Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​Sökresultaten för den utvalda specialiteten​.

 

 

Allmänt om konvalescensen efter ett dagkirurgiskt ingrepp
Avlägsnande av ett ganglie (ganglion)
Ballongdilatering av örontrumpeten
Efter tandsanering
Endoskopi av urinblåsan (Urologi)
Frigörande av medianusnerven vid entrapmentsyndrom i handleden(syndroma canalis carpi)
Hemma med sårdrän
Hemma med urinkateter efter dagkirurgiskt ingrepp
Hyvling av urinblåseväggen i endoskopi av urinvägarna TURB
Information om smärtpumpen
Insättning av ventilationsrör i trumhinnan
Kirurgisk korrigering av näsans mellanvägg
Kirurgisk reparation av rotatorkuffruptur i axeln
Laparoskopisk fundoplikation
Laparoskopisk galloperation(Laparoskopisk cholecystektomi)
Omskärelse ( Circumcisio)
Operation av hydrocele
Operation av impingementsyndrom i axelleden ( Acromioplastik)
Operation av kryptorkism ( icke-nedsjunken testikel) DAGKIR
Operation av ljumskbråck hos barn DAGKIR
Operation av näsans bihålor med hjälp av kameraoptik
Operation av nästonsillen
Operation av snedställd stortå ( Hallux valgus)
Operation av svalgtonsillerna
Operation av trång förhud hos barn ( Circumcisio)
Operation vid axelledsluxation ( Bankart)
Operation vid bröstcancer
Operation vid förtjockning av den ytliga täckmembranen i handen ( Dupuytren)
Patientinstruktioner vid gipsvård
Prostatahyvling med green laser
Reparation av knäets främre korsligament( ACL)
Skelningsoperation ( strabismus) eftervård
Sterilisering av män (vasektomi)
Stötvågsbehandling av njursten ( ESWL)
Sutur av meniskruptur i knäet som titthålsingrepp
Sårvård hemma efter ett dagkirurgiskt ingrepp
Tennisarmbåge ( Topaz)
Tilltäppning i tårkanalen och öppning av tårkanalen
Titthålsundersökning av knäet (Arthroskopi)
Titthålsundersökning av käkleden
Tobaksavvänjning före operationen eller ingreppet
Tungbandsoperation hos barn ( Frenulotomi)
Vårdföreskrifter för patienter med urinvägsstent
Övningar för patienter som opererats i bröstkorgen, ryggen eller buken

 ‭(Hidden)‬ Content Query

 

 

