Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​Sökresultaten för den utvalda specialiteten​.

 

 

5-hydroxiindolylacetat i dygnsurin (dU-5HIAA)
ACTH-prov (Pt-ACTH-R1)
ACTH-prov, minidos (Pt-ACTH-Rm)
Adrenalin och noradrenalin i dygnsurin (dU-AdrNor, 1019)
Adrenokortikotropin i plasma
Albumin i natturin (cU-Alb-Mi)
Albumin-kreatininförhållandet i urin (U-AlbKre)
Aldosteron i dygnsurin (du-Aldos)
Anvisningar för tagning av urinprov på vård- och undersökningsavdelning
Att lämna av urinprov under övervakning för drogtestning inom missbrukar- och hälsovården
Avföring_parasiter_påvisning_av_nukleinsyra_(13844_F-ParaNhO)
Avföringsodling 3
Avföringsprov i torr burk
Bakterieprov från kronisk sårnad
Blod i avföringen (F-hHb-O)
CRH-test (Pt-CRH-R)
Cellprov på upphostning (Ex-Syto-1, 4080)
Clostridium difficile toxingen i avföringen, påvisning av nukleinsyra
Dexametasonprov (Pt-DXM-R1)
Eosinofila celler i upphostning (Ex-Eos)
Eosinofila celler i upphostning
Erytrocyter (röda blodkroppar) i urinen (U-ErytDys, 4210)
Fl-Streptococcus agalactiae (B), odling (Fl-StrBVi)
Glukosprov (Pt-Gluk-R1, Pt-GlukR2H)
Glukosprov (Pt-Gluk-R2)
Glukosprov (Pt-Gluk-R5)
Helicobacter i avföringen (F-HepyAg)
Homovanillinat, metanefrin och normetanefrin samt metoxihydroximandelat i dygnsurin
Hur du förbereder dig för laboratorieundersökningar
Hur du tar urinprov
Hydroxiindolacetat i serum (S-5HIAA)
Instruktion för blodprovstagning provtagning med hudstick hos nyfödd
Instruktion för blodprovstagning, prov genom hudstick
Instruktion för bloprovstagning från ven, vårdavdelningspatient
Instruktioner för övervakad drogtestning
Kalprotektin i avföringen (F-Calpro)
Klamydia- och gonorréprov på urin (U-CtGcNhO, 4816)
Kortisol i saliven (Sa-Korsol)
LRH-prov (Pt-LRH-R)
Metanefrin och normetanefrin i serum (S-Metnor)
Måltidstest (Pt-Ater-R1)
Näs-svalgprov för influensaundersökning
Odling av tuberkulosbakterie i urin (TBVi)
Odling och försändelse av Gonorré odlingsprov (Gc-VI, 1506)
Oxalat i dygnsurin (dU-Oksal)
Parasiter i avföringen (F-Para-O)
Porfyriner i avföringen
Porfyriner i engångsprov på urin
Porfyriner i natturin
Primärtest vid polyuri osmolalitet i engångsurin (U-Osmol)

 ‭(Hidden)‬ Content Query

 

 

5-hydroxiindolylacetat i dygnsurin (dU-5HIAA)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/5-hydroxiindolylacetat i dygnsurin (dU-5HIAA).pdf5-hydroxiindolylacetat i dygnsurin (dU-5HIAA)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_5-hydroksi-indolyyliasetaatti_(dU-5HIAA,,_1637).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_5-hydroksi-indolyyliasetaatti_(dU-5HIAA,_1637).pdf
ACTH-prov (Pt-ACTH-R1)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/ACTH-prov (Pt-ACTH-R1).pdfACTH-prov (Pt-ACTH-R1)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/ACTH-koe_(Pt-ACTH-R1).pdf, /OhjepankkiVSSHP/ACTH-koe_(Pt-ACTH-R1).pdf
ACTH-prov, minidos (Pt-ACTH-Rm)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/ACTH-prov, minidos (Pt-ACTH-Rm).pdfACTH-prov, minidos (Pt-ACTH-Rm)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/ACTH-koe,,_miniannos_(Pt-ACTH-Rm).pdf, /OhjepankkiVSSHP/ACTH-koe,_miniannos_(Pt-ACTH-Rm).pdf
Adrenalin och noradrenalin i dygnsurin (dU-AdrNor, 1019)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Adrenalin och noradrenalin i dygnsurin (dU-AdrNor, 1019).pdfAdrenalin och noradrenalin i dygnsurin (dU-AdrNor, 1019)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_adrenaliini_ja_noradrenaliini.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_adrenaliini_ja_noradrenaliini.pdf
Adrenokortikotropin i plasmahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Adrenokortikotropin i plasma.pdfAdrenokortikotropin i plasmaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Adrenokortikotropiini_plasmasta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Adrenokortikotropiini_plasmasta.pdf
Albumin i natturin (cU-Alb-Mi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Albumin i natturin (cU-Alb-Mi).pdfAlbumin i natturin (cU-Alb-Mi)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Yövirtsan_albumiini_(cU-Alb-Mi).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Yövirtsan_albumiini_(cU-Alb-Mi).pdf
Albumin-kreatininförhållandet i urin (U-AlbKre)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Albumin-kreatininförhållandet i urin (U-AlbKre).pdfAlbumin-kreatininförhållandet i urin (U-AlbKre)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsan_albumiinin_ja_kreatiniinin_suhde_(U-AlbKre).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsan_albumiinin_ja_kreatiniinin_suhde_(U-AlbKre).pdf
