersökning ERG.pdfElektroretinografi-undersökning ERGVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Silmän verkkokalvon sähköisen toiminnan tutkimus ERG.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Silmän verkkokalvon sähköisen toiminnan tutkimus ERG.pdf
En resa till nervernas världhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/En resa till nervernas värld.pdfEn resa till nervernas världVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Retki hermojen maailmaan.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Retki hermojen maailmaan.pdf
En utfärd i hjärnans världhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/En utfärd i hjärnans värld.pdfEn utfärd i hjärnans världVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Retki aivojen maailmaan.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Retki aivojen maailmaan.pdf
För föräldrar till spädbarn som kommer för BAEP-undersökninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/För föräldrar till spädbarn som kommer för BAEP-undersökning.pdfFör föräldrar till spädbarn som kommer för BAEP-undersökningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/BAEP tutkimukseen tulevien vauvojen vanhemmille.pdf, /OhjepankkiVSSHP/BAEP tutkimukseen tulevien vauvojen vanhemmille.pdf
Hjärnstamsaudiometri BAEPhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hjärnstamsaudiometri BAEP.pdfHjärnstamsaudiometri BAEPVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivorungon kuuloherätevastetutkimus BAEP.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivorungon kuuloherätevastetutkimus BAEP.pdf
Hudprovbit som tas vid avdelningen för klinisk neurofysiologi https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hudprovbit som tas vid avdelningen för klinisk neurofysiologi.pdfHudprovbit som tas vid avdelningen för klinisk neurofysiologi Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ihokoepalan otto kliinisen neurofysiologian osastolla.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ihokoepalan otto kliinisen neurofysiologian osastolla.pdf
Händelserelaterade potentialer ERPhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Händelserelaterade potentialer ERP.pdfHändelserelaterade potentialer ERPVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivojen tapahtumasidonnaisten herätevasteiden tutkimus P3 MMN.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivojen tapahtumasidonnaisten herätevasteiden tutkimus P3 MMN.pdf
Injektion med botulinumtoxin vid vård av tennisarmbågehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Injektion med botulinumtoxin vid vård av tennisarmbåge.pdfInjektion med botulinumtoxin vid vård av tennisarmbågeVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Botuliinitoksiini-pistos tenniskyynärpään hoidossa.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Botuliinitoksiini-pistos tenniskyynärpään hoidossa.pdf
Kartläggning av motoriska hjärnbarken (Navigerad magnetstimulering, nTMS)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Kartläggning av motoriska hjärnbarken (Navigerad magnetstimulering, nTMS).pdfKartläggning av motoriska hjärnbarken (Navigerad magnetstimulering, nTMS)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Liikeaivokuoren kartoitus (Navigoitu magneettistimulaatio,, nTMS).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Liikeaivokuoren kartoitus (Navigoitu magneettistimulaatio, nTMS).pdf
Kortikal magnetstimulering MEPhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Kortikal magnetstimulering MEP.pdfKortikal magnetstimulering MEPVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Magneettinen stimulaatio MEP.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Magneettinen stimulaatio MEP.pdf
Muskelprovbit som tas vid avdelningen för klinisk neurofysiologihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Muskelprovbit som tas vid avdelningen för klinisk neurofysiologi.pdfMuskelprovbit som tas vid avdelningen för klinisk neurofysiologiVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lihaskoepalan otto kliinisen neurofysiologian osastolla.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lihaskoepalan otto kliinisen neurofysiologian osastolla.pdf
Mätning av köld- och värmekänseltrösklarnahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Mätning av köld- och värmekänseltrösklarna.pdfMätning av köld- och värmekänseltrösklarnaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kylmä- ja lämpötuntokynnysten mittaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kylmä- ja lämpötuntokynnysten mittaus.pdf
Mätning av vibrationströsklarnahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Mätning av vibrationströsklarna.pdfMätning av vibrationströsklarnaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Värinätuntokynnysten mittaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Värinätuntokynnysten mittaus.pdf
Nattpolygrafihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Nattpolygrafi.pdfNattpolygrafiVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Yöpolygrafia kotirekisteröinti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Yöpolygrafia kotirekisteröinti.pdf
Polysomnografi av spädbarn på sömnlaboratoriethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Polysomnografi av spädbarn på sömnlaboratoriet.pdfPolysomnografi av spädbarn på sömnlaboratorietVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Imeväisikäisten päiväaikainen unipolygrafiatutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Imeväisikäisten päiväaikainen unipolygrafiatutkimus.pdf
Polysomnografi barnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Polysomnografi barn.pdfPolysomnografi barnVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Unipolygrafia lapset.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Unipolygrafia lapset.pdf
