Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​Sökresultaten för den utvalda specialiteten​.

 

 

Andningsballong eller handventilator användning och rengöring hemma
Andningsguide
Anstränings-PEF
Anvisning för PEF-uppföljning under 4 veckors tid på arbetsplatsen
Anvisningar för PEF-mätning, 2 veckors uppföljning.ocx
Anvisningar för pef-mätning
Anvisningar till patient som kommer för hyposensibilisering med injektion
Astma och graviditet
Biverkningar av strålbehandling till lungan
Bronkiektas d.v.s. utvidgningar i luftvägarna
Endoskopi av luftrören och provtagning med hjälp av ultraljud
Endoskopi av luftröret (bronkoskopi)
Endoskopi av näsa, svalg och struphuvud, dvs. dynamisk rino- och laryngoskopi
Endoskopi av näsan, svalget och struphuvudet-dynamisk rhino- och laryngoskopi
Ergospirometri
Fysioterapi på lungkliniken av muskelsjuk patient med andningssvikt
För dig som får strålbehandling
GAMMAAVBILDNING AV LUNGORNAS VENTILATION OCH PERFUSION
Helkroppsletysmografi (Bodybox)
Hemskrivning efter grovnålsbiopsi
Hemvårdsanvisning efter en bronkoskopi
Hudpricktest
Insättning av en slang (en drän) i lungsäcken för avlägsning av vätska eller luft
Insättning av luft i lungsäcken och endoskopi av lungsäcken, pleuroskopi
Kliniskt ansträngningstest vid löpning utomhus
Kollaps av stora luftvägarna dvs. trakeobronkomalaci
Lungcancerpatientens cellgiftsbehandling
Lungfunktionsundersökning (spirometri)
Lungsäcksinflammation eller pleurit
Läkemedelsbehandling av astma
Metakolinexpositionstest
Motion för en sömnapnépatient med övervikt
Munvård i samband med inhalerbara mediciner
Mätning av kväveoxid i utandningsluften
Mätning av lungornas diffusionskapasitet
Näsmediciner under cpap
Orsaker till matöverkänsligheten hos vuxna
PEF-mätning en vecka
PEF-mätning, 2 veckor
Paradoxal stämbandsrörlighet
Patientanvisning om inducerat upphostningsprov
Pep-behandling, tömning av slem från luftrören
Rörelseövningar efter en lungoperation
Sex minuters gångtest
Sex minuters gångtest
Symptom-PEF
Sömnapné och CPAP
Tillsatsämnen i livsmedel och överkänslighet
Tobaksavvänjning före operationen eller ingreppet
Tuberkulos

 ‭(Hidden)‬ Content Query

 

 