Aldosteron i dygnsurin (du-Aldos)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Aldosteron i dygnsurin (du-Aldos).pdfAldosteron i dygnsurin (du-Aldos)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_aldosteroni_(dU-Aldos).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_aldosteroni_(dU-Aldos).pdf
Anvisningar för tagning av urinprov på vård- och undersökningsavdelninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisningar för tagning av urinprov på vård- och undersökningsavdelning.pdfAnvisningar för tagning av urinprov på vård- och undersökningsavdelningVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsanäytteenotto-ohjeet_hoito-_ja_tutkimusosastoille.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsanäytteenotto-ohjeet_hoito-_ja_tutkimusosastoille.pdf
Att lämna av urinprov under övervakning för drogtestning inom missbrukar- och hälsovårdenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Att lämna av urinprov under övervakning för drogtestning inom missbrukar- och hälsovården.pdfAtt lämna av urinprov under övervakning för drogtestning inom missbrukar- och hälsovårdenVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Valvottu_virtsanäytteenanto_päihde-_ ja_terveydenhuollon_huumetestausta_varten.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Valvottu_virtsanäytteenanto_päihde-_ ja_terveydenhuollon_huumetestausta_varten.pdf
Avföring_parasiter_påvisning_av_nukleinsyra_(13844_F-ParaNhO)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Avföring_parasiter_påvisning_av_nukleinsyra_(13844_F-ParaNhO).pdfAvföring_parasiter_påvisning_av_nukleinsyra_(13844_F-ParaNhO)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ulosteen_parasiitit_nukleiinihapon_osoitus_(13844_F-ParaNhO).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ulosteen_parasiitit_nukleiinihapon_osoitus_(13844_F-ParaNhO).pdf
Avföringsodling 3https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Avföringsodling 3.pdfAvföringsodling 3Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ulosteviljely_3_(F-BaktVi3).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ulosteviljely_3_(F-BaktVi3).pdf
Avföringsprov i torr burkhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Avföringsprov i torr burk.pdfAvföringsprov i torr burkVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ulostenäyte_kuivaan_purkkiin.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ulostenäyte_kuivaan_purkkiin.pdf
Bakterieprov från kronisk sårnadhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bakterieprov från kronisk sårnad.pdfBakterieprov från kronisk sårnadVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Bakteeriviljelynäytteen_otto_kroonisesta_haavasta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Bakteeriviljelynäytteen_otto_kroonisesta_haavasta.pdf
Blod i avföringen (F-hHb-O)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Blod i avföringen (F-hHb-O).pdfBlod i avföringen (F-hHb-O)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ulosteen_veri_(F-hHb-O).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ulosteen_veri_(F-hHb-O).pdf
CRH-test (Pt-CRH-R)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/CRH-test (Pt-CRH-R).pdfCRH-test (Pt-CRH-R)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/CRH-koe_(Pt-CRH-R).pdf, /OhjepankkiVSSHP/CRH-koe_(Pt-CRH-R).pdf
Cellprov på upphostning (Ex-Syto-1, 4080)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Cellprov på upphostning (Ex-Syto-1, 4080).pdfCellprov på upphostning (Ex-Syto-1, 4080)Varsinais-Suomi;#00
Clostridium difficile toxingen i avföringen, påvisning av nukleinsyrahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Clostridium difficile toxingen i avföringen, påvisning av nukleinsyra.pdfClostridium difficile toxingen i avföringen, påvisning av nukleinsyraVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ulosteen_clostridium_difficile_toksiinigeeni,,_nukleiinihapon_osoitus_(F-CldTNhO).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ulosteen_clostridium_difficile_toksiinigeeni,_nukleiinihapon_osoitus_(F-CldTNhO).pdf
Dexametasonprov (Pt-DXM-R1)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Dexametasonprov (Pt-DXM-R1).pdfDexametasonprov (Pt-DXM-R1)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Deksametasonikoe_(Pt-DXM-R1).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Deksametasonikoe_(Pt-DXM-R1).pdf