Polysomnografi hemregistrering och sömnlatensundersökninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Polysomnografi hemregistrering och sömnlatensundersökning.pdfPolysomnografi hemregistrering och sömnlatensundersökningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Unipolygrafia kotirekisteröinti sekä nukahtamisviivetutkimus PSG-Amb MSLT.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Unipolygrafia kotirekisteröinti sekä nukahtamisviivetutkimus PSG-Amb MSLT.pdf
Polysomnografi hemregistreringhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Polysomnografi hemregistrering.pdfPolysomnografi hemregistreringVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Unipolygrafia kotirekisteröinti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Unipolygrafia kotirekisteröinti.pdf
Polysomnografi och sömnlatensundersökninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Polysomnografi och sömnlatensundersökning.pdfPolysomnografi och sömnlatensundersökningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Unipolygrafia osastolla sekä nukahtamisviivetutkimus PSG MSLT.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Unipolygrafia osastolla sekä nukahtamisviivetutkimus PSG MSLT.pdf
Polysomnografihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Polysomnografi.pdfPolysomnografiVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Unipolygrafia PSG.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Unipolygrafia PSG.pdf
Pudendus-SEPhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Pudendus-SEP.pdfPudendus-SEPVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Pudendalis-SEP.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Pudendalis-SEP.pdf
Repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS).pdfRepetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sarjamagneettistimulaatiohoito (rTMS).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sarjamagneettistimulaatiohoito (rTMS).pdf
Sympatisk hudreaktion SSRhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Sympatisk hudreaktion SSR.pdfSympatisk hudreaktion SSRVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sympaattinen ihoreaktio SSR.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sympaattinen ihoreaktio SSR.pdf
Transkraniell elektrisk stimulation (tDCS) Klinisk neurofysiologihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Transkraniell elektrisk stimulation (tDCS) Klinisk neurofysiologi.pdfTranskraniell elektrisk stimulation (tDCS) Klinisk neurofysiologiVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Aivojen tasavirtastimulaatio (tDCS) Kliininen neurofysiologia.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Aivojen tasavirtastimulaatio (tDCS) Kliininen neurofysiologia.pdf
Underhåll av vakenhet test MWThttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Underhåll av vakenhet test MWT.pdfUnderhåll av vakenhet test MWTVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Hereilläpysymistesti MWT.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Hereilläpysymistesti MWT.pdf
Undersökning av blinkreflexenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Undersökning av blinkreflexen.pdfUndersökning av blinkreflexenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Räpäysheijastetutkimus (Blink-refleksi).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Räpäysheijastetutkimus (Blink-refleksi).pdf
Undersökning av känselnervernahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Undersökning av känselnerverna.pdfUndersökning av känselnervernaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tuntoherätevastetutkimus SEP.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tuntoherätevastetutkimus SEP.pdf
Undersökning av masseterreflexenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Undersökning av masseterreflexen.pdfUndersökning av masseterreflexenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Masseter-heijastetutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Masseter-heijastetutkimus.pdf
Undersökning av nervbanorna och musklernas elektriska aktivitethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Undersökning av nervbanorna och musklernas elektriska aktivitet.pdfUndersökning av nervbanorna och musklernas elektriska aktivitetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Hermorata- ja lihassähkötutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Hermorata- ja lihassähkötutkimus.pdf
Undersökning av synbanorna VEPhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Undersökning av synbanorna VEP.pdfUndersökning av synbanorna VEPVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Näköradaston tutkimus VEP.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Näköradaston tutkimus VEP.pdf
Undersökning av synbanorna barnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Undersökning av synbanorna barn.pdfUndersökning av synbanorna barnVarsinais-Suomi;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Näköradaston tutkimus lapset välke-VEP.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Näköradaston tutkimus lapset välke-VEP.pdf
Variationer i hjärtfrekvensenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Variationer i hjärtfrekvensen.pdfVariationer i hjärtfrekvensenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sydämen sykevaihtelu.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sydämen sykevaihtelu.pdf
Video-EEG undersökningen vuxnahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Video-EEG undersökningen vuxna.pdfVideo-EEG undersökningen vuxnaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Video-EEG-tutkimus aikuiset.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Video-EEG-tutkimus aikuiset.pdf
Värmestimuleringsundersökning CHEPhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Värmestimuleringsundersökning CHEP.pdfVärmestimuleringsundersökning CHEPVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Terminen herätevastetutkimus CHEP.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Terminen herätevastetutkimus CHEP.pdf