Allmänt om konvalescensen efter ett dagkirurgiskt ingrepphttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Allmänt om konvalescensen efter ett dagkirurgiskt ingrepp.pdfAllmänt om konvalescensen efter ett dagkirurgiskt ingreppVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Yleistä tietoa päiväkirurgisen leikkauksen jälkeisestä toipumisesta.pdf, /OhjepankkiVSHP/Yleistä tietoa päiväkirurgisen leikkauksen jälkeisestä toipumisesta.pdf
Avlägsnande av ett ganglie (ganglion)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Avlägsnande av ett ganglie (ganglion).pdfAvlägsnande av ett ganglie (ganglion)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Hyytelörakon ( ganglion) poisto.pdf, /OhjepankkiVSHP/Hyytelörakon ( ganglion) poisto.pdf
Ballongdilatering av örontrumpetenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Ballongdilatering av örontrumpeten.pdfBallongdilatering av örontrumpetenVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Korvatorven laajennus.pdf, /OhjepankkiVSHP/Korvatorven laajennus.pdf
Efter tandsaneringhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Efter tandsanering.pdfEfter tandsaneringVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Hammassaneeraus.pdf, /OhjepankkiVSHP/Hammassaneeraus.pdf
Endoskopi av urinblåsan (Urologi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Endoskopi av urinblåsan (Urologi).pdfEndoskopi av urinblåsan (Urologi)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Virtsarakon tähystys (Urologia).pdf, /OhjepankkiVSHP/Virtsarakon tähystys (Urologia).pdf
Frigörande av medianusnerven vid entrapmentsyndrom i handleden(syndroma canalis carpi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Frigörande av medianusnerven vid entrapmentsyndrom i handleden(syndroma canalis carpi).pdfFrigörande av medianusnerven vid entrapmentsyndrom i handleden(syndroma canalis carpi)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Ranteen keskihermon pinnetilan vapautusleikkaus ( Syndrooma canalis carpi).pdf, /OhjepankkiVSHP/Ranteen keskihermon pinnetilan vapautusleikkaus ( Syndrooma canalis carpi).pdf
Hemma med sårdränhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Hemma med sårdrän.pdfHemma med sårdränVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Haavadreenin kotihoito-ohje.pdf, /OhjepankkiVSHP/Haavadreenin kotihoito-ohje.pdf
Hemma med urinkateter efter dagkirurgiskt ingrepphttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Hemma med urinkateter efter dagkirurgiskt ingrepp.pdfHemma med urinkateter efter dagkirurgiskt ingreppVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Virtsatiekatetrin kotihoito päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSHP/Virtsatiekatetrin kotihoito päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen.pdf
Hyvling av urinblåseväggen i endoskopi av urinvägarna TURBhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Hyvling av urinblåseväggen i endoskopi av urinvägarna TURB.pdfHyvling av urinblåseväggen i endoskopi av urinvägarna TURBVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Virtsarakon seinämän höyläys virtsatietähystyksessä TURB,,TURT.pdf, /OhjepankkiVSHP/Virtsarakon seinämän höyläys virtsatietähystyksessä TURB,TURT.pdf
Information om smärtpumpenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Information om smärtpumpen.pdfInformation om smärtpumpenVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Ohjeita kipupumpun käyttöön.pdf, /OhjepankkiVSHP/Ohjeita kipupumpun käyttöön.pdf
Insättning av ventilationsrör i trumhinnanhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Insättning av ventilationsrör i trumhinnan.pdfInsättning av ventilationsrör i trumhinnanVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Korvien putkitus ( Tympanostomia).pdf, /OhjepankkiVSHP/Korvien putkitus ( Tympanostomia).pdf
Kirurgisk korrigering av näsans mellanvägghttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Kirurgisk korrigering av näsans mellanvägg.pdfKirurgisk korrigering av näsans mellanväggVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Nenän väliseinän korjausleikkaus ( Septoplastia).pdf, /OhjepankkiVSHP/Nenän väliseinän korjausleikkaus ( Septoplastia).pdf
Kirurgisk reparation av rotatorkuffruptur i axelnhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Kirurgisk reparation av rotatorkuffruptur i axeln.pdfKirurgisk reparation av rotatorkuffruptur i axelnVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Olkapään kiertäjäkalvosimen repeämä.pdf, /OhjepankkiVSHP/Olkapään kiertäjäkalvosimen repeämä.pdf
Laparoskopisk fundoplikation https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Laparoskopisk fundoplikation .pdfLaparoskopisk fundoplikation Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Laparoskooppinen palleatyräleikkaus(fundoplikaatio).pdf, /OhjepankkiVSHP/Laparoskooppinen palleatyräleikkaus(fundoplikaatio).pdf
Laparoskopisk galloperation(Laparoskopisk cholecystektomi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Laparoskopisk galloperation(Laparoskopisk cholecystektomi).pdfLaparoskopisk galloperation(Laparoskopisk cholecystektomi)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Laparoskooppinen sappileikkaus(Laparoskooppinen kolekystektomia).pdf, /OhjepankkiVSHP/Laparoskooppinen sappileikkaus(Laparoskooppinen kolekystektomia).pdf