Dientamoeba fragilis, påvisning av nukleinsyra (14324 F-DifrNhO)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Dientamoeba fragilis, påvisning av nukleinsyra (14324 F-DifrNhO).pdfDientamoeba fragilis, påvisning av nukleinsyra (14324 F-DifrNhO)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Dientamoeba_fragilis,,_nukleiinihapon_osoitus_(14324_F-DifrNho).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Dientamoeba_fragilis,_nukleiinihapon_osoitus_(14324_F-DifrNho).pdf
Eosinofila celler i upphostning (Ex-Eos)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Eosinofila celler i upphostning (Ex-Eos).pdfEosinofila celler i upphostning (Ex-Eos)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPArkisto/Ysköksen_eosinofiilit_(Ex-Eos).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ysköksen_eosinofiilit_(Ex-Eos).pdf
Eosinofila celler i upphostninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Eosinofila celler i upphostning.pdfEosinofila celler i upphostningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ysköksen_eosinofiilit.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ysköksen_eosinofiilit.pdf
Erytrocyter (röda blodkroppar) i urinen (U-ErytDys, 4210)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Erytrocyter (röda blodkroppar) i urinen (U-ErytDys, 4210).pdfErytrocyter (röda blodkroppar) i urinen (U-ErytDys, 4210)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsan_erytrosyytit_(eli_punasolut)_U-ErytDys.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsan_erytrosyytit_(eli_punasolut)_U-ErytDys.pdf
Fl-Streptococcus agalactiae (B), odling (Fl-StrBVi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Fl-Streptococcus agalactiae (B), odling (Fl-StrBVi).pdfFl-Streptococcus agalactiae (B), odling (Fl-StrBVi)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Fl-Streptococcus_agalactiae_(B),,_viljely_(Fl-StrBVi).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Fl-Streptococcus_agalactiae_(B),_viljely_(Fl-StrBVi).pdf
Glukosprov (Pt-Gluk-R1, Pt-GlukR2H)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Glukosprov (Pt-Gluk-R1, Pt-GlukR2H).pdfGlukosprov (Pt-Gluk-R1, Pt-GlukR2H)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Glukoosikoe_(Pt-Gluk-R1,,_Pt-GlukR2h).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Glukoosikoe_(Pt-Gluk-R1,_Pt-GlukR2h).pdf
Glukosprov (Pt-Gluk-R2)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Glukosprov (Pt-Gluk-R2).pdfGlukosprov (Pt-Gluk-R2)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Glukoosikoe_(Pt-Gluk-R2).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Glukoosikoe_(Pt-Gluk-R2).pdf
Glukosprov (Pt-Gluk-R5)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Glukosprov (Pt-Gluk-R5).pdfGlukosprov (Pt-Gluk-R5)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Glukoosikoe_(Pt-Gluk-R5).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Glukoosikoe_(Pt-Gluk-R5).pdf
Helicobacter i avföringen (F-HepyAg)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Helicobacter i avföringen (F-HepyAg).pdfHelicobacter i avföringen (F-HepyAg)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Helicobacter_pylori,,_antigeenin_osoitus_ulosteesta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Helicobacter_pylori,_antigeenin_osoitus_ulosteesta.pdf
Homovanillinat, metanefrin och normetanefrin samt metoxihydroximandelat i dygnsurinhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Homovanillinat, metanefrin och normetanefrin samt metoxihydroximandelat i dygnsurin.pdfHomovanillinat, metanefrin och normetanefrin samt metoxihydroximandelat i dygnsurinVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_homovanillinaatti_metanefriini_normetanefriini_ja_metoksihydroksimandelaatti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_homovanillinaatti_metanefriini_normetanefriini_ja_metoksihydroksimandelaatti.pdf
Hur du förbereder dig för laboratorieundersökningarhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hur du förbereder dig för laboratorieundersökningar.pdfHur du förbereder dig för laboratorieundersökningarVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Laboratoriotutkimuksiin_valmistautuminen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Laboratoriotutkimuksiin_valmistautuminen.pdf
Hur du tar urinprovhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hur du tar urinprov.pdfHur du tar urinprovVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsanäytteen_anto-ohje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsanäytteen_anto-ohje.pdf