Andningsballong eller handventilator användning och rengöring hemmahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Andningsballong eller handventilator användning och rengöring hemma.pdfAndningsballong eller handventilator användning och rengöring hemmaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Hengityspalkeen eli käsiventilaattorin käyttö ja kotipuhdistus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Hengityspalkeen eli käsiventilaattorin käyttö ja kotipuhdistus.pdf
Andningsguidehttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Andningsguide.pdfAndningsguideVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Hengitysopas.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Hengitysopas.pdf
Anstränings-PEFhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anstränings-PEF.pdfAnstränings-PEFVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Rasitus-PEF.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Rasitus-PEF.pdf
Anvisning för PEF-uppföljning under 4 veckors tid på arbetsplatsenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisning för PEF-uppföljning under 4 veckors tid på arbetsplatsen.pdfAnvisning för PEF-uppföljning under 4 veckors tid på arbetsplatsenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/PEF-työpaikkaseuranta 4 viikkoa.pdf, /OhjepankkiVSSHP/PEF-työpaikkaseuranta 4 viikkoa.pdf
Anvisningar för PEF-mätning, 2 veckors uppföljning.ocxhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisningar för PEF-mätning, 2 veckors uppföljning.ocx.pdfAnvisningar för PEF-mätning, 2 veckors uppföljning.ocxVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/PEF-mittausohjeet 2 viikon seurannassa.pdf, /OhjepankkiVSSHP/PEF-mittausohjeet 2 viikon seurannassa.pdf
Anvisningar för pef-mätninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisningar för pef-mätning.pdfAnvisningar för pef-mätningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/PEF-mittausohjeet.pdf, /OhjepankkiVSSHP/PEF-mittausohjeet.pdf
Anvisningar till patient som kommer för hyposensibilisering med injektionhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Anvisningar till patient som kommer för hyposensibilisering med injektion.pdfAnvisningar till patient som kommer för hyposensibilisering med injektionVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ohje pistossiedätyshoitoon tulevalle.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ohje pistossiedätyshoitoon tulevalle.pdf
Astma och graviditethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Astma och graviditet.pdfAstma och graviditetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Astma ja raskaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Astma ja raskaus.pdf
Biverkningar av strålbehandling till lunganhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/Biverkningar av strålbehandling till lungan.pdfBiverkningar av strålbehandling till lunganSatakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/Keuhkojen sädehoidon haittavaikutukset.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/Keuhkojen sädehoidon haittavaikutukset.pdf
Bronkiektas d.v.s. utvidgningar i luftvägarnahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Bronkiektas d.v.s. utvidgningar i luftvägarna.pdfBronkiektas d.v.s. utvidgningar i luftvägarnaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keuhkoputkien laajentumatauti eli bronkiektasiatauti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keuhkoputkien laajentumatauti eli bronkiektasiatauti.pdf
Endoskopi av luftrören och provtagning med hjälp av ultraljudhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopi av luftrören och provtagning med hjälp av ultraljud.pdfEndoskopi av luftrören och provtagning med hjälp av ultraljudVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keuhkoputken tähystys ja näytteiden otto ultraääniohjatusti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keuhkoputken tähystys ja näytteiden otto ultraääniohjatusti.pdf
Endoskopi av luftröret (bronkoskopi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopi av luftröret (bronkoskopi).pdfEndoskopi av luftröret (bronkoskopi)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keuhkoputken tähystys eli bronkoskopia.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keuhkoputken tähystys eli bronkoskopia.pdf
Endoskopi av näsa, svalg och struphuvud, dvs. dynamisk rino- och laryngoskopihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopi av näsa, svalg och struphuvud, dvs. dynamisk rino- och laryngoskopi.pdfEndoskopi av näsa, svalg och struphuvud, dvs. dynamisk rino- och laryngoskopiVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Nenän,, nielun ja kurkunpään tähystys eli dynaaminen rhino-ja laryngoskopia.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Nenän, nielun ja kurkunpään tähystys eli dynaaminen rhino-ja laryngoskopia.pdf
Endoskopi av näsan, svalget och struphuvudet-dynamisk rhino- och laryngoskopihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Endoskopi av näsan, svalget och struphuvudet-dynamisk rhino- och laryngoskopi.pdfEndoskopi av näsan, svalget och struphuvudet-dynamisk rhino- och laryngoskopiVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Nenän,, nielun ja kurkunpään tähystys eli dynaaminen rhino- ja laryngoskopia.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Nenän, nielun ja kurkunpään tähystys eli dynaaminen rhino- ja laryngoskopia.pdf
Ergospirometrihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ergospirometri.pdfErgospirometriVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ergospirometria.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ergospirometria.pdf
Fysioterapi på lungkliniken av muskelsjuk patient med andningssvikthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Fysioterapi på lungkliniken av muskelsjuk patient med andningssvikt.pdfFysioterapi på lungkliniken av muskelsjuk patient med andningssviktVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Lihassairaan hengitysvajepotilaan fysioterapia keuhkoklinikalla.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Lihassairaan hengitysvajepotilaan fysioterapia keuhkoklinikalla.pdf
För dig som får strålbehandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINENRuotsi/För dig som får strålbehandling.pdfFör dig som får strålbehandlingSatakunta;#Varsinais-Suomi;#Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiYHTEINEN/Sädehoitoon tulevalle.pdf, /OhjepankkiYHTEINEN/Sädehoitoon tulevalle.pdf
GAMMAAVBILDNING AV LUNGORNAS VENTILATION OCH PERFUSIONhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/GAMMAAVBILDNING AV LUNGORNAS VENTILATION OCH PERFUSION.pdfGAMMAAVBILDNING AV LUNGORNAS VENTILATION OCH PERFUSIONVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keuhkojen ventilaation ja perfuusion gammakuvaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keuhkojen ventilaation ja perfuusion gammakuvaus.pdf