Laparoskopisk operation (Gastro)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Laparoskopisk operation (Gastro).pdfLaparoskopisk operation (Gastro)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Laparoskooppinen leikkaus (gastro).pdf, /OhjepankkiVSHP/Laparoskooppinen leikkaus (gastro).pdf
Omskärelse ( Circumcisio)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Omskärelse ( Circumcisio).pdfOmskärelse ( Circumcisio)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Esinahan ahtauman hoito ympärileikkauksella ( Circumcisio).pdf, /OhjepankkiVSHP/Esinahan ahtauman hoito ympärileikkauksella ( Circumcisio).pdf
Operation av hydrocele https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Operation av hydrocele .pdfOperation av hydrocele Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Vesikivesleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSHP/Vesikivesleikkaus.pdf
Operation av impingementsyndrom i axelleden ( Acromioplastik)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Operation av impingementsyndrom i axelleden ( Acromioplastik).pdfOperation av impingementsyndrom i axelleden ( Acromioplastik)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Ahdasolkavaivan ( Syndrooma impingement)leikkaus( Acromionplastia).pdf, /OhjepankkiVSHP/Ahdasolkavaivan ( Syndrooma impingement)leikkaus( Acromionplastia).pdf
Operation av kryptorkism ( icke-nedsjunken testikel) DAGKIRhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Operation av kryptorkism ( icke-nedsjunken testikel) DAGKIR.pdfOperation av kryptorkism ( icke-nedsjunken testikel) DAGKIRVaasa;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Lapsen piilokivesleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSHP/Lapsen piilokivesleikkaus.pdf
Operation av ljumskbråck hos barn DAGKIRhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Operation av ljumskbråck hos barn DAGKIR.pdfOperation av ljumskbråck hos barn DAGKIRVaasa;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Lapsen nivustyräleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSHP/Lapsen nivustyräleikkaus.pdf
Operation av näsans bihålor med hjälp av kameraoptikhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Operation av näsans bihålor med hjälp av kameraoptik.pdfOperation av näsans bihålor med hjälp av kameraoptikVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Nenän sivuonteloiden tähystysleikkaus.pdf, /OhjepankkiVSHP/Nenän sivuonteloiden tähystysleikkaus.pdf
Operation av nästonsillenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Operation av nästonsillen.pdfOperation av nästonsillenVaasa;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Kitarisaleikkaus ( Adenotomia).pdf, /OhjepankkiVSHP/Kitarisaleikkaus ( Adenotomia).pdf
Operation av snedställd stortå ( Hallux valgus)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Operation av snedställd stortå ( Hallux valgus).pdfOperation av snedställd stortå ( Hallux valgus)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Vaivaisenluuleikkaus ( Hallux valgus).pdf, /OhjepankkiVSHP/Vaivaisenluuleikkaus ( Hallux valgus).pdf
Operation av svalgtonsillernahttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Operation av svalgtonsillerna.pdfOperation av svalgtonsillernaVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Nielurisaleikkaus ( Tonsillectomia).pdf, /OhjepankkiVSHP/Nielurisaleikkaus ( Tonsillectomia).pdf
Operation av trång förhud hos barn ( Circumcisio)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Operation av trång förhud hos barn ( Circumcisio).pdfOperation av trång förhud hos barn ( Circumcisio)Vaasa;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Lapsen ahtaan esinahan leikkaushoito ( Circumcisio).pdf, /OhjepankkiVSHP/Lapsen ahtaan esinahan leikkaushoito ( Circumcisio).pdf
Operation vid axelledsluxation ( Bankart)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Operation vid axelledsluxation ( Bankart).pdfOperation vid axelledsluxation ( Bankart)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Olkapään sijoiltaanmenon ( Luxatio) leikkaushoito ( Bankart).pdf, /OhjepankkiVSHP/Olkapään sijoiltaanmenon ( Luxatio) leikkaushoito ( Bankart).pdf
Operation vid bröstcancerhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Operation vid bröstcancer.pdfOperation vid bröstcancerVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Koko rinnan poisto.pdf, /OhjepankkiVSHP/Koko rinnan poisto.pdf
Operation vid förtjockning av den ytliga täckmembranen i handen ( Dupuytren)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Operation vid förtjockning av den ytliga täckmembranen i handen ( Dupuytren).pdfOperation vid förtjockning av den ytliga täckmembranen i handen ( Dupuytren)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Käden pinnallisen peitinkalvon paksuuntuma ( contractura dupuytren).pdf, /OhjepankkiVSHP/Käden pinnallisen peitinkalvon paksuuntuma ( contractura dupuytren).pdf
Patientinstruktioner vid gipsvårdhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Patientinstruktioner vid gipsvård.pdfPatientinstruktioner vid gipsvårdVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Potilasohjeet kipsihoidon ajaksi.pdf, /OhjepankkiVSHP/Potilasohjeet kipsihoidon ajaksi.pdf
Prostatahyvling med green laser https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Prostatahyvling med green laser .pdfProstatahyvling med green laser Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Eturauhasen laserhöyläys (Green laser).pdf, /OhjepankkiVSHP/Eturauhasen laserhöyläys (Green laser).pdf