Hydroxiindolacetat i serum (S-5HIAA)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hydroxiindolacetat i serum (S-5HIAA).pdfHydroxiindolacetat i serum (S-5HIAA)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Seerumin_hydroksi-indolyyliasetaatti_(S-5HIAA).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Seerumin_hydroksi-indolyyliasetaatti_(S-5HIAA).pdf
Instruktion för blodprovstagning provtagning med hudstick hos nyföddhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Instruktion för blodprovstagning provtagning med hudstick hos nyfödd.pdfInstruktion för blodprovstagning provtagning med hudstick hos nyföddVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Verinäytteenotto-ohje,,_ihopistosnäytteet_vastasyntyneeltä.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Verinäytteenotto-ohje,_ihopistosnäytteet_vastasyntyneeltä.pdf
Instruktion för blodprovstagning, prov genom hudstickhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Instruktion för blodprovstagning, prov genom hudstick.pdfInstruktion för blodprovstagning, prov genom hudstickVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Verinäytteenotto-ohje,,_ihopistosnäytteet_sormenpäästä.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Verinäytteenotto-ohje,_ihopistosnäytteet_sormenpäästä.pdf
Instruktion för bloprovstagning från ven, vårdavdelningspatienthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Instruktion för bloprovstagning från ven, vårdavdelningspatient.pdfInstruktion för bloprovstagning från ven, vårdavdelningspatientVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Laskimoverinäytteenotto-ohje_hoito-osastoille.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Laskimoverinäytteenotto-ohje_hoito-osastoille.pdf
Instruktioner för övervakad drogtestninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Instruktioner för övervakad drogtestning.pdfInstruktioner för övervakad drogtestningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ohje_valvottuun_huumausainetestiin_tulevalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ohje_valvottuun_huumausainetestiin_tulevalle.pdf
Kalprotektin i avföringen (F-Calpro)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Kalprotektin i avföringen (F-Calpro).pdfKalprotektin i avföringen (F-Calpro)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ulosteen_kalprotektiini_(F-Calpro).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ulosteen_kalprotektiini_(F-Calpro).pdf
Klamydia- och gonorréprov på urin (U-CtGcNhO, 4816)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Klamydia- och gonorréprov på urin (U-CtGcNhO, 4816).pdfKlamydia- och gonorréprov på urin (U-CtGcNhO, 4816)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Klamydia- ja tippurinäyte virtsasta (U-CtGcNhO,, 4816).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Klamydia- ja tippurinäyte virtsasta (U-CtGcNhO, 4816).pdf
Kortisol i saliven (Sa-Korsol)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Kortisol i saliven (Sa-Korsol).pdfKortisol i saliven (Sa-Korsol)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Syljen_kortisoli_(Sa-Korsol).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Syljen_kortisoli_(Sa-Korsol).pdf
LRH-prov (Pt-LRH-R)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/LRH-prov (Pt-LRH-R).pdfLRH-prov (Pt-LRH-R)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/LRH-koe_(Pt-LRH-R).pdf, /OhjepankkiVSSHP/LRH-koe_(Pt-LRH-R).pdf
Metanefrin och normetanefrin i serum (S-Metnor)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Metanefrin och normetanefrin i serum (S-Metnor).pdfMetanefrin och normetanefrin i serum (S-Metnor)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Seerumin_metanefriini_ja_normetanefriini_(S-Metnor).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Seerumin_metanefriini_ja_normetanefriini_(S-Metnor).pdf
Måltidstest (Pt-Ater-R1)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Måltidstest (Pt-Ater-R1).pdfMåltidstest (Pt-Ater-R1)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ateriakoe_(Pt-Ater-R1).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ateriakoe_(Pt-Ater-R1).pdf
Näs-svalgprov för influensaundersökninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Näs-svalgprov för influensaundersökning.pdfNäs-svalgprov för influensaundersökningVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Nenänielunäytteen_ottaminen_influenssatutkimuksia_varten.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Nenänielunäytteen_ottaminen_influenssatutkimuksia_varten.pdf
Odling av tuberkulosbakterie i urin (TBVi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Odling av tuberkulosbakterie i urin (TBVi).pdfOdling av tuberkulosbakterie i urin (TBVi)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsan_tuberkuloosibakteeriviljely_(TBVi).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Virtsan_tuberkuloosibakteeriviljely_(TBVi).pdf
Odling och försändelse av Gonorré odlingsprov (Gc-VI, 1506)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Odling och försändelse av Gonorré odlingsprov (Gc-VI, 1506).pdfOdling och försändelse av Gonorré odlingsprov (Gc-VI, 1506)Varsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tippuriviljelynäytteen viljely (Gc-Vi,, 1506) ja lähettäminen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tippuriviljelynäytteen viljely (Gc-Vi, 1506) ja lähettäminen.pdf
Oxalat i dygnsurin (dU-Oksal)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Oxalat i dygnsurin (dU-Oksal).pdfOxalat i dygnsurin (dU-Oksal)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_oksalaatti_(dU-Oksal).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_oksalaatti_(dU-Oksal).pdf
Parasiter i avföringen (F-Para-O)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Parasiter i avföringen (F-Para-O).pdfParasiter i avföringen (F-Para-O)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ulosteen_parasiitit,,_(F-Para-O).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ulosteen_parasiitit,_(F-Para-O).pdf
Porfyriner i avföringenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Porfyriner i avföringen.pdfPorfyriner i avföringenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ulosteen_porfyriinit_(F-Porf_2489).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ulosteen_porfyriinit_(F-Porf_2489).pdf
Porfyriner i engångsprov på urinhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Porfyriner i engångsprov på urin.pdfPorfyriner i engångsprov på urinVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kertavirtsan_porfyriinit_(U-Porf-O_2493).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kertavirtsan_porfyriinit_(U-Porf-O_2493).pdf
Porfyriner i natturinhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Porfyriner i natturin.pdfPorfyriner i natturinVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Yövirtsan_porfyriinit_(nU-Porf).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Yövirtsan_porfyriinit_(nU-Porf).pdf
Primärtest vid polyuri osmolalitet i engångsurin (U-Osmol)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Primärtest vid polyuri osmolalitet i engångsurin (U-Osmol).pdfPrimärtest vid polyuri osmolalitet i engångsurin (U-Osmol)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kertaisvirtsanäyttteen_osmolaliteetti_polyurian_perustutkimuksena_(U-Osmol).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kertaisvirtsanäyttteen_osmolaliteetti_polyurian_perustutkimuksena_(U-Osmol).pdf
Prov för påvisande av springmask (F-Enve-O, F-Kihomato)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Prov för påvisande av springmask (F-Enve-O, F-Kihomato).pdfProv för påvisande av springmask (F-Enve-O, F-Kihomato)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kihomatonäyte_(F-Enve-O,,_F-Kihomato).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kihomatonäyte_(F-Enve-O,_F-Kihomato).pdf
Provlokalisationer för MRSA-screeninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Provlokalisationer för MRSA-screening.pdfProvlokalisationer för MRSA-screeningVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/MRSA-seulonnan näytteenottokohdat.pdf, /OhjepankkiVSSHP/MRSA-seulonnan näytteenottokohdat.pdf
Provtagning för aptima hpv-test (hHPVNhO)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Provtagning för aptima hpv-test (hHPVNhO).pdfProvtagning för aptima hpv-test (hHPVNhO)Varsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Näytteenotto_aptima_hpv-testiä_varten_(hHPVNhO).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Näytteenotto_aptima_hpv-testiä_varten_(hHPVNhO).pdf
Provtagning på barn en liten handbok för barn och föräldrarhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Provtagning på barn en liten handbok för barn och föräldrar.pdfProvtagning på barn en liten handbok för barn och föräldrarVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lasten_näytteenotto_opaskirjanen_lapsille_ja_vanhemmille.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lasten_näytteenotto_opaskirjanen_lapsille_ja_vanhemmille.pdf
Salmonellaodling (F-SalmVi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Salmonellaodling (F-SalmVi).pdfSalmonellaodling (F-SalmVi)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Salmonellaviljely_(F-SalmVi).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Salmonellaviljely_(F-SalmVi).pdf
Sållningsprov av sjukhushygieniskt sett betydelsefulla resistenta bakterierhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Sållningsprov av sjukhushygieniskt sett betydelsefulla resistenta bakterier.pdfSållningsprov av sjukhushygieniskt sett betydelsefulla resistenta bakterierVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Sairaalahygieenisesti_merkitsevien_resistenttien_bakteerien_seulontanäytteet.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Sairaalahygieenisesti_merkitsevien_resistenttien_bakteerien_seulontanäytteet.pdf
TRH-test (Pt-TRH-R1, Pt-TRH-R2)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/TRH-test (Pt-TRH-R1, Pt-TRH-R2).pdfTRH-test (Pt-TRH-R1, Pt-TRH-R2)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/TRH-koe_(Pt-TRH-R1,,_Pt-TRH-R2).pdf, /OhjepankkiVSSHP/TRH-koe_(Pt-TRH-R1,_Pt-TRH-R2).pdf
Upphostningsprov för bakterie- eller svampodlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Upphostningsprov för bakterie- eller svampodling.pdfUpphostningsprov för bakterie- eller svampodlingVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Yskösnäyte_bakteeri-_tai_sieniviljelyyn_(Ex-BaktVi_2813,,_Ex-KolonVi_13540_tai_SienVi_2631).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Yskösnäyte_bakteeri-_tai_sieniviljelyyn_(Ex-BaktVi_2813,_Ex-KolonVi_13540_tai_SienVi_2631).pdf
Upphostningsprov för tuberkulos (TBVi, TbNhO)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Upphostningsprov för tuberkulos (TBVi, TbNhO).pdfUpphostningsprov för tuberkulos (TBVi, TbNhO)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tuberkuloosi-yskösnäyte_(TBVi,,_TbNhO).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tuberkuloosi-yskösnäyte_(TBVi,_TbNhO).pdf
Uppsamling av dygnsurin hos urinstenspatienthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Uppsamling av dygnsurin hos urinstenspatient.pdfUppsamling av dygnsurin hos urinstenspatientVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_keräys_virtsatiekivipotilailla.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_keräys_virtsatiekivipotilailla.pdf
Uppsamling av dygnsurinhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Uppsamling av dygnsurin.pdfUppsamling av dygnsurinVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_keräys.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_keräys.pdf
Urat i dygnsurin (dU-Uraat)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Urat i dygnsurin (dU-Uraat).pdfUrat i dygnsurin (dU-Uraat)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_uraatti_(dU-Uraat).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan_uraatti_(dU-Uraat).pdf
Urinprovtagning med påse av barnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Urinprovtagning med påse av barn.pdfUrinprovtagning med påse av barnVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Pussivirtsanäytteenotto_lapselta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Pussivirtsanäytteenotto_lapselta.pdf
Urinprovtagning, kvinnor mittstråleprov -videohttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Urinprovtagning, kvinnor mittstråleprov -video.aspxUrinprovtagning, kvinnor mittstråleprov -videoVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsanäytteenotto%20-video,,%20naiset%20keskisuihkunäyte.aspx, /OhjepankkiVSSHP/Virtsanäytteenotto -video, naiset keskisuihkunäyte.aspx
Urinprovtagning, män mittstråleprov -videohttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Urinprovtagning, män mittstråleprov -video.aspxUrinprovtagning, män mittstråleprov -videoVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Virtsanäytteenotto%20-video,,%20miehet%20keskisuihkunäyte.aspx, /OhjepankkiVSSHP/Virtsanäytteenotto -video, miehet keskisuihkunäyte.aspx
dU-HVA 1634, dU-Metnor 2337, dU-MOMA 2345 i dygnsurinhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/dU-HVA 1634, dU-Metnor 2337, dU-MOMA 2345 i dygnsurin.pdfdU-HVA 1634, dU-Metnor 2337, dU-MOMA 2345 i dygnsurinVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPArkisto/Vuorokausivirtsan%20dU-HVA_dU-Metnor_dU-MOMA.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vuorokausivirtsan dU-HVA_dU-Metnor_dU-MOMA.pdf
luuydintutkimus på svenskahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/luuydintutkimus på svenska.pdfluuydintutkimus på svenskaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Luuydintutkimus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Luuydintutkimus.pdf