Helkroppsletysmografi (Bodybox)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Helkroppsletysmografi (Bodybox).pdfHelkroppsletysmografi (Bodybox)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kokokehopletysmografia (bodybox).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kokokehopletysmografia (bodybox).pdf
Hemskrivning efter grovnålsbiopsihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemskrivning efter grovnålsbiopsi.pdfHemskrivning efter grovnålsbiopsiVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kotiutuminen karkeaneulanäytteen oton jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kotiutuminen karkeaneulanäytteen oton jälkeen.pdf
Hemvårdsanvisning efter en bronkoskopihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hemvårdsanvisning efter en bronkoskopi.pdfHemvårdsanvisning efter en bronkoskopiVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keuhkoputkentähystyksen jälkeinen kotihoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keuhkoputkentähystyksen jälkeinen kotihoito.pdf
Hudpricktesthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Hudpricktest.pdfHudpricktestVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ihopistokoe eli pricktesti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ihopistokoe eli pricktesti.pdf
Insättning av en slang (en drän) i lungsäcken för avlägsning av vätska eller lufthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Insättning av en slang (en drän) i lungsäcken för avlägsning av vätska eller luft.pdfInsättning av en slang (en drän) i lungsäcken för avlägsning av vätska eller luftVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Dreenin eli letkun asettaminen keuhkopussiin nesteen tai ilman poistamiseksi.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Dreenin eli letkun asettaminen keuhkopussiin nesteen tai ilman poistamiseksi.pdf
Insättning av luft i lungsäcken och endoskopi av lungsäcken, pleuroskopihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Insättning av luft i lungsäcken och endoskopi av lungsäcken, pleuroskopi.pdfInsättning av luft i lungsäcken och endoskopi av lungsäcken, pleuroskopiVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ilmarinnan teko ja keuhkopussin tähystys eli pleuroskopia.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ilmarinnan teko ja keuhkopussin tähystys eli pleuroskopia.pdf
Kliniskt ansträngningstest vid löpning utomhushttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Kliniskt%20anstra%cc%88ngningstest%20vid%20lo%cc%88pning%20utomhus.pdfKliniskt ansträngningstest vid löpning utomhusVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kliininen juoksurasitustesti ulkona.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kliininen juoksurasitustesti ulkona.pdf
Kollaps av stora luftvägarna dvs. trakeobronkomalacihttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Kollaps av stora luftvägarna dvs. trakeobronkomalaci.pdfKollaps av stora luftvägarna dvs. trakeobronkomalaciVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Isojen hengitysteiden kasaanpainuminen eli trakeobronkomalasia.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Isojen hengitysteiden kasaanpainuminen eli trakeobronkomalasia.pdf
Lungcancerpatientens cellgiftsbehandlinghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Lungcancerpatientens cellgiftsbehandling.pdfLungcancerpatientens cellgiftsbehandlingVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keuhkosyöpäpotilaan solunsalpaajahoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keuhkosyöpäpotilaan solunsalpaajahoito.pdf
Lungfunktionsundersökning (spirometri)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Lungfunktionsundersökning (spirometri).pdfLungfunktionsundersökning (spirometri)Varsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keuhkojen toimintatutkimus (spirometria).pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keuhkojen toimintatutkimus (spirometria).pdf
Lungsäcksinflammation eller pleurithttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Lungsäcksinflammation eller pleurit.pdfLungsäcksinflammation eller pleuritVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keuhkopussintulehdus eli pleuriitti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keuhkopussintulehdus eli pleuriitti.pdf
Läkemedelsbehandling av astmahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Läkemedelsbehandling av astma.pdfLäkemedelsbehandling av astmaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Astman lääkehoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Astman lääkehoito.pdf
Metakolinexpositionstesthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Metakolinexpositionstest.pdfMetakolinexpositionstestVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Metakoliinialtistuskoe.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Metakoliinialtistuskoe.pdf
Motion för en sömnapnépatient med övervikthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Motion för en sömnapnépatient med övervikt.pdfMotion för en sömnapnépatient med överviktVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ylipainoisen uniapneapotilaan liikunta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ylipainoisen uniapneapotilaan liikunta.pdf
Munvård i samband med inhalerbara medicinerhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Munvård i samband med inhalerbara mediciner.pdfMunvård i samband med inhalerbara medicinerVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Suunhoito inhaloitavien lääkkeiden yhteydessä.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Suunhoito inhaloitavien lääkkeiden yhteydessä.pdf
Mätning av kväveoxid i utandningsluftenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Mätning av kväveoxid i utandningsluften.pdfMätning av kväveoxid i utandningsluftenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Uloshengitysilman typpioksidipitoisuuden mittaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Uloshengitysilman typpioksidipitoisuuden mittaus.pdf
Mätning av lungornas diffusionskapasitethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Mätning av lungornas diffusionskapasitet.pdfMätning av lungornas diffusionskapasitetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keuhkojen diffuusiokapasiteetti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keuhkojen diffuusiokapasiteetti.pdf
Näsmediciner under cpaphttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Näsmediciner under cpap.pdfNäsmediciner under cpapVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Nenän hoito hengityslaitehoidon yhteydessä.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Nenän hoito hengityslaitehoidon yhteydessä.pdf
Orsaker till matöverkänsligheten hos vuxnahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Orsaker till matöverkänsligheten hos vuxna.pdfOrsaker till matöverkänsligheten hos vuxnaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Ruokayliherkkyyden aiheuttajia aikuisilla.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Ruokayliherkkyyden aiheuttajia aikuisilla.pdf
PEF-mätning en veckahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/PEF-mätning en vecka.pdfPEF-mätning en veckaVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/PEF-seurantataulukko 1 viikko.pdf, /OhjepankkiVSSHP/PEF-seurantataulukko 1 viikko.pdf
PEF-mätning, 2 veckorhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/PEF-mätning, 2 veckor.pdfPEF-mätning, 2 veckorVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/PEF-seurantataulukko 2 viikkoa.pdf, /OhjepankkiVSSHP/PEF-seurantataulukko 2 viikkoa.pdf
Paradoxal stämbandsrörlighethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Paradoxal stämbandsrörlighet.pdfParadoxal stämbandsrörlighetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Toiminnallinen äänihuulisalpaus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Toiminnallinen äänihuulisalpaus.pdf
Patientanvisning om inducerat upphostningsprovhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Patientanvisning om inducerat upphostningsprov.pdfPatientanvisning om inducerat upphostningsprovVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Indusoidun yskösnäytteen potilasohje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Indusoidun yskösnäytteen potilasohje.pdf
Pep-behandling, tömning av slem från luftrörenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Pep-behandling, tömning av slem från luftrören.pdfPep-behandling, tömning av slem från luftrörenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Vesi-PEP,, keuhkoputkien liman tyhjennyshoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Vesi-PEP, keuhkoputkien liman tyhjennyshoito.pdf
Rörelseövningar efter en lungoperationhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Rörelseövningar efter en lungoperation.pdfRörelseövningar efter en lungoperationVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keuhkoleikkauksen jälkeiset liikeharjoitukset.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keuhkoleikkauksen jälkeiset liikeharjoitukset.pdf
Sex minuters gångtesthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Sex minuters gångtest.pdfSex minuters gångtestVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Kuuden minuutin kävelytesti.pdf, /OhjepankkiVSHP/Kuuden minuutin kävelytesti.pdf
Sex minuters gångtesthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Sex minuters gångtest.pdfSex minuters gångtestVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kuuden minuutin kävelytesti.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kuuden minuutin kävelytesti.pdf
Symptom-PEFhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Symptom-PEF.pdfSymptom-PEFVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Oire-PEF.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Oire-PEF.pdf
Sömnapné och CPAPhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Sömnapné och CPAP.pdfSömnapné och CPAPVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Uniapnea ja cpap-hoito.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Uniapnea ja cpap-hoito.pdf
Tillsatsämnen i livsmedel och överkänslighethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Tillsatsämnen i livsmedel och överkänslighet.pdfTillsatsämnen i livsmedel och överkänslighetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Elintarvikkeiden lisäaineet ja yliherkkyys.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Elintarvikkeiden lisäaineet ja yliherkkyys.pdf
Tobaksavvänjning före operationen eller ingreppethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Tobaksavvänjning före operationen eller ingreppet.pdfTobaksavvänjning före operationen eller ingreppetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tupakasta vieroitus ennen toimenpidettä tai leikkausta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tupakasta vieroitus ennen toimenpidettä tai leikkausta.pdf
Tuberkuloshttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Tuberkulos.pdfTuberkulosVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tuberkuloosi.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tuberkuloosi.pdf
Tömning av lungsäcken och provtagning av lungsäcken alltså thorakocenteshttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Tömning av lungsäcken och provtagning av lungsäcken alltså thorakocentes.pdfTömning av lungsäcken och provtagning av lungsäcken alltså thorakocentesVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Keuhkopussin tyhjennys ja näytteiden otto keuhkopussista eli pleurapunktio.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Keuhkopussin tyhjennys ja näytteiden otto keuhkopussista eli pleurapunktio.pdf
Utskrivning efter pleurapunktionhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Utskrivning efter pleurapunktion.pdfUtskrivning efter pleurapunktionVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Kotiutuminen pleurapunktion jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Kotiutuminen pleurapunktion jälkeen.pdf
Utsättningsanvisningar för histaminhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Utsättningsanvisningar för histamin.pdfUtsättningsanvisningar för histaminVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Histamiinialtistusohje.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Histamiinialtistusohje.pdf
Välkommen att motionera tryggt i motionsgruppen för patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdomhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Välkommen att motionera tryggt i motionsgruppen för patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom.pdfVälkommen att motionera tryggt i motionsgruppen för patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdomVarsinais-Suomi;#01https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tervetuloa kuntoilemaan turvallisesti keuhkoahtaumapotilaille suunnattuun liikuntaryhmään.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tervetuloa kuntoilemaan turvallisesti keuhkoahtaumapotilaille suunnattuun liikuntaryhmään.pdf
Ögats allergiundersökninghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Ögats allergiundersökning.pdfÖgats allergiundersökningVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Silmäaltistus.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Silmäaltistus.pdf
Överkänslighet för kryddorhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Överkänslighet för kryddor.pdfÖverkänslighet för kryddorVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Mausteyliherkkyys.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Mausteyliherkkyys.pdf
Överkänslighet för värkmedicinerhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Överkänslighet för värkmediciner.pdfÖverkänslighet för värkmedicinerVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Särkylääkeyliherkkyys.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Särkylääkeyliherkkyys.pdf