Reparation av knäets främre korsligament( ACL)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Reparation av knäets främre korsligament( ACL).pdfReparation av knäets främre korsligament( ACL)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Polven eturistisiteen korjausleikkaus (ACL).pdf, /OhjepankkiVSHP/Polven eturistisiteen korjausleikkaus (ACL).pdf
Skelningsoperation ( strabismus) eftervårdhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Skelningsoperation ( strabismus) eftervård.pdfSkelningsoperation ( strabismus) eftervårdVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Karsastusleikkaus ( strabismus) kotihoito-ohje.pdf, /OhjepankkiVSHP/Karsastusleikkaus ( strabismus) kotihoito-ohje.pdf
Sterilisering av män (vasektomi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Sterilisering av män (vasektomi).pdfSterilisering av män (vasektomi)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Miehen sterilisaatio,, vasectomia.pdf, /OhjepankkiVSHP/Miehen sterilisaatio, vasectomia.pdf
Stötvågsbehandling av njursten ( ESWL)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Stötvågsbehandling av njursten ( ESWL).pdfStötvågsbehandling av njursten ( ESWL)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Virtsatiekivien kehonulkoinen murskaushoito ( ESWL).pdf, /OhjepankkiVSHP/Virtsatiekivien kehonulkoinen murskaushoito ( ESWL).pdf
Sutur av meniskruptur i knäet som titthålsingrepphttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Sutur av meniskruptur i knäet som titthålsingrepp.pdfSutur av meniskruptur i knäet som titthålsingreppVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Tähystyksessä tehty polven nivelkierukan repeämän ompelu ( Meniskisuturaatio).pdf, /OhjepankkiVSHP/Tähystyksessä tehty polven nivelkierukan repeämän ompelu ( Meniskisuturaatio).pdf
Sårvård hemma efter ett dagkirurgiskt ingrepphttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Sårvård hemma efter ett dagkirurgiskt ingrepp.pdfSårvård hemma efter ett dagkirurgiskt ingreppVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Leikkaushaavan hoito kotona päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen.pdf, /OhjepankkiVSHP/Leikkaushaavan hoito kotona päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen.pdf
Tennisarmbåge ( Topaz)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Tennisarmbåge ( Topaz).pdfTennisarmbåge ( Topaz)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Tenniskyynärpääleikkaus (Topaz).pdf, /OhjepankkiVSHP/Tenniskyynärpääleikkaus (Topaz).pdf
Tilltäppning i tårkanalen och öppning av tårkanalenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Tilltäppning i tårkanalen och öppning av tårkanalen.pdfTilltäppning i tårkanalen och öppning av tårkanalenVaasa;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Kyynelkanavan tukos ja kyynelkanavan sondeeraus.pdf, /OhjepankkiVSHP/Kyynelkanavan tukos ja kyynelkanavan sondeeraus.pdf
Titthålsundersökning av knäet (Arthroskopi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Titthålsundersökning av knäet (Arthroskopi).pdfTitthålsundersökning av knäet (Arthroskopi)Vaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Polven tähystysleikkaus ( Arthroskopia).pdf, /OhjepankkiVSHP/Polven tähystysleikkaus ( Arthroskopia).pdf
Titthålsundersökning av käkledenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Titthålsundersökning av käkleden.pdfTitthålsundersökning av käkledenVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Leukanivelen tähystys ( Arthroskopia).pdf, /OhjepankkiVSHP/Leukanivelen tähystys ( Arthroskopia).pdf
Tobaksavvänjning före operationen eller ingreppethttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Tobaksavvänjning före operationen eller ingreppet.pdfTobaksavvänjning före operationen eller ingreppetVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tupakasta vieroitus ennen toimenpidettä tai leikkausta.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Tupakasta vieroitus ennen toimenpidettä tai leikkausta.pdf
Tungbandsoperation hos barn ( Frenulotomi)https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Tungbandsoperation hos barn ( Frenulotomi).pdfTungbandsoperation hos barn ( Frenulotomi)Vaasa;#10https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Lapsen kielijänneleikkaus ( Frenulotomia).pdf, /OhjepankkiVSHP/Lapsen kielijänneleikkaus ( Frenulotomia).pdf
Vårdföreskrifter för patienter med urinvägsstenthttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHPRuotsi/Vårdföreskrifter för patienter med urinvägsstent.pdfVårdföreskrifter för patienter med urinvägsstentVaasa;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSHP/Virtsatiestentti-potilaan hoito-ohje.pdf, /OhjepankkiVSHP/Virtsatiestentti-potilaan hoito-ohje.pdf
Övningar för patienter som opererats i bröstkorgen, ryggen eller bukenhttps://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHPRuotsi/Övningar för patienter som opererats i bröstkorgen, ryggen eller buken.pdfÖvningar för patienter som opererats i bröstkorgen, ryggen eller bukenVarsinais-Suomi;#00https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Rintakehän,, selän ja vatsan alueen leikkauksen jälkeiset harjoitukset.pdf, /OhjepankkiVSSHP/Rintakehän, selän ja vatsan alueen leikkauksen jälkeiset harjoitukset.